Byla 2S-1237-450/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Lesto“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lesto“ ieškinį atsakovei G. B., išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas AB „Lesto“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės G. B. 1389,50 Lt už apskaitos prietaiso ekspertizę ir skaitiklio funkcionalumo atstatymą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi ieškovo AB „Lesto“ ieškinį atsakovei G. B., išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, dėl žalos atlyginimo paliko nenagrinėtu.

5Ieškovas AB „Lesto“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti ši naujo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo AB „Lesto“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties. Teismas nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis, kuria ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtu, buvo priimta žodinio proceso tvarka. Skundžiama teismo nutartis buvo paskelbta 2013 m. balandžio 11 d. Ieškovo įgaliota atstovė A. D. dalyvavo 2013 m. balandžio 8 d. teismo posėdyje, todėl apie nutarties paskelbimo laiką ir vietą ieškovui buvo pranešta tinkamai. Terminas atskirajam skundui dėl teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties paduoti baigėsi 2013 m. balandžio 18 d. Ieškovas atskirąjį skundą teismui pateikė 2013 m. balandžio 23 d., t.y. praleidęs atskirojo skundo padavimo terminą 5 dienas. Ieškovas nenurodė termino praleidimo priežasčių, taip pat neprašė atnaujinti praleistą terminą, todėl termino atnaujinimo klausimas nėra svarstytinas (CPK 78 str. 1 d.). Esant šioms aplinkybėms, teismas darė išvadą, kad, praleidus įstatymo nustatytą septynių dienų terminą jam pateikti (CPK 75 str. 1 d., 315 str. 2 d. 1 p.), yra pagrindas ieškovo AB „Lesto“ atskirąjį skundą atsisakyti priimti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas AB „Lesto“ prašė apeliacinės instancijos teismo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį bei perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas buvo grindžiamas argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2013 m. balandžio 25 d. nutartį, pažeidė civilinio proceso nuostatas, dėl ko skundžiama nutartis yra nepagrįsta bei neteisėta. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartį jis gavo 2013 m. balandžio 30 d., todėl terminas ją apskųsti baigiasi 2013 m. gegužės 7 d. Ieškovė, nepraleisdama apskundimo termino, teikia atskirąjį skundą ir prašo nurodytą nutartį panaikinti bei iš esmės išspręsti klausimą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties. Teismo posėdžio metu, kuris vyko 2013 m. balandžio 8 d., pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo civilinę bylą iš esmės. Nei pasirengimo nagrinėti bylą stadijos metu, nei teismo posėdžio metu atsakovė ir/arba teismas nekėlė klausimo dėl išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos. Po šalių išsakytų baigiamųjų kalbų, teismas atidėjo sprendimo priėmimą 2013 m. balandžio 11 d. Teismas skundžiamoje nutartyje laikosi pozicijos, kad ieškovei buvo tinkamai pranešta apie nutarties paskelbimo datą bei laiką, tačiau su tokiu teiginiu ieškovė nesutiko. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad bylą išnagrinėjus iš esmės buvo atidėtas sprendimo priėmimas. Kadangi ieškovo atstovė buvo informuota apie sprendimo paskelbimo laiką, ji, būdama teisininkė, įvertino termino trukmę galimam sprendimo apskundimui. Ieškovo atstovė negalėjo numatyti nutarties priėmimo tokiu klausimu, kuris teismo posėdyje net nebuvo keliamas bei tiriamas. Ieškovė net neturėjo galimybės pateikti paaiškinimų dėl išankstinės ginčų sprendimo tvarkos ne teisme privalomumo. Ieškovė, būdama apdairi bei rūpestinga, dėjo visas pastangas ginti savo pažeistas teises teisme. Civilinio proceso kodekso normos nenumato privalomos pareigos dalyvauti teismo sprendimo paskelbime, todėl ieškovo atstovė nedalyvavo sprendimo paskelbime dėl užimtumo kitoje civilinėje byloje. Ieškovei teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties priėmimas bei ieškinio palikimas nenagrinėtu buvo netikėtas, pažeidžiantis ieškovės teisę ginti savo teises teisme (LR CPK 5 str.) bei teisę būti išklausytam (LR CPK 12, 15 str.). Atkreipė dėmesį, kad teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartyje nebuvo nurodytas konkretus apskundimo termino skaičiavimo pradžios momentas. Apeliantės vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas savo iniciatyva ištyrė posėdyje nekeliamo klausimo dėl išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos ne teisme privalomumo, nesuteikdamas ieškovui teisės šiuo klausimu pasisakyti, apie galimą nutarties priėmimą ieškovo neinformavo, o ieškovas tokio bylos sprendimo net negalėjo numatyti, darytina išvada, kad 2013 m. balandžio 11 d. nutartis faktiškai buvo priimta rašytinio proceso tvarka. Kadangi ši nutartis ieškovui buvo įteikta 2013 m. balandžio 16 d., todėl terminas jai apskųsti baigiasi 2013 m. balandžio 23 d. Atskirasis skundas dėl 2013 m. balandžio 11 d. nutarties ieškovės buvo pateiktas 2013 m. balandžio 23 d., todėl, darytina išvada, kad ieškovė termino atskirajam skundui paduoti nepraleido.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė G. B. prašė pašalinti nuo jos kaltinimus dėl neteisėto plombų klastojimo, neteisėto elektros energijos vartojimo, darant žalą vienfaziam elektros apskaitos prietaisui, atmesti AB „Lesto“ reikalavimus, kadangi ieškinys nepagrįstas ir buvo pateiktas nesilaikant įstatymų, bendrovės veiksmus pripažinti reketuojamais ir nubausti bendrovę pagal įstatymus, atsižvelgiant į atsakovės senyvą amžių atlyginti jai padarytą moralinę žalą. Nurodė, kad ieškovas pirmiausiai turėjo kreiptis į Valstybinės energetikos inspekciją, kuri įgaliota gauti skundus iš ieškovo ir atsakovo pusės ir nustatyti šalių kaltę. Pateiktu skundu ieškovas ignoruoja teismo nutartį, kuris, priimdamas procesinį sprendimą, vadovavosi įstatymais. Atsakovės nuomone, teismas neprivalo per posėdį išaiškinti ieškovui nuoseklią procedūrą tokio pobūdžio ginčuose, kadangi ieškovo atstovas yra teisininkas. Ieškovas AB „Lesto“ gali dar kartą pasinaudoti galimybe ikiteisminio tyrimo ne teisme tvarka, tačiau to nepadarė ir vėl kreipėsi į teismą. Atsakovė nurodė, kad ieškovo atskirasis skundas yra nepagrįstas, nes jis praleido skundo pateikimo teismui terminą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13Nagrinėjamu atveju atskirajame skunde ieškovas [apeliantas] AB „Lesto“ kelia klausimus dėl dviejų Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarčių, t.y. 2013 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtu, bei 2013 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl 2013 m. balandžio 11 d. nutarties, teisėtumo ir pagrįstumo. Pagal LR CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Kadangi šiuo atveju apeliantas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarties, todėl šios apeliacijos objektu yra nurodyta pirmosios instancijos teismo nutartis. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, nustačius, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis atsisakyti priimti ieškovo atskirąjį skundą yra neteisėta, apelianto atskirojo skundo priėmimo klausimas perduotinas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Tokiu būdu iš naujo išsprendus apelianto atskirojo skundo priėmimo klausimą, galės būti sprendžiamas ankstesnės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties palikti ieškinį nenagrinėtu pagrįstumo klausimas. Vadovaudamasis LR CPK 338 str., 320 str. 1 d., 2 d. apeliacinės instancijos teismas taip pat nenagrinėja atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovės G. B. pareikštų reikalavimų.

14Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

15Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Tačiau bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, o apeliacijos teisė turi būti įgyvendinta per įstatymo nustatytą terminą, tai yra ji ribojama laike. LR CPK 335 str. nustatyta, jog atskirieji skundai paduodami per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o tuo atveju, jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos. Iš bylos duomenų matyti, kad šiuo atveju Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis buvo priimta po bylos išnagrinėjimo viešame teismo 2013 m. balandžio 8 d. posėdyje, kuriame dalyvavo ir ieškovo atstovė, todėl pripažintina, kad teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis priimta žodinio proceso tvarka. Tokiu būdu nutarties septynių dienų apskundimo terminas skaičiuotinas nuo nutarties priėmimo dienos [LR CPK 335 str. 1 d.], šiuo atveju nuo 2013 m. balandžio 11 d., atitinkamai septynių dienų terminas atskirajam skundui paduoti pasibaigia 2013 m. balandžio 18 d. Ieškovės atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties teisme gautas 2013 m. balandžio 23 d., t.y. 5 dienomis praleidus apskundimo terminą. Faktinės aplinkybės, kad apelianto atskirasis skundas buvo paduotas jau praleidus nutarties apskundimo terminą, buvo tinkamai nustatytos ir šiuo atveju skundžiamoje nutartyje. Vadovaujantis LR CPK 75 str. 1 d. teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Tačiau pažymėtina ir tai, kad ne kiekvienas įstatymo, taip pat ir teismo nustatyto procesinio termino praleidimas reiškia, kad asmuo apskritai prarado galimybę tą procesinį veiksmą atlikti. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, jog apeliantas praleido atskirajam skundui paduoti įstatymo nustatytą 7 dienų terminą ir jis neprašė praleisto termino atnaujinti, būtų pagrindas taikant LR CPK 315 str. 2 d. 1 p. atskirąjį skundą atsisakyti priimti. Vienok, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, procesinės teisės normos negali būti taikomos formaliai. Teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais [LR CK 1.5 str. 4 d.]. Šiuo konkrečiu atveju praleistas terminas atskirajam skundui paduoti nesudarė neprotingai ilgo laikotarpio, byloje nėra duomenų apie ieškovo [jo atstovo] piktnaudžiavimą procesu ar bylos vilkinimą, o bylos nagrinėjimas vyko beveik metus, todėl nurodytų aplinkybių kontekste buvo pakankamas pagrindas bylą nagrinėjančiam teismui savo iniciatyva svarstyti klausimą dėl praleisto termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo [LR CPK 78 str. 1 d.]. Spręsdamas atskirojo skundo priėmimo klausimą, teismas turėjo atsižvelgti ir į tai, kad, kaip nurodė apeliantas, jam galėjo būti neaiškus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties apskundimo termino skaičiavimo pradžios momentas, kuris iš tiesų nebuvo tiksliai nurodytas nutarties rezoliucinėje dalyje. Vertintina ir tai, kad apelianto atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutarties buvo priimtas po bylos išnagrinėjimo 2013 m. balandžio 8 d. teismo posėdyje, teismui nurodžius, jog 2013 m. balandžio 11 d. bus skelbiamas teismo sprendimas byloje. Taigi ieškovas galėjo pagrįstai tikėtis sprendimo priėmimo, atitinkamai pasiskaičiuojant bei įvertinant termino trukmę galimam sprendimo apskundimui. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tinkamo proceso, teisės būti išklausytam ir kiti civilinio proceso principai reikalauja byloje dalyvaujantiems asmenims suteikti teisę apskųsti aukštesnės instancijos teismui žemesnės instancijos teismo priimtą procesinį sprendimą.

16Vadovaujantis išdėstytu, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis atsisakyti priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties buvo nepagrįsta, todėl atskirojo skundo priėmimo klausimą išsprendė neteisingai, kas sudaro pagrindą skundžiamą teismo nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d.). Atskirajame skunde apeliantas prašė išspręsti atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarties priėmimo klausimą iš esmės, tačiau kompetencija spręsti atskirojo skundo priėmimo klausimą priklauso pirmosios instancijos teismui, todėl apelianto atskirojo skundo priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo [LR CPK 337 str. 1 d. 3 p.].

17Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartį panaikinti ir ieškovo [apelianto] AB „Lesto“ atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai