Byla A2.9.-4779-898/2015
Dėl jai inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo pripažino

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jurgita Kolyčienė, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamai D. J., kuriai protokolo surašymo metu išaiškintos teisės ir pareigos, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 272 straipsnyje, teismo posėdyje išnagrinėjusi D. J., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), gyvenančios ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą, iškeltą pagal ATPK 181 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

2D. J. 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. spalio 23 d. neužtikrino, kad vaikai Romas E. J., gimęs 2005 m. balandžio 10 d., ir G. J., gimusi 2001 m. kovo 5 d., nuolat lankytų mokyklą. G. J. praleido 44 nepateisintas pamokas, o R. E. J. praleido 14 pamokų be pateisinamų priežasčių. Tuo pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.155 straipsnio 3 dalį, 3.159 straipsnio 3 dalį, Vaiko teisių apsaugos įstatymo 3, 6 straipsnius, 35 straipsnio 2 ir 6 dalis. Padaryta veika atitinka ATPK 181 straipsnio 1 dalyje numatyto ATPK 181 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius – tėvų valdžios nepanaudojimą vaiko interesams.

3D. J. kaltę dėl jai inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo pripažino.

4Be D. J. prisipažinimo, jos kaltę padarius pažeidimą, įrodo kiti rašytiniai įrodymai – ( - ) gimnazijos raštas Nr. S-138, kuriame nurodyta, kad D. J. vaikai: 4 kl mokinys R. E. J. ir 7 kl. Mokinė G. J. praleidinėja pamokas be pateisinamų priežasčių. Rugsėjo mėnesį R. E. praleido 64 pamokas, iš kurių 50 dėl ligos (nepateisino 14 pamokų), G. praleido 97 pamokas, iš kurių 53 dėl ligos, nepateisintos 44 pamokos. Nors mergaitė lankosi ( - ) ambulatorijoje ir mama nurodo, kad ji serga, tačiau mergaitė vakarais pastebima ( - ) miestelyje. Dėl žinių spragų mergaitė yra kartojusi 4 kl. Mokymosi kursą. Mama nuolat informuojama apie iškylančias problemas, tačiau jai skambinant dažnai neatsiliepia. Neretai skirtingoms mokytojoms nurodo skirtingas priežastis. Apie problemas informavo ( - ) seniūnijos socialinę darbuotoją. Paskambinus minėtų vaikų tėvams sužinota, kad tėtis vaikus išvežė į mokyklą, tačiau pamokose jie nepasirodė. Nuvykus aplankyti šeimos ir išsiaiškintų visų aplinkybių, namuose buvo mama ir abu vaikai. Mama bendravo pakeltu tonu, į namus neįsileido, kviesdama vaikus vartojo necenzūrinius žodžius. G. pokalbio metu elgėsi įžūliai, vartojo necenzūrinius žodžius. Lankomumo problemos tęsiasi jau ne pirmus metus. Šeima gyvena netvarkingai, vaikai gyvena antisanitarinėmis sąlygomis, šeimai trūksta higienos įgūdžių (5 b. l.); D. J. paaiškinimas, kuriame nurodyta, kad G. vengia pamokų dėl mokykloje tarp jos ir kito mokinio vykstančio berniuko. Kartais vaikai neina į mokyklą todėl, kad reikia jai padėti namuose (6 b. l.). Įvertinus tai, kas išdėstyta, pripažintina, kad administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui inkriminuotas teisės pažeidimas visiškai įrodytas.

5D. J. padaryta veika atitinka pažeidimo, numatyto ATPK 181 straipsnio 1 dalyje, požymius, kadangi ji nepanaudoja tėvų valdžios vaikų interesams.

6D. J. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

7Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į ATPK 30 straipsnyje numatytas nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrąsias taisykles, t. y. į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, D. J. asmenybę, yra nedirbanti, darbo biržoje neregistruota, administracine tvarka nebausta („Liteko“ duomenys), į lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Visa tai įvertinus tikslinga D. J. skirti už padarytą pažeidimą sankcijoje numatytą vienintelę nuobaudos rūšį – įspėjimą.

8Vadovaudamasis ATPK 30, 302 straipsniais, 181 straipsnio 1 dalimi, 224 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3022-3026 straipsniais, teismas

Nutarė

9D. J., už teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 straipsnio 1 dalyje, skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą.

10Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai