Byla II-35-426/2010
Dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus nutarimo pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė, sekretoriaujant Aurelijai Pauliukaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui D. P. (D. P.), viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo (ATP) bylą pagal D. P. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus nutarimo pakeitimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė 2009 m. lapkričio 4 d. D. P. surašė ATP protokolą už tai, kad jis tą dieną apie 15 val. 45 min. važiavo troleibusu Nr. 666 maršrutu Nr. 7 tarp stotelių „Narbuto“ ir „Skalvių“ be bilieto. Šia veika pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 p. reikalavimus. 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1254105-9 už pažeidimo, numatyto Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 142 str. 4 d., padarymą D. P. skyrė 60 Lt baudą (b. 1. 6).

4Skunde (b. l. 2) prašoma pakeisti minėtą nutarimą, skiriant administracinę nuobaudą - įspėjimą. Pažeidimo fakto neginčija, nuoširdžiai gailisi. Teigia, kad D. P. yra vidurinės mokyklos moksleivis, savarankiškų pajamų neturi. Šeimos finansinė padėtis labai sunki. Įmonė, kurioje dirba administracinėn atsakomybėn tėvai, mažina atlyginimus, išleidžia neapmokamų atostogų. Šeima turi negražintų paskolų, tenka grąžinti vis didesnes įmokas. Šeimoje yra du nepilnamečiai vaikai. D. P. neturėjo pinigų nusipirkti važiavimo bilieto. Kontrolierė, skirdama baudą, neatsižvelgė į tai, kad jis yra nepilnametis, kad dėl savo poelgio nuoširdžiai gailisi, pažeidimą padarė pirmą kartą, ankščiau administracine tvarka nebaustas, į ATPK 24 str. 4 d., kur numatyta, kad už administracinius teisės pažeidimus nepilnamečiui gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė baudos.

5Teismo posėdyje D. P. skundą palaikė remdamasis jame nurodytais motyvais. Tvirtino, kad šiuo metu mokosi 11 klasėje.

6Skundas tenkintinas.

7Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 p. numato, kad keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto arba vežančiu vaiką nuo septynerių iki šešiolikos metų be bilieto, jei kontrolės metu jis nepateikia kontrolieriui tinkamai pažymėto vienkartinio bilieto arba galiojančio terminuoto bilieto, galiojančio vardinio terminuoto arba pažymėto vienkartinio bilieto su nuolaida ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą.

8ATPK 142 str. 4 d. nustatyta, kad keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas, užtraukia baudą nuo 60 Lt iki 100 Lt.

9Nagrinėjant ATP bylą būtina nustatyti, ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, kurio padarymu pareiškėjas kaltinamas, ar pareiškėjas kaltas, ar trauktinas administracinėn atsakomybėn. Taip pat išsiaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti (ATPK 284 str. 1 d.). Kad atsirastų administracinė atsakomybė už inkriminuotą administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytą pažeidimą, turi būti nustatyta pažeidimo sudėtis, kurią sudaro keturi organiškai tarp savęs susiję objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, jo sudėties elementai: objektas, objektyvioji pusė, subjektas, subjektyvioji pusė.

10D. P. buvo nubaustas už tai, kad 2009 m. lapkričio 4 d. apie 15 val. 45 min. važiavo troleibusu Nr. 666 maršrutu Nr. 7 tarp stotelių „Narbuto“ ir „Skalvių“ be bilieto. Tek skunde, tiek teisminio nagrinėjimo metu neginčijama to, kad pažeidimo protokole nurodytu laiku ir vietoje buvo važiuota be bilieto, todėl vertintina, kad pagal ATPK 142 str. 4 d. nuostatas D. P. pagrįstai buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn.

11Spręstinas klausimas dėl paskirtos administracinės nuobaudos pagrįstumo.

12ATPK 30¹ str. taikomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais.

13Įvertinęs išdėstytą, pareiškėjo asmenybę, teismas atsižvelgia į D. P. atsakomybę lengvinančią aplinkybę - teisės pažeidimą padarė nepilnametis (ATPK 31 str. 1 d. 8 p.), į tai, kad teisminio nagrinėjimo metu išreiškė gailėjimąsi dėl įvykusio, pažeidimu nebuvo padaryta didelė žala kitiems asmenims. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių (ATPK 32 str.) byloje nenustatyta. Pareiškėjo teigimu, jis šiuo metu mokosi 11 klasėje. Atsižvelgdamas į šias bei į kitas skunde išvardintas aplinkybes bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atžvilgiu taikyti ATPK 30¹ str. nuostatas ir paskirti švelnesnę nuobaudą nei tą, kuri numatyta ATPK 142 str. 4 d. sankcijoje. Manytina, kad administracinės nuobaudos tikslai, numatyti ATPK 20 str., bus pasiekti paskyrus D. P. administracinę nuobaudą - įspėjimą. Tikėtina, kad jis padarys atitinkamas išvadas ir ateityje nuosekliai vykdys visus Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių reikalavimus.

14Teisėja, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5 p., 128 str.,

Nutarė

15D. P. (D. P.) skundą tenkinti.

16SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1254105-9, kuriuo D. P. paskirta 60 Lt bauda, pakeisti.

17Pritaikius ATPK 30¹ str., D. P. už pažeidimo, numatyto ATPK 142 str. 4 d., padarymą skirti administracinę nuobaudą - įspėjimą.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai