Byla e2-3518-374/2016
Dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, ir

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant S. B., dalyvaujant ieškovui V. J., atsakovui E. J., išvadą teikiančios institucijos Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei E. Š., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. J. ieškinį atsakovui E. J., išvadą teikiančiai institucijai Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė V. J. teismo prašo nustatyti, kad E. J., a/k ( - ) yra L. J., a/k ( - ) tėvas, o L. J. – jo sūnus; nustatyti nepilnamečio L. J., a/k ( - ) gyvenamąją vietą su jo motina V. J., a/k ( - ) priteisti iš atsakovo E. J., a/k ( - ) išlaikymą nepilnamečiam sūnui L. J., a/k ( - ) periodinėmis piniginėmis išmokomis po 150 Eur iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją; L. J. išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti jo motiną V. J., a/k ( - ) priteisti iš atsakovo E. J., a/k ( - ) išlaikymo įsiskolinimą sūnui L. J., a/k ( - ) už 10 (dešimt) mėnesių, skaičiuojant nuo sūnaus gimimo iki ieškinio padavimo teismui dienos, kas sudaro 1500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų); priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas E. J. su ieškiniu sutinka.

4Išvadą teikianti institucija Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius su ieškiniu sutinka.

5Ieškinys tenkintinas.

6Nustatyta, kad ieškovė V. J. augina sūnų L. J., gimusį 2015-07-14. Ieškovės teigimu, sūnaus tėvas yra atsakovas, kuris dėl jai nežinomų priežasčių atsisakė pripažinti tėvystę ir įregistruoti savo tėvystę vaiko gimimo akte. Ieškovės teigimu, atsakovui pripažinus tėvystę, iš jo priteistinas išlaikymas sūnui po 150 eur kas mėn esį nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki sūnaus pilnametystės bei išlaikymo įsiskolinimą nuo sūnaus gimimo iki ieškinio padavimo – viso 1500 eurų. Kadangi sūnus nuo gimimo gyvena kartu su motina, vaiko gyvenamąją vietą prašo nustatyti kartu su motina.

7Atsakovas E. J. su ieškiniu sutinka. Jis neneigia esąs vaiko L. J. tėvas, sutinka ir neneigia pareigos išlaikyti nepilnametį sūnų, sutinka, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta kartu su motina, todėl ieškinio neginčija.

8Vaikai turi teisę žinoti savo tėvus. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių – atsakovas pripažįsta savo tėvystės sūnaus atžvilgiu faktą, ieškinys dalyje dėl tėvystės nustatymo laikytinas pagrįstu ir įrodytu (CK 3.146 str.).

9Įstatymai numato, kad išlaikymą savo vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Tai reiškia, kad tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Nustatant išlaikymo dydį, atsižvelgiama į vaiko poreikius, į kitus socialiai priimtinus kriterijus. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus iki jų pilnametystės yra absoliuti ir šios turtinės asmeninės prievolės jie negali atsisakyti vykdyti ar perkelti vykdymą kitiems asmenims, taip pat vienam iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena. Motinos ir tėvo pareiga rūpintis vaikų auklėjimu ir jų išlaikymu kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jie sulauks pilnametystės.

10Pagal CK 3.192 straipsnio 2 dalį išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Šios teisės normos paskirtis yra užtikrinti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymą, nepažeidžiant jį teikiančių vaiko tėvų teisėtų interesų, proporcingumo principo, reikalaujančio nustatyti vaikų ir tėvų turtinių interesų pusiausvyrą. Sprendžiant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio klausimą, turi būti laikomasi ir vieno iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, - prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo, kurio esmė nagrinėjamos bylos kontekste yra ta, kad teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, pirmiausia privalo atsižvelgti į vaiko interesus; abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje D. Korsakovas su T. Korsakiene, bylos Nr. 3K-3-286/2004; kategorija 72.2; 84).

11Ieškovė nurodė visas išlaidas, susijusias su sūnaus išlaikymu, jos realios ir atitinka mažamečio vaiko poreikius. Atsakovas sutinka su reikalavimu dėl išlaikymo nepilnamečiam sūnui priteisimo. Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika, kad bylose dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo orientaciniu kriterijumi taikytina CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (tai yra 325 Eur). Ieškovė prašo priteisti 150 Eur išlaikymą, nurodydama, kad ji nedirba, augina sūnų, gyvena iš socialinės pašalpos – 121,16 Eur, todėl negali didesne dalimi prisidėti prie sūnaus išlaikymo. Ši suma tik minimaliai gali padengti išlaidų reikalingų vaiko išlaikymui, dalį. Atsakovas duomenų apie savo sveikatos stovį ar kitas priežastis trukdančias prisidėti prie sūnaus išlaikymo nepateikė. Todėl darytina išvada, kad atsakovas yra darbingas asmuo, galintis pasirūpinti savo nepilnamečio vaiko materialiniu išlaikymu. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas ir teismo nustatytas aplinkybes, spręstina, kad ieškinys šioje dalyje tenkintinas (CK 3.192 str.). Išlaikymas priteistinas nuo kreipimosi į teismą dienos – 2016-05-30 (b.l. 1). Ieškovė įpareigotina materialinį išlaikymą naudoti uzufrukto teise (CK 3.185 str. 1 d.). Šis sprendimas neužkerta kelio ieškovei kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms: pasikeitus šalių turtinei padėčiai, vaikui susirgus ar dėl kitų aplinkybių.

12Ieškovė prašo priteisti materialinio išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo sūnaus gimo – 2015-07-14 iki 2016-05-30, skaičiuojamą po 150 Eur per mėnesį (10 mėn. x 150 Eur = 1500 Eur). Atsakovas neneigė aplinkybės, kad prie vaiko išlaikymo neprisideda nuo vaiko gimimo. Todėl materialinio išlaikymo įsiskolinimas priteistinas už 10 mėnesių – nuo sūnaus gimimo iki kreipimosi į teismą dienos (CK 3.200 str.). Taip pat, atsižvelgiant vaiko interesus bei į ieškovės nurodytus motyvus, tenkintinas ieškovės reikalavimas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (CK 3.170 str.).

13Iš atsakovo valstybės naudai priteistinos advokato atstovavimo išlaidos: 138,96 Eur pagal Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2016-06-28 pažymą Nr. NTP-7-7333, taip pat priteistinas valstybės naudai 54 Eur žyminis mokestis (CPK 93, 96, 98 str.).

14Sprendimas dalyje dėl materialinio išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str.).

15Vadovaudamasis CPK 42, 178, 270 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti.

17Nustatyti, kad E. J., a/k ( - ) yra L. J., a/k ( - ) biologinis tėvas, o L. J. – jo sūnus.

18Nustatyti nepilnamečio L. J., a/k ( - ) gyvenamąją vietą su jo motina V. J., a/k ( - )

19Priteisti iš atsakovo E. J., a/k ( - ) gyv. ( - )., išlaikymą nepilnamečiam sūnui L. J., a/k ( - ) periodinėmis piniginėmis išmokomis po 150 Eur kas mėnesį nuo ieškinio padavimo teismui dienos – 2016-05-30 iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. L. J. išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti jo motiną V. J., a/k ( - )

20Priteisti iš atsakovo E. J., a/k ( - ) išlaikymo įsiskolinimą sūnui L. J., a/k ( - ) už 10 (dešimt) mėnesių, skaičiuojant nuo sūnaus gimimo – 2015-07-14 iki ieškinio padavimo teismui dienos – 2016-05-30, kas sudaro 1500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų).

21Priteisti iš atsakovo E. J., a/k ( - ) gyv. ( - )., valstybės naudai: 54 Eur žyminio mokesčio ir 138,96 Eur (vienas šimtas trisdešimt aštuoni eurai 96 ct) už valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimą (antrinės teisinės pagalbos išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

22Sprendimą dalyje dėl materialinio išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta... 2. Ieškovė V. J. teismo prašo nustatyti, kad E. J., a/k ( - ) yra L. J., a/k (... 3. Atsakovas E. J. su ieškiniu sutinka.... 4. Išvadą teikianti institucija Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaikų... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Nustatyta, kad ieškovė V. J. augina sūnų L. J., gimusį 2015-07-14.... 7. Atsakovas E. J. su ieškiniu sutinka. Jis neneigia esąs vaiko L. J. tėvas,... 8. Vaikai turi teisę žinoti savo tėvus. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių... 9. Įstatymai numato, kad išlaikymą savo vaikams privalo teikti abu tėvai... 10. Pagal CK 3.192 straipsnio 2 dalį išlaikymo dydis turi būti proporcingas... 11. Ieškovė nurodė visas išlaidas, susijusias su sūnaus išlaikymu, jos... 12. Ieškovė prašo priteisti materialinio išlaikymo įsiskolinimą už... 13. Iš atsakovo valstybės naudai priteistinos advokato atstovavimo išlaidos:... 14. Sprendimas dalyje dėl materialinio išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai... 15. Vadovaudamasis CPK 42, 178, 270 str., teismas... 16. Ieškinį patenkinti.... 17. Nustatyti, kad E. J., a/k ( - ) yra L. J., a/k ( - ) biologinis tėvas, o L. J.... 18. Nustatyti nepilnamečio L. J., a/k ( - ) gyvenamąją vietą su jo motina V.... 19. Priteisti iš atsakovo E. J., a/k ( - ) gyv. ( - )., išlaikymą nepilnamečiam... 20. Priteisti iš atsakovo E. J., a/k ( - ) išlaikymo įsiskolinimą sūnui L. J.,... 21. Priteisti iš atsakovo E. J., a/k ( - ) gyv. ( - )., valstybės naudai: 54 Eur... 22. Sprendimą dalyje dėl materialinio išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...