Byla 2-491-671/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Audronė Alčauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui N. M. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas n u s t a t ė :

3Ieškovas, vadovaudamasis LR Aplinkos apsaugos įstatymo 32 str., 33 str. 2 d., LR CK 6.246 str. 1 d., 6.249 str. 1 d., prašo priteisti iš atsakovo N. M. 4048 Lt žalos atlyginimui. Nurodo, kad 2011-03-25 LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Kretingos rajono agentūros vyresnysis specialistas B. S. nustatė, kad atsakovui nuosavybės teise priklausančioje miško valdoje, esančioje ( - ), sklypo kadastrinis Nr. ( - ) (VĮ „Kretingos miškų urėdija“ duomenimis 42 kvartalo 8a ir 8c sklypai, kuriose auga IV grupės pusamžiai medynai), plynu kirtimu 0,4 ha plote iškirsta 8 cm ir storesnės (1,3 m. aukštyje) žalios 159 pušys, 21 beržas ir 18 eglių, kurių bendras tūris sudaro 92,0 m3 medienos. Miškas iškirstas neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo miškui kirsti. Šiais savo neteisėtais veiksmais atsakovas pažeidė LR Miškų įstatymo 9 str. 6 d. bei Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 1997-07-24 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 799 su vėlesniais pakeitimais, 20 p. nuostatas. Nuostoliai, padaryti miškui sudaro 4048 Lt, kurie paskaičiuoti vadovaujantis LR Vyriausybės 2002-04-12 nutarimo Nr. 521 2.1. p. ir 2004-05-12 nutarimo Nr. 570 1.4.1 p. Aplinkos apsaugos įstatymo 1 str. 21 p. nustatyta „žalos” sąvoka. Žala aplinkai - tai tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradęs neigiamas aplinkos ar jos elementų (įskaitant ir saugias teritorijas, kraštovaizdį, biologinę įvairovę) pokytis arba jų funkcijų, turimų savybių, naudingų aplinkai ar žmonėms (visuomenei), pablogėjimas. To paties įstatymo 32 str. 2 p. įtvirtinta, kad pripažįstama, jog žala aplinkai padaryta, jeigu yra tiesioginis ar netiesioginis neigiamas poveikis paviršinio ir požeminio vandens ekologinei, cheminei, mikrobinei ir (arba) kiekybinei būklei. Minėtame įstatyme įtvirtinta nuostata, kad atsakomybė už aplinkai padarytą žalą siejama su veikla, dėl kurios atsiranda ar gali kilti žala aplinkai. Atsakovas privalo atlyginti padarytą žalą kraštovaizdžiui (miškui), kuri atsirado neteisėtai be leidimo iškirtus 92,00 m3 medienos. Atsakovas vengė atvykti į Departamento Kretingos rajono agentūrą protokolo surašymui, todėl pastaroji kreipėsi į Telšių apskrities VPK dėl atsakovo priverstinio pristatymo į policijos komisariatą protokolo surašymui. Telšių apskrities VPK Viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyris agentūrą informavo, kad atsakovas dirba pas ūkininką Telšių rajone ir jam pranešta apie šaukimą atvykti į Kretingos rajono agentūrą. Tačiau atsakovas ir vėl neatvyko, todėl jam 2011-07-27 buvo išsiųstas kvietimas atvykti 2011-08-08. Departamento Kretingos rajono agentūra pakartotinai kreipėsi į Telšių apskrities VPK. Iš minėtos įstaigos buvo gautas patvirtinimas apie kvietimo atvykti įteikimą atsakovui. Atvykęs atsakovas ant jam surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo pasirašyti atsisakė, o paaiškinime nurodė, kad nesutinka su padaryta žala. Atsakovas į nutarimo priėmimą neatvyko, nors apie bylos nagrinėjimo laiką žinojo, o priėmus nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje pastarojo neskundė. Šiuo metu nutarimas vykdymui perduotas antstolių kontorai. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes laikytina, jog pažeidimą įvykdė atsakovas, su nutarimu sutiko, pastarojo nustatyta tvarka neskundė.

4Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Terminas atsiliepimui pateikti pasibaigė. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, todėl šis prašymas tenkintinas (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Atlikus VĮ „Registrų centras“( - ) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (3 b. l.), Privačios miško valdos miškų būklės naudojimo, atkūrimo ir apsaugos patikrinimo akto Nr. ( - ) (4 b. l.), LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Kretingos rajono agentūros ( - ) rašto (5 b. l.), neteisėtų kirtimų kelmų matavimo ir medžių taksavimo lapo (6 b. l.), šaukimo šaknelių (7, 8, 11 b. l.), LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Kretingos rajono agentūros ( - ) rašto (9 b. l.), Telšių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio ( - ) rašto (10 b. l.), LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Kretingos rajono agentūros ( - ) rašto (12 b. l.), Telšių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus ( - ) rašto (13 b. l.), šaukimo šaknelės (14 b. l.), Kretingos rajono agentūros Administracinio teisės pažeidimo protokolo (15-16 b. l.), N. M. paaiškinimo (17 b. l.), Kretingos rajono agentūros ( - ) nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 41 (18 b. l.), LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Kretingos rajono agentūros ( - ) rašto (19 b. l.), LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Kretingos rajono agentūros ( - ) rašto (20 b. l.) formalų vertinimą, ieškinys tenkintinas (LR Aplinkos apsaugos įstatymo 33 str. 2 d., LR CK 6.246 str. 1 d., 6.249 str. 1 d.). Iš atsakovo priteistinos į valstybės pajamas 121 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) (LR CPK 96 str. 1 d.).

7Teismas, vadovaudamasis LR CPK 262 str. 2 d., 270 str., 279 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

8priimti sprendimą už akių.

9Ieškinį tenkinti.

10Iš N. M., asmens kodas ( - ) priteisti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kodas ( - ), atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100, 4048 (keturis tūkstančius keturiasdešimt aštuonis) litus žalai atlyginti.

11Iš N. M., asmens kodas ( - ) priteisti bylinėjimosi išlaidas 121 (vieną šimtą dvidešimt vieną) litą į valstybės pajamas.

12Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Telšių rajono apylinkės teismui dėl šio sprendimo peržiūrėjimo.

13Sprendimas įsiteisės po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu dėl šio sprendimo peržiūrėjimo nebus paduotas pareiškimas, o padavus tokį pareiškimą, sprendimas įsiteisės užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo peržiūrėjimo netenkinamas.

14Ieškovas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali apskųsti sprendimą Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

15Tikra

Proceso dalyviai