Byla 2A-241-881/2014
Dėl bendrijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys – L. V., L. S., G. A

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henricho Jaglinskio, Jadvygos Mardosevič ir Vilijos Mikuckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1419-723/2013 pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovui sodininkų bendrijai „Melioratorius“ dėl bendrijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys – L. V., L. S., G. A..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. J. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu nuo priėmimo momento galimai 2011 m. rugpjūčio 20 d. įvykusio sodininkų bendrijos „Melioratorius“ narių susirinkimo darbotvarkės 8 punktą „Dėl įgaliojimo G. A.“. Nurodė, kad apie 2011 m. rugpjūčio 20 d. vykdomą pakartotinį neeilinį SB „Melioratorius“ narių susirinkimą nebuvo jokios informacijos, apie jo priimtus sprendimus nebuvo niekur pranešta. 2011 m. rugpjūčio 20 d. galimai įvykęs pakartotinis neeilinis SB „Melioratorius“ narių susirinkimas ir jo metu priimtas sprendimas įgalioti revizijos komisijos pirmininkę G. A. gauti informaciją apie galimą A. J. gyvenamąją vietą ar registracijos vietas yra neteisėtas, priimtas pažeidžiant Sodininkų bendrijų įstatyme nustatytą susirinkimo sušaukimo tvarką ir kompetencijos ribas, todėl turi būti pripažintas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento. Sodininkų bendrijų įstatymo 15 straipsnis nenumato bendrijos narių susirinkimo galimybės svarstyti privačių asmenų gyvenamosios ar registracijos vietas. Galimai 2011 m. rugpjūčio 20 d. įvykęs susirinkimas, kuriame dalyvavo 36 nariai, buvo pakartotinis, todėl jis galėjo vykti tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir jame turėjo būti įskaičiuojami iš anksto balsavusių biuleteniai. Iš susirinkimo protokolo matyti, kad susirinkimo dalyviai neįskaitė tų biuletenių ir susirinkimas pirmu svarstytu susirinkimo darbotvarkės klausimu pakeitė susirinkimo darbotvarkę, tuo pažeisdamas 16 straipsnio 10 dalies nuostatos. Apie ginčijamą 2011 m. rugpjūčio 20 d. susirinkimo sprendimą ieškovas sužinojo tik 2013 m. sausio 23 d. gavęs procesinius dokumentus. Anksčiau apie tokį sprendimą jis nežinojo ir negalėjo žinoti, kadangi susirinkimo protokolas nebuvo niekam pateiktas ir galimai buvo slepiamas dėl jame esančių įstatymo pažeidimų.

5Atsakovas sodininkų bendrija „Melioratorius“ atsiliepime į ieškinį prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 20 d. protokolo darbotvarkės 3 klausimu buvo nuspręsta įpareigoti ieškovą ir kitus valdybos narius perduoti revizijos komisijai bendrijos finansinius dokumentus už laikotarpį nuo 2004 m. iki kreipimosi į valdybą dienos revizijai atlikti. Kadangi visiems bendrijos gyventojams yra žinoma, jog ieškovas, nors ir gyvena bendrijos teritorijoje, jam siunčiamų dokumentų nepriima, tam, kad revizijos komisijos pirmininkė galėtų įgyvendinti 3 klausimu svarstytą ir priimtą sprendimą, jai ir buvo suteiktas įgaliojimas gauti informaciją apie ieškovo gyvenamąją vietą. Todėl ieškovo teiginiai, neva tokios kompetencijos revizijos komisijai įstatymas nenustato ir dėl to sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas, yra nepagrįsti. G. A. buvo įgaliota bendrijos narių susirinkimo, kurio kompetencijai yra priskirta spręsti visus klausimus, kurie nėra suteikti išimtinai valdybos ar revizijos komisijos kompetencijai, todėl sprendimai yra teisėti ir nepažeidžia įstatymų reikalavimų. Pakartotinis susirinkimas vyko tais pačiais darbotvarkėje paskelbtais klausimais, tačiau jais nebuvo balsuojama. Asmenys, surašę protokolą, netiksliai jame įvardijo bendrijos narių susirinkimo priimtą sprendimą dėl darbotvarkės. Ieškovas neįrodė, jog apie skundžiamą sprendimą sužinojo tik 2013 m. sausio 23 d. ir negalėjo sužinoti anksčiau. Apie priimtus sprendimus revizijos komisijos pirmininkė G. A. informavo visus nuo 2011 m. kovo 25 d. neteisėtai VĮ „Registrų centras“ įregistruotos bendrijos valdybos narius: ieškovą A. J., A. V., V. K. ir T. P.. Nors ieškovas jam siunčiamus registruotus laiškus atsisakė priimti, kiti valdybos nariai šiuos raštus gavo ir akivaizdu, jog ieškovą apie juos informavo. Todėl ieškovas turėjo ir teisę, ir galimybę paprašyti gauti įvykusio susirinkimo protokolo kopiją, tačiau to nepadarė, todėl nepagrįstai teigia, neva apie priimtus sprendimus nežinojo ir negalėjo žinoti. Be to, bendrija yra sukūrusi interneto svetainę, kurioje yra skelbiami bendrijos narių susirinkimų sprendimai, apie skundžiamo susirinkimo sprendimą taip pat buvo viešai skelbiama, todėl ieškovo teiginiai, neva apie susirinkimo priimtus sprendimus jis sužinojo praėjus dvejiems metams, yra nepagrįsti.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimu ieškinį atmetė.

8Teismas nustatė, kad apie 2011 m. liepos 30 d. neeilinį SB „Melioratorius“ narių susirinkimą, šaukiamą revizijos komisijos iniciatyva, ir susirinkimo darbotvarkė buvo pranešta viešai prieš dvi savaites paskelbiant pranešimus spaudoje. 2011 m. rugpjūčio 20 d. 10.00 val. – 12.00 val. vyko pakartotinis neeilinis SB „Melioratorius“ narių susirinkimas, į kurį susirinko 36 bendrijos nariai iš 240 ir kurio metu buvo nutarta nepatvirtinti siūlomos darbotvarkės pagal susirinkimo projektą ir pakeista susirinkimo darbotvarkė (1 svarstytas klausimas) bei nutarta įgalioti revizijos komisijos pirmininkę G. A. kreiptis į Migracijos tarnybą bendrijos vardu ir gauti informaciją apie galimą A. J. gyvenamąją ir/ar registracijos vietas (8 klausimas). Apie šaukiamą 2011 m. rugpjūčio 20 d. pakartotinį neeilinį SB „Melioratorius“ narių susirinkimą taip pat buvo pranešta paskelbiant pranešimus spaudoje, o apie susirinkimo metu priimti sprendimai buvo paskelbti bendrijos internetinėje svetainėje adresu http://sbmelioratorius.weebly.com/susirinkim371-informacija.html.

9Taip pat teismas teismo posėdžio metu įsitikino (atidaręs veikiančią internetinę svetainę), kad atsakovo internetinė svetainė veikė 2010-2011 metais ir joje buvo visa informacija apie susirinkimą, kuri prieinama ir dabar. Tokiu būdu nėra jokio pagrindo teigti, kad neeilinis sodininkų bendrijos susirinkimas buvo sušauktas neteisėtai.

10Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas, formaliai buvęs bendrijos valdybos pirmininku pagal 2011 m. lapkričio 27 d. registraciją, kuri buvo nenuginčyta, turėjo pareigą nurodyti realią savo gyvenamąją vietą, kad būtų galima su juo susisiekti ir bendrijos nariams, ir valdybai, ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, jeigu tai lietė bendrijos veiklą. Taip pat teismo neįtikino tai, kad teisminių nagrinėjimų metu buvęs bendrijos valdybos pirmininkas A. J. 2011-2012-2013 metais, kol neįsitesėjo teismų sprendimai, iki teismo posėdžio dienos 2013 m. rugsėjo 11 d. nežinojo, kad jo nors ir formaliai vadovaujamoje bendrijoje jau treji metai yra bendrijos internetinė svetainė, kurioje talpinama bendriją liečianti ypač svarbi informacija, ir kad yra ne viena, o 5 skelbimų lentos.

11Teismas konstatavo, kad ieškinio reikalavimas pareikštas praėjus daugiau kaip pusantrų metų nuo ginčijamo atsakovo neeilinio narių susirinkimo. Ieškovas nurodė apie ginčijamą 2011 m. rugpjūčio 20 d. susirinkimo sprendimą sužinojęs tik 2013 m. sausio 23 d. gavęs procesinius dokumentus, anksčiau apie sprendimą jis nežinojo ir negalėjo žinoti, nes susirinkimo protokolas nebuvo niekam pateiktas ir galimai buvo slepiamas. Teismas, išnagrinėjęs šalių paaiškinimus ir bylos medžiagą, padarė išvadą, kad su ieškovo nurodytais argumentais negali sutikti. Teismas pakartojo, kad tiek apie šaukiamą 2011 m. liepos 30 d. neeilinį SB „Melioratorius“ narių susirinkimą ir susirinkimo darbotvarkė, tiek apie šaukiamą 2011 m. rugpjūčio 20 d. pakartotinį neeilinį SB „Melioratorius“ narių susirinkimą prieš keletą savaičių buvo pranešta viešai paskelbiant pranešimus spaudoje. Apie susirinkimų metu aptartus klausimus ir priimtus sprendimus buvo paskelbta bendrijos internetiniame puslapyje. Be to, ieškovui kaip bendrijos valdybos primininkui ir kitiems valdybos nariams (A. V., V. K., T. P.) paraiška dėl neeilinio bendrijos narių susirinkimo sušaukimo buvo siunčiamos registruotu paštu, tačiau korespondencija buvo neįteikta tik ieškovui (pašto žyma „persikraustė“). Taip pat 2012 metais vyko teisminis ginčas, kuriame buvo tiriami bendrijos susirinkimai 2011 m. liepos 31 d., 2011 m. rugpjūčio 27 d. ir į bylą buvo teikiami bendrijos dokumentai, su kuriais ieškovas ir galėjo susipažinti, ir buvo supažindinamas. Tai rodo, kad ieškovas organizavo susirinkimus tuo pačiu metu, kai juos organizavo kiti sodininkų bendrijos nariai, ir teismas neturi jokio pagrindo daryti išvados, kad ieškovas apie vieni kitų organizuojamus susirinkimus sužinojo tik 2013 m. sausio 23 d., nes 2012 m. birželio 14 d. sprendime konstatuota, kad ieškovo sušaukti susirinkimai 2013 m. liepos 31 d. ir 2013 m. rugpjūčio 27 d. buvo neteisėti ir šį sprendimą skundė atsakovas, o tretysis asmuo – A. J., buvo būtent ta šalis, kuri atstovavo ir atsakovui, kaip valdybos pirmininkas. Atsižvelgiant į protingumo kriterijų ir tai, kad bendrijos valdyba yra kolegialus organas, o ieškovas buvo bendrijos valdybos pirmininkas, akivaizdu, kad ieškovas turėjo sužinoti, galėjo sužinoti ir per spaudą, ir interneto pagalba ir skelbimų lentose apie 2011 m. rugpjūčio 20 d. susirinkimą, jo metu priimtus sprendimus. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, kad ieškovas žinojo apie 2011 m. rugpjūčio 20 d. susirinkimą dar iki 2013 m. sausio 23 d., nes būtent šio susirinkimo pagrindu buvo inicijuota byla ieškovo atžvilgiu. Tačiau dėl jų nuginčijimo atsakovas kreipėsi praėjus pusantrų metų, t. y. suėjus senaties terminui. Ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą ir prašyti atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą dėl svarbių priežasčių, tačiau tokio reikalavimo nepareiškė. Taigi, ieškovo reikalavimas, kuriuo buvo prašoma panaikinti atsakovo 2011 m. rugpjūčio 20 d. neeilinio narių susirinkimo darbotvarkės 8 punktą, atmestas, pritaikius ieškinio senatį.

12Taip pat teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti priimtą bendrijos sprendimą, kuris jam nesukėlė ir negalėjo sukelti jokių pasekmių nei praeityje, nei ateityje – G. A. nepasinaudojo jai suteikta teise iki ieškinio padavimo dienos, o nuo 2013 m. gegužės mėnesio neturi teisės kreiptis dėl ieškovo gyvenamosios vietos, kaip bendrijos atstovas. Ginčijamas bendrijos susirinkimo sprendimas automatiškai tapo negaliojančiu, kai buvo priimti bendrijos sprendimai ir G. A. jau nėra bendrijos valdybos narys. Tai rodo, kad ieškovas palaikė ieškinį teisme tik formaliai pasinaudodamas savo procesinėmis teisėmis, kas nesiderina su sąžiningumu CPK 1.5 straipsnio, 7 straipsnio prasme.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Ieškovas A. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo, kad teismo sprendimas neteisėtas, nekonkretus, neobjektyvus, priimtas pažeidžiant įrodymų leistinumo principą, jame išdėstyti motyvai prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms bei teisinei logikai. Teismas, priimdamas sprendimą, rėmėsi tik trečio asmens nurodytais argumentais, vienas kurių – sodininkų bendrijos „Melioratorius“ narių susirinkimas buvo sušauktas ir suorganizuotas, nepažeidžiant bendrijos narių susirinkimo sušaukimo tvarkos. Tačiau teismas neaptarė 2011 m. rugpjūčio 20 d. sušaukto susirinkimo teisėtumo, nekreipė dėmesio, kad susirinkimai organizuoti 2011 m. liepos 31 d. ir 2011 m. rugpjūčio 27 d. pagal darbotvarkę, kurią pateikė revizijos komisija, numatytą 2011 m. rugpjūčio 20 d. susirinkimui. Šio susirinkimo metu buvo išrinkta nauja valdyba. 2011 m. rugpjūčio 20 d. susirinkimo metu buvo pakeista darbotvarkė, todėl susirinkimas negalėjo priimti sprendimo, kuris nebuvo įtrauktas į neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Atitinkamai, kaip susirinkimo metu pakeista darbotvarkė galėjo būti paskelbta spaudoje ir internete. Civilinėje byloje Nr. 2-326-860/2012 buvo nustatyta, kad internetinė svetainė, kurios pavadinimas SB „Melioratorius“, yra įkurta ir valdoma privataus asmens ir jos nėra įkūrusi sodininkų bendrija, taigi joje negalėjo ir nebuvo paskelbti 2011 m. rugpjūčio 20 d. sprendimai; šioje byloje nebuvo svarstomas klausimas dėl 2011 m. rugpjūčio 20 d. susirinkimo sprendimų, apie šį susirinkimą net nebuvo minima. Nors teismas tvirtina, kad ieškovas privalėjo nurodyti savo gyvenamąją vietą, nes buvo valdybos pirmininkas, kreiptis į valdybą nereikia gyvenamosios vietos adreso, pakanka kreiptis į valdybą bendrijos adresu. Teismo nurodytos 5 skelbimų lentos įrengtos 2013 metais, taigi jose negalėjo būti paskelbti 2011 m. rugpjūčio 20 d. sprendimai. Teismo argumentas, kad G. A. nesinaudojo jai suteiktais įgaliojimais, grindžiamas tik jos patikinimu. Ginčijamas sprendimas pažeidžia ieškovo teisę į privatų gyvenimą. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 19 straipsnį, revizijos komisija nekompetentinga spręsti jai įgalioto klausimo. Atsakovai nepateikė teismui jokio dokumento, įrodančio, kad revizijos komisija buvo įgaliota atlikti reviziją. Teismas nekreipė dėmesio, kad susirinkimo protokolą pasirašė ne išrinktas susirinkimo sekretorius, bet pašalinis asmuo, kad susirinkimas nepaisė iš anksto raštu nuomonę pareiškusių bendrijos narių nuomonės, kad susirinkimas neturėjo siūlomų spendimų projekto, bendrijos nariai neturėjo galimybės susipažinti su planuojamais sprendimais, kad pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 16 straipsnio 6 dalį, valdyba neprivalo sušaukti iniciatorių organizuoto susirinkimo, jei nėra praėję 4 mėnesiai nuo finansinių metų pabaigos, nors valdyba 2011 m. liepos 31 d. ir organizavo susirinkimą pagal revizijos komisijos pasiūlytą darbotvarkę, kad Sodininkų bendrijų įstatymo 15 straipsnis nenumato bendrijos narių susirinkimui galimybės svarstyti privačių asmenų gyvenamosios vietos.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas SB „Melioratorius“ ginčija apeliacinio skundo pagrįstumą ir prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų ir paskirti ieškovui 10 000 Lt baudą už nepagrįstą apeliacinio skundo padavimą, pusę šios sumos priteisiant atsakovui. Nurodo, teismas ieškovo ieškinį atmetė, nes atsakovas prašė taikyti ieškinio senaties terminą. Taigi ieškovo apeliacinio skundo argumentai turėjo būti susiję su teismo pritaikytu ieškinio senaties terminu, jo skaičiavimu ar pagrindais atnaujinti ieškinio senatį, tačiau ieškovas teismo sprendimo dalyje dėl ieškinio senaties termino taikymo apskritai neskundžia, vadinasi, sprendimą laiko pagrįstu ir teisėtu, pagrindų jį naikinti nėra. Dėl kitų ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytų motyvų teismas, atmetęs ieškinį dėl praleisto ieškinio senaties termino, neturėjo pasisakyti; kita vertus, jie yra nepagrįsti ir atmestini, o ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirtina bauda.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas atmetamas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, tinkamai pritaikęs materialinės ir proceso teisės normas, ieškovo ieškinį atmetė (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

20Absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teisėjų kolegija nenustatė.

21Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčijamas teismo sprendimas, kuriuo atmestas apelianto ieškinys dėl sodininkų bendrijos visuotinio narių susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu. Ieškinys atmestas CK 1.131 straipsnio 1 dalies pagrindu, t. y. apeliantui praleidus ieškinio senaties terminą ieškiniui pareikšti.

22CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad ieškiniai dėl juridinių asmenų organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais gali būti pareikšti per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą (CK 1.125 str. 4 d., 2.82 str. 4 d.).

23Taigi ieškinio senaties termino pradžia gali būti nustatoma ne tik pagal tai, kada asmuo sužinojo apie teisės pažeidimą (ginčijamą sprendimą), bet ir tai, kada turėjo apie jį sužinoti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad galimi atvejai, kai asmuo apie teisės pažeidimą sužino vėliau nei turėjo tai padaryti, jeigu būtų buvęs pakankamai apdairus ir rūpestingas, kiek to galėtų tikėtis kita ginčo šalis arba bet kuris kitas asmuo. Tuomet konkrečiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties termino eigos pradžia laikytina diena, kada asmuo turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą, nes asmens nerūpestingumu arba aplaidumu negalima pateisinti kitų asmenų interesų suvaržymo (CK 1.2 str., 1.5 str. 1 d.). Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė arba įstatymo saugomas interesas yra pažeisti arba ginčijami. Kadangi vidinis teisės pažeidimo suvokimas tiesiogiai susijęs su pačiu asmeniu, konkreti diena, kada asmuo sužinojo apie teisės pažeidimą, nustatoma pagal to asmens nurodymą ir savo teiginiams, kada sužinojo apie teisės pažeidimą, pagrįsti ieškovas turi pateikti įrodymus (CPK 178 str.). Tačiau teismas negali apsiriboti vien tik ieškovo paaiškinimu ir tais atvejais, kada atsakovas ginasi ieškinio senaties terminu, o ieškovas tvirtina, jog apie savo subjektyvinės teisės pažeidimą sužinojo ne paties pažeidimo dieną, teismas turi patikrinti, ar byloje nėra įrodymų, kad buvo priešingai ir jo nurodytas kokias nors aplinkybes reikia vertinti pagal kitų byloje esančių įrodymų visumą (CPK 185 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-362/2013).

24Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ieškinio senaties termino pradžią reglamentuojančias teisės normas, t. y. įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą pagrįstai sprendė, kad šioje byloje nustatant ieškinio senaties termino pradžią turi būti vadovaujamasi turėjimo sužinoti kriterijumi. Tokią išvadą teisėjų kolegija daro atsižvelgdama į šias pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes: ginčijamo sprendimo priėmimo metu apeliantas ėjo sodininkų bendrijos valdybos pirmininko pareigas; jam, kaip valdybos pirmininkui, taip pat kitiems valdybos nariams, 2011 m. birželio 1 d. buvo išsiųsta bendrijos revizijos komisijos paraiška dėl neeilinio bendrijos narių susirinkimo sušaukimo; paraiška apeliantui buvo išsiųsta adresu, kurį jis iki šiol (apeliaciniame skunde) nurodo kaip savo gyvenamosios vietos adresą, tačiau grįžo neįteikta su pašto žyma, kad adresatas „persikraustė“; apie revizijos komisijos šaukiamą bendrijos narių susirinkimą, taip pat 2011 m. rugpjūčio 20 d. pakartotinį susirinkimą buvo pranešta spaudoje; iš esmės tuo pačiu metu, kai bendrijos narių susirinkimus šaukė revizijos komisija (2011 m. liepos 30 d. ir 2011 m. rugpjūčio 20 d.), susirinkimus šaukė ir apelianto vadovaujama bendrijos valdyba – 2011 m. liepos 31 d. ir 2011 m. rugpjūčio 27 d. Taigi, vertinant apelianto, kaip bendrijos valdybos pirmininko, elgesį atidumo ir rūpestingumo standartų prasme, jis apie ginčijamą sprendimą turėjo sužinoti jo priėmimo dieną, o atsižvelgiant į paskutinę nurodytą aplinkybę (bendrijos narių susirinkimų šaukimą tuo pačiu metu) bei tarp bendrijos narių vykusius (-stančius) nuolatinius teisminius ginčus dėl bendrijos organų priimamų sprendimų teisėtumo, galima numanyti, kad ir faktiškai sužinojo, jei ne tą pačią dieną, tai kur kas anksčiau nei nurodė. Šiame kontekste apelianto argumentai apie bendrijos skelbimų lentų skaičių ir jų atsiradimo laiką, taip pat internetinės svetainės teisinės priklausomybės klausimai neturi teisinės reikšmės, nes ieškinio senaties termino pradžia, kaip minėta, šioje byloje yra nustatoma ne pagal sužinojimo, bet turėjimo sužinoti kriterijų.

25CK 1.131 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Taigi, ieškinio senaties termino pabaiga, ieškovui neprašant ir teismui dėl svarbių priežasčių praleisto termino neatnaujinus, yra savarankiškas pagrindas ieškiniui atmesti, atskirai nepasisakant dėl pareikšto materialaus reikalavimo pagrįstumo. Vis tik teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teisė kreiptis į teismą visuomet yra susijusi su reikalavimu apginti ieškovo pažeistą ar ginčijamą teisę arba įstatymų saugomą interesą (CPK 5 str. 1 d.). Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, apeliantas tokio suinteresuotumo ginčijamo sprendimo panaikinimu neįrodė, o jo argumentai apie pažeistą teisę į privataus gyvenimo slaptumą yra tik deklaratyvaus pobūdžio, nes, pirma, apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad ginčijamu sprendimu buvo pasinaudota, antra, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, šiuo metu ginčijamas sprendimas jau yra netekęs teisinės galios, ir, trečia, ginčijamo sprendimo (įgalioti revizijos komisijos pirmininkę gauti informaciją apie galimą apelianto gyvenamąją vietą ar registracijos vietas) priėmimas buvo sąlygotas paties apelianto netinkamo savo, kaip bendrijos valdybos pirmininko, pareigų atlikimo (nepasiekiamumo kitiems bendrijos organams). Be to, teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacinio skundo argumentus, nenustatė, kad ginčijamas sprendimas prieštarautų imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams (CK 2.82 str. 4 d.).

26Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį ieškovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo.

27Atsakovas pateikė prašymą priteisti iš apelianto 1 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Prašoma priteisti suma neviršija LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatų (8.11 p.), todėl priteisiama visa.

28Atsakovas taip pat prašė skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teisėjų kolegija pritaria atsakovo nuomonei, kad apelianto veiksmuose paduodant apeliacinį skundą yra piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių, nes, kaip minėta, joks pagrįstas apelianto teisinis suinteresuotumas ieškinio patenkinimu byloje nenustatytas, o pats ieškinys, kaip matyti iš bylos medžiagos, pareikštas po kelių (penkių) dienų, kai apeliacinės instancijos teisme (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartis, priimta c. b. Nr. 2A-1037-464/2013) paliktas galioti apeliantui palankius bendrijos narių susirinkimo nutarimus panaikinantis teismo sprendimas, taigi procesas šioje byloje galimai buvo inicijuotas tik kaip atsakas į apeliantui nepalankų teismo sprendimą kitoje byloje, t. y. vedant asmeninių, neteisinių motyvų. Vis dėlto atsižvelgdama į išimtinį CPK 95 straipsnyje nustatytos baudos taikymo pobūdį bei į tai, kad šios baudos skyrimas, net ir pripažinus šalį piktnaudžiavus procesu, yra teismo teisė, o ne pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2013), teisėjų kolegija apsiriboja piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių konstatavimu.

29Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Priteisti atsakovui SB „Melioratorius“ (į. k. 300074473) iš ieškovo A. J. (a. k. ( - ) 1 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. J. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti... 5. Atsakovas sodininkų bendrija „Melioratorius“ atsiliepime į ieškinį... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad apie 2011 m. liepos 30 d. neeilinį SB... 9. Taip pat teismas teismo posėdžio metu įsitikino (atidaręs veikiančią... 10. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas, formaliai buvęs bendrijos valdybos... 11. Teismas konstatavo, kad ieškinio reikalavimas pareikštas praėjus daugiau... 12. Taip pat teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas pareiškė ieškinį,... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Ieškovas A. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas SB „Melioratorius“ ginčija... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Apeliacinis skundas atmetamas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 20. Absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo... 21. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčijamas teismo sprendimas, kuriuo... 22. CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad ieškiniai dėl juridinių asmenų... 23. Taigi ieškinio senaties termino pradžia gali būti nustatoma ne tik pagal... 24. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 25. CK 1.131 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškinio senaties termino pabaiga... 26. Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro... 27. Atsakovas pateikė prašymą priteisti iš apelianto 1 500 Lt išlaidų... 28. Atsakovas taip pat prašė skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą... 29. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimą palikti... 31. Priteisti atsakovui SB „Melioratorius“ (į. k. 300074473) iš ieškovo A....