Byla 2-488-490/2012
Dėl baudos skyrimo ir naujo termino sprendimui įvykdyti nustatymo arba sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Damulienė, sekretoriaujant Loretai Bražinskienei, nedalyvaujant pareiškėjai antstolei R. M., skolininkui S. N., išieškotojo VĮ Valstybės turto fondo atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės R. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo ir naujo termino sprendimui įvykdyti nustatymo arba sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo ir

Nustatė

3Jonavos rajono apylinkės teisme 2012 m. sausio 26 d. gautas antstolės R. M. pareiškimas vykdomojoje byloje Nr. 0064/06/00964, kuriame antstolė prašo skolininkui S. N. skirti iki 1000,00 Lt (vieno tūkstančio litų) baudą išieškotojo VĮ Valstybės turto fondas naudai ir nustatyti naują terminą spendimui įvykdyti arba išspręsti sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą.

4Antstolė R. M. teismui pateiktame pareiškime nurodė, kad vykdant Jonavos rajono apylinkės teismo 2006-07-03 vykdomąjį raštą dėl S. N. įpareigojimo iki 2006-07-31 įregistruoti Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registre 2003-01-27 sutartį Nr. 479-02 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo“, sudarytą tarp VĮ Valstybės turto fondo ir S. N., bei iki 2006-11-30 įvykdyti 2003-01-27 sutarties Nr. 479-02 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo“ 2 punkte nurodytą pirkėjo pareigą, t.y. nugriauti 2003-01-27 sutartyje Nr. 479-02 nurodytą privatizavimo objektą, sutvarkyti teritoriją ir šiuos faktus patvirtinančius dokumentus iki 2006-12-30 pateikti VĮ Valstybės turto fondui, S. N. neįvykdė pirkėjo pareigos. 2009-06-01 dalyvaujant skolininkui S. N., nuvykus į Pasraučių k., Jonavos r., apžiūrėti privatizuojamo objekto, nustatyta, kad 2003-01-27 sutartyje Nr. 479-02 nurodytas privatizavimo objektas nugriautas, buvusių statinių vietoje statybinio laužo krūvos. Teritorija nesutvarkyta, dokumentai VĮ Valstybės turto fondui nepateikti. Surašytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas. Jonavos rajono apylinkės teismo 2011-10-18 nutartimi Nr. 2-2714-598/2011 skolininkui S. N. nustatytas naujas terminas iki 2012-01-18 įvykdyti 2006-06-09 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-1515-598/2006. 2012-01-20 antstolės R. M. kontoroje gautas S. N. paaiškinimas dėl nesutvarkytos teritorijos.

5Antstolė R. M. prašė pareiškimą nagrinėti jai nedalyvaujant.

6Skolininkas S. N. pateikė prašymą civilinę bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nurodė, kad su baudos skyrimu nesutinka, kadangi jis neturėjo galimybės įvykdyti antstolės reikalavimų. Jeigu teismas pripažins, kad baudą skirti tikslinga, skolininkas prašo ją sumažinti, atsižvelgiant į jo sunkią materialinę padėtį. Skolininkas nurodė, jog gauna minimalią algą, iš kurios dar atskaičiuoja pagal vykdomuosius raštus. Sprendimo negali įvykdyti dėl pateisinamų priežasčių, o ne dėl to, jog vengtų vykdyti sprendimą.

7Išieškotojas VĮ Valstybės turto fondas atsiliepimo į antstolės R. M. pareiškimą nepateikė.

8Remiantis LR CPK 771 str. d. nuostatomis išieškotojo ir skolininko neatvykimas į teismo posėdį, kuriame nagrinėjamas sprendimo neįvykdymo klausimas, nekliudo teismui šį klausimą išnagrinėti. Tiek išieškotojui, tiek skolininkui apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, tačiau išieškotojo atstovui, skolininkui ir antstolei neatvykus į teismo posėdį, klausimas dėl sprendimo neįvykdymo nagrinėtinas jiems nedalyvaujant.

9Prašymas tenkintinas iš dalies.

10LR CPK 771 str. 5 d. numatyta, kad teismas, nustatęs, jog skolininkas per teismo nustatytą terminą neįvykdė sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, gali skirti skolininkui iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai. Be to, teismas, gavęs sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą, išsprendžia sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą pagal LR CPK 284 str. taisykles.

11Nustatyta, kad 2006-06-09 Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimu už akių ieškovo VĮ Valstybės turto fondo ieškinys atsakovui S. N. dėl sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo patenkintas ir atsakovas S. N. įpareigotas iki 2006-07-31 įregistruoti Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registre 2003 m. sausio 27 d. sutartį Nr. 479-02 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo“, sudarytą tarp Valstybės įmonės Valstybės turto fondo, įm. k. 110073154, ir S. N., a.k. ( - ) bei iki 2006-11-30 įvykdyti 2003-01-27 sutarties Nr. 479-02 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo“ 2 punkte nurodytas pirkėjo pareigas, t.y. nugriauti 2003-01-27 sutartyje Nr. 479-02 Dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo nurodytą privatizavimo objektą, sutvarkyti teritoriją ir šiuos faktus patvirtinančius dokumentus iki 2006-12-30 pateikti VĮ Valstybės turto fondui. Antstolė R. M. vykdo Jonavos rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl minėto sprendimo už akių ir jos kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. 0064/06/00964.

122011-10-18 Jonavos rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2714-598/2011 2006-06-09 Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimo už akių įvykdymo terminas pratęstas iki 2012-01-18, o S. N. už sprendimo nevykdymą nubaustas 300,00 Lt bauda.

13Vykdomojoje byloje Nr. 0064/06/00964 esančiu 2012-01-20 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktu (vykd. b.l. 146) nustatyta, kad skolininkas S. N., vykdydamas 2006-06-09 sprendimą už akių, įregistravo Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registre 2003-01-27 sutartį Nr. 479-02 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo“, sudarytą tarp VĮ Valstybės turto fondo ir S. N., nugriovė 2003-01-27 sutartyje Nr. 479-02 nurodytą privatizavimo objektą, tačiau neįvykdė pirkėjo pareigos sutvarkyti teritoriją ir šiuos faktus patvirtinančius dokumentus pateikti VĮ Valstybės turto fondui. Taigi skolininkas tik iš dalies įvykdė 2006-06-09 Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimą už akių. 2012-01-20 skolininko antstolei pateiktame paaiškinime nurodyta, jog skolininkas teismo nustatytu terminu nesutvarkė jam priklausančios teritorijos, esančios Pasraučių k., Jonavos r., kadangi tam neturi lėšų. Skolininkas nurodė gaunantis minimalų darbo užmokestį, o papildomų lėšų sprendimui įvykdyti neturi (vykd. b.l. 145).

14Skolininkas S. N. jau net devintą kartą pažeidė nustatytus sprendimo įvykdymo terminus, nustatytais terminais likusios dalies sprendimo neįvykdė, jokių veiksmų dėl tinkamo sprendimo įvykdymo nesiima. Ir nors skolininkas jau yra įvykdęs dalį sprendimo už akių, tačiau tai nepateisina tokio skolininko elgesio. Skolininkas S. N. sudarydamas 2003-01-02 sutartį Nr. 479-02 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo“ ir prisiimdamas sutartinius įsipareigojimus turėjo įvertini savo galimybes tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, o tuo pačiu ir 2006-06-09 sprendimą už akių. Tokį skolininko elgesį, kai jis jau kelintą kartą pažeidė nustatytus papildomus terminus sprendimui įvykdyti, galima laikyti piktybiniu teismo sprendimo nevykdymu. Skolininkas teismo sprendimo neįvykdo nuo 2006 metų, t.y. jau beveik 6 metus, jis turėjo visas galimybes imtis įmanomų priemonių teismo sprendimui įvykdyti, o skolininko turtinė padėtis negali būti laikoma pagrindiniu kriterijumi, lemiančiu tinkamą teismo sprendimo neįvykdymą. Pirmiau nurodytas skolininko elgesys laikytinas pažeidžiančiu teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principus, pagal kuriuos privalu pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises. Priimtu teismo sprendimu jau yra nustatyta, kad skolininkas pažeidė savo prievoles, o tuo pačiu ir išieškotojo teises ir teisėtus interesus, todėl bloga skolininko materialinė padėtis negali būti absoliučia ir neginčijama priežastimi, pateisinančia teismo sprendimo neįvykdymą. Be to, paminėtina, kad skolininkas šiuo metu dirba, ir nors nurodė, kad gauna minimalų darbo užmokestį, tačiau tai patvirtinančių duomenų nepateikė. Paminėtina ir tai, jog skolininkas yra neįvykdęs tik tos sprendimo už akių dalies, kuri susijusi su teritorijos, kurioje buvo nugriautas privatizavimo objektas, sutvarkymu bei tai patvirtinančių dokumentų išieškotojui pateikimu. Gali būti, jog teritorijos nesutvarkymas pažeidžia ne tik išieškotojo teises, bet ir visos visuomenės teises ir teisėtus interesus į švarią ir saugią aplinką, todėl skolininkas turėtų dėti maksimalias pastangas teismo sprendimui įvykdyti. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas aplinkybes, teismas mano, jog nustačius, kad 2006-06-09 Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimas už akių iki šiol nėra visiškai įvykdytas, yra pagrindas skolininkui skirti baudą už teismo sprendimo neįvykdymą nustatytais terminais. Teismas, atsižvelgdamas į visas nustatytas aplinkybes, į skolininko argumentus dėl teismo sprendimo neįvykdymo, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mano esant tikslinga už sprendimo neįvykdymą skolininkui S. N., a.k. ( - ) gyv. ( - )., skirti 5,00 Lt (penkių litų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną, skaičiuojant nuo 2012-01-19 (nuo sekančios dienos po nustatyto termino sprendimui įvykdyti (2012-01-18)) iki antstolės kreipimosi su pareiškimu į teismą dienos (2012-01-26), iš viso už 8 dienas, t.y. 40,00 Lt dydžio baudą išieškotojo VĮ Valstybės turto fondas naudai.

15Antstolė R. M. pateiktame pareiškime taip pat prašo nustatyti naują terminą sprendimui įvykdyti arba išspręsti sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą.

16Paminėtina, kad LR CPK 771 str. 5 d. (2011 m. spalio 11 d. redakcija (Žin., 2011 Nr. 85-4126) nenumato galimybės nustatyti naują terminą sprendimui įvykdyti. Tokia galimybė buvo numatyta ir galiojo iki minėtos straipsnio dalies pakeitimo. Todėl, teismas, atsižvelgdamas į tai, kad teisės aktai nenumato galimybės nustatyti naują terminą sprendimui įvykdyti, pareiškėjos antstolės R. M. pareiškimo dalyje dėl naujo termino sprendimui įvykdyti nustatymo netenkina. Antstolė tuo atveju, jei nebūtų nustatytas naujas terminas sprendimui įvykdyti, prašo išspręsti sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą. Sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas reglamentuojamas LR CPK 284 str., kuriame numatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Paminėtina, kad nei antstolė, nei išieškotojas ar skolininkas jokių konkrečių pasiūlymų dėl galimos kitokios 2006-06-09 Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimo už akių vykdymo tvarkos teismui nepateikė. Dar 2007-01-23 įvykusio teismo posėdžio metu išieškotojo VĮ Valstybės turto fondo atstovė pareiškė, kad išieškotojas pats teismo sprendimo nevykdys, kadangi privatizavimo objektai, esantys Pasraučių k., Jonavos r., yra skolininko nuosavybė, kurios neliečiamumą garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, todėl 2007-01-23 teismo nutartyje nustatyta, kad išieškotojas atsisakė pats įvykdyti teismo sprendimą, sprendimo vykdymo išlaidas priteisiant iš skolininko. Kokia kita konkrečia tvarka galėtų būti pakeista teismo sprendimo vykdymo tvarka suinteresuoti asmenys nenurodė, o, atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimą skolininkas gali įvykdyti, sprendimo skolininkas nevykdo tik dėl lėšų trūkumo, o ne dėl kokių kitų priežasčių, dėl kurių jam teismo sprendimo nustatyta tvarka būtų neįmanoma įvykdyti, šiuo metu pagrindo pakeisti sprendimo vykdymo tvarką nėra. Todėl antstolės R. M. pareiškimas dalyje dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo taip pat netenkintinas.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 771 str., teismas

Nutarė

18Prašymą tenkinti iš dalies.

19Už 2006-06-09 Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-1515-598/2006 nevykdymą skolininkui S. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ) skirti 5,00 Lt (penkių litų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną, skaičiuojant nuo 2012-01-19 iki antstolės kreipimosi su pareiškimu į teismą dienos (2012-01-26), iš viso už 8 dienas, t.y. 40,00 Lt išieškotojo VĮ Valstybės turto fondas naudai.

20Likusioje dalyje pareiškimo netenkinti.

21Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

22Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Damulienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos... 3. Jonavos rajono apylinkės teisme 2012 m. sausio 26 d. gautas antstolės R. M.... 4. Antstolė R. M. teismui pateiktame pareiškime nurodė, kad vykdant Jonavos... 5. Antstolė R. M. prašė pareiškimą nagrinėti jai nedalyvaujant.... 6. Skolininkas S. N. pateikė prašymą civilinę bylą nagrinėti jam... 7. Išieškotojas VĮ Valstybės turto fondas atsiliepimo į antstolės R. M.... 8. Remiantis LR CPK 771 str. d. nuostatomis išieškotojo ir skolininko... 9. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 10. LR CPK 771 str. 5 d. numatyta, kad teismas, nustatęs, jog skolininkas per... 11. Nustatyta, kad 2006-06-09 Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimu už akių... 12. 2011-10-18 Jonavos rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.... 13. Vykdomojoje byloje Nr. 0064/06/00964 esančiu 2012-01-20 sprendimų,... 14. Skolininkas S. N. jau net devintą kartą pažeidė nustatytus sprendimo... 15. Antstolė R. M. pateiktame pareiškime taip pat prašo nustatyti naują... 16. Paminėtina, kad LR CPK 771 str. 5 d. (2011 m. spalio 11 d. redakcija (Žin.,... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 771 str., teismas... 18. Prašymą tenkinti iš dalies.... 19. Už 2006-06-09 Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimo už akių civilinėje... 20. Likusioje dalyje pareiškimo netenkinti.... 21. Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 22. Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu...