Byla B2-163-510/2013

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant kreditoriaus AB DNB banko atstovui advokatui N. Šilaikai, atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Bajorkiemis“ atstovui advokato padėjėjui V. Adomaičiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus AB DNB banko finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą uždarosios akcinės bendrovės „Bajorkiemis“ bankroto byloje,

Nustatė

2Kreditorius AB DNB bankas prašė patvirtinti 2 698 309,93 Lt finansinį reikalavimą UAB „Bajorkiemis“ bankroto byloje. Kreditorius teigė, kad pagal 2006 m. gruodžio 14 d. kredito linijos sutartį suteikė G. R. ir L. U. 2 470 000 Lt paskolą. Kreditorius taip pat nurodė, kad skolinių prievolių įvykdymui užtikrinti UAB „Bajorkiemis“ 2006 m. gruodžio 21 d. hipotekos lakštu įkeitė nekilnojamąjį turtą.

3Prašymas patvirtinti finansinį reikalavimą tenkintinas.

4Nustatyta, kad 2006-12-22 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120060017859 (1 t., b. l. 14–18), UAB „Bajorkiemis“ užtikrindama 2 470 000 Lt paskolos, suteiktos G. R. ir L. U. pagal 2006-12-14 kredito linijos sutartį Nr. 11339 (1 t., b. l. 5–13), grąžinimą kreditoriui AB DNB bankui, įkeitė bendrovei nuosavybės teise priklausantį turtą – 6984/8284 dalis 0,8284 ha žemės sklypo, pastatą–restoraną–užeigą ir kitus statinius, esančius Kaišiadorių rajone, Karčiupio kaime.

5Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2007 m. lapkričio 22 d. nutartimi (1 t., b. l. 19–20) nutarė patenkinti kreditoriaus AB DNB banko reikalavimus ir priverstinai išieškoti iš G. R. ir L. U. 2 498 885,43 Lt skolą, 10,88 proc. palūkanų nuo negrąžinto kredito sumos, skaičiuojant palūkanas nuo pareiškimo pateikimo dienos iki visiško skolos išieškojimo ir 112 Lt žyminio mokesčio. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2007 m. lapkričio 22 d. nutartimi taip pat nutarė priverstinai parduoti iš varžytynių aukščiau paminėtą įkeistą turtą.

6Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-452-390/2011 buvo išnagrinėtas BUAB „Bajorkiemis“ ieškinys, kuriuo buvo prašoma 2006 m. gruodžio 21 d. hipotekos lakštą pripažinti negaliojančiu. Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 30 d. sprendimu ieškinį atmetė, o Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. sprendimą panaikino ir ieškinį patenkino. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. lapkričio 29 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 10 d. sprendimą panaikino ir paliko galioti Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. sprendimą. Taigi įkeitimo sandoris, kuriuo kreditorius AB DNB bankas grindžia savo finansinį reikalavimą, liko galioti.

7Atsakovo BUAB „Bajorkiemis“ atstovas teismo posėdžio metu neginčijo to fakto, kad pagal 2006 m. gruodžio 14 d. kredito linijos sutartį G. R. ir L. U. skola bankroto bylos iškėlimo momentu kartu su palūkanomis ir delspinigiais sudarė 2 698 309,93 Lt. Atsakovo BUAB „Bajorkiemis“ atstovas teismo posėdžio metu nesutiko, kad būtų patvirtintas tokio dydžio finansinis reikalavimas, teigdamas, kad įkeisto turto vertė yra mažesnė negu prašoma patvirtinti suma.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad, kai juridiniam asmeniui, kuris tiesiogiai nėra kreditoriaus skolininkas, tačiau sutartinės svetimo daikto hipotekos pagrindu yra įsipareigojęs kreditoriui atsakyti už skolininką, yra iškeliama bankroto byla, tai, esant galiojančiai hipotekai, kreditorius turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankroto byloje. ĮBĮ normose tiesiogiai nereglamentuojama situacija, kai reikia tvirtinti kreditoriaus reikalavimus, kurie yra užtikrinti svetimo daikto hipoteka, įkeitus bankrutuojančios įmonės turtą. Hipotekos klausimus reglamentuojančiose teisės normose nustatyta, kad įkeisto daikto savininkas, nebūdamas tiesioginis kreditoriaus skolininkas (t. y. kai skolininkas ir hipotekos davėjas yra skirtingi asmenys), už skolininko įsipareigojimo vykdymą atsako tik įkeistu savo daiktu (CK 4.181 straipsnis, 4.195 straipsnio 1 dalis). Hipotekos lakšte nurodant įkeičiamą daiktą, taip pat turi būti nurodomas jo įkainojimas bei įkeitimu užtikrinamos prievolės konkretus ar maksimalus dydis (kai hipoteka sutartinė) (CK 4.186 straipsnio 1 dalis). Svetimo daikto hipotekos atveju, kai daikto savininkas kreditoriui atsakingas tik įkeistu savo daiktu, šio daikto tiksli vertė paaiškėja tik pardavus jį varžytynėse. Tačiau tai nereiškia, kad kreditoriaus reikalavimas, užtikrintas svetimo daikto hipoteka, negali būti sukonkretintas tvirtinant tokio kreditoriaus reikalavimus. Aptariamo pobūdžio kreditoriaus reikalavimų sumą labiausiai atspindi bei atitinka įkeisto daikto rinkos vertė, kurios dydis paprastai nurodomas hipotekos lakšte. Atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamojo turto rinkoje objektyviai gali atsirasti turto kainų pokyčių, nustatant kreditoriaus reikalavimų sumą, gali būti vadovaujamasi tiek Nekilnojamojo turto registro pateiktu įvertinimu, tiek bet kuriuo kitu vėliau atliktu nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymu, jei tai padaryta laikantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2012).

92006-12-22 hipotekos lakšte, identifikavimo kodas 02120060017859, yra nurodyta, kad įkeičiamų daiktų vertė, nustatyta banko turto vertinimo skyriaus, yra 5 750 000 Lt. AB DNB bankas pateikė teismui 2012 m. balandžio 27 d. turto vertės nustatymo pažymą Nr. MV120419, kurioje nurodyta, jog turto rinkos vertė buvo 3 000 000 Lt (turtas buvo apžiūrėtas 2012 m. balandžio 19 d.).

10Nagrinėjamu atveju nei hipotekos lakšte, nei turto vertinimo pažymoje esantys duomenys neatspindi dabartinės tikrosios įkeisto turto rinkos vertės, nes ji yra sumažėjusi dėl įkeistuose pastatuose kilusio gaisro, todėl remtis vien tik šiais dokumentais negalima. AB DNB bankas pateikė teismui Seesam Insurance AS Lietuvos filialo 2012 m. gruodžio 6 d. raštą Nr. 12/210-0065 bei turto draudimo polisą Nr. 2000004900/2012, iš kurių matyti, jog dalis įkeisto turto sudegė, šiuo metu vyksta žalos bylos administravimo procedūros, įkeistas turtas buvo apdraustas 5 000 000 Lt suma turto draudimu nuo gaisrų ar gamtinių jėgų bei kitų žalų. Draudimo polise naudos gavėju nurodytas AB DNB bankas. CK 4.171 straipsnio 5 dalis numato, kad nekilnojamojo daikto hipoteka apima ir šio daikto draudimo atlyginimą. Teismas klausimo dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo nagrinėjimo metu neturi duomenų, jog draudimo išmoka gali būti neišmokėta. Šalys kitų įrodymų apie turto vertę po gaisro teismui nepateikė, tačiau teismas, atsižvelgdamas į hipotekos lakšte nurodytą įkeičiamų daiktų vertę (5 750 000 Lt), minėtoje turto vertės nustatymo pažymoje nurodytą turto rinkos vertę (3 000 000 Lt) bei draudimo sumą (5 000 000 Lt), sprendžia, kad jog įkeisto turto vertė (įskaitant ir būsimą draudimo išmoką) yra aiškiai didesnė už prašomą patvirtinti finansinį reikalavimą.

11Kadangi įkeisto daikto savininkas kreditoriui atsakingas įkeisto daikto rinkos verte, yra pagrindas patvirtinti kreditoriaus AB DNB banko 2 698 309,93 Lt finansinį reikalavimą (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis). Jeigu draudimo išmoka dėl kokių nors priežasčių nebūtų išmokėta ir paaiškėtų, kad įkeisto turto vertė yra mažesnė negu 2 698 309,93 Lt, kreditoriaus AB DNB banko finansinis reikalavimas bankroto procese gali būti patikslintas (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

13Patvirtinti AB DNB bankui 2 698 309,93 Lt finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Bajorkiemis“ bankroto byloje.

14Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai