Byla II-1994-484/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su M. P. prašymu,

Nustatė

2M. P. 2009-12-04 išsiuntė teismui prašymą, kuriuo prašė atnaujinti terminą skundui paduoti dėl Vilniaus savivaldybės įmonės ,,Susisiekimo paslaugos“ 2009-10-30 nutarimo Nr. 1252604-3 panaikinimo.

3Prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti laikytinas nepaduotu.

4Prašymas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24, 34 straipsnių reikalavimų, todėl teismas 2009-12-09 nutartimi nustatė M. P. terminą iki 2009-12-23 pateikti teismui 2 skundo egzempliorius, pateikti pasirašytą prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti, pridėti skundžiamą nutarimą prie skundo.

5M. P. per teismo nustatytą terminą skundo ir pasirašyto prašymo atnaujinti terminą teismui nepateikė. Atsižvelgiant į tai, prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui (ABTĮ 37 str. 1 d.).

6Vadovaujantis ABTĮ 10 str., pareiškėjui išaiškintina, kad ši nutartis neužkerta kelio paduoti teismui skundą, atitinkantį ABTĮ reikalavimus, kartu su skundu paduodant motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo.

7Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., teisėja

Nutarė

8M. P. prašymą atnaujinti praleistą terminą laikyti nepaduotu.

9Nutarčiai įsiteisėjus, prašymą su priedais grąžinti M. P..

10Išaiškinti pareiškėjui, kad ši nutartis neužkerta kelio paduoti teismui skundą, atitinkantį ABTĮ reikalavimus, kartu su prašymu paduodant motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai