Byla A2.2.-54-287/2015
Dėl administracinių teisės pažeidimų bylos Nr. A2.2.-53-287/2015 m., Nr. A2.2.-54-287/2015 m., Nr. A2.2.-55-287/2015 m. ir Nr. A2.9.-56-287/2015 m. sujungtinos į vieną administracinio teisės pažeidimo bylą, suteikiant jai numerį A2.2.-53-287/2015 m. (teisminio proceso Nr. 4-31-3-00036-2015-8)

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,

2ruošdamasi nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, kuriose R. N. surašyti trys administracinio teisės pažeidimo protokolai pagal Lietuvos Respublikos ATPK 50 straipsnį ir 178 straipsnio 3 dalį,

Nustatė

32015 m. sausio 21 d. Pakruojo rajono apylinkės teisme gautos administracinių teisės pažeidimų bylos, kuriose 2015 m. sausio 21 d. R. N., a. k. ( - ) gyvenančiam Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), buvo surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai: Nr. 75P-24637347-15 pagal Lietuvos Respublikos ATPK 50 straipsnį – teismas suteikė šiai bylai Nr. A2.2.-53-2897/2015 m., Nr. 75P-24640002-15 pagal Lietuvos Respublikos ATPK 50 straipsnį – teismas suteikė šiai bylai Nr. A2.2.-54-287/2015 m., Nr. 75P-24642634-15 pagal Lietuvos Respublikos ATPK 50 straipsnį – teismas suteikė šiai bylai Nr. A2.2.-55-287/2015 m., ir Nr. 75P-24644128-15 pagal Lietuvos Respublikos ATPK 178 straipsnio 3 dalį – teismas suteikė šiai bylai Nr. A2.9.-56-287/2015 m.

4Šios administracinių teisės pažeidimų bylos buvo paskirtos nagrinėti teisėjai Rimai Razumienei.

5Lietuvos Respublikos ATPK 33 straipsnyje numatyta, kad, kai vienas asmuo padaro du arba daugiau administracinių teisės pažeidimų, administracinė nuobauda skiriama už kiekvieną teisės pažeidimą atskirai. Jeigu asmuo padarė kelis administracinius teisės pažeidimus, kurių bylas kartu nagrinėja tas pats organas (pareigūnas), galutinai šiam asmeniui skiriama nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose. ATPK 248 straipsnyje yra įvardinti administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai: laiku, visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes, išspręsti ją tiksliai pagal įstatymą, užtikrinti priimto nutarimo įvykdymą, taip pat išaiškinti priežastis ir sąlygas, padedančias padaryti administracinius teisės pažeidimus, užkirsti kelią teisės pažeidimams. Atsižvelgiant į šias teisės normas ir įvertinus tai, kad R. N. traukiamas administracinėn atsakomybėn už keturių administracinių teisės pažeidimų padarymą, administracinių teisės pažeidimų protokolus surašė ta pati institucija ir tas pats pareigūnas, bylas įstatymu yra pavesta nagrinėti tam pačiam organui (pareigūnui) bei yra objektyvi galimybė šias bylas nagrinėti kartu, todėl administracinių teisės pažeidimų bylos Nr. A2.2.-53-287/2015 m., Nr. A2.2.-54-287/2015 m., Nr. A2.2.-55-287/2015 m. ir Nr. A2.9.-56-287/2015 m. sujungtinos į vieną administracinio teisės pažeidimo bylą, suteikiant jai numerį A2.2.-53-287/2015 m. (teisminio proceso Nr. 4-31-3-00036-2015-8).

6Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ATPK 33 straipsnio 2 dalimi, 248 straipsniu, 280 straipsniu, teisėja

Nutarė

7Sujungti administracinių teisės pažeidimų bylas Nr. A2.2.-53-287/2015 m., Nr. A2.2.-54-287/2015 m., Nr. A2.2.-55-287/2015 m. ir Nr. A2.9.-56-287/2015 m., kuriose R. N., a. k. ( - ) gyvenančiam Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai pagal Lietuvos Respublikos 50 straipsnį ir 178 straipsnio 3 dalį, į vieną administracinio teisės pažeidimo bylą, suteikiant jai numerį A2.2.-53-287/2015m. (teisminio proceso Nr. 4-31-3-00036-2015-8).

8Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai