Byla 2-207-124/2013
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais , restitucijos taikymo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė , rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Euda“ ieškinį atsakovui UAB „Transeuda“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais , restitucijos taikymo ir

Nustatė

2kad ieškovas-bankrutuojančios įmonės administratorius, patikrinęs sudarytus įmonės sandorius, kreipėsi į teismą su Actio Pauliana ieškiniu, prašydamas panaikinti 9 transporto priemonių pardavimo atsakovui sandorius, sudarytus laikotarpiu nuo 2009 gegužės 5 d. iki 2009 liepos 7 d.,taikyti restituciją. Byloje 2013m.kovo 22 d. buvo paskirta transporto priemonių vertės nustatymo ekspertizė. Jos atlikimo metu šalys pateikė prašymą patvirtinti taikos sutartį, nutraukti bylos nagrinėjimą bei nurodė, kad nebepalaiko prašymo dėl tolesnio ekspertizės atlikimo. Šią sutartį šalių atstovai prašo tvirtinti rašytinio proceso tvarka. Apie teismo posėdį šalims pranešta.

3Šalių prašymas tenkintinas.CPK 140 straipsnio 1 dalis numato šalių teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, išsprendžia kilusį teisminį ginčą ar kelis atskirus teisminius ginčus, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str. 1 d.). Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą, taip realizuodamos dispozityvumo civiliniame procese principą, t. y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.). Patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo galią (res judicata) ir yra vykdomasis dokumentas, taip pat nuo teismo patvirtintos taikos sutarties įsigaliojimo ši civilinė byla yra nutraukiama ir civilinės bylos šalys negalės pakartotinai kreiptis į teismą dėl to paties ginčo tarp tų pačių šalių ir remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu.

4Iš bylos duomenų matyti, kad taikos sutartį pasirašė abi šalys. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, apie ką šalys nurodė taikos sutartyje (CPK 140 str., 293-294 str.).Taip pat šalims yra žinoma, kad pagal LR CK 6.985 straipsnį teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią .

5Teismo nuomone, šalių pateikta taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti kilusius teisminius ginčus, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, atitinka šalių interesus, todėl yra tvirtintina (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 ir 3 d.).

6Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą, yra tenkintinas teismo eksperto prašymas apmokėti ekspertizės dalinio įvykdymo išlaidas, kurios pagal taikos sutarties sąlygas yra apmokamos iš atsakovo UAB „Transeuda“ įmokėtų į teismo pavedimo sąskaitą lėšų, likusi avansinės įmokos dalis grąžintina atsakovui. Iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos 65,85 Lt (1 t., 113 b. l.)(CPK 88 str.1 d. 3 p.,92 str.).

7Kadangi šalys prašo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, jos yra naikintinos (CPK 149 str.).

8Šalių patirtų šioje byloje bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą šalys išsprendė taikos sutartimi.

9Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 149 straipsniu, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294-295 straipsniais ,

Nutarė

10Patvirtinti tarp šalių BUAB „Euda“( įm.k.144673768 ) ir UAB „Transeuda“ (įm. k.302328098) taikos sutartį sekančiomis sąlygomis:

  1. Atsakovas UAB „Transeuda“ įsipareigoja sumokėti Ieškovui BUAB „Euda“30 000 Lt (trisdešimt tūkstančių litų).
  2. Atsakovas UAB „Transeuda“ šios Sutarties 1 punkte numatytą sumą įsipareigoja sumokėti Ieškovui BUAB „Euda,“pervedant į banko sąskaitą a.s. Nr. ( - ) , Swedbank AB, 30 000 Lt (trisdešimt tūkstančių litų) per 20 (dvidešimt) dienų nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią Sutartį, įsiteisėjimo dienos.
  3. Pavėlavęs laiku sumokėti sutarties 2 straipsnyje nurodytą sumą, Atsakovas UAB „Transeuda“ privalo mokėti 0,1 procentą delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
  4. Pradelsus mokėti ir neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų iki 2013 birželio 30 dienos, Atsakovas privalo vietoj sutarties 2 p. nurodytos sumos sumokėti Ieškovui 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių litų) Lt.
  5. Ieškovas BUAB „Euda“atsisako ieškinio visų reikalavimų.
  6. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad šia Sutartimi išsprendė visus nesutarimus ir Ieškovas patvirtina, kad Atsakovui tinkamai įvykdžius Sutarties 2 punkto sąlygas, Ieškovas jokių pretenzijų Atsakovui neturės ir nereikš dėl reikalavimų civilinėje byloje Nr. 2-207-124/2013.
  7. Šalys susitaria, kad nutraukus civilinę bylą Nr. 2-207-124/2013, Atsakovas nemokės jokių kitokių piniginių išmokų Ieškovui, išskyrus šioje Sutartyje nurodytus mokėjimus.
  8. Pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei atlygina Atsakovas. Išlaidas ekspertui apmoka Atsakovas.
  9. Ieškovas ir Atsakovas prašo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas šioje civilinėje byloje.
  10. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomas LR CPK 140 straipsnio 3 dalies, 293 straipsnio 5 punkto, 294 straipsnio ir 584 straipsnio 1 dalies 4 punkto turinys bei šios Sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, ir vadovaudamosi LR CPK 42 straipsniu bei 140 straipsnio 3 dalimi, prašo Teismo patvirtinti šią Sutartį bei nutraukti civilinę bylą Nr. 2-207-71/2013.

11Nutraukti civilinę bylą Nr.2-207-124/2013 pagal ieškovo BUAB „Euda“ ieškinį atsakovui UAB „Transeuda“dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo.

12Priteisti iš atsakovo UAB „Transeuda“ (įm. k.302328098) 65,85 Lt (šešiasdešimt penkis litus ir 85 ct.) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

13Įpareigoti teismo buhalteriją iš Šiaulių apygardos pavedimų sąskaitos UAB „Transeuda“ įmokėtų lėšų pervesti individualiai įmonei „Eksperts“ įmonės kodas 302463676 , a.s. ( - ) ekspertizės išlaidas 1089,00 Lt(vieną tūkstantį aštuoniasdešimt devynis litus) pagal PVM sąskaitą-faktūrą serija EKSP.Nr.00270.Šioje dalyje nutartis vykdoma nedelsiant.

14Įpareigoti teismo buhalteriją įsiteisėjus šiai nutarčiai grąžinti iš Šiaulių apygardos pavedimų sąskaitos uždarajai akcinei bendrovei „Transeuda“ (įm. k.302328098) 1331,00 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt vieną litą) avansinės įmokos likutį.

15Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2011 gegužės 10 dienos nutartimi UAB „Transeuda“ įm k. 302328098 turtui , t.y. kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštą.

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai