Byla 2SA-22-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio,

3kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Tatjanos Žukauskienės,

4kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ skundą dėl antstolės Vilmos Leskevičienės veiksmų, suinteresuoti asmenys Ukmergės rajono savivaldybė ir antstolė Vilma Leskevičienė.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6pareiškėjai pateikė teismui skundą dėl antstolės Vilmos Leskevičienės veiksmų, prašydami panaikinti antstolės Vilmos Leskevičienės 2010-06-04 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0120-810/10 ir sustabdyti vykdomuosius veiksmus minėtoje vykdomojoje byloje iki skolininko UAB „Miesto energija“ skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo dienos.

7Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartimi pareiškėjų prašymą atmetė. Teismas nustatė, kad pareiškėjai skundžia antstolės veiksmus vykdant 2010-05-31 teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurią pareiškėjai yra apskundę atskiruoju skundu apeliacine tvarka. Teismas pažymėjo, kad Ukmergės rajono apylinkės teisme yra gauti analogiški prašymai dėl vykdymo veiksmų sustabdymo civilinėse bylose vykdant 2010-05-31 teismo nutartį. Teismas konstatavo, jog pareiškėjų prašymas netenkintinas, kadangi patenkinus skundą, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių būtų panaikinta ir jos pagrindu sustabdyti anststolės veiksmai, kas prieštarautų 2010-06-21 teismo priimtoms nutartims civilinėse bylose Nr. 2-1343-759/2010 ir Nr. 2-1360-759/2010.

8Pareiškėjai UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21d. nutartį ir priimti naują sprendimą - pareiškėjų prašymą dėl antstolės Vilmos Leskevičienės vykdomųjų veiksmų sustabdymo patenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Pareiškėjų pateikto prašymo dėl vykdymo veiksmų sustabdymo bei pareiškėjų pateikto atskirojo skundo dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties panaikinimo yra netapatūs dalykai, todėl teismas nepagrįstai konstatavo, kad patenkinęs prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus, išspręstų apskųstos nutarties taikymą ir vykdymą. Teismas neįvertino, kad antstolė savo vykdomaisiais veiksmais pažeidžia viešąjį interesą, dėl ko yra būtina taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdomųjų veiksmų sustabdymą. Pagrindą stabdyti antstolių vykdomuosius veiksmus sudaro tai, kad vykdant Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartį, yra peržengiamos laikinųjų apsaugos priemonių ribos, dėl ko UAB „Miesto energija“ negali vykdyti licencijuojamos šilumos enerijos tiekimo veiklos. Kad nebūtų pažeisti Ukmergės rajono šilumos energijos vartotojų interesai, antstolių vykdomieji veiksmai stabdytini. Pagal Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartį perduotino turto vertė yra labai didelė - 20-30 mln. Lt, todėl dėl galimai neteisėtų antstolių veiksmų gali būti perduotas bei aprašytas didelės vertės turtas, pripažinus, kad antstolės veiksmai neteisėti, atgręžtinis nutarties vykdymas bus apsunkintas ar pasidarys negalimas, bus pažeistos UAB „Miesto energija“ teisės, nes nepagrįstai ji negalės naudotis didelės vertės turtu ir dėl to patirs didelę materialinę žalą.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (LR CPK 329 str.).

11Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjai, skųsdami antstolės veiksmus vykdant Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašė sustabdyti antstolės veiksmus iki pareiškėjų skundo išnagrinėjimo, todėl iš esmės pareiškėjai prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones jau pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms.

12Vadovaujantis CPK 148 str. 5 d., nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra skubaus vykdymo ir ji vykdoma nepriklausomai nuo to, apskųsta ji apeliacine tvarka ar neapskųsta. Tokia nuostata yra įtvirtinta atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtį ir tikslą, t.y. kad esant pagrindui jas taikyti, jos turi būti taikomos skubiai, kad būtų pasiekti jų tikslai, o jau jų teisėtumo klausimas, esant atskirąjam skundui, sprendžiamas vėliau. Kadangi nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdo antstoliai, atitinkamai ir antstolių veiksmai vykdant tokią nutartį neturėtų būti stabdomi nepriklausomai nuo to ar jie apskųsti teismine tvarka, nes priešingu atveju tai reikštų pačios nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo sustabdymą.

13CPK 145 str. 1 d. numato galimų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą, kuris nėra baigtinis. Pareiškėjai nenurodė įstatymo, numatančio galimybę taikyti laikinąją apsaugos priemonę dėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir stabdyti pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės vykdymą (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Teisėjų kolegija daro išvadą, kad įstatymas nenumato galimybės stabdyti nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą. Priešingu atveju laikinųjų apsaugos priemonių, tikslai ir paskirtis, o taikomos byloje laikinosios apsaugos priemonės prarastų prasmę, jeigu jų vykdymas galėtų būti stabdomas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo.

14Pažymėtina, kad vien turto vertės dydis nereiškia atgręžimo apsunkinimo, todėl apeliantų argumentas, kad pripažinus anststolių veiksmus neteisėtais, atgręžtinis nutarties vykdymas bus apsunkintas, yra nepagrįstas, kadangi apeliantai nepateikė sudarančių tokios prielaidos galimybę patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.).

15Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 145 str. 1 d. 10 p. numato laikinąją apsaugos priemonę – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą, tačiau ši norma netaikytina ginčo atveju, nes ji dėl aukščiau nurodytų motyvų liečia įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą, o ne nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą.

16Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliantų atskirojo skundo argumentu, kad pareiškėjų prašymas dėl antstolių vykdymųjų veiksmų sustabdymo ir jų atskirasis skundas dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties yra netapatus dalykas ir atskirojo skundo padavimas dėl minėtos nutarties negali būti pagrindas atmesti apeliantų prašymą, tačiau toks teismo argumentacijos trūkumas nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, kadangi nutartyje yra įvardinti esminiai prašymo sustabdyti vykduomuosius veiksmus byloje netenkinimo motyvai, o nutartis vien tik formaliais pagrindais negali būti panaikinta (CPK 328, 338 str.).

17Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantai nenurodė ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė, todėl nutartis paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 str.).

18Atmetus atskirąjį skundą, iš apeliantų valstybei priteistinos po 7,68 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Priteisti iš pareiškėjų UAB „Miesto energija“ (į.k. 183204042) ir UAB „Energijos taupymo centras“ (į.k. 147832026) valstybei po 7 (septynis) litus 68 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio,... 3. kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Tatjanos Žukauskienės,... 4. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. pareiškėjai pateikė teismui skundą dėl antstolės Vilmos Leskevičienės... 7. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartimi... 8. Pareiškėjai UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjai, skųsdami antstolės veiksmus... 12. Vadovaujantis CPK 148 str. 5 d., nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 13. CPK 145 str. 1 d. numato galimų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių... 14. Pažymėtina, kad vien turto vertės dydis nereiškia atgręžimo apsunkinimo,... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 145 str. 1 d. 10 p. numato laikinąją... 16. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliantų atskirojo skundo argumentu,... 17. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teisiškai... 18. Atmetus atskirąjį skundą, iš apeliantų valstybei priteistinos po 7,68 Lt... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 20. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartį palikti... 21. Priteisti iš pareiškėjų UAB „Miesto energija“ (į.k. 183204042) ir UAB...