Byla 2-242-649/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Vanagas, sekretoriaujant Artūrui Jančiui, dalyvaujant pareiškėjui B. M. , a. k. ( - ) jo atstovui advokatui Arvydui Aleknai, suinteresuotam asmeniui A. M. , a. k. ( - ) nedalyvaujant suinteresuoto asmens -Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos - atstovui ( apie posėdį informuotas), viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo B. M. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas pareiškime nurodė ir teismo proceso metu paaiškino, kad ( - ) mirė jo motina S. M. . Pareiškėjo tėvas J. M. miręs ( - ) m., jis šeimoje augo su broliu A. Pareiškėjas gyveno su motina, po motinos mirties liko gyventi namuose, rūpinosi sodyba, esančia ( - ). Po S. M. mirties liko turtas – gyvenamasis namas, esantis ( - ), kurio daiktinės teisės neįregistruotos, kaip naudotoja nurodyta S. M. .

3Pareiškėjas po motinos mirties į notarų biurą nesikreipė, nes manė, kad nustatytas ilgesnis laiko tarpas dėl kreipimosi, tačiau priėmė palikimą pradėdamas faktiškai turtą valdyti.

4Pareiškėjas po motinos mirties su šeima toliau liko gyventi S. M. namuose, rūpinosi namu ir name buvusiu turtu kaip savo - priėmė palikimą pradėdamas faktiškai turtą valdyti.

5Pareiškėjas kitokiu būdu paveldėjimo teisės liudijimo gauti negali, todėl kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo – tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą prašo nustatyti, kad jis, B. M. , a. k. ( - ) priėmė palikimą po savo motinos S. M. , a. k. ( - ) mirusios ( - ), mirties pradėdamas turtą faktiškai valdyti.

6Suinteresuotas asmuo A. M. , pareiškėjo brolis, nurodė, kad pritaria brolio pareiškimui. Paaiškino, kad į palikimą po motinos mirties nepretenduoja. Pareiškėjas visą laiką gyveno su motina, ją slaugė, po motinos mirties toliau liko gyventi namuose.

7Suinteresuotas asmuo Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime ( b. l. 18-19) neprieštaravo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui, atstovas posėdyje nedalyvavo.

8Liudytojas V. R. pareiškėjo kaimynas, teismo posėdyje paaiškino, kad B. M. visą laiką gyveno su motina. Po motinos mirties liko gyventi sodyboje, dirbo žemę, visu likusiu turtu rūpinosi kaip savo. Pareiškėjo brolis gyveno ir dabartiniu metu gyvena atskirai.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Iš mirties liudijimo ( b. l. 9) matyti, kad S. M. mirė ( - ), pareiškėjo tėvas J. M. miręs ( - ) ( b. l. 10). Iš gimimo liudijimo (b. l. 11) matyti, kad pareiškėjas yra S. M. sūnus. Subačiaus seniūnijos pažyma (b. l. 13) parodo, kad po S. M. mirties kartu gyvenęs sūnus B. M. perėmė jai priklausiusius pastatus ir toliau vedė buvusį bendrą jų ūkį. Kita Subačiaus seniūnijos pažyma ( b. l. 14) nurodo, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ), priklausė S. M. , g. ( - ). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b. l. 12) matyti, kad S. M. nurodyta kaip naudotoja gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). Apžiūrėjus atsiskaitymo už elektros energiją knygelę matyti, kad pareiškėjas nuo 2002 m. savo vardu moka už sunaudotą elektros energiją.

11Įvertinus pareiškėjo, suinteresuoto asmens ir liudytojo parodymus, ištyrus kitus byloje surinktus įrodymus, nustatytina, kad pareiškėjas B. M. po motinos mirties priėmė palikimą pradėdamas paveldimą turtą valdyti. LR CK 5.51 str. numato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu.

12CPK 445 str. nurodo, kad juridinę reikšmę turinčius faktus galima nustatyti tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Šiuo atveju kitokia tvarka paveldėjimo teisės liudijimo negalima gauti, kadangi LR CK 5. 50 str. numato 3 mėnesių terminą kreiptis į vietos notarų kontorą dėl palikimo priėmimo.

13Teismas neturi pagrindo netikėti pareiškėjo, suinteresuoto asmens ir liudytojo parodymais bei kitais įrodymais.

14Byloje surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą.

15Tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas B. M. , a. k. ( - ) priėmė palikimą po motinos S. M. , a. k. ( - ) mirusios ( - ), mirties pradėdamas jį faktiškai valdyti.

16Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CK 5.50, 5.51 straipsniais, LR CPK 444-448 straipsniais, teismas

Nutarė

17Pareiškimą tenkinti.

18Tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad B. M. , a. k. ( - ) priėmė palikimą po motinos S. M. , a. k. ( - ) mirusios ( - ), mirties pradėdamas jį faktiškai valdyti.

19Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo dienos per šį teismą paduodant apeliacinį skundą gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai