Byla 2-156-828/2014
Dėl kompensacijos priteisimo pagal ieškovų R. T., R. T., G. T. ieškinį atsakovui UAB „Small Planet Airlines“, trečiajam asmeniui UAB „Tez Tour“, institucijos, teikiančios išvadas, –Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Civilinės aviacijos administracija

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl kompensacijos priteisimo pagal ieškovų R. T., R. T., G. T. ieškinį atsakovui UAB „Small Planet Airlines“, trečiajam asmeniui UAB „Tez Tour“, institucijos, teikiančios išvadas, –Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Civilinės aviacijos administracija,

Nustatė

2Šalys pateikė prašymą patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti.

3Prašymas tenkintinas.

4Šalys ginčą išsprendė taikiai. Teismui pateikta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, todėl yra pagrindas ją patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti (LR CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.). Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos (LR CPK 294 str.).

5Dėl bylos nagrinėjimo susidarė šios bylinėjimosi išlaidos: 216 Lt – ieškovų sumokėtas žyminis mokestis, 68 Lt – teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Šalys taikos sutartyje susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Todėl išlaidos paskirstomos pagal taikos sutarties sąlygas (LR CPK 94 str. 2 d.) - iš ieškovų solidariai priteisiamos 68 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ieškovai, būdami vartotojais, yra visiškai atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl jiems grąžinamas visas jų sumokėtas žyminis mokestis (216 Lt) (LR CPK 83 str. 1 d. 1 p.).

6Vadovaudamasis LR CK 6.983 str., 293 str. 5 p. teismas,

Nutarė

7Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovų R. T., a.k ( - )R. T., a.k. ( - ) G. T., a.k. ( - ) atsakovo UAB „Small Planet Airlines“, įm. k. 300659612, buv. Smolensko g. 10, Vilnius, ir trečiojo asmens UAB „Tez Tour“, įm. k. 111813515, buv. Vytenio g. 50, Vilnius:

8„Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

9(i) Šalys taikiai ir kooperuojantis abipusių derybų ir nuolaidų būdu susitarė išspręsti visus ginčytinus klausimus kilusius iš 2013-08-29 dienos ieškovų ieškinio dėl kompensacijos už atidėtą skrydį Nr. S53525, vykdytą 2013 m. liepos lld. maršrutu Vilnius-Antalija, priteisimo civilinėje byloje Nr. 2-156-828/2014 (toliau – ieškinys) bei Taikos sutartimi užbaigti civilinę bylą;

10(ii) Šalys siekia pašalinti bet kokias su ieškiniu susijusias turtinio ir/ar neturtinio pobūdžio pretenzijas ir reikalavimus bei užkirsti kelią kilti teisminiams ginčams ateityje;

11(iii) Šalys pageidauja įforminti savo pasiektus susitarimus raštu,

12Šalys susitarė:

131. Atsakovas Small Planet Airlines UAB įsipareigoja per 7 dienas nuo nutarties, kuria tvirtinama ši Taikos sutartis įsiteisėjimo momento, ieškovams kartu solidariai pervesti 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) kompensaciją į ieškovo R. T. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią Swedbanke. Ieškovai patvirtina ir pareiškia, jog sutinka, kad kompensacija būtų pervesta į ieškovo R. T. atsiskaitomąją sąskaitą ir pinigus pervedus ieškovui R. T., laikoma, kad atsakovo ir trečiojo asmens prievolė visų ieškovų atžvilgiu yra įvykdyta tinkamai.

142. Ieškovai pasirašydami šią Taikos sutartį per atstovą pareiškia, kad jie atsisako visų savo reikalavimų, pareikštų civilinėje byloje, bei neturi atsakovui, trečiajam asmeniui ir kitiems subjektams jokių turtinių ir neturtinių pretenzijų ir reikalavimų susijusių su ieškovų ieškinio pagrindą sudarančiomis aplinkybėmis, išskyrus reikalavimą, nurodytą šios Taikos sutarties 1 punkte, taip pat garantuoja, jog ateityje nereikš jokių pretenzijų bei neinicijuos atsakovo ir/ar trečiojo asmens ir/ar kitų subjektų atžvilgiu jokių teisminių ar neteisminių procesų dėl turtinio ar neturtinio pobūdžio reikalavimų ar pretenzijų, įskaitant patirtas bylinėjimosi išlaidas, kiek tai susiję su ieškinio pagrindą sudarančiomis aplinkybėmis, taip pat įskaitant, bet neapsiribojant E. P. ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 261/2004 taikymu. Šalys pareiškia, jog ši Taikos sutartis ir jos sąlygos yra konfidencialios ir negali būti viešinamos.

153. Šalys susitaria, kad savo patirtas bylinėjimosi išlaidas, susimokės pačios, t.y. susimokės ta šalis, kuri tokias išlaidas patyrė.

164. Kiekviena šalis pareiškė, kad:

174.1. jai yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su Taikos sutarties sudarymu ir/ar nulėmę Taikos sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos Taikos sutartyje;

184.2. nei viena iš šalių nepatyrė jokio grasinimo, prievartos, smurto, spaudimo, apgaulės tam, kad pasirašytų Taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos Taikos sutartyje;.

194.3. visos Taikos sutarties sąlygos šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t.y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena Taikos sutarties sąlyga;

204.4. veikia apdairiai ir yra tinkamai, pilnai bei pakankamai informuota dėl šios Taikos sutarties turinio bei jos esmės;

214.5. Taikos sutarties sudarymo pasekmės šalių suprastos ir Taikos sutartis, kaip atitinkanti tikrąją šalių valią, pasirašyta.

225. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983- 6.986 str. nuostatos bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės be kita ko numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau „LR CPK") 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 5 p. ir 294 str. 2 p.

236. Surašyti ir šalių parašais patvirtinti keturi šios Taikos sutarties egzemplioriai, turintys vienodą teisinę galią – iš jų vienas pateikiamas tvirtinti Panevėžio miesto apylinkės teismui, vienas atiduodamas ieškovų atstovui advokatui D. S., vienas – atsakovui, vienas – trečiajam asmeniui.

247. Šalys vadovaudamosi LR CPK 87 str. 2 d. bei 140 str. 3 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo prašo:

25patvirtinti šią Taikos sutartį civilinėje byloje ir šią civilinę bylą nutraukti;

26patvirtinus šią Taikos sutartį ieškovams sugrąžinti 75 procentus už ieškinio padavimą sumokėto žyminio mokesčio.

278. Išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu civilinėje byloje, valstybei apmoka ieškovai solidariai.

289. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Šalys, pasirašydamos šią Taikos sutartį, patvirtina, kad tarp jų kilęs ginčas šia Taikos sutartimi yra visiškai ir galutinai išspręstas.“

29ir civilinę bylą nutraukti.

30I. R. Tadaravičiui, a.k. ( - ) grąžinti 72 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminį mokestį, sumokėtą 2013-09-06 kvitu.

31Ieškovei R. T., a.k. ( - ) grąžinti 72 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminį mokestį, sumokėtą 2013-09-06 kvitu.

32Ieškovei G. T., a.k. ( - ) grąžinti 72 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminį mokestį, sumokėtą 2013-09-06 kvitu.

33Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti atlikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos.

34Priteisti iš ieškovų R. T., a.k. ( - ) R. T., a.k. ( - ) G. T. a.k. ( - ) solidariai 68 Lt (šešiasdešimt aštuonis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

35Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujančių asmenų atstovams.

36Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, rašytinio... 2. Šalys pateikė prašymą patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį ir bylą... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Šalys ginčą išsprendė taikiai. Teismui pateikta taikos sutartis... 5. Dėl bylos nagrinėjimo susidarė šios bylinėjimosi išlaidos: 216 Lt –... 6. Vadovaudamasis LR CK 6.983 str., 293 str. 5 p. teismas,... 7. Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovų R. T., a.k ( - )R. T.,... 8. „Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:... 9. (i) Šalys taikiai ir kooperuojantis abipusių derybų ir nuolaidų būdu... 10. (ii) Šalys siekia pašalinti bet kokias su ieškiniu susijusias turtinio ir/ar... 11. (iii) Šalys pageidauja įforminti savo pasiektus susitarimus raštu,... 12. Šalys susitarė:... 13. 1. Atsakovas Small Planet Airlines UAB įsipareigoja per 7 dienas nuo... 14. 2. Ieškovai pasirašydami šią Taikos sutartį per atstovą pareiškia, kad... 15. 3. Šalys susitaria, kad savo patirtas bylinėjimosi išlaidas, susimokės... 16. 4. Kiekviena šalis pareiškė, kad:... 17. 4.1. jai yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su Taikos sutarties sudarymu... 18. 4.2. nei viena iš šalių nepatyrė jokio grasinimo, prievartos, smurto,... 19. 4.3. visos Taikos sutarties sąlygos šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos... 20. 4.4. veikia apdairiai ir yra tinkamai, pilnai bei pakankamai informuota dėl... 21. 4.5. Taikos sutarties sudarymo pasekmės šalių suprastos ir Taikos sutartis,... 22. 5. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos Lietuvos Respublikos... 23. 6. Surašyti ir šalių parašais patvirtinti keturi šios Taikos sutarties... 24. 7. Šalys vadovaudamosi LR CPK 87 str. 2 d. bei 140 str. 3 d. Panevėžio... 25. patvirtinti šią Taikos sutartį civilinėje byloje ir šią civilinę bylą... 26. patvirtinus šią Taikos sutartį ieškovams sugrąžinti 75 procentus už... 27. 8. Išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu civilinėje byloje,... 28. 9. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Šalys,... 29. ir civilinę bylą nutraukti.... 30. I. R. Tadaravičiui, a.k. ( - ) grąžinti 72 Lt (septyniasdešimt du litus)... 31. Ieškovei R. T., a.k. ( - ) grąžinti 72 Lt (septyniasdešimt du litus)... 32. Ieškovei G. T., a.k. ( - ) grąžinti 72 Lt (septyniasdešimt du litus)... 33. Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti atlikti Valstybinei mokesčių... 34. Priteisti iš ieškovų R. T., a.k. ( - ) R. T., a.k. ( - ) G. T. a.k. ( - )... 35. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujančių asmenų... 36. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...