Byla 2-854/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Speisuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutarties, kuria nutarta iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Speisuva“, paskirti administratorių ir kt., civilinėje byloje Nr. B2-2016-39/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Speisuva“, tretiesiems asmenims akcinei bendrovei Rytų skirstomiesiems tinklams, Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą ir prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Speisuva“ ir įmonės administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

4Ieškinyje nurodė, kad UAB „Speisuva“ buvo įsteigta ir įregistruota 2002 m. sausio 9 d. Šios bendrovės registruotas įstatinio kapitalo dydis yra 248 000 Lt. Kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo dienai UAB „Speisuva“ buvo skolinga ieškovui 547 931,10 Lt, iš kurių 313 199,62 Lt yra įsiskolinimas pagal 2005 m. lapkričio 4 d. vykdomąjį įrašą Nr. VB7-16098 bei 847,46 Lt vykdymo administravimo išlaidų, o 233 884,02 Lt yra priteista 2006 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-216834/06. Įsiskolinimas pagal vekselį su vykdomuoju įrašu bei teismo sprendimas su vykdomuoju raštu buvo pateikti antstolių kontorai priverstiniam skolos išieškojimui. Skola bankroto bylos iškėlimo dienai išieškota nebuvo. UAB „Speisuva“ yra nemoki, šios bendrovės įsiskolinimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, jai keltina bankroto byla. Remiantis 2005 m. įmonės balansu, įmonės nuosavas kapitalas yra 116 098 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 748 686 Lt. 2005 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis bendrovė patyrė 133 980 Lt nuostolį.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. lapkričio 5 d. nutartimi nutarė UAB „Speisuva“ iškelti bankroto bylą, įmonės administratore paskirti Adą Danilevičienę.

6Teismas nutartyje nurodė, kad, vadovaujantis 2007 m. rugsėjo 30 d. UAB „Speisuva“ balansu, įmonės turtas sudaro 917 632 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 836 852 Lt, t.y. įsipareigojimai viršija visą į balansą įrašyto turto vertę (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra beveik tokio paties dydžio, kaip visas formaliai nurodytas (gautinas) bendrovės turtas. Faktą, kad atsakovas laiku neatsiskaito su kreditoriumi praėjus trims mėnesiams po kreditoriaus reikalavimo atsakovui UAB „Speisuva“ įsipareigojimams įvykdyti (ĮBĮ 4 str. 3 p.), patvirtina 2007 m. kovo 16 d. UAB „Vilniaus energija“ pranešimas dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas atmetė atsakovo teiginius, jog bendrovės balanse formaliai nurodytas gautinas turtas, t.y. pirkėjų įsiskolinimas, bus gautas ir tos gautos sumos viršys bendrovės įsiskolinimą kreditoriams. Byloje esantys teismų sprendimai įrodo, jog skolos atsakovui yra mažesnės, nei atsakovo nurodytos teismui pateiktoje pažymoje, nes teismai arba priteisė atsakovui mažesnes įsiskolinimų sumas, arba patvirtino taikos sutartis dėl mažesnių įsiskolinimo sumų atsakovui. Teismas nurodė, kad jis neturi duomenų, jog siūlomos administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 str. 4 d. normoms, visi jie atitinka teisės aktų reikalavimus. UAB „Speisuva“ yra kitoje vietovėje, nei UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kurios buveinė yra Kauno mieste, Jonavos g. 16a. Teismas nurodė, kad UAB „Vermosa“ yra juridinis asmuo, o A. Danilevičienė yra fizinis asmuo, tačiau tai neturėtų būti vertinama kaip trūkumas, skiriant ją įmonės administratore.

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Speisuva“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartį ir priimti naują nutartį, ieškinį atmetant.

8Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas neteisingai taikė ĮBĮ 2 straipsnio aštuntąją dalį. Teismas, vertindamas atsakovo nemokumą, nepagrįstai vertino įmonės per vienerius metus mokėtinas sumas, o ne pradelstus įsipareigojimus. Teismo nurodytų mokėtinų sumų mokėjimo terminai dar nėra suėję.
  2. Bendrovė yra moki, tad nėra pagrindo kelti bankroto bylos. Įmonės turtas sudaro

    9917 632 Lt, o pradelsti įsipareigojimai – 395 476,71 Lt.

  3. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl aplinkybių, susijusių su įsiskolinimų VMI, Sodrai, Muitinės departamentui nebuvimu. Atsakovo veiklos finansiniai rezultatai gerėja, 2007 m. įmonės grynasis pelnas yra 109 433 Lt. Atsakovo įsiskolinimas ieškovui nuolat mažėja. Ieškinio pateikimo dieną įsiskolinimas ieškovui sudarė 388 870,52 Lt, o teismo posėdžio dieną (2007 m. spalio 18 d.) - 377 740,65 Lt.

104. Teismas nutartį grindė ne faktais, o prielaidomis, atsakovo balanse esančius duomenis vertindamas kaip nemokumo įrodymą, turtą vadindamas formaliu ir pan. Teismui kilus abejonių dėl balanse esančio turto vertės, jis turėjo būti aktyvus ir skirti auditą ar ekspertizę bei įsitikinti, kad balanse nurodyti duomenys yra teisingi.

115. Teismas, nutartį grįsdamas ta aplinkybe, kad kitose bylose nebuvo priteistos visos atsakovo reikalaujamos sumos, nepagrįstai nesiaiškino, ar buvo teismo sprendimų, kuriais atsakovo ieškiniai buvo patenkinti visiškai. Su skundu pateikiami sprendimai, kuriais atsakovo ieškiniai patenkinti visiškai, kas patvirtina, kad balanse nurodytų paslaugų pirkėjų įsiskolinimai yra realūs. Teismas nesiaiškino apie teisminių procesų eigą, priimtus sprendimus.

126. Teismas neatsižvelgė ir nevertino atsakovo veiklos specifikos. Įsisteigus Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“, jos valdyba 2005 m. rugsėjo 15 d. sprendimu nusprendė nemokėti atsakovui, o kaupti lėšas, tad atsiskaitymai vėluodavo ir atsakovas turėdavo mokėti netesybas.

137. Teismas nepasisakė dėl atsiliepime nurodytų argumentų, susijusių su pareiga atlikti ikiteismines procedūras, susijusias su bankroto bylos iškėlimu. Ieškovas neįvykdė pareigos pareikalauti atsakovo pradelstą įsipareigojimą sumokėti per 30 d. terminą. 2007 m. kovo 16 d. raštas negali būti laikomas tinkamu pareikalavimu, nes jis buvo pasirašytas neįgalioto asmens (įstatų 10.4 p.). Ieškovas reikalavimą pasirašiusio asmens įgaliojimų nėra pateikęs.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Pagal ĮBĮ 9 straipsnio penktosios dalies 1 punkto nuostatą bankroto byla iškeliama, kai įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai ji neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus trims mėnesiams po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio antrojoje dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Bankroto bylose teismas privalo aktyviai veikti ex officio, nes pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą (ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., CPK 159 str. 1 d., 179 str. 2 d.).

18Bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas – pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, t.y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį.

19Teismas nustato įmonės nemokumą, išanalizavęs ieškovo, atsakovo ir kitus į bylą išreikalautus bei pateiktus dokumentus ir duomenis. Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar įrodymai yra patikimi ir kt. Byloje nesant duomenų apie realią atsakovo finansinę būklę, teismas turi išnaudoti visas galimybes, nurodytas ĮBĮ bei CPK, nustatyti atsakovo finansinę būklę bankroto bylos iškėlimo dienai. Prireikus teismas gali įmonei skirti auditą, ekspertizę įmonės turto vertei patikslinti.

20Taigi, remiantis ĮBĮ nuostatomis, vertinant, ar įmonė yra nemoki, t.y. ar jai keltina bankroto byla, turi būti nustatyti bendrovės pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) ir bendrovės turimo turto vertė.

21Pirmosios instancijos teismas nurodęs, jog atsakovo UAB „Speisuva“ per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 836 852 Lt, nepagrįstai šią sumą prilygino pradelstų įmonės įsipareigojimų dydžiui, kuris turi esminę reikšmę, nustatant įmonės nemokumą. Teismas nesiaiškino ir netyrė, ar visa atsakovo balanse nurodyta per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų suma sudaro pradelstus įmonės įsipareigojimus, nevertino į bylą pateikto įrodymo - 2007 m. rugsėjo 30 d. lentelės apie tiekėjų skolas, ir dėl pradelstų įsipareigojimų dydžio skundžiamoje nutartyje nepasisakė. Pažymėtina, kad pagal atsakovo UAB „Speisuva“ į bylą pateiktos 2007 m. rugsėjo 30 d. lentelės apie tiekėjų skolas (t. 2, b.l. 127) duomenis bendrovės pradelsti įsipareigojimai 2007 m. rugsėjo 30 d. buvo 388 870,52 Lt, o, remiantis atsakovo atskirojo skundo teiginiais - 395 476,71 Lt. Atsižvelgiant į atsakovo balanse tai pačiai datai nurodytą apskaityto turto vertę – 917 632 Lt, šios sumos nesudarytų pusės balanse apskaityto turto vertės.

22Remiantis ĮBĮ 9 straipsnio pirmąja dalimi, įmonės vadovas, gavęs šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų gavimo dienos pateikia teismui kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, paskutinių metų ir einamųjų metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinė atskaitomybė, informacija apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

23Atsakovas UAB „Speisuva“, pateikdamas teismui 2007 m. gegužės 30 d. ir 2007 m. rugsėjo 30 d. lenteles apie tiekėjų skolas (t. 1, b.l. 107, t. 2, b.l. 127), skiltyje „atsiskaitymo terminas“ įrašydamas, jog terminas yra uždelstas, neuždelstas arba jog terminas yra 2008 metai, nenurodė, kaip to reikalauja ĮBĮ nuostatos, konkrečių atsiskaitymo terminų. Informacija apie tikslius mokėjimo terminus reikalinga tam, jog teismas galėtų įvertinti realią įmonės finansinę situaciją, jos mokumą.

24Pažymėtina, kad nors atsakovo lentelėse apie tiekėjų skolas nurodyta, kad atsiskaitymo su AB Rytų skirstomaisiais tinklais terminas yra 2008 m., t.y. jog pradelstų įsipareigojimų nėra, tačiau 2007 m. rugsėjo 27 d. atsiliepime į ieškinį (t. 2, b.l. 100-102) bendrovė nurodė, kad atsakovo įsiskolinimas 2007 m. rugsėjo 19 d. yra 10 050,90 Lt, ką patvirtina ir lentelė apie įsiskolinimą (t. 2, b.l. 109). Atsakovas UAB „Speisuva“ 2007 m. rugsėjo 19 d. raštu (t. 2, b.l. 110) patvirtino, jog atsiskaitys iki 2007 m. rugsėjo 28 d. Kaip matyti iš į bylą pateiktos tarp AB Rytų skirstomųjų tinklų, UAB „Speisuva“ ir AB „Spauda“ 2007 m. liepos 18 d. sudarytos sutarties Nr. 120384-20332/070003 (t. 1, b.l. 182-184) 1.2, 1.3, 2.1.1 punktų, UAB „Speisuva“ įsipareigojo 132 220,28 Lt skolą, susidariusią 2007 m. liepos 18 d. už kovo, balandžio ir gegužės mėnesius, sumokėti iki 2008 m. birželio 1 d. Nors 2007 m. rugsėjo 30 d. lentelėje apie tiekėjų skolas atsakovas nurodė, kad skola AB Rytų skirstomiesiems tinklams yra 201 652,92 Lt ir jos mokėjimo terminas yra 2008 m., tačiau, kaip minėta, į bylą yra pateikta sutartis tik dėl 132 220,28 Lt skolos mokėjimo termino atidėjimo, tad negalima spręsti apie likusios skolos dalies mokėjimo terminus.

25Be to, 2007 m. rugsėjo 30 d. lentelėje apie tiekėjų skolas atsakovas nurodė, kad jo

26127 162,23 Lt skolos UAB „Spauda“ mokėjimo terminas yra 2008 m., tačiau byloje esantis 2007 m. gegužės 30 d. susitarimas (t. 1, b.l. 181) patvirtina, jog tik 108 615,15 Lt skolos mokėjimo terminas atidedamas iki 2008 m. birželio 1 d. Taigi, negalima spręsti apie likusios skolos dalies mokėjimo terminus.

27Todėl pagal byloje esančius duomenis negalima daryti išvados, koks iš tikrųjų yra pradelstos atsakovo skolos AB Rytų skirstomiesiems tinklams ir UAB „Spauda“ dydis, dalies skolų mokėjimo terminai ir neaišku, kodėl pradelstos skolos nebuvo įrašytos į atsakovo pateiktą 2007 m. rugsėjo 30 d. lentelę apie tiekėjų skolas.

28Pirmosios instancijos teismas konstatuodamas, jog atsakovo pradelstas įsipareigojimas ieškovui UAB „Vilniaus energija“ yra 390 080,37 Lt, kaip tai patvirtina ir UAB „Vilniaus energija“ 2007 m. spalio 17 d. pažyma (t. 2, b.l. 120), nesiaiškino, kodėl atsakovas 2007 m. rugsėjo 30 d. lentelėje apie tiekėjų skolas nurodė tik 388 870,52 Lt skolą ieškovui.

29Nurodydamas, kad atsakovo turtas formaliai sudarė 917 632 Lt ir kad iš jų 806 321 Lt sudaro pirkėjų įsiskolinimai, kurie yra gautini arba ginčijami, pirmosios instancijos teismas nesiaiškino tikrosios atsakovo turto vertės. Teismas nepareikalavo, kad atsakovas pateiktų patikslinto turimo turto ir įsiteisėjusiais teismų sprendimais ar nutartimis jam priteistų piniginių lėšų sumų sąrašą. Kolegija pažymi, kad kiekvieno konkretaus debitorinio reikalavimo dydis gali būti ginčijamas, todėl tikslus jų nustatinėjimas leistų užvilkinti bankroto bylos iškėlimą bei pažeistų kitų kreditorių interesus. Todėl nežymūs duomenų netikslumai bankroto bylos iškėlimo metu, nekeičiantys mokumo ar nemokumo fakto, teisinės reikšmės bankroto bylos iškėlimui neturi. Tačiau reikšmę turėtų netikslumai, lemiantys bendrovės mokumo ar nemokumo fakto konstatavimą. Taigi, teismas visais atvejais, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą ir įvertindamas įmonės nemokumą, turi atsižvelgti į tai, kokią įtaką įmonės nemokumo būsenai turi tokios įmonės, kurios reikalavimas yra ginčijamas, pareikšti ieškiniai.

30Be to, teismas, spręsdamas klausimą apie realų atsakovo įmonės turtą, turėjo išsiaiškinti ir išanalizuoti atsakovo debitorių ekonomines finansines galimybes ir galimybę išieškoti gautinas sumas.

31Byloje nesant pakankamai duomenų apie atsakovo įsipareigojimų ir skolų atsiskaitymo terminus, negalima spręsti apie pradelstų UAB „Speisuva“ įsipareigojimų (skolų) dydį, vertinti atsakovo finansinių sunkumų pobūdį (laikiną ar tęstinį), taip pat, neišsiaiškinus tikrosios atsakovo turto vertės, negalima konstatuoti įmonės mokumo ar nemokumo fakto.

32Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, neanalizavo ir nevertino aplinkybių, kad nuo ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui, t.y. 2007 m. balandžio 25 d., iki skundžiamos nutarties priėmimo dienos, t.y. 2007 m. lapkričio 5 d., atsakovo įsiskolinimo ieškovui suma sumažėjo nuo 547 931,10 Lt iki

33390 080,37 Lt, taip pat nepasisakė dėl to, jog atsakovas neturi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (t. 1, b.l. 177, t. 2, b.l. 130), yra atsiskaitęs su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais (t. 1, b.l. 178), kad Vilniaus teritorinėje muitinėje per pastaruosius 12 mėnesių nenustatyta nepriemokų ar pažeidimų (t. 1, b.l. 176), kad yra atsiskaitęs su darbuotojais (t. 1, b.l. 179). Šios aplinkybės taip pat gali turėti reikšmės, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, nes jos gali padėti nustatyti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį.

34Remiantis ĮBĮ 6 straipsnio antrąja dalimi, kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu.

35UAB „Vilniaus energija“ 2007 m. kovo 16 d. pranešimo dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nuoraše (t. 1, b.l. 52) nurodyta, kad šis pranešimas surašytas bendrovės viceprezidento L. S. vardu.

36Remiantis UAB „Vilniaus energija“ įstatų (t. 1, b.l. 13-16) 10.1 punktu, bendrovės kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo bendrovės vadovas – prezidentas. Pagal įstatų 10.2 punktą prezidentas gali turėti pavaduotojų (viceprezidentų). Įstatuose nėra nurodyti viceprezidentų įgaliojimai, tad negalima spręsti, ar L. S. turėjo teisę veikti bendrovės vardu. Byloje nėra duomenų, jog bendrovės prezidentas būtų davęs įgaliojimą viceprezidentui įmonės vardu atlikti tam tikrus veiksmus santykiuose su kitais ūkio sujektais. Kadangi pranešimą pasirašė ne bendrovės prezidentas, teismas turėjo aiškintis, kokie įgalinimai buvo suteikti viceprezidentui. Be to, pažymėtina, kad teismas nesiaiškino ir tos aplinkybės, jog pranešimas, kurio nuorašas pateiktas į bylą, yra nepasirašytas. Teismas nepareikalavo pašalinti šių trūkumų.

37Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Speisuva“ iškelta bankroto byla, negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, todėl naikinama, nes dėl aukščiau nurodytų procesinės teisės normų pažeidimų, nenustačius visų aplinkybių, susijusių su įmonės nemokumu, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo galėjo būti išspręstas neteisingai, o šių pažeidimų apeliacinės instancijos teismas negali ištaisyti (CPK 329 str. 1 d.).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio trečiuoju punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

39Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartį ir bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Speisuva“ klausimą perduoti Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus... 4. Ieškinyje nurodė, kad UAB „Speisuva“ buvo įsteigta ir įregistruota 2002... 5. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. lapkričio 5 d. nutartimi nutarė UAB... 6. Teismas nutartyje nurodė, kad, vadovaujantis 2007 m. rugsėjo 30 d. UAB... 7. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Speisuva“ prašo panaikinti Vilniaus... 8. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas... 9. 917 632 Lt, o pradelsti įsipareigojimai – 395 476,71 Lt.
  2. Teismas... 10. 4. Teismas nutartį grindė ne faktais, o prielaidomis, atsakovo balanse... 11. 5. Teismas, nutartį grįsdamas ta aplinkybe, kad kitose bylose nebuvo... 12. 6. Teismas neatsižvelgė ir nevertino atsakovo veiklos specifikos. Įsisteigus... 13. 7. Teismas nepasisakė dėl atsiliepime nurodytų argumentų, susijusių su... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašo... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo Spaudos rūmų aukštuminio... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio penktosios dalies 1 punkto nuostatą bankroto byla... 18. Bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios... 19. Teismas nustato įmonės nemokumą, išanalizavęs ieškovo, atsakovo ir kitus... 20. Taigi, remiantis ĮBĮ nuostatomis, vertinant, ar įmonė yra nemoki, t.y. ar... 21. Pirmosios instancijos teismas nurodęs, jog atsakovo UAB „Speisuva“ per... 22. Remiantis ĮBĮ 9 straipsnio pirmąja dalimi, įmonės vadovas, gavęs šio... 23. Atsakovas UAB „Speisuva“, pateikdamas teismui 2007 m. gegužės 30 d. ir... 24. Pažymėtina, kad nors atsakovo lentelėse apie tiekėjų skolas nurodyta, kad... 25. Be to, 2007 m. rugsėjo 30 d. lentelėje apie tiekėjų skolas atsakovas... 26. 127 162,23 Lt skolos UAB „Spauda“ mokėjimo terminas yra 2008 m., tačiau... 27. Todėl pagal byloje esančius duomenis negalima daryti išvados, koks iš... 28. Pirmosios instancijos teismas konstatuodamas, jog atsakovo pradelstas... 29. Nurodydamas, kad atsakovo turtas formaliai sudarė 917 632 Lt ir kad iš jų... 30. Be to, teismas, spręsdamas klausimą apie realų atsakovo įmonės turtą,... 31. Byloje nesant pakankamai duomenų apie atsakovo įsipareigojimų ir skolų... 32. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos... 33. 390 080,37 Lt, taip pat nepasisakė dėl to, jog atsakovas neturi... 34. Remiantis ĮBĮ 6 straipsnio antrąja dalimi, kreditorius (kreditoriai) apie... 35. UAB „Vilniaus energija“ 2007 m. kovo 16 d. pranešimo dėl ketinimo... 36. Remiantis UAB „Vilniaus energija“ įstatų (t. 1, b.l. 13-16) 10.1 punktu,... 37. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 39. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartį ir...