Byla A2-668-42/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Burdulio, kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės ir Neringos Venckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos O. R. Š. atskirąjį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 15 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos 2007 m. gruodžio 14 d. prašymo Nr.R-19-3515 dalį, išdėstytą 3, 4, 5, 6, 8 punktuose, dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-270-02/04, suinteresuoti asmenys V. S. , Alytaus apskrities viršininko administracija, Alytaus miesto savivaldybė, akcinė bendrovė „Šiaulių bankas“,

Nustatė

2Civilinėje byloje Nr.2-270-02/04, kurios procesą prašė atnaujinti, ieškovė prašė pripažinti negaliojančiais jos tėvui iki žemės nacionalizacijos priklausiusio žemės sklypo, esančio ( - ) pirkimo-pardavimo sandorį, sudarytą tarp atsakovų Alytaus miesto žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos ir V. S. , šio sklypo pardavimo 1992 m. gruodžio 19 d. aukcioną ir Alytaus miesto mero 1993 m. sausio 15 d. potvarkį, kuriuo patvirtintas mero potvarkis dėl aukciono rezultatų patvirtinimo.

3Lazdijų rajono apylinkės teismas 2004 m. spalio 25 d. sprendimu už akių ieškinį atmetė. Nors teismo šaukimas ieškovei nebuvo įteiktas, remdamasis tuo, kad ji neatvyksta į paštą pasiimti teismo šaukimo, teismas sprendė apie proceso vilkinimą bei tinkamą ieškovės informavimą apie posėdžio laiką ir vietą.

4Pareiškėja 2007 11 29 prašymu Nr.PA-2, pateiktu patikslintu 2007 12 14 d. prašymu Nr.R19-3513, išdėstytą 1-9 punktuose, prašė teismą atnaujinti procesą šioje byloje dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių (t. 6 b.l. 16-21).

5Lazdijų rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 22 d. nutartimi priėmė nagrinėti prašymo dalį, išdėstytą 1 ir 2 punktuose, dėl pareiškime nurodytos aplinkybės, kad, pareiškėjos įsitikinimu, V. S. negalėjo sumokėti už aukcione įsigytą sklypą - V. S. 2006 m. vasario 28 d. pateikė prašymą akcinei bendrovei bankui „Hansabankas“ dėl sąskaitų išrašų, šis bankas raštu nurodė apie V. S. banko sąskaitų nebuvimą 1991-1993 metais.

6Lazdijų rajono apylinkės teismas 2008 m. kovo 15 d. nutartimi priėmė nagrinėti prašymo dalį, išdėstytą 7 ir 9 punktuose, kuriuose nurodytos šios aplinkybės: teismas neteisėtai nenagrinėjo, ar aukcionas atitinka ieškinyje nurodytiems materialinės teisės normų reikalavimams; nenagrinėtas ieškovės prašymas atidėti teismo posėdį dėl sveikatos būklės. Pareiškėjos prašymą, išdėstytą 3, 4, 5, 6 ,8 punktuose, teismas atsisakė priimti.

7Teismas, pareiškėjos prašymo 3 punkte nurodytą proceso atnaujinimo aplinkybę, t.y. kad atsakovas privalo įrodyti, kokiu būdu, būdamas 29 metų, įsigijo 487300 investicinių čekių, bei kokio įstatymo pagrindu vietoje talonų už perkamą žemę atsiskaitė investiciniais čekiais, atsisakė priimti, nurodęs, jog ši aplinkybė buvo nurodyta pareiškėjos 2005 09 08 prašyme Nr.R20-458, dėl jų teismo posėdžio metu V. S. teikė paaiškinimus, kaip proceso atnaujinimo aplinkybę teismas nagrinėjo 2006 m. gegužės 17 d. nutartyje, kuria prašymas atmestas, nutartis įsiteisėjusi.

8Pareiškėjos prašymo 4, 5 punktuose nurodytą proceso atnaujinimo aplinkybę, t.y. kad įmokų kvitai ir liudytojos R. K. parodymai bei sutartyje nurodyti duomenys patvirtina, kad atsiskaityti pagal sutartį atsakovas V. S. turėjo talonais, tačiau įmokėjo investiciniais čekiais, teismas atsisakė priimti, nurodęs, jog ši aplinkybė buvo nurodyta pareiškėjos 2005 09 08 d. prašyme Nr.R20-458, dėl jų teismo posėdžio metu V. S. teikė paaiškinimus, 2006 m. gegužės 16 d. teismo posėdyje dėl jų buvo apklausta liudytoja R. K. , ją kaip proceso atnaujinimo aplinkybę teismas nagrinėjo 2006 m. gegužės 17 d. nutartyje, kuria prašymas atmestas, nutartis įsiteisėjusi.

9Pareiškėjos prašymo 6, 8 punktuose nurodytas proceso atnaujinimo aplinkybes, t.y. kad: 1) V. S. negalėjo įmokėti pradinio mokesčio – 10150 talonų 1992 m. spalio 1 d., nes Lietuvos banko Alytaus skyrius buvo uždarytas; 2) 1992 m. gruodžio 30 d. V. S. pinigų neįmokėjo, nes kvite kitu rašikliu ir kitu šriftu ištaisytas banko kodas; 3) mokėjimo dokumentų originalų nebuvimas patvirtina, kad V. S. neįmokėjo už žemės sklypą 512950 talonų ir 300 rublių už dokumentų rengimą, teismas atsisakė priimti, nurodęs, jog šios aplinkybės buvo nurodytos pareiškėjos 2005 09 08 prašyme Nr.R20-458, kurios kaip proceso atnaujinimo aplinkybės teismo nagrinėtos 2005 m. lapkričio 2 d., 2006 m. gegužės 16 d. vykusių teismo posėdžio metu bei 2006 m. gegužės 17 d. nutartyje, kuria prašymas atmestas, nutartis įsiteisėjusi.

10Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo, ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, jog nutartis neteisėta, nepagrįsta ir šališka. Apeliantė nesutinka su teismo argumentu, jog pareiškėjos nurodytos aplinkybės, išdėstytos prašymo 3, 4, 5, 6, 8 punktuose, kaip proceso atnaujino pagrindai buvo nagrinėjamos 2006 m. gegužės 16 d. vykusio teismo posėdžio metu bei 2006 m. gegužės 17 d. nutartyje. Nurodo, jog 2006 m. gegužės 16 d. vykusio teismo posėdžio metu Alytaus apskrities atstovė nurodė, jog buvo mokama talonais Valstybės bankui, turėjo būti sumokėtas pradinis įnašas, iki aukciono abi sumos buvo sumokėtos, tačiau pinigai nesumokėti iki šiol. Likusieji atskirojo skundo argumentai iš esmės yra analogiški argumentams, išdėstytiems pareiškėjos prašyme dėl proceso atnaujinimo, todėl kolegija jų nekartoja.

11Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

12Skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Todėl teisėjų kolegija pasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su Lazdijų rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 15 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos 2007 m. gruodžio 14 d. prašymo dėl proceso atnaujinimo Nr.R-19-3515 dalį, išdėstytą 3, 4, 5, 6, 8 punktuose, teisėtumu ir pagrįstumu.

14Lietuvos Respublikos CPK 370 str. numato prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo tvarką. Pagal šį straipsnį prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas susideda iš trijų stadijų, t. y.: 1) prašymo atnaujinti procesą priėmimas (CPK 370 str. 2 d.), 2) prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas teismo posėdyje (CPK 370 str. 3 d.) ir 3) bylos nagrinėjimas pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengiant ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai (CPK 370 str. 4 d.).

15Pagal CPK 374 str. pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu negalimas. Šio straipsnio paskirtis užtikrint teismų sprendimų ir jais nustatytų ar patvirtintų santykių stabilumą, užkirsti kelia proceso dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis ir vilkinti teismo procesą.

16Kaip matyti iš bylos medžiagos (t.4 b.l.3-6) pareiškėja 2005 09 08 pateikė Lazdijų rajono apylinkės teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-270-02/04 dėl naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos jai (ieškovei) bylos nagrinėjimo metu. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis nurodė jos naujai gautus dokumentus: 2005 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus apskrities viršininko administracijos raštą, žemės sklypo įkainojimo 1992 m. rugpjūčio 26 d. aktą, 1992 m. gruodžio 8 d., 1992 m. gruodžio 30 d. ir neaiškios datos kvitus apie pinigų sumokėjimą už aukcione pirktą žemės sklypą. Pareiškėja nurodė šiuos dokumentus gavusi 2005 m. rugpjūčio 29 d. Atnaujinti procesą civilinėje byloje prašė dėl to, kad iš šių dokumentų, kurie nebuvo pateikti nagrinėjant bylą, darytina išvada, kad pagal 1992 m. gruodžio 8 d. kvitą atsakovas V. S. neįmokėjo į banką 15500 sumos, kadangi Lietuvos banko Alytaus skyrius 1992 m. spalio 1 d. buvo uždarytas, kvite nenurodytas pinigų pavadinimas, kvite ne V. S. parašas, nors nurodyta, kad mokėjimas atliktas jo vardu. Antras kvitas be datos, 10150 sumos pinigų pavadinimas taip pat nenurodytas, kvite taip pat ne V. S. parašas. 1992 m. gruodžio 30 d. kvite apie 487300 sumos sumokėjimą taip pat nėra pinigų pavadinimo, kvitas nepatvirtintas mokėtojo parašu ir antspaudu. Prie aukciono dokumentų nėra kvito apie 300 rublių sumokėjimą už dokumentų rengimą. Atsakovas V. S. nurodytą datą neturėjęs nurodytos pinigų sumos. V. S. pirkto žemės sklypo įkainojimo 1992 m. rugpjūčio 27 d. aktas esąs suklastotas, nes nurodytą datą nedirbo jį pasirašiusioji O. V. . Kvituose nurodyti pinigai nebuvę sumokėti, kadangi pirkimo – pardavimo sutartyje nurodyti talonai, o sutarties datą apyvartoje dar buvę rubliai. Be to sklypo pirkimo – pardavimo sutartyje neteisingai nurodyta kaina, kuri pareiškėjos paskaičiavimu turėjusi būti 539580 rublių, o ne 512590 rublių.

17Lazdijų rajono apylinkės teismas 2006 m. gegužės 17 d. nutartimi procesą atnaujinti atsisakė (t.4, b.l.146-149). Kauno apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 19 d. šią nutartį paliko nepakeistą (t.5, b.l.68-70).

18Kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, atlikęs pareiškėjos 2007 12 14 prašymo Nr.R19-3513, išdėstyto 3, 4, 5, 6, 8 punktuose, nurodomų naujai paaiškėjusių aplinkybių, kaip proceso atnaujinimo pagrindo, analizę, padarė pagrįstą išvadą, jog šiuose punktuose išdėstytos aplinkybės yra tapačios 2005 09 08 pateiktam prašymui Nr.R20-458 dėl proceso atnaujinimo, kurios yra teismo išnagrinėtos ir įvertintos, dėl jų yra priimtos nutartys. Todėl laikytina, kad 2007 12 14 prašymas Nr.R19-3513, išdėstytas 3, 4, 5, 6, 8 punktuose, yra pakartotinis, t.y. kaip ir ankstesnis, paduotas tuo pačiu pagrindu.

19Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo, išdėstytą 3, 4, 5, 6, 8 punktuose, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 137 str. 1 d., 4 p., 3 str. 6 d.), o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 p.).

20Be to, 2008 04 28 apeliantė apeliacinės instancijos teismui pateikė skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjos Astos Vailionienės nutarčių perduoti spręsti Alytaus ir Lazdijų rajono apylinkės prokuratūrai, kurių nėra civilinėje byloje Nr.A2-668-42/2008. Tačiau šis skundas nėra susijęs su apeliacijos objektu, todėl kolegija šio skundo nesvarstė.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Atskirąjį skundą atmesti. Lazdijų rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 15 d. nutarties nekeisti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Civilinėje byloje Nr.2-270-02/04, kurios procesą prašė atnaujinti,... 3. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2004 m. spalio 25 d. sprendimu už akių... 4. Pareiškėja 2007 11 29 prašymu Nr.PA-2, pateiktu patikslintu 2007 12 14 d.... 5. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 22 d. nutartimi priėmė... 6. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2008 m. kovo 15 d. nutartimi priėmė... 7. Teismas, pareiškėjos prašymo 3 punkte nurodytą proceso atnaujinimo... 8. Pareiškėjos prašymo 4, 5 punktuose nurodytą proceso atnaujinimo aplinkybę,... 9. Pareiškėjos prašymo 6, 8 punktuose nurodytas proceso atnaujinimo aplinkybes,... 10. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti nutarties dalį, kuria... 11. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 12. Skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Lietuvos Respublikos CPK 370 str. numato prašymo atnaujinti procesą... 15. Pagal CPK 374 str. pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos (t.4 b.l.3-6) pareiškėja 2005 09 08 pateikė... 17. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2006 m. gegužės 17 d. nutartimi procesą... 18. Kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, atlikęs pareiškėjos... 19. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismo... 20. Be to, 2008 04 28 apeliantė apeliacinės instancijos teismui pateikė skundą... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Atskirąjį skundą atmesti. Lazdijų rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 15...