Byla 2-900/2010
Dėl administravimo sąmatos patvirtinimo bankroto byloje Nr. B2-2992-104/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono (teisėjų kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Gertauta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 5 d. nutarties, kuria teismas panaikino kreditorių komiteto nutarimą dėl administravimo sąmatos patvirtinimo bankroto byloje Nr. B2-2992-104/2010.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 2 d. nutartimi UAB ,,Mažoji statyba“ iškėlė bankroto bylą. Įmonės administratoriumi paskirta UAB ,,Renavita“.

4Įmonės kreditorius AB SEB bankas pateikė teismui skundą dėl 2009 m. rugsėjo 11 d. kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo nutarta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti administratoriaus atlyginimo dydį. Nurodė, kad 2009 m. rugsėjo 11 d. kreditorių komitete buvo balsuota dėl administravimo sąmatos. Administratoriaus įgaliotas asmuo V. Š. pateikė 29 645 Lt sąmatą per mėnesį, kurioje numatytas ir 15 000 Lt dydžio mėnesinis administratoriaus atlyginimas. Kreditorių komitetas išskyrus AB SEB banko atstovą, tokiai sumai pritarė. Banko teigimu, ši suma yra per didelė, neteisinga visų kreditorių atžvilgiu, todėl prieštaraujanti protingumo ir sąžiningumo kriterijams, nes ženkliai sumažina galimybę kreditoriams iš realizuojamo turto sumos patenkinti savo reikalavimus.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 5 d. nutartimi kreditoriaus AB SEB banko skundą tenkino – panaikino BUAB ,,Mažoji statyba“ 2009 m. rugsėjo 11 d. kreditorių komiteto nutarimą dėl administravimo sąmatos patvirtinimo, pavedė administratoriui sušaukti kreditorių komiteto posėdį šiam klausimui išspręsti. Teismas nurodė, kad nustatydamas mėnesinį administratoriaus atlyginimą, tačiau nenurodydamas koks yra visas administratoriaus atlyginimas, komitetas pažeidė imperatyvias įstatymo normas bei protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str., ĮBĮ 36 str. 5 d.).

6Kreditorius BUAB ,,Gertauta“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 5 d. nutartį pakeisti ir AB SEB banko skundą atmesti. Apeliantas nurodė, kad Įmonių bankroto įstatyme nėra draudimo nustatyti sumą, kuri administratoriui būtų išmokama kas mėnesį. Atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą. Apelianto teigimu, kreditorių komitetas patvirtino ne sumą, kuri per mėnesį gali būti sumokama administratoriui, o nustatė maksimalias per mėnesį priskaičiuotinas sumas už įmonės administravimo paslaugas. Kada priskaičiuotos išlaidos turi būti sumokėtos, komitetas nesprendė. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo administratoriaus prašymą dėl lėšų skyrimo administravimo paslaugoms apmokėti, sumažino administratoriaus prašomą atlyginimą iki 15 000 Lt ir patvirtino 36 295 Lt sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti iki kreditorių susirinkimo. Preziumuojama, jog teismas, atsižvelgdamas į byloje esančius įmonės būklę atspindinčius duomenis, tinkamai įvertino iki pirmojo kreditorių susirinkimo prašomos patvirtinti sąmatos pagrįstumą. Kreditoriaus apskųstu nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų suma iš esmės neviršija teismo nustatytos sumos. Kreditoriaus AB SEB banko pasiūlytas išlaidų projektas nebuvo priimtas, kadangi analogiškas pasiūlymas buvo atmestas 2009 m. liepos 17 d. pirmojo kreditorių susirinkimo metu.

7Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

8Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas tenkino bankrutuojančios įmonės kreditoriaus skundą dėl kreditorių komiteto nutarimo dalies, kuria buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata ir atlyginimas administratoriui, panaikinimo.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 2 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Mažoji statyba“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė Zdislavą Juchnevičių. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 15 d. nutartimi BUAB ,,Mažoji statyba“ administratoriumi paskirta UAB ,,Renavita“.

10Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 3 d. nutartimi (c. b. Nr. B2-472-104/2009) patvirtino BUAB ,,Mažoji statyba“ administravimo išlaidų sąmatą – 36 295 Lt su PVM sumą, kurią administratorius turi teisę kas mėnesį naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

112009 liepos 17 d. įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo išrinktas kreditorių komitetas: BUAB ,,Gertauta“ administratorius UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, AB SEB banko atstovas, du darbuotojų atstovai – J. S. ir A. K. bei BUAB ,,Valra“ administratorius UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“. Kreditorių komitetui perduotos kreditorių susirinkimo teisės. 2009 m. rugsėjo 11 d. vykusiame kreditorių komiteto posėdyje buvo nutarta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir administratoriaus atlyginimą 1 mėnesiui (viso 19 500 Lt, iš kurių 15 000 Lt – atlyginimas administratoriui).

12Skunde, kurį išnagrinėjo pirmosios instancijos teismas, kreditorius AB SEB bankas išdėstė tokius argumentus: 1) administravimo sąmata yra nepagrįstai didelė, kadangi įmonė gamybinės veiklos nevykdo, veikla su pavojingomis, toksinėmis medžiagomis nesusijusi, įmonėje nedirba daugiau nei 100 darbuotojų; 2) nepagrįstai didelė administravimo išlaidų sąmata blogina įmonės kreditorių galimybės patenkinti kreditinius reikalavimus; 3) kreditorių komitetas susideda iš dviejų bankroto administratorių, dviejų darbuotojų atstovų ir AB SEB banko atstovo, todėl yra realus pagrindas manyti, kad komitetas nėra nešališkas ir veikia administratoriaus interesais.

13Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs minėtą skundą nutartyje nurodė, kad komitetas, priimdamas skundžiamą nutarimą, pažeidė imperatyvias teisės normas, kadangi, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, nenustatė koks yra visas administratoriaus atlyginimas. Teismas nurodė, kad tokiu atveju nėra galimybės įvertinti AB SEB banko teiginius dėl administravimo sąmatos dydžio ir administratoriaus atlyginimo pagrįstumo. Toks teismo vertinimas ir nutarimo panaikinimo motyvas yra nepagrįstas.

14Teismas netinkamai išaiškino ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalį. Šia teisės norma nustatyta, kad administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje. Ši norma nereiškia, kad negali būti nustatyta suma, kuri administratoriui būtų išmokama kas mėnesį. Tokią išvadą patvirtina ir teismų praktika analogiško pobūdžio bylose (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-125/201;, 2010 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje 2-124/2010). Nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog iš komiteto nustatytos mėnesinės administracinių išlaidų sąmatos negalima nustatyti jų dydžio protingumo ir pagrįstumo.

15Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojams, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančių ūkinėje komercinėje veikloje, su darbo santykiais susijusios išmokos, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos; prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla. Kaip minėta, administratoriaus atlyginimo dydis nustatomas atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį kitus su įmonės administravimo sudėtingumo susijusius veiksnius.

16Pirmosios instancijos teismas administracinių išlaidų sąmatos ir administratoriaus atlyginimo dydžio pagrįstumo, dėl ko ir buvo paduotas kreditoriaus AB SEB banko skundas, nevertino. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais, susijusiais su apskųsto kreditorių komiteto nutarimo teisėtumu ir nustatytų administravimo išlaidų dydžio pagrįstumu, tačiau, kaip minėta, pirmosios instancijos teismas šių klausimų nesprendė, dėl jų nepasisakė ir motyvų neišdėstė. Apygardos teismas apsiribojo nepagrįsta išvada, jog kreditorių komitetas, nustatydamas administravimo sąmatos dydį mėnesiui, o ne visam bankroto procesui, pažeidė imperatyvias normas. Ši klaidinga išvada suponavo tolimesnį netinkamą teismo procesinį sprendimą - nesvarstyti aukščiau minėtų AB SEB banko skundo motyvų. Skundžiama nutartis neatitinka teisinės situacijos, nes atsižvelgus į bankrutuojančios bendrovės turto sudėtį, būklę ir dydį, kreditinius reikalavimus, reikalingus atlikti bankroto procedūrų veiksmus ir kitus ĮBĮ 36 straipsnio 3, 5 dalyse įtvirtintus kriterijus, įmanoma spręsti dėl nustatytų administravimo išlaidų pagrįstumo. Tai ir turėjo atlikti apygardos teismas, spręsdamas kreditoriaus skundą. Pirmosios instancijos teismas, netinkamai išaiškinęs ĮBĮ normas, reglamentuojančias administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymą (CPK 330 str.), toliau skundo nenagrinėjo klausimo esmės neatskleidė (CPK 338 str., 327 str. 1 d. 2 p.). Nustatytų teisės normų taikymo klaidų apeliacinės instancijos teisme ištaisyti negalima, kadangi apeliacine tvarka negali būti nagrinėjami reikalavimai, kurių nenagrinėjo pirmosios instancijos teismas. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 5 d. nutartis naikinama ir AB SEB banko skundas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 5 d. nutartį panaikinti.

19AB SEB banko skundą dėl 2009 m. rugsėjo 11 d. kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai