Byla P-XX-196-08
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Druskininkų savivaldybės tarybos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. V. visuomeninio maitinimo įmonės „Laima“ skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. birželio 13 d. nutartimi atmetė Druskininkų savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimą.

52008 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi (byla Nr. A63-977/2008) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tenkino A. V. visuomeninio maitinimo įmonės „Laima“ prašymą iš dalies ir priteisė iš Tarybos 850 Lt apeliacinės instancijos teisme patirtoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

62008 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi (byla Nr. AS63-440/2008) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino Tarybos atskirąjį skundą iš dalies ir pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 1 d. nutartį bei pareiškėjui iš Tarybos priteisė 1060 Lt bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidoms atlyginti.

7II.

82008 m. rugpjūčio 18 d. Vyriausiajame administraciniame teisme gautas Tarybos prašymas atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu, nurodant, kad padarytas esminis materialinės teisės normų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje, taikymo pažeidimas, lėmęs neteisėtos nutarties priėmimą bei tai, kad būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą (ABTĮ 153 str. 2 d. 12 p.); ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu, kadangi pasisakyta dėl į bylos nagrinėjimą neįtrauktų asmenų – Druskininkų policijos komisariato – teisių ir pareigų; ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu, nes nutartis iš esmės yra be motyvų.

9III.

102008 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas Tarybos prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutarčių administracines bylose Nr. A63- 77/2008 ir Nr. AS63-440/2008 vykdymą iki bus priimtas sprendimas dėl proceso atnaujinimo, o jį atnaujinus – iki bylos išnagrinėjimo iš naujo.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Taryba prašo sustabdyti 2008 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarčių (bylos. Nr. A63- 77/2008, AS63-440/2008) vykdymą iki sprendimo dėl proceso atnaujinimo priėmimo,o jį atnaujinus – iki bylos išnagrinėjimo. Tokį savo prašymą Taryba grindžia tuo, jog buvo pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo. Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis numato, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje. Proceso atnaujinimas yra viena iš administracinio proceso stadijų. Todėl absoliutaus draudimo šioje stadijoje taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nėra. Tačiau svarstant, ar yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones po to, kai įsiteisėja administracinio teismo sprendimas ir prašoma atnaujinti procesą, turi būti atsižvelgiama į reikalavimo užtikrinimo priemonių paskirtį bei į proceso atnaujinimo stadijos specifiką.

14Reikalavimo užtikrinimo priemonių paskirtis yra užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, jeigu nesiėmus atitinkamų priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (ABTĮ 71 str. 1 d.). Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. P444-117/2008), pažymėtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti.

15Įsiteisėjus administracinio teismo sprendimui, bylos nagrinėjimas yra laikomas baigtu. Toks teismo sprendimas turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (ABTĮ 14 str. 1 d.). Įsiteisėjęs teismo sprendimas pasižymi teisiniu stabilumu, todėl intervencija į šiuo sprendimu sukurtus (konstatuotus) teisinius santykius galima tik išimtiniais atvejais, kai esant įstatyme numatytiems pagrindams procesas yra atnaujinamas. Proceso atnaujinimo stadijos išimtinumas nuosekliai pabrėžiamas Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr. pvz., Vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P17-44/2006). Tik nuo to momento, kai procesas administracinėje byloje yra atnaujinamas, bylos nagrinėjimas grįžta į ankstesnę stadiją, ir vėl atsiranda galimybė įsiterpti į šiuo sprendimu sukurtus (konstatuotus) teisinius santykius.

16Taryba prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir nurodo, kad yra paduotas prašymas atnaujinti procesą byloje. Šis prašymas Vyriausiajame administraciniame teisme nėra išnagrinėtas ir procesas nėra atnaujintas. Taigi teisinis pagrindas atlyginti pareiškėjo naudai bylinėjimosi išlaidas yra patvirtintas įsiteisėjusiais Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Vyriausiojo administracinio teismo procesiniais sprendimais. Reikalavimo užtikrinimo priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tol, kol šis sprendimas nėra įsiteisėjęs ir įgavęs jam būdingo stabilumo, t. y. kol nėra aišku, kaip teismas išspręs administracinį ginčą. Kai administracinio teismo sprendimas įsiteisėja, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nebeatitiktų šių priemonių paskirties, kadangi ginčas yra laikomas galutinai išspręstu. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas iš naujo įgautų prasmę ir atitiktų šių priemonių paskirtį tik tais atvejais, jei procesas būtų atnaujintas ir bylos nagrinėjimas grįžtų į ankstesnę bylos nagrinėjimo stadiją.

17Tokį aiškinimą patvirtina ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 2 dalis, kuri suteikia teisę procesą atnaujinusiai teisėjų kolegijai sustabdyti skundžiamo sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymą, kol bus išnagrinėta byla. Tačiau teisė sustabdyti teismo sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymą vien remiantis tuo, kad paduotas prašymas atnaujinti procesą, kol procesas nėra atnaujintas, nėra suteikta.

18Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad esant įsiteisėjusioms teismo procesiniams sprendimams nebėra pagrindo teigti, kad, nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (ABTĮ 71 str. 1 d.). Taigi nėra pagrindo taikyti Tarybos prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

20Druskininkų savivaldybės tarybos prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkinti.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai