Byla 2A-187-340/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės, kolegijos teisėjų R. Janovičienės, A. Auruškevičiaus, sekretoriaujant J. Štreimikienei, dalyvaujant ieškovo (apelianto) atstovams advokatui S. Lileikiui, V. Malinauskui, atsakovo atstovui R. Viščiniui,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Halsas“ apeliacinį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Halsas“ ieškinį atsakovams Druskininkų savivaldybei, UAB „Easy 2 Invest“ dėl Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo, nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydamas: panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-04-22 sprendimą Nr. T1-126 ,,Dėl mineralinio vandens biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al. 9, nuomos”; pripažinti negaliojančia 2008-05-10 nuomos sutartį Nr. 26-08-181 tarp Druskininkų savivaldybės ir UAB „Easy 2 Invest” dėl mineralinio vandens biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al. 9, nuomos ir priedą prie sutarties – 2008-05-10 turto perdavimo priėmimo aktą; taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą UAB ,,Easy 2 Invest” perduoti mineralinio vandens biuvetę Druskininkuose, Vilniaus al. 9, Druskininkų savivaldybei; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2008-04-22 sprendimu išnuomojo ne konkurso būdu UAB „Easy 2 Invest“ savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį daiktą - mineralinio vandens biuvetę, informaciniam reklaminiam centrui, bilietų į ekskursijas laivu pardavimo vietai bei kavinei įrengti. Priimto sprendimo pagrindu Druskininkų savivaldybė 2008-05-10 nuomos sutartimi Nr. 26-08-181 išnuomojo biuvetę atsakovui UAB ,,Easy 2 Invest“ iki 2018-10-01. Tiek sprendimas, tiek nuomos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo teisės normoms ir dėl to yra neteisėti, pažeidžia ieškovo teises ir teisėtus interesus. Nurodė, jog Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 2 d. yra numatyti 2 atvejai, kai valstybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas ne viešo konkurso būdu; analogiška nuostata įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-14d. nutarimu Nr. 1524 patvirtintų „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“ 1 priedo „Valstybės materialiojo turto nuomos ne konkurso būdu taisyklės“ 2 punkte. Šie nuomos ne konkurso būdu atvejai yra baigtiniai. Druskininkų savivaldybės taryba 2002-09-30 sprendimu numatė, kad ne konkurso būdu išnuomojamas turtas, kai sprendimą dėl turto nuomos ne konkurso tvarka priima Taryba, t. y., išplėtė turto nuomos ne konkurso būdu atvejus. Atsakovui priklausančio turto nuomos viena iš sąlygų buvo pramoginio plaukiojimo laivais ir keleivių pervežimo Nemuno upe organizavimas, o turto nuoma pirmiausia ir turėjo tarnauti šiam tikslui, būti viena iš sudėtinių šio proceso dalių. Sprendžiant turto išnuomavimo klausimą, į šią aplinkybę, t.y., turto panaudojimą keleivių pervežimui, nebuvo atsižvelgta. Ieškovas, pateikdamas atsakovui 2008-04-03 investicinį pasiūlymą dėl keleivių pervežimo bei pramoginio plaukiojimo laivais organizavimo, biuvetės pastatą ir planavo naudoti pagrinde šiais tikslais (bilietų pardavimo kasai, prekybai suvenyrais, dviračių, žvejybos reikmenų nuomos punktams įrengti), tačiau sprendime Nr. Tl-126 net neužsimenama apie tai, kad atsakovo turtas išnuomojamas keleivių pervežimo ir pramoginio plaukiojimo laivais tikslu. Atsakovas suklaidino ieškovą ir pažeidė jo teisėtus lūkesčius, kadangi UAB ,,Halsas", teikdamas atsakovui investicinį pasiūlymą ir planuodamas investicijas į atsakovo išnuomojamą turtą, tai darė sistemiškai, t. y., su laivybos paslaugų teikimu. Ieškovas pateikė pasiūlymą investuoti į atsakovo turtą 153 610,68 Lt, t.y., daugiau, negu pasiūlė atsakovas UAB „Easy 2 Invest", todėl ieškovo pasiūlymas atsakovui buvo ekonomiškai naudingesnis. Be to, UAB „Easy 2 Invest" sprendimo Nr. Tl-126 priėmimo dienai nepateikė įrodymų, jog ji realiai įvykdys investicinį pasiūlymą. Tokiu būdu, skundžiamas sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas. Nuomos sutartis Nr. 26-08-181 buvo sudaryta atsakovo Druskininkų savivaldybės Tarybos sprendimo Nr. Tl-126 pagrindu, t.y., be atitinkamo Tarybos sprendimo savivaldybė neturėjo teisės nuomoti turtą, todėl išnykus nuomos sutarties sudarymo pagrindui, negalioja ir pati nuomos sutartis. Nuomos sutartis taip pat prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekinė ir negalioja. Pripažinus negaliojančia nuomos sutartį Nr. 26-08-181, atsakovas UAB „Easy 2 Invest“ įpareigotinas grąžinti atsakovui Druskininkų savivaldybei biuvetę. Panaikinus nuomos sutartį naikintina ir turto 2008-05-10 priėmimo-perdavimo aktas bei taikytina restitucija.

5Atsakovas Druskininkų savivaldybė atsiliepimu prašė patikslintą ieškinį atmesti. Nurodė, kad Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas priimtas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 6 d., nustatančia, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Druskininkų savivaldybės taryba, priimdama minėtą sprendimą, įgyvendino Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 15 p. ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11 str. 1 d. jai suteiktą savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisę (funkciją) ir veikė kaip nuosavybės teisės, t.y. civilinių teisinių santykių, subjektas. Druskininkų savivaldybės taryba 2002-09-30 sprendimu Nr.744 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos tvirtinimo“ patvirtino Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarką, kaip tai nustatyta Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 6 d. Remiantis šios tvarkos 1 d. 1.1 punkto 1.1.1. ir 1.1.1.1. papunkčiais, savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas ne konkurso būdu, kai sprendimą dėl turto nuomos ne konkurso būdu priima Taryba. Šiuo atveju Druskininkų savivaldybės taryba, priimdama sprendimą dėl savo nuosavybės teise valdomo turto nuomos, vadovavosi Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatomis ir, kaip tai numatyta įstatyme, savivaldybės tarybos patvirtinta savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarka. Sprendimas dėl turto nuomos priimtas laikantis įstatymų nustatytos tvarkos, priimtas nepažeidžiant įstatymų nuostatų ir yra galiojantis. Turtas išnuomotas informaciniam reklaminiam centrui, bilietų į ekskursijas laivu pardavimo vietai bei kavinei įrengti, t.y., turto panaudojimas keleivių pervežimui (pramoginio plaukiojimo laivais ir keleivių pervežimo Nemuno upe organizavimui). Nuomininkas UAB „Easy 2 Invest“ šiuo metu yra įvykdęs visas Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-04-22 sprendime Nr.Tl-126 ir 2008-05-10 nuomos sutartyje Nr.26-08-181 nustatytas sąlygas. Skundžiamas sprendimas tiesiogiai nepažeidė nei viešojo intereso, nei kitų asmenų teisių bei įstatymo saugomų interesų.

6Atsakovas ,,Easy 2 Invest” atsiliepimu prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad mineralinio vandens biuvetė nuosavybės teise priklauso Druskininkų savivaldybei, o jai nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Turto išnuomojimo tvarka teisėtai, pagrįstai ir vadovaujantis konkrečiomis įstatymų nuostatomis buvo nustatyta Druskininkų savivaldybės tarybos 2002-09-30 sprendimu Nr. 744 dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos patvirtinimo. UAB „Easy 2 Invest“ tiek iki Tarybos sprendimo priėmimo, tiek po jo tinkamai ir laiku vykdė ir vykdo Druskininkų savivaldybės tarybos reikalavimus, pateikė išsamią detalią informaciją, reikalingą sprendimo dėl savivaldybės turto nuomos priėmimui, konkrečiais skaičiais pagrįstą investicinį pasiūlymą, o taip pat toliau vykdo savo prisiimtus įsipareigojimus. Atsižvelgiant į ieškovo 2008-04-03 investicinio pasiūlymo turinį, Druskininkų savivaldybės tarybos keltus reikalavimus biuvetės nuomai, o taip pat į pagrindinius valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo visuomeninės naudos, efektyvumo bei racionalumo principus, Tarybos sprendimas buvo teisėtas ir ekonomiškai pagrįstas. Atsakovas UAB „Easy 2 Invest“ tinkamai ir laiku pateiktame 2008-04-07 investiciniame pasiūlyme nurodė, kad planuojama investicija - 250 000 Lt. Nėra pagrindo teigti, kad ieškovo investicinis pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingesnis. Kadangi Tarybos sprendimas yra teisėtas ir galiojantis, sandoris sudarytas laikantis teisės aktų reikalavimų, nutraukti nuomos sutartį ieškovo prašymu nėra pagrindo. Nuomos sutartis ir jos priedai yra galiojantys, o restitucija pagal CK 1.80 str. 2 d. negalima.

7Druskininkų m. apylinkės teismas 2009-07-15 sprendimu ieškinį atmetė; priteisė iš UAB ,,Halsas” 2 183 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti UAB ,,Easy 2 Invest” naudai; priteisė iš UAB ,,Halsas” valstybei 78,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įtekimu. Teismas nustatė, kad 2008-04-22 Druskininkų savivaldybės taryba sprendimu dėl mineralinio vandens biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al.9, nuomos Nr. T1-126, nusprendė išnuomoti ne konkurso būdu UAB ,,Easy 2 Invest” savivaldybės nekilnojamąjį daiktą – mineralinio vandens biuvetę Druskininkuose, Vilniaus al.9, informaciniam reklaminiam centrui, bilietų į ekskursijas laivu pardavimo vietai bei kavinei įrengti. Nustatytos pagrindinės nuomos sąlygos: 2.1. privalomų investicijų apimtį per pirmuosius 3 nuomos mėnesius – ne mažiau kaip 250 tūkst. Lt, iš jų: į biuvetės pastatą, jo aplinkos bei numatomos įrengti mobiliosios prieplaukos senosios prieplaukos vietoje Nemune prieigų sutvarkymą – ne mažiau 150 tūkst. Lt; į įrangos kavinei įsigijimą – ne mažiau 100 tūkst. Lt; 2.2. nuomos terminas – iki 2018-10-31 Šio sprendimo 5p. numato, kad sprendimas įsigalioja UAB ,,Easy 2 Invest” iki 2008-04-30 pateikus draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį sprendimo 2.1 papunktyje nurodytų sąlygų įgyvendinimą. Teismas nustatė, kad Skundžiamu sprendimu turtą nuspręsta išnuomoti ne konkurso būdu, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 6 d. ir Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos 1.1.1.1 papunktis. Ieškovas nurodo, kad atsakovas Druskininkų savivaldybės Taryba, priimdama sprendimą Nr. Tl-126 „Dėl mineralinio vandens biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al. 9, nuomos“ rėmėsi pačios 2002-09-30 priimtu sprendimu Nr. 744, kuris prieštarauja įstatymui, t.y., neteisėtas ir dėl šios priežasties ir sprendimas Nr. Tl-126 yra neteisėtas, todėl naikintinas, tačiau šis savivaldybės tarybos sprendimas yra galiojantis, nepanaikintas, nenuginčytas. Be to, atsakovas ,,Easy 2 Invest” įvykdė nuomos sutartyje numatytus įsipareigojimus ir per sutartyje numatytą laiką ir terminus padarė investicijas iki sutartyje numatytos datos: 2008-07-30 – 250 320 Lt sumai. Atsakovas UAB „Easy 2 Invest“ tinkamai ir laiku pateiktame 2008-04-07 investiciniame pasiūlyme nurodė, kad planuojama investicija - 250 000 Lt. Nėra pagrindo teigti, kad ieškovo investicinis pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingesnis, nes iš 2008-04-03 UAB ,,Halsas” investicinio pasiūlymo ir 2008-04-21 pranešimo matyti, kad UAB ,,Halsas” į teritorijos šalia eksploatuojamos prieplaukos sutvarkymą ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato - biuvetės remontą planavo investuoti 153 610,68 Lt pagal investicijas pagrindžiančią sąmatą - pasiūlymą. Teismas laikė, kad ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad mineralinio vandens biuvetė, esanti Druskininkuose, Vilniaus al. 9, buvo išnuomota UAB ,,Easy 2 Invest“ ne konkurso tvarka. Ši tvarka patvirtinta 2002-09-30 priimtu sprendimu Nr.744, ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestas.

8Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Druskininkų m. apylinkės teismo 2009-07-15 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų patenkintas. Apelianto nuomone, teismo motyvai nepagrįsti. Nurodo, jog teismas iš esmės neanalizuodamas ieškinyje nurodytų Savivaldybės sprendimo neteisėtumo argumentų (prieštaravimo įstatymams ir aukštesnės galios norminiams aktams), o tik remdamasis formaliu kriterijumi, t. y. kad 2009-09-30 sprendimas yra galiojantis, nepanaikintas ir nenuginčytas, ieškinį atmetė. Tačiau CPK 3 str. 4 d. numatyta, jog nustatęs, kad teisės norminis aktas ar jo dalis, kurio atitikimo Konstitucijai ar įstatymams kontrolė nepriklauso Konstitucinio Teismo kompetencijai, prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės teisės norminiam aktui, teismas, priimdamas sprendimą neturi tokiu teisės aktu vadovautis; pačiam teismui suteikta teisė dėl to kreiptis į administracinį teismą. Nurodo, jog Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 2 d. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-14 nutarimu Nr. 1524 patvirtintų „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“ 1 priedo „Valstybės materialiojo turto nuomos ne konkurso būdu taisyklės“ 2 p. įtvirtinti nuomos ne konkurso būdu atvejai yra baigtiniai. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės ir savivaldybių turto disponavimo principai numatyti minėto įstatymo 81 str., turto naudojimo paskirtis vienoda, tai ir turto disponavimo būdai turi būti vienodi. Tik konkurso būdu nuomojant turtą šie principai gali būti maksimaliai įgyvendinti. Apelianto nuomone, Druskininkų savivaldybės Taryba 2002-09-30 sprendimu išplėsdama įstatymu nustatytus baigtinius naudojimosi turtu būdus priėmė neteisėtą sprendimą ir dėl to teismas šiuo aktu neturėjo vadovautis, spręsdamas ginčą. Todėl darytina išvada, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-04-22 sprendimas prieštarauja įstatymo ir Vyriausybės teisės norminio akto nuostatoms, dėl to neteisėtas ir naikintinas. Nurodo, jog teismas nepasisakė, kiek galėjo turėti įtakos sprendimo dėl turto nuomos teisėtumui, ar apeliantas nebuvo sąmoningai klaidinamas, turint išankstinį tikslą turtą išnuomoti atsakovui UAB „Easy 2 Invest“. Druskininkų savivaldybės prašyme dėl informacijos apie investicinius pasiūlymus viena iš turto nuomos sąlygų buvo pramoginio plaukiojimo laivais ir keleivių pervežimo Nemuno upe organizavimas, o turto nuoma pirmiausiai turėjo tarnauti šiam tikslui. Tačiau sprendime Nr. T1-126 net neužsimenama apie tai, kad atsakovo turtas išnuomojamas keleivių pervežimo ir pramoginio plaukiojimo tikslais. Apeliantas nesutinka su išvada, kad atsakovo UAB „Easy 2 Invest“ investicinis pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingesnis, kadangi ekonominę naudą apsprendžia ne tik tiesioginių investicijų dydis. Pažymi, kad turėjo net 2 laivus, kai atsakovas UAB „Easy 2 Invest“ skundžiamo sprendimo priėmimo dienai nei vieno. Būtina atsižvelgti, kad sprendimo priėmimo dienai atsakovas buvo pateikęs mažesnį investicinį pasiūlymą.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Druskininkų savivaldybė prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Atsakovo nuomone, skundas nepagrįstas ir atmestinas. Druskininkų savivaldybės Tarybos sprendimas priimtas vadovaujantis teisės aktais. Nepagrįsti apelianto argumentai dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-04-22 sprendimo teisėtumo teisės aktų atžvilgiu bei kreipimosi į administracinį teismą, kadangi apie tai jau pasisakęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. AS556-385/2008.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Easy 2 Invest“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir Druskininkų m. apylinkės teismo 2009-07-15 sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo nuomone, apeliantas netinkamai supranta ir aiškina teisės aktus bei jų tarpusavio santykį, inter alia, subordinaciją. Skunde faktiškai prašo pripažinti norminį aktą – Sprendimą Nr. 744 neteisėtu. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad jo investicinis pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingesnis.

11Apeliacinis skundas atmetamas.

12Ieškovas prašo panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-04-22 sprendimą Nr. T1-126 ,,Dėl mineralinio vandens biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al. 9, nuomos”; pripažinti negaliojančiais 2008-05-10 nuomos sutartį Nr. 26-08-181 tarp Druskininkų savivaldybės ir UAB „Easy 2 Invest” dėl mineralinio vandens biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al. 9, nuomos bei šiuo turto perdavimo aktą tuo pagrindu, kad Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos, patvirtintos Druskininkų savivaldybės tarybos 2002-09-30 sprendimu Nr. 744, 1.1.1 1 punktas, leidžiantis išnuomoti savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą ne konkurso būdu, kai tokį sprendimą dėl turto nuomos priima Taryba, kurio pagrindu ir buvo priimtas sprendimas dėl biuvetės nuomos, prieštarauja įstatymui, konkrečiai – Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 2 d. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-14 d. nutarimu Nr. 1524 patvirtintų „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“ 1 priedo „Valstybės materialiojo turto nuomos ne konkurso būdu taisyklės“ 2 p., kuris įtvirtina baigtinį savivaldybės turto nuomos ne konkurso būdu atvejų sąrašą. Taigi, esminė nagrinėjamos bylos problema – Druskininkų savivaldybės tarybos 2002-09-30 sprendimu Nr. 744 patvirtintos Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos 1.1.1 1 punkto galimas prieštaravimas įstatymui.

13Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad savivaldybės norminio administracinio akto teisėtumas nėra žinybingas Konstituciniam Teismui (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 63 str.). CPK 3 str. 4 d. aptaria bylą nagrinėjančio teismo galias, kai jam kyla abejonių dėl norminio akto, nepriskirto Konstitucinio Teismo kompetencijai, sutikimo su įstatymais ar Vyriausybės norminiu aktu. Teismas gali pasielgti dvejopai – jeigu teismo įsitikinimu toks norminis aktas prieštarauja įstatymui arba Vyriausybės teisės norminiam aktui, teismas, priimdamas sprendimą, neturi vadovautis tokiu teisės aktu. Bendrosios kompetencijos teismas taip pat turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į administracinį teismą, prašydamas patikrinti, ar atitinkamas teisės norminis aktas ar jo dalis atitinka įstatymą, ar Vyriausybės teisės norminį aktą. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2002-09-30 sprendimas Nr. 744 „Dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos“ patvirtinimo yra nepanaikintas ir galiojantis, todėl juo vadovavosi.

14Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl paminėto Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo galiojimo. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 str. 15 punkto bei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11 str. 1 d. nuostatas savivaldybei suteikta jai priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisė. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 6 d. nustato, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, taigi Druskininkų savivaldybės tarybos 2002-09-30 sprendimu Nr. 744 patvirtintos Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos 1.1.1 1 punktas, leidžiantis išnuomoti savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą ne konkurso būdu, kai tokį sprendimą dėl turto nuomos priima Taryba, paminėtų įstatymų normoms neprieštarauja. Apelianto nurodytos teisės normos – Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 2 d. nuostatos dėl valstybės ilgalaikio turto nuomos tvarkos bei Vyriausybės 2001-12-14 nutarimu Nr. 1524 patvirtintos Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklės, teisinių santykių dėl savivaldybėms priklausančio turto nuomos nereglamentuoja ir joms netaikytinos. Apelianto teiginys dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2002-09-30 sprendimo Nr. 744 „Dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos“ ir jo pagrindu priimto Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-04-22 sprendimo Nr. T1-126 ,,Dėl mineralinio vandens biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al. 9, nuomos” prieštaravimo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 2 d. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-14 nutarimu Nr. 1524 patvirtintomis Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklių normoms pagrįstas netinkamu šių teisės normų aiškinimu ir atmetamas.

15Apeliantas ginčijo Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-04-22 sprendimą Nr. T1-126 ,,Dėl mineralinio vandens biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al. 9, nuomos” dar vienu aspektu – dėl sprendimo neatitikimo Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8-1 str. nuostatoms, reglamentuojančioms valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principus – visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės. Apeliantas nesutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad trečiojo asmens pasiūlymas buvo miestui ekonomiškai naudingesnis, nes ekonominę naudą apsprendžia ne tik tiesioginių investicijų dydis. Apelianto vertinimu, jo pasiūlymas buvo naudingesnis, nes tik jis, turėdamas nuosavybėje du laivus, gali realiai užtikrinti pramoginio plaukiojimo laivais ir keleivių pervežimo per upę organizavimą, tuo tarpu kai tretysis asmuo nuosavų laivų neturi. Trečiojo asmens padaryta investicija – 250 000 Lt kelia apeliantui abejonių jos tikrumu. Teisėjų kolegija atmeta šiuos skundo argumentus kaip neįrodytus ir pagrįstus prielaidomis.

16Apeliacinio skundo argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 263, 329-330 str.).

17Iš apelianto valstybės biudžetui priteisiamos pašto išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 79, 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str., teismas

Nutarė

19Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti iš UAB „Halsas“ 11,90 Lt pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Halsas“... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovas kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydamas: panaikinti... 5. Atsakovas Druskininkų savivaldybė atsiliepimu prašė patikslintą ieškinį... 6. Atsakovas ,,Easy 2 Invest” atsiliepimu prašė ieškinį atmesti, priteisti... 7. Druskininkų m. apylinkės teismas 2009-07-15 sprendimu ieškinį atmetė;... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Druskininkų m. apylinkės... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Druskininkų savivaldybė prašo... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Easy 2 Invest“ prašo... 11. Apeliacinis skundas atmetamas.... 12. Ieškovas prašo panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-04-22... 13. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad savivaldybės norminio... 14. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl... 15. Apeliantas ginčijo Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-04-22 sprendimą... 16. Apeliacinio skundo argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų.... 17. Iš apelianto valstybės biudžetui priteisiamos pašto išlaidos apeliacinės... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str.,... 19. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 15 d. sprendimą palikti... 20. Priteisti iš UAB „Halsas“ 11,90 Lt pašto išlaidų apeliacinės...