Byla 2A-424-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko

3Petro Jaržemskio

4kolegijos teisėjų

5Dalios Kačinskienės

6Dalios Višinskienės

7sekretoriaujant

8Margaritai Armalienei

9dalyvaujant ieškovo atstovui

10adv. S. Z.

11atsakovams

12S. R., S. R.

13atsakovų atstovui

14adv. B. R.

15teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. K. apeliacinį skundą dėl Ignalinos rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimo, kuriuo atmestas A. K. ieškinys atsakovams S. R. ir S. R. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

16Kolegija išnagrinėjusi bylą

Nustatė

17I.Ginčo esmė

18Ieškovė A. K. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti negaliojančia (panaikinti) 2004-06-09 dovanojimo sutartį dėl 1.1000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esančio (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav. perleidimo; pripažinti negaliojančia (panaikinti) 2004-06-09 dovanojimo sutartį dėl 7.8000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini) , esančio (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav. perleidimo; pripažinti negaliojančia 2004-09-20 pirkimo-pardavimo sutartį dėl 2.6900 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., Ignalinos rajono sav. perleidimo; pripažinti negaliojančia 2004-08-24 dovanojimo sutartį dėl 1.1000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esančio (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav. perleidimo;taikyti vienašalę restituciją, gražinant ieškovei 1.1000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esantį (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav.; pripažinti iš dalies negaliojančia 2006-02-23 pirkimo-pardavimo sutartį dėl 7.8000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esančio (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav. perleidimo; pripažinti iš dalies negaliojančia 2006-02-23 pirkimo-pardavimo sutartį dėl 2.6900 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav. perleidimo; pripažinti iš dalies negaliojančia 2006-40-18 pirkimo-pardavimo sutartį dėl 7.8000 ha žemės sklypo, unikalus Nr.(duomenys nesklebtini), esančio (duomenys nesklebtini), Ignalinos rajono sav. perleidimo; pripažinti iš dalies negaliojančia 2006-10-18 pirkimo-pardavimo sutartį dėl 2.6900 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esančio (duomenys nesklebtini), Ignalinos rajono sav. perleidimo; taikyti dvišalę restituciją pagal 2006-10-18 sandorį, įpareigojant L. V. grąžinti S. R. ir S. R., 9500 Lt ir 4000 Lt, o S. R. ir S. R. įpareigojant grąžinti L. V. 7.8000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esantį ( - )., Ignalinos rajono sav. ir 2.6900 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esantį (duomenys nesklebtini), Ignalinos rajono sav.; taikyti dvišalę restituciją pagal 2006-02-23 sandorį, įpareigojant S. R., gražinti L. V., 9000 Lt, o L. V. įpareigojant gražinti S. R. 7.8000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav., įpareigojant S. R. ir S. R. gražinti L. V. 3500 Lt, o L. V. įpareigojant gražinti S. R. ir S. R. 2.6900 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esantį (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav.; taikyti vienašalę restituciją grąžinant ieškovei, 7.8000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esantį (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav., ir 2.6900 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esantį (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav.;priteisti iš atsakovų, ieškovės naudai, turėtas bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį ir išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

19Nurodė, kad ieškovė neketino su atsakovais sudaryti jai priklausiusių nekilnojamųjų daiktų, 1.1000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esančio (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav. perleidimo bei 7.8000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esančio ( - )., Ignalinos rajono sav., dovanojimo sutarčių, o siekė sudaryti išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, bei susitarė, kad po sutarčių sudarymo perduos atsakovams žemės sklypus, o šie ją išlaikys iki gyvos galvos. Ieškovės dukra gyvena Rusijoje ir ieškovės prižiūrėti negali. Atsakovai iki sutarčių sudarymo, bei kurį laiką po to, rėmė ieškovę, jai padėjo, tačiau pasinaudoję jos amžiumi, neišprūsimu bei pasitikėjimu, pas notarę sudarė ne išlaikymo iki gyvos galvos, o dovanojimo sutartis, pagal kurias, jokios pareigos ją išlaikyti neprisiėmė. Ieškovė pasitikėdama atsakovu S. R., jai pateiktus dokumentus pasirašė nežiūrėdama, nes buvo patikinta, jog su žeme viskas bus gerai. Dėl neteisingai paruoštų dokumentų ji nežinojo, kad S. R. užvaldys jos žemę (CK 1.91 str.). Atsakovas S. R. pradėjus ikiteisminį tyrimą, 2006 m. vasario 23 d. įsigytą sklypą, 7.8000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esantį (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav., perleido L. V., kuris 2006-10-18, jį pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu gražino S. R.. Šios aplinkybės įrodė, atsakovo nesąžiningumą. Be to, 1100 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esantį (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav., atsakovė S. R. dovanojimo sandoriu, perleido atsakovui A. G., todėl taikytina restitucija ir sklypas gražintinas teisėtai jo savininkei (ieškovei). Ieškovė, 2004-09-20, veikdama per įgaliotą asmenį, atsakovę S. R., pirkimo-paradavimo sutartimi S. R. perleido 2.6900 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esantį (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav., žymiai mažesne nei rinkos kaina, o vėliau jis buvo perleistas atsakovui L. V. už 3 500 Lt sumą, tokia sutartis kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai bei gerai moralei pripažintina neteisėta ir taikant restituciją gražintina ieškovei. Be to, 7.8000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esantis (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav., atsakovui L. V. buvo perleistas už 9000 Lt, kai tuo tarpu jo vertė buvo 180 000 Lt.

20Atsakovas S. R. atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti.

21Nurodė, kad ieškovės (tetos) prašymu tvarkė žemės atkūrimo klausimus. Ieškovė pažadėjo, kad sutvarkius dokumentus, žemę padovanos atsakovui, ką ir padarė nuvykus pas notarą į Utena. Notarų biure, atsižvelgiant į ieškovęs pageidavimą, buvo sudarytos dvi dovanojimo sutartys, viena pirkimo-pardavimo sutartis. Parengus sutartis, dalyvaujant ieškovei ir S. R. notarė perskaitė sutartis bei viską išaiškino. Jokių nesusipratimų tuo metu nebuvo. Kadangi sudarant pirkimo-pardavimo sutartį neturėjo pažymų iš nacionalinio parko ir žemėtvarkos skyriaus apie pirmumo teisę įsigyti sklypus, dalyvavusiems asmenims, atsižvelgiant į ieškovės amžių buvo pasiūlyta sudaryti įgaliojimą, trečios sutarties sudarymui. Atsakovas žinojo, kad tą dieną, kai buvo sudaromi dovanojimo sandoriai, vieną žemės sklypą ieškovė padovanojo atsakovo žmonai Stasei, o atsakovui L. V. vieną žemės sklypą perleido, dėl sunkios finansinės padėties, o perleidžiant turtą A. G. buvo pasirašyta turto perleidimo sutartis. Į bylą taip pat buvo pateikta atsakovo su žmona ir A. G. pasirašyta paskolos sutartis, kurioje nurodyta už ką A. G. yra perleidžiamas žemės sklypas ir nustatyta, kad negražinus gautos paskolos, už ją bus perleistas žemės sklypas. Atsakovė S. R. atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

22Nurodė, kad sudarant sutartis ieškovė pati dalyvavo ir jokie pažeidimai jas sudarant padaryti nebuvo, sudaromų sutarčių turinys ieškovei buvo išaiškintas, ir ieškovė buvo įspėta, jog sudarius dovanojimo sutartis, jokių pinigų negaus. Ieškovė notarei nurodė, jog supranta savo veiksmus ir tik tada jai buvo pateikti dokumentai pasirašymui. Po to, notarė paaiškino, kad negali sudaryti pirkimo-pardavimo sutarties, nes trūksta dokumentų – pažymų, nes pirmumo teisę pirkti sklypą turi nacionalinis parkas ir žemėtvarkos skyrius ir tada ieškovei pasiūlė sudaryti įgaliojimą, kuriame ieškovė išreiškė valią, jog įgalioja atsakovą S. R. atlikti įgaliojime nurodytus veiksmus. Įgaliojimas buvo surašytas ir pasirašytas tada, kada ir sutartys. Notarė ieškovei išaiškino, kad įgaliojimas sudarytas konkrečiam žmogui ir konkrečiam veiksmui, būtent pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti. Kadangi atsakovai su A. G. sudarę paskolos sutartį ir negalėjo jam laiku jų grąžinti, todėl perleido žemę, o vėliau buvo sudaryta dovanojimo sutartis.

23Atsakovas A. G. atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko ir prašė jį atmesti.

24Nurodė, kad atsakovams laiku negražinus paskolos, žemės sklypą jis įsigijo, o dovanojimo sutartis liko formali, todėl nesutiko, kad būtų taikyta restitucija. Aplinkybė, kad dovanojimo sutartyje nebuvo pažymėta, kad žemės sklypas perleidžiamas negrąžinus laiku pagal paskolos sutartį gautų pinigų, yra techninė klaida.

25Atsakovas L. V. atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

26Tretysis asmuo D. Š. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nebuvo teisinio pagrindo atsisakyti tvirtinti sandorius, todėl 2006 m. vasario 23 d. buvo patvirtinta dviejų žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis, reg. Nr.1-2527.

27Panevėžio miesto 2-ojo notarų biuro notarė Ž. B. prašė civilinę bylą nagrinėti ir priimti sprendimą teismo nuožiūra, nedalyvaujant Panevežio miesto 2-ojo notarų biuro atstovams.

28II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

29Ignalinos rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimu ieškinys atmestas.

30Iš ieškovės A. K., atsakovo S. R. naudai priteisti 2000,00 Lt už advokato pagalbą ir už preliminarų nekilnojamojo turto įvertinimą; Atsakovės S. R. naudai priteisti 2000,00 Lt už advokato pagalbą.

31Teismas pažymėjo, kad ieškovė savo ketinimo sudaryti su atsakovais sutartį, dėl jos išlaikymo iki gyvos galvos nereiškė. Sudarydama ginčijamas sutartis, bei įgaliojimą turto pardavimui, ji buvo sveika ir suvokė atliekamų veikmų prasmę, kurią jai paaiškino notarė. Atsakovės S. R. sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, dėl 2,6900 ha žemės sklypo unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esančio ( - ), Ignalinos rajone, teismas neturėjo pagrindo pripažinti negaliojančia, nes pati ieškovė įgaliojo S. R. perleisti jos žemės sklypą, būtent, S. R., o ne kam nors kitam ir už bet kokią kainą ir atsakovė veikė pagal 2004 m. birželio 9 d. įgaliojimą, patvirtintą Utenos 1 – ojo notarų biuro notarės D. M., registro Nr. DM – 4331, kuris įgalino ją atlikti nurodytus veiksmus. Remdamasis notarės parodymais proceso metu, teismas atmetė ieškovės argumentus dėl apgaulės būdu užvaldyto turto bei padarė išvadą, kad Civilinio kodekso 2.134 straipsnio nuostatos pažeistos nebuvo.

32Teismas konstatavo, kad dokumentų dėl nuosavybės teisės į žemę atstatymo įforminimui, ieškovė buvo išdavusi S. R. įgaliojimą, patvirtintą 2003 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono notarės L. A., Registro Nr. 4139. Ieškovė 2003 m. gruodžio 4 d. sudarė testamentą, patvirtintą Ignalinos rajono notarės L. A., registro Nr. 4749, kuriame mirties atveju paliko S. R. visus žemės sklypus, į kuriuos jai atkurta nuosavybės teisė (duomenys nesklebtini), Ignalinos rajone. Teismas sprendė, kad ieškovė jau 2003 metais išreiškė savo valią, kad žemės sklypai, kurių nuosavybės teisių atkūrimu rūpinosi S. R., neatlygintinai ir be sąlygų būtų S. R. nuosavybė po ieškovės mirties. Nurodytos aplinkybės paneigė bet kokius ieškovės teiginius dėl S. R. veiksmų pripažinimo griežtai smerktinais moralės požiūriu (CK 1.81 str.)

33Įvertinęs ieškovės argumentus, dėl aplinkybių nustatytų ikiteisminio tyrimo metu, pradėto Ignalinos rajono prokuratūroje 2006-02-23, teismas padarė išvadą, kad ikiteisminio tyrimo duomenys neįrodo ieškovės argumentų teisingumo ir patikslinto ieškinio reikalavimų pagrįstumo.

34Atsižvelgęs į pačios ieškovės išreikštą norą sudaryti dviejų žemės sklypų 7,8000 ha ir 1,1000 ha ploto, esančių (duomenys nesklebtini), Ignalinos rajono savivaldybėje pirkimo-pardavimo sutartis bei į tai, kad ieškovė įgaliojo S. R. parduoti S. R. 2,6900 ha žemės sklypą, esantį (duomenys nesklebtini) Ignalinos rajono savivaldybėje už bet kokią kainą, bei ieškovei nepateikus įrodymų, kad šie sandoriai buvo sudaryti apgaulės būdu, ar buvo ieškovės valios trūkumai, teismas ieškovės ieškinio reikalavimus atmetė. Taip pat buvo atmestas reikalavimas taikyti restituciją, nes nepateikus neginčijamų įrodymų dėl šios žemės įgijimo neteisėtumo, restitucija negalima (CK 6.145 str.).

35Teismas sprendė, kad 1,1000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini) restitucija neįmanoma, kadangi jo savininkas yra A. G., kuriam nuosavybės teisę į šį žemės sklypą perleido S. R. pagal 2008 m. rugpjūčio 24 d. dovanojimo sutartį. Tokiu būdu, ji padengė savo 10 000 Lt įsiskolinimą A. G., o esant iš esmės atlygintinam sandoriui, restitucija netaikoma. Įvertinęs ieškovės pateiktus į bylą 7,80 ha žemės sklypo, kadastrinis adresas ( - ). – adresu (duomenys nesklebtini)., Ignalinos r. sav., vertinimus bei nustatęs, jog jo vertę, teismas konstatavo, kad ieškovė restitucijos pinigine forma ieškovė neprašė, todėl atmetus reikalavimus dėl pirkimo-pardavimo sutarčių bei įgaliojimo dėl turto pardavimo pripažinimo negaliojančiais, atmetė ir kitus ieškinyje nurodytus reikalavimus.

36III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

37Ieškovė A. K. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, patenkinti ieškovės patikslintą ieškinį; priteisti iš atsakovų ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas; gražinti permokėto žyminio mokečio dalį 214, 70 Lt.

38Nurodo, kad byla buvo išnagrinėta neteisėtos sudėties, šališko teismo, todėl tai sudaro absoliutų teismo sprendimo negaliojimo pagrindą. Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas A. J. yra atsakovo S. R. svainis todėl, nors Ignalinos apylinkės teismo pirmininkas spręsdamas teisėjos nušalinimo klausimą ir nurodė, jog santuoka tarp teisėjo ir atsakovo sesers seniai nutraukta, tačiau atsižvelgiant į tai, kad pats teismas nėra didelis, nepaneigta, jog teisėjas galėjo daryti įtaką teismui nagrinėjusiam ieškovės bylą (CPK 65 str. 2 d., 66 str.).

39Padarydamas išvadą, jog atsakovai neapgavo ieškovės, teismas neįvertino jos amžiaus bei išsilavinimo, atsakovo S. R. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu. Be to, pats atsakovas pripažino, jog žemės sklypai jam buvo perleisti su sąlyga, kad jis prižiūrės ieškovę iki jos mirties. Kadangi atsakovai pasinaudojo ieškovės amžiumi ir neišprūsimu bei pasitikėjimu, pas notarą jai nebuvo išaiškintas, sudaromo sandorio pobūdis ir pasekmės, ko pasekoje ieškovė senatvėje liko be priežiūros, teismas turėjo pagrindą pripažinti sandorius sudarytais dėl apgaulės (CK 1.91 str.).

40Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas neįvertino, kad ieškovė 1.1000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esančio (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav. perleidimo bei 7.8000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esančio (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav., 2004-06-09 dovanojimo bei sklypų perleidimo sutartis ginčijo dviem savarankiškais pagrindais numatytais Civilinio kodekso 1.91 ir 6.472 straipsniuose.

41Atmesdamas ieškovės reikalavimą, dalyje dėl 2009-09-20, 2.6900 ha žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0316-0312, esančio (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav., pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, padarytas išvadas teismas grindė prielaidomis, išskirtinai vadovavosi notarės paaiškinimais proceso metu, netinkamai aiškino Civilinio kodekso 2.134 ir 2.135 straipsnių nuostatas. Sprendime, teismas neįvertino ir visiškai nepasisakė dėl atsakovų veiksmų parduodant žemės sklypą, nes tokie veiksmai akivaizdžiai prieštaravo gerai moralei (CK 6. 471 str. 1 d), kadangi ieškovės atstovas neturėjo teisės sudaryti atstovaujamojo vardu sandorio su pačiu savimi, atstovaujamojo reikalavimu, išskyrus atvejus kai tokių veiksmų atlikimas numatytas kituose įstatymuose (CK 2.134 str. 1, 2 d.). Nuostatos, kad atstovas negali sudarinėti sandorių atstovaujamojo vardu su savo artimais giminaičiais, nes tokių sandorių sudarymas sukelia interesų konfliką ir pažeidžia astovaujamojo interesus, laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/99; 1999-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72/99), todėl atsakovė S. R. parduodama 2.6900 ha žemės sklypą unikalus Nr. (duomenys nesklebtini), esantį (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav., pažeidė ieškovės interesus ir sukėlė interesų konfliktą.

422009-09-20 sudarytas sandoris prieštarauja Civilinio kodekso 2.135 straipsnio 1 dalies nuostatoms, kadangi sudaryta 2.6900 ha žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), esančio (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav., pirkimo-pardavimo sutartis, pardavus žemės sklypą žymiai mažesne kaina (3000 Lt) nei rinkos vertė (11584 Lt), prieštaravo atstovaujamosios interesams ir turėjo būti pripažinta negaliojančia. Aplinkybė, kad vienas 7,8 ha žemės sklypas atsakovų buvo parduotas atsakovui L. V., o vėliau iš jo vėl įsigytas, nedaro atsakovų S. R. ir S. R. sąžiningais įgijėjais ir restitucija yra galima. Teismo išvada, jog 2004-08-24 atsakovės S. R. sudarytas dovanojimo sandoris dėl 1.1000 ha žemės sklypo unikalus Nr. (duomenys nesklebtini) esančio (duomenys nesklebtini)., Ignalinos rajono sav, atsakovui A. G. perleidimo, yra atlygintinis sandoris, nes tokiu būdu buvo gražinta paskola, paremtas prielaidomis bei išskirtinai atsakovų paaiškinimais, bei prieštarauja Civilinio kodekso normoms, teisingumo ir sąžiningumo principams. Nurodytais argumentais, prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškovės ieškinį patenkinti.

43Atsakovai Stasė ir S. R. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

44Nurodo, kad ieškovė netinkami aiškina Civilinio proceso kodekso 65 ir 66 straipsnius, nes teisėjas A. J. civilinės bylos nenagrinėjo. Sudarant žemės sklypų perleidimo sandorius nebuvo pažeistos Civilinio kodekso 1.91 ir 6.472 straipsniai, o apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės prieštarauja faktinės bylos aplinkybėms. Nepagrįstas ieškovės argumentas, jog sudarant žemės sklypų perleidimo sandorius, nebuvo įvertintas ieškovės amžius. Priimdamas sprendimą pirmos instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė proceso bei materialinės teisės normas ir pagrįstai sprendė, jog atsakovai nepažeidė Civilinio kodekso 2.134 bei 2. 135 straipsnių reikalavimų. Teismo sprendimas atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką nagrinėjamu klausimu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009), todėl teisinio pagrindo panaikinti teismo sprendimą nėra.

45Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

46Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

47Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

48Nagrinėjamoje byloje apeliacijos dalykas yra Civilinio kodekso 1.91 straipsnio nuostatų reglamentuojančių dėl apgaulės sudarytų sandorių pripažinimą negaliojančiais, Civilinio kodekso 6.472 straipsnio, Civilinio kodekso 2.134 straipsnio 1 dalies bei 2.135 straipsnio aiškinimo ir taikymo klausimai.

49Apeliaciniu skundu prašoma panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą, dėl netinkamo materialinės ir procesinės teisės normų pažeidimo, todėl apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstojo pirmos instancijos teismo sprendimo faktinį ir teisinį pagrindą (CPK 320 str.).

50Teisėjų kolegija konstatuoja, jog absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, teisėjos nušalinimo klausimas išspręstas Civilinio proceso kodekso 69 straipsnio nustatyta tvarka.

51Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 1 dalis nustato, kad procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų taikymas sudaro pagrindą, apeliacinės instancijos teismui, pirmos instancijos teismo sprendimą panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla.

52Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bei įvertinęs bylos medžiagą, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus (CPK 183 str., 185 str.), sprendžia, kad pirmos instancijos teismas neištyrė bei neįvertino visų byloje surinktų įrodymų, kurie turi reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl neįvykdė Civilinio proceso kodekso 265 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

53Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis nustato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo pareiga yra priimti įrodymus, turinčius ryšį su byla (CPK 180 str.), bei juos įvertinti (CPK 183 str., 185 str.), laikydamasis šalių lygybės, rungimosi, žodiškumo ir nepertraukiamumo principo taisyklių (CPK 263 str. 2 d.).

54Pagrįsdama savo reikalavimo pagrindą, ieškovė prašė prijungti prie civilinės bylos, baudžiamąją bylą Nr. 59-1-0079-06, kurioje yra bylos nagrinėjimui reikšmingos aplinkybės.

55Pirmos instancijos teismas prijungęs minėtąją baudžiamąją bylą, sprendime nepasisakė dėl šioje byloje esančių rašytinių įrodymų (CPK 197 str.), jų reikšmės ir įrodomosios galios.

56Sprendžiant šalių ginčą šioje byloje, teismo pareiga buvo nustatyti tikrąją ieškovės valią dėl ginčo sandorių sudarymo. Nežiūrint į tai, kad ginčijami sandoriai, pirmos instancijos teismas nesivadovavo Civilinio kodekso 6.193 straipsnio nustatytomis sandorių aiškinimo taisyklėmis.

57Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kasacine tvarka nagrinėdama civilinę bylą Nr. 3K-3-189/2008, konstatavo, kad kai reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančiu dėl apgaulės sudarytą sandorį, byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius, nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sandorio sudarymo elementų, siekdamos suklaidinti ieškovą) dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį jis iš tikrųjų siekė sudaryti, taip pat turi būti tiriamas ir vertinamas ir ieškovo elgesys, tiek prieš sandorio sudarymą, tiek sudarant sandorį bei po sandorio sudarymo.

58Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais.

59Teisėjų kolegija sprendžia, kad byla nėra išnagrinėta visapusiškai, todėl pirmos instancijos teismas neatskleidė bylos esmės.

60Šią aplinkybę įrodo, sprendimo motyvojamoji dalis, kurioje teismas ieškovės valios išraišką vertino pagal notarės atliktų notarinių veiksmų teisėtumą.

61Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas, priimdamas ieškovės įrodymus ir jų nevertindamas, o vertindamas atsakovų teikiamus įrodymus, iš esmės pažeidė šalių lygiateisiškumo principą (CPK 17 str.), sprendimas priimtas ne visų ištirtų bei įvertintų įrodymų pagrindu, negali būti pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu (CPK 263 str.).

62Dėl 2009-09-20, 2. 6900 ha žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties teisėtumo, Civilinio kodekso 2.134 ir 2.135 straipsnių taikymo

63Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės Civilinio kodekso 2.134 ir 2.135 straipnių aiškinimu, jog šios teisės normos sudaro pagrindą pripažinti pirkimo-paradavimo sutartį negaliojančia todėl, kad atsakovė veikdama pagal ieškovės išduotą įgaliojimą, žemės sklypą pardavė savo sutuoktiniui.

64Imperatyviųjų įstatymo normų paskirtis yra užtikrinti, kad nebūtų pažeistos tokių normų tiesiogiai reguliuojančių privatinių santykių dalyvių, taip pat trečiųjų asmenų teisės ar įstatymo saugomi interesai. Būtent šiais kriterijais privaloma vadovautis nustatant Civilinio kodekso 2. 134 ir 2.135 straipsnių imperatyvumo ribas.

65Pagal bendrąją taisyklę, asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus. Civilinio kodekso 2.134 ir 2.135 straipsniuose atstovo teisių ribojimai nustatyti atstovaujamojo interesais, atsižvelgiant į fiduciarinį atstovo ir atstovaujamojo santykių pobūdį.

66Tuo atveju, kai įgaliojime atstovaujamasis atstovui pats nurodo, sudaryti sandorį su Civilinio kodekso 2. 134 ir 2. 135 straipsnyje nurodytais asmenimis, toks sandoris negali būti vertinamas kaip pažeidžiantis atstovaujamojo teises, tačiau kadangi atsakovė S. R. ginčo žemės sklypą pardavė už aiškiai per mažą pirkimo-paradvimo kainą, teisėjų kolegija sutinka su apeliantės teiginiu, jog atsakovai S. R. ir S. R. elgėsi ieškovės atžvilgiu nesąžiningai, todėl pirmos instancijos teismo sprendimas šioje dalyje, taip pat naikintinas, kaip prieštaraujantis Civilinio kodekso 2.134 ir 2.135 straipsnių nuostatoms ir byla šioje dalyje taip pat perduodama nagrinėti iš naujo.

67Dėl negalimumo civilinės bylos galutinai išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme

68Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į apeliacinio skundo argumentus, sprendžia, kad būtinas bylos nagrinėjimas iš esmės, pirmos instancijos teisme pagal tvarką, kurią nustato Civilinio proceso įstatymas, byloms nagrinėti pirmos instancijos teisme. Tik išnagrinėjęs bylą bei įvertinęs įrodymų visetą, teismas galės spręsti apie ieškinio teisėtumą ir pagrįstumą, ieškovės reikalaujamos restitucijos (CK 6.145 str.) taikymo galimumą ir restitucijos ribas. Taip pat būtina išaiškinti viso nekilnojamojo turto realią vertę, atsakovo lėšų dydį, panaudotų tvarkant nuosavybės atkūrimo klausimus.

69Esant nurodytoms aplinkybėms skundžiamasis teismo sprendimas naikintinas ir byla gražintina pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

70Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

71Ieškovės A. K. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

72Iganalinos rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimą panaikinti ir bylą iš naujo perduoti nagrinėti tam pačiam teismui, kitam teisėjui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininko... 3. Petro Jaržemskio... 4. kolegijos teisėjų... 5. Dalios Kačinskienės... 6. Dalios Višinskienės... 7. sekretoriaujant... 8. Margaritai Armalienei... 9. dalyvaujant ieškovo atstovui... 10. adv. S. Z.... 11. atsakovams... 12. S. R., S. R.... 13. atsakovų atstovui... 14. adv. B. R.... 15. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 16. Kolegija išnagrinėjusi bylą... 17. I.Ginčo esmė... 18. Ieškovė A. K. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti... 19. Nurodė, kad ieškovė neketino su atsakovais sudaryti jai priklausiusių... 20. Atsakovas S. R. atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti.... 21. Nurodė, kad ieškovės (tetos) prašymu tvarkė žemės atkūrimo klausimus.... 22. Nurodė, kad sudarant sutartis ieškovė pati dalyvavo ir jokie pažeidimai jas... 23. Atsakovas A. G. atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko ir prašė jį... 24. Nurodė, kad atsakovams laiku negražinus paskolos, žemės sklypą jis... 25. Atsakovas L. V. atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 26. Tretysis asmuo D. Š. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nebuvo teisinio... 27. Panevėžio miesto 2-ojo notarų biuro notarė Ž. B. prašė civilinę bylą... 28. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 29. Ignalinos rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimu ieškinys... 30. Iš ieškovės A. K., atsakovo S. R. naudai priteisti 2000,00 Lt už advokato... 31. Teismas pažymėjo, kad ieškovė savo ketinimo sudaryti su atsakovais... 32. Teismas konstatavo, kad dokumentų dėl nuosavybės teisės į žemę atstatymo... 33. Įvertinęs ieškovės argumentus, dėl aplinkybių nustatytų ikiteisminio... 34. Atsižvelgęs į pačios ieškovės išreikštą norą sudaryti dviejų žemės... 35. Teismas sprendė, kad 1,1000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys... 36. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 37. Ieškovė A. K. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti... 38. Nurodo, kad byla buvo išnagrinėta neteisėtos sudėties, šališko teismo,... 39. Padarydamas išvadą, jog atsakovai neapgavo ieškovės, teismas neįvertino... 40. Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas neįvertino, kad ieškovė 1.1000 ha... 41. Atmesdamas ieškovės reikalavimą, dalyje dėl 2009-09-20, 2.6900 ha žemės... 42. 2009-09-20 sudarytas sandoris prieštarauja Civilinio kodekso 2.135 straipsnio... 43. Atsakovai Stasė ir S. R. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį... 44. Nurodo, kad ieškovė netinkami aiškina Civilinio proceso kodekso 65 ir 66... 45. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 46. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 47. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 48. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos dalykas yra Civilinio kodekso 1.91 straipsnio... 49. Apeliaciniu skundu prašoma panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą,... 50. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog absoliučių sprendimo negaliojimo... 51. Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 1 dalis nustato, kad procesinės... 52. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bei įvertinęs bylos... 53. Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis nustato, kad šalys turi įrodyti... 54. Pagrįsdama savo reikalavimo pagrindą, ieškovė prašė prijungti prie... 55. Pirmos instancijos teismas prijungęs minėtąją baudžiamąją bylą,... 56. Sprendžiant šalių ginčą šioje byloje, teismo pareiga buvo nustatyti... 57. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 58. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti... 59. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byla nėra išnagrinėta visapusiškai,... 60. Šią aplinkybę įrodo, sprendimo motyvojamoji dalis, kurioje teismas... 61. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas, priimdamas... 62. Dėl 2009-09-20, 2. 6900 ha žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties... 63. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės Civilinio kodekso 2.134 ir 2.135... 64. Imperatyviųjų įstatymo normų paskirtis yra užtikrinti, kad nebūtų... 65. Pagal bendrąją taisyklę, asmenys turi teisę sudaryti sandorius per... 66. Tuo atveju, kai įgaliojime atstovaujamasis atstovui pats nurodo, sudaryti... 67. Dėl negalimumo civilinės bylos galutinai išnagrinėti apeliacinės... 68. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į apeliacinio skundo... 69. Esant nurodytoms aplinkybėms skundžiamasis teismo sprendimas naikintinas ir... 70. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 71. Ieškovės A. K. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 72. Iganalinos rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimą...