Byla 2-415-385/2017
Dėl naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarkos nustatymo ir V. V. patikslintą priešieškinį dėl naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarkos nustatymo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas, sekretoriaujant Renatai Majauskienei, dalyvaujant ieškovėms R. V., G. V., atsakovui V. V., jo atstovui adv. Antanui Butautui, trečiojo asmens atstovui R. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovių R. V. ir G. V. ieškinį atsakovui V. V., tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie LR Žemės ūkio ministerijos, Nemuno deltos regioninio parko direkcijai dėl naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarkos nustatymo ir V. V. patikslintą priešieškinį dėl naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarkos nustatymo,

Nustatė

2Į posėdį neatvyko Nemuno deltos regioninio parko direkcijos atstovas, apie posėdį informuota.

3Ieškovės prašo nustatyti tokią naudojimosi bendrąja daline nuosavybe su atsakovu tvarką, pagal kurią:

41. R. V., kuriai nuosavybės teise priklauso 5/16 dalys 0,4975 ha ploto Žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 5/16 dalys daržinės, unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalis ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 5/16 dalys šulinio, unikalus Nr. ( - ), ir 5/16 dalys lauko tualeto, unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalis vasarnamio (pirties), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - )., ir

5G. V., kuriai nuosavybės teise priklauso 3/16 dalys 0,4975 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 3/16 dalys daržinės, unikalus Nr. ( - ), 3/16 dalys šulinio, unikalus Nr. ( - ), ir 3/16 dalys lauko tualeto, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - )., bendrai naudosis:

6-

70,1600 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalimi, 2012-11-28 UAB „Šilutės hidroprojektas" parengtame žemės sklypo plane, pažymėta raide „A", 10 618,53 Eur vertės ((33017 Eur - 0,4975 ha) x 0,1600 ha = 10 618,53 Eur);

8-

9daržine, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta „2I1ž", 831 Eur vertės;

10-

11ūkiniu pastatu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu „4I1p", 15 321 Eur vertės;

12-

13šuliniu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu „k", 20 Eur vertės, esančiais ( - ).;

142. V. V., kuriam nuosavybės teise priklauso 1/2 dalis 0,4975 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalis daržinės, unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalis ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalis šulinio, unikalus Nr. ( - ), ir 1/2 dalis lauko tualeto, unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalis vasarnamio (pirties), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - )., naudosis:

15-

160,3375 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalimi, 2012-11-28 UAB „Šilutės hidroprojektas" parengtame žemės sklypo plane pažymėta raide „B", 22 398,47 Eur vertės ((33017 Eur - 0,4975 ha) x 0,3375 ha = 22 398,47 Eur);

17-

18gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu 7Alž, 42 600 Eur vertės;

19- lauko tualetu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu „k2", 100 Eur vertės;

20- vasarnamiu (pirtimi), unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu 5I1m. 3 070 Eur vertės, esančiais ( - ). Jos paaiškino, kad 2008 m. rugpjūčio 30 d. mirė jų sutuoktinis ir tėvas M. V.. Atsakovas nesutiko, kad tik R. V. su M. V. šeimos lėšomis įgijo palikimą sudarantį ginčo turtą - nekilnojamuosius daiktus, esančius adresu ( - ) todėl 2009-01-12 jis pateikė Šilutės rajono apylinkės teismui ieškinį jai, R. V., dėl šio turto bendros dalinės nuosavybės teisės pripažinimo (civilinės bylos Nr. 2-411-299/2009 ir Nr. A2-2237-204/2009). Ji sutiko su atsakovu V. V. išspręsti ginčą taikos sutartimi ir Šilutės rajono apylinkės teismo 2009-05-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-411-299/2009 buvo patvirtinta šalių 2009-05-14 sudaryta taikos sutartis. Šioje nutartyje buvo padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, nes nebuvo nurodyta mirusiajam M. V. tenkanti turto dalis. Šilutės rajono apylinkės teismas 2009-10-20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-2237-204/2009 patvirtino kitą jos ir mirusio sutuoktinio M. V. tėvo V. V. 2009-10-02 taikos sutartį, kuria šalys susitarė, kad: 1. V. V. ir ji pripažįsta, kad M. V. ir jai (R. V.) bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio ir M. V. vardu registruoto 1/2 dalis 0,4975 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalis pastato-daržinės, unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalis šulinio, unikalus Nr. ( - ), bei 1/2 dalis lauko tualeto, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - )., yra įsigyta už V. V. asmenines lėšas ir jam priklauso nuosavybės teise. 2. V. V. ir ji pripažįsta, kad M. V. ir R. V. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančių ir iki šiol nekilnojamojo turto registre neregistruotų nebaigtų statyti statinių - 1/2 dalis ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), ir 1/2 dalis vasarnamio, unikalus Nr. ( - ), esančių žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), yra pastatyta už V. V. asmenines lėšas ir jam priklauso asmeninės nuosavybės teise. 2009-12-17 d. Šilutės 1-ojo notaro biuro notarė Albina Radavičienė išdavė Paveldėjimo teisės liudijimą, notarinio registro Nr. 8437, kuriame nurodė, kad M. V., mirusio 2008 m. rugpjūčio 30 d., 1/4 dalį turto paveldi jo sutuoktinė ieškovė R. V. ir 3/4 dalis turto paveldi jo dukra G. V.. Paveldimą turtą, kuriam išduotas šis liudijimas sudaro: 1/2 dalis daržinės, unikalus Nr. ( - ), plane žymimos ,,2Ilž", 1/2 dalis šulinio, unikalus Nr. ( - ), plane žymimo „k", ir 1/2 dalis lauko tualeto, unikalus Nr. ( - ), plane žymimo „k2", 1/2 dalis 0,4975 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančių ( - ). Taip pat Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu jos paveldėjo kitus M. V. nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, piniginius indėlius ir pensijų fondo vienetus. 2009-12-17 d. notarė A. Radavičienė taip pat išdavė Nuosavybės teisės liudijimą, notarinio registro Nr.( - ), kuriame nurodė, kad R. V. yra pergyvenusi sutuoktinį M. V., mirusį 2008 m. rugpjūčio 30 d., ir jai priklauso nuosavybės teise 1/2 dalis bendro turto, įgyto jiems gyvenant santuokoje. Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklauso turto, kurio 1/2 dalis nuosavybės teise tvirtinama R. V. šiuo liudijimu, sudaro: 1/2 dalis daržinės, unikalus Nr. ( - ), plane žymimos „2I1ž", 1/2 dalis šulinio, unikalus Nr. ( - ), plane žymimo „k", ir 1/2 dalis lauko tualeto, unikalus Nr. ( - ), plane žymimo „k2", 1/2 dalis 0,4975 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančių ( - ). Taip pat Nuosavybės teisės liudijime nurodyti kiti ieškovės R. V. paveldėti nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, piniginiai indėliai ir pensijų fondo vienetai. Ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), plane žymimo „4I1p", įregistravimas viešajame registre užtruko daug laiko, todėl apie jį paveldėjimo ir nuosavybės teisės dokumentuose neužsiminta. Šilutės rajono apylinkės teismo 2009-10-20 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartimi buvo nustatytos tik idealiosios ginčo nekilnojamųjų daiktų dalys, tačiau neišspręsta naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarka. Dar prieš pasirašant taikos sutartį jie buvo draugiškai sutarę dėl 0,4975 ha žemės sklypo dalių ir atitinkamai jose esančių statinių naudojimosi. Siekiant išvengti didelių ginčų, buvo sutarta naudojimosi nekilnojamaisiais daiktais tvarką patvirtinti notariškai. Abiejų šalių prašymu 2012-11-28 d. UAB „Šilutės hidroprojektas" parengė 0,4975 ha žemės sklypo planą, kuriame nubraižė dvi žemės sklypo dalis atskiriančią liniją, taip padalinant ginčo žemės sklypą į 0,1600 ha žemės sklypo dalį pavadintą raide „A" ir 0,3375 ha dalį, pavadintą raide „B". Ji sutarė su V. V., kad ji ir dukra, kurioms priklauso 8/16 dalys (5/16 + 3/16) ginčo turto, naudosis mažesniąja - 0,1600 ha žemės sklypo dalimi „A" su joje esančiais statiniais, t. y. daržine, unikalus Nr. ( - ), plane žymima „2I1ž", ūkiniu pastatu, unikalus Nr. ( - ), plane žymimu „4Ilp", ir šuliniu, unikalus Nr. ( - ), plane žymimu „k", o atsakovas - didesniąja - 0,3375 ha žemės sklypo dalimi „B" su joje esančiais lauko tualetu, unikalus Nr. ( - ), plane žymimo „k2", vasarnamiu (pirtimi), unikalus Nr. ( - ), plane žymimu 5I1m, taip pat jos sutiko, kad atsakovas jam tenkančioje žemės sklypo dalyje pasistatys medinį gyvenamąjį namą. 2013-06-18 d. Šilalės rajono notarų biuro notarė D. S. patvirtino šalių susitarimą, notarinio registro Nr. 2-2647, kuriuo šalys susitarė, kad R. V., kuriai priklauso 5/16 dalys, G. V., kuriai priklauso 3/16 dalys, ir V. V., kuriam nuosavybės teise priklauso 1/2 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )., registro įrašo Nr. ( - ), esančio ( - ), sudaro tokį susitarimą dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos: G. V. ir R. V. naudosis žemės sklypo dalimi, plane pažymėta raide A, V. V. naudosis žemės sklypo dalimi, plane pažymėta raide B. Žemės sklypo planas, atliktas 2012 m. lapkričio 28 d. UAB „Šilutės hidroprojektas", yra neatskiriama šio susitarimo dalis. Šiuo susitarimu ji įsipareigojo padovanoti V. V. 0,05546875 ha žemės sklypo dalį, 5/16 dalis kitų statinių (inžinerinių) - lauko tualeto, unikalus numeris: ( - ), G. V. 0,03328125 ha minėto žemės sklypo, 3/16 dalis kitų statinių (inžinerinių) - lauko tualeto, unikalus numeris: ( - ), V. V., įsipareigojo padovanoti joms lygiomis dalimis, jam nuosavybės teise priklausančio pastato-daržinės 2I1ž, 1/2 dalį, unikalus Nr. ( - ), ir 1/2 dalį kitų statinių (inžinerinių) - šulinio, unikalus numeris: ( - ), ir notariškai įforminti, kai bus atlikti nauji pastatų kadastriniai matavimai, atlikta jų teisinė registracija. Joms tenkančioje ginčo žemės sklypo dalyje „A" esantis ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), plane žymimas „4I1p", pagal susitarimą su atsakovu taip pat atiteko naudotis joms, tačiau šio nekilnojamojo daikto notarė negalėjo įtraukti į 2013-06-18 d. susitarimą, nes šis statinys dar nebuvo įregistruotas viešajame registre, įregistruotas tik 2014-10-01. Atsakovas V. V. pažadėjo, kad jis laikysis tokio šalių susitarimo ir jokių pretenzijų į ginčo ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), plane žymimą „4I1p", neturės. Tą aplinkybę įrodo ir tas faktas, kad atsakovas V. V. atidavė jai savo turėtus ūkinio pastato raktus, taip perduodamas teisę joms savo nuožiūra šiuo statiniu naudotis ir tvarkytis. Žemės sklypo dalis „A" ir „B" skiriančią ribą ji užsodino gyvatvore, nesutarimų tarp šalių dėl naudojimosi bendrąja daline nuosavybe neliko, kiekvienas naudojosi atitekusia žemės sklypo dalimi su joje esančiais statiniais. Kurį laiką atsakovas jokių pretenzijų į ūkinį pastatą nereiškė, savo veiksmais pripažindamas ir sutikdamas su šalių susitarimu, kad šis statinys perėjo jų naudojimui. V. V. pagal šalių susitarimą jam tenkančioje žemės sklypo dalyje „B" norėjo pasistatyti gyvenamąjį namą. Ji tam neprieštaravo ir 2013-06-18 d. Šilalės rajono notarų biuro notarė D. S. patvirtino tokį sutikimą. Vėlesni įvykiai parodė, kad V. V. sutiko pasirašyti minėtą šalių susitarimą dėl naudojimosi nekilnojamaisiais daiktais tvarkos nustatymo tik tam, kad išgautų jos notarinį sutikimą statyti gyvenamąjį namą ginčo žemėje, nors žinojo, kad susitarime neapkalbėta, kaip šalys naudosis ginčo ūkiniu pastatu, unikalus Nr. ( - ), plane žymimas „4I1p". V. V. ginčo 0,4975 ha žemės sklype atstatė 189,75 kv. m. ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), plane žymimą 7Alž, kurio vidutinė rinkos vertė 2015-04-16 masinio vertinimo duomenimis – 42 600 Eur (2015-05-21 pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. ( - ), 2015-04-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla). Ji nuoširdžiai tikėdama, kad atsakovas garbingai laikysis šalių susitarimo, toliau tvarkė ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), įregistravimo dokumentus, užsakė ir apmokėjo kadastrinius matavimus. 2010-03-03 buvo parengtas Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-98, 2013-06-12 parengta Nekilnojamojo daikto kadastro byla. Kuomet ieškovė R. V. sutvarkė visus dokumentus ir 2014-10-01 ūkinį pastatą įregistravo viešajame registre, apie tai sužinojęs V. V. 2015-06-22 įregistravo ir savo 1/2 nuosavybės teisės dalį į šį pastatą. Nors atsakovas ir buvo įsipareigojęs atiduoti minėto ūkinio pastato valdymą jai su dukra, tačiau savo prievolės nevykdė. Priešieškinio nepripažįsta, prašo jį atmesti, kadangi jame siūloma naudojimosi tvarka yra visiškai netinkama. Būtina konkrečiai atskirti abi žemės sklypo dalis, kad nebūtų jokio susiejimo, nes joms būtų neįmanoma gyventi dėl atsakovo gyvenimo būdo.

21Atsakovas su ieškiniu nesutinka, pateikė teismui patikslintą priešieškinį, žemės sklypo planą, kuriuo prašo nustatyti tokią naudojimosi tvarką: ieškovėms paskiriant naudotis žemės sklypo dalimi, plane pažymėta raide "B", sklypo dalies plotas 3 000 kv. m., vertė -19 909 Eur. Taip pat ieškovėms paskirti naudotis pirtimi ir pradėtu statyti vasarnamiu, kurio vertė 3 070 Eur, kilnojamuoju nameliu-karavanu, vertė 3 000 Eur, lauko tualetu, vertė 100 Eur. Bendra ieškovėms paskirtinų naudotis daiktų vertė - 26 079 Eur. Jam paskirti naudotis žemės sklypo dalimi, plane pažymėta raide "A", sklypo dalies plotas 1 975 kv. m., vertė 13 107 Eur, ūkiniu pastatu, vertė 15 321 Eur, daržine, vertė 831 Eur, šuliniu, vertė 20 Eur. Bendra jam paskirtinų naudotis daiktų vertė – 29 279 Eur. Jam paskirtinų naudotis daiktų vertė 3 200 Eur didesnė, tačiau jis sutinka šią sumą ieškovėms kompensuoti. Įvažiavimu į sodybą abiem šalims paskirti naudotis numatytu patvirtintame sodybos plane, nustatant servitutą ieškovėms patekti į savo sklypo dalį "B". Šuliniu ieškovėms ir jam paskirti naudotis bendrai. Ieškovės taip pat turėtų galimybę naudotis ir artezinio gręžinio vandeniu, kuris yra atvestas į vasarnamį. Inžinerinius tinklus palikti naudotis bendrai. Mano, kad ir tai turi būti aptarta, nes dalis tų pačių vientisų inžinerinių tinklų yra sklypo dalyje "A", kita dalis sklypo dalyje "B". Tokia sodybos žemės sklypo ir pastatų naudojimo tvarka nepakeičia jų naudojimo paskirties ir užstatymo projekto. Visais statiniais būtų naudojamasi pagal paskirtį ir tai maksimaliai atitiktų bendraturčių poreikius. Jis, kadangi dabartinė nuolatinė gyvenamoji vieta yra šiame gyvenamajame name, galėtų naudotis ūkiniu pastatu, kuris yra būtinai reikalingas. Susidėvėjęs ir menkavertis daržinės pastatas turės būti nugriautas pagal projektą. Ieškovės turėtų galimybę pabaigti vasarnamio statybą, kuriame galėtų laikinai, sezonais gyventi. Vasarnamio statybos projektas yra suderintas, leidimas statybai išduotas. Ieškovių siūlomas naudojimosi žemės sklypu ir statiniais variantas negali būti patvirtintas. Sodyboje negali būti dviejų gyvenamųjų namų, nes sodyba yra viena. Negali būti įrengtas ir įvažiavimas į sklypo dalį „B", kaip numatyta jų pateiktame plane. Į sodybą turi būti vienas įvažiavimas. Be to, tas įvažiavimas būtų nuo pylimo, ten kelio nėra, krovininis transportas ten iš viso negalėtų patekti.

22Trečiojo asmens atstovas R. B. dėl ieškinio ir priešieškinio tenkinimo palieka spręsti teismui ir paaiškino, kad jo nuomone, nėra jokių kliūčių įrengti įvažiavimą į žemės klypo dalį „B", kaip numatyta pateiktame plane. Toks įvažiavimas neprieštarautų galiojantiems teisės aktams.

23Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

24Šioje byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs tarp bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektų dėl bendro turto naudojimo tvarkos. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.75 straipsnio 1 dalis nustato, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas yra valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. CK 4.81 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nekilnojamojo daikto bendraturčių teisė tarpusavio susitarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi atskiromis izoliuotomis to namo, buto patalpomis ar kito nekilnojamojo daikto konkrečiomis dalimis, atsižvelgiant į dalis, turimas bendrosios dalinės nuosavybės teise. Bendraturčiams dėl naudojimosi tvarkos nesusitarus, ji nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Tokiu atveju, skiriant naudotis patalpas, turi būti atsižvelgta į kiekvieno bendraturčio dalį, turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai (CK 1.5 str.) reikalauja parenkant bendraturčiams priimtiniausią bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo būdą, įvertinti ir tarp bendraturčių susiklosčiusių faktinių santykių padėtį, taip pat tai, ar siūlomi naudojimosi patalpomis variantai nepažeis bendraturčių teisių ir teisėtų interesų jiems tenkančių naudotis patalpų vertingumo prasme. Siūlomoje naudojimosi bendru daiktu tvarkoje turi būti išlaikyta bendraturčių interesų pusiausvyra, garantuojanti, kad nė vieno bendraturčio teisės nustatant naudojimosi tvarką nebus pažeistos ir bus kuo mažiau apribotos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra suformuluoti kriterijai, kuriais vadovaujantis pirmiausiai turi būti sprendžiama dėl naudojimosi bendru daiktu tvarkos: a) teisėtumo kriterijus, - prašoma nustatyti naudojimosi tvarka turi būti teisėta, t.y. nepažeidžianti nei įstatymo imperatyvų, nei trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų; b) adekvatumo kriterijus, - prašomos nustatyti kiekvieno asmeniniam naudojimui realiosios daikto dalys turi kiek įmanoma labiau atitikti dalis bendrosios nuosavybės teisėje; c) proporcingumo ir socialinės taikos kriterijus, - siūlomoje tvarkoje turi būti išlaikyta visų bendraturčių interesų pusiausvyra, siekiant, kad nė vieno jų teisės nebūtų nepagrįstai ir neproporcingai, palyginus su kitais, apribotos, vieno interesas iškeliamas aukščiau kito ir pan., be to, teismo pareiga yra siekti nustatymo tokios tvarkos, kad kuo mažiau ateičiai liktų prielaidų naujiems panašiems bendraturčių konfliktams; d) naudojimosi daiktu racionalumo ir efektyvumo kriterijus, - naudojimosi daiktu tvarka turi užtikrinti kuo racionalesnį, efektyvesnį jo teikiamų galimybių išnaudojimą abiejų bendraturčių interesams tenkinti; e) faktinių teisinių santykių stabilumo kriterijus.

25Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalių vardu įregistruoti ( - ), esantys nekilnojamojo turto objektai: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), pastatas-daržinė, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), kiti inžineriniai pastatai – šulinys, unikalus Nr. ( - ), lauko tualetas, unikalus Nr. ( - ) (I t., b. l. 16-19). Gyvenamojo namo savininku nurodomas V. V., jam taip pat priklauso ½ dalis kitų pastatų ir žemės sklypo. R. V. priklauso ½ dalis pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), o likusių pastatų ir žemės sklypo dalys yra tokios: G. V. priklauso 3/16 dalys likusių pastatų ir žemės sklypo, R. V. priklauso 5/16 likusių pastatų ir žemės sklypo. Ieškovės prašo teismo sprendimu įteisinti keletą metų tarp šalių nusistovėjusią naudojimosi minėtu nekilnojamuoju turtu tvarką, pagal kurią bendrais turto objektais šalys gali naudotis visiškai atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito. Ši aplinkybė laikytina itin svarbia, įvertinant tai, kad tarp šalių yra labai blogi, konfliktiniai tarpusavio santykiai. Ieškovių pateiktas pasiūlymas yra paremtas būtent tuo argumentu. Toks naudojimosi variantas leistų šalims būti maksimaliai nepriklausomomis viena nuo kitos. Iš pateikto plano matyti, kad tokiu atveju abi žemės sklypo dalys būtų aiškiai atribotos (šiuo metu ribą žymi gyvatvorė), patenkama į kiekvieną iš sklypų būtų atskiru įvažiavimu, šalys naudotųsi atskirais pastatais. Šios aplinkybės yra svarbiausios sprendžiant naudojimosi bendru turtu klausimą. Ieškovės aiškiai nurodė, kad jokių ryšių tarp šalių negali būti, nes yra nusiteikusios priešiškai. Atsakovo argumentai šiuo aspektu nėra svarūs. Jo teiginys, kad norint visaverčiai naudotis gyvenamuoju namu, jam būtinas ūkinis pastatas įvairiems daiktams susidėti ir todėl jis turi turėti teisę naudotis ūkiniu pastatu, unikalus Nr. ( - ), yra nepagrįstas. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad šis pastatas tik vadinasi ūkiniu. Faktiškai jis labiau panašus į gyvenamąjį pastatą, nes jame yra vietinis centrinis šildymas, vandentiekis, nuotekų šalinimas (I t., b. l. 16; civ. b. Nr. A2-2237-204/2009 l. 117). Jo žemės sklypo dalyje yra pagalbinis pastatas, kuris gali būti naudojamas atsakovo nurodytai paskirčiai. Kitas atsakovo argumentas, jog sklype gali būti tik vienas gyvenamasis namas, todėl ieškovės negali įsirengti savo dalyje gyvenamųjų patalpų, taip pat yra nepagrįstas. Pagal atsakovo dėstomas aplinkybes gautųsi tokia situacija, kad ieškovės iš viso negali turėti gyvenamųjų patalpų, nes sodyboje jau yra gyvenamasis namas, asmeninės nuosavybės teise priklausantis jam. Visi ankstesni tarp šalių sudaryti susitarimai rodo, kad šalys naudojimosi bendru turtu perspektyvą įsivaizdavo panašiai taip, kaip ieškovės pasiūlė savo ieškinyje. Tai yra, kad ieškovės naudosis žemės sklypo „A“ dalimi su į ją patenkančiais statiniais, o atsakovas - sklypo dalimi „B“, su į ją patenkančiais statiniais. Kadangi jam tenkančioje dalyje nebuvo gyvenamojo namo, šalys sutarė, jog atsakovas gali pasistatyti naują gyvenamąjį namą. Tai ir buvo įgyvendinta. R. V. savo jėgomis ir lėšomis teisiškai įregistravo ūkinį pastatą. Visos šios aplinkybės rodo, kad šalys iki tam tikro momento – iki 2015 m. lapkričio mėn. laikėsi ankstesnių susitarimų ir tik kada atsakovas iškėlė klausimą dėl savo turto dalies pardavimo, tarp šalių kilo nesutarimai (I t., b. l. 54). Atsakovo pozicija atrodo dviprasmiškai, nes sprendžiant klausimą dėl naudojimosi bendru turtu tvarkos nustatymo jis aiškina, jog šiuo metu jis sodyboje nuolatinai gyvena, todėl jam aktualu naudojimasis pagalbiniais pastatais. Tuo tarpu teismui teikia 2015-11-03 pasirašytą sutartį dėl savo turto dalies pardavimo tretiesiems asmenims bei tvirtina, kad ketina iš tikrųjų parduoti. Iš atsakovo pasiūlyto naudojimosi plano matyti, kad į ieškovių sklypą patekimas būtų per atsakovo sklypą. Atsakovas tik užsiminė, kad tokiu atveju reikėtų nustatyti servitutą. Manytina, kad servitutas čia negalėtų būti taikomas, nes atsakovo naudojama sklypo dalis nėra svetimas daiktas ieškovėms, o būtent teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą sudaro servituto turinį (CK 4.111 str.). Be to, iš plano matyti, kad pravažiavimui tarp ūkinio pastato ir sklypo ribos yra apie 4,5 m. plotis. Tai nepakankama normaliam įvažiavimui į sodybą. Turto registravimo įstaigoje šalių įregistruotas turtas yra po ½ dalį, tai yra lygiomis dalimis, ir nustatant ieškovių prašomą turto naudojimosi tvarką, bendrasavininkų nuosavybės dalys ir jų faktiškai naudojamos dalys būtų maksimaliai artimos: ieškovės tektų turto už 26 790,53 Eur, atsakovui – už 25 568,47 Eur.

26Sklypo „B“ dalyje esantis laikinas pastatas „karavanas“ negali būti įtrauktas į naudojamų objektų sąrašą, kadangi jis turi būti pašalintas iš sodybos. Ieškovės savo siūlomame plane neaptarė sklype esančių požeminių komunikacijų naudojimo. Manytina, kad visos komunikacijos turėtų būti naudojamos bendrai, kadangi jos sujungtos su visais sklype esančiais statiniais.

27Taigi, įvertinus visas aptartas aplinkybes, surinktus įrodymus, darytina išvada, kad ieškovės įrodė savo įrodinėjamas aplinkybes, pagrindė pateiktą naudojimosi bendru turtu planą, todėl ieškinys turi būti patenkintas. Atsakovas savo patikslinto priešieškinio neįrodė, todėl jis turi būti atmestas (CPK 178 str.).

28Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei R. V. priteistinas sumokėtas 41 Eur žyminis mokestis bei toks pat mokestis už apeliacinį skundą (CPK 93 str.). Valstybei iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos (CPK 92 str.).

29Laikinoji apsaugos priemonė – įrašas viešajame registre dėl draudimo V. V. perleisti turtą, pritaikyta Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-12-02 nutartimi, paliktina galioti iki sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270-271 str.,

Nutarė

31Ieškinį patenkinti, priešieškinį atmesti.

32Nustatyti tokią R. V. ir G. V. naudojimosi bendrąja daline nuosavybe su V. V. tvarką:

33R. V. ir G. V. bendrai naudosis:

34-

350,1600 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalimi, 2012-11-28 UAB „Šilutės hidroprojektas" parengtame žemės sklypo plane, pažymėta raide „A", 10 618,53 Eur vertės;

36-

37daržine, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta „2I1ž", 831 Eur vertės;

38-

39ūkiniu pastatu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu „4I1p", 15 321 Eur vertės;

40-

41šuliniu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu „k", 20 Eur vertės, esančiais ( - ). Viso turto vertė – 26 790,53 Eur.

42V. V. naudosis:

43-

440,3375 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalimi, 2012-11-28 UAB „Šilutės hidroprojektas" parengtame žemės sklypo plane pažymėta raide „B", 22 398,47 Eur vertės;

45-

46gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu 7Alž, 42 600 Eur vertės;

47- lauko tualetu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu „k2", 100 Eur vertės;

48- vasarnamiu (pirtimi), unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu 5I1m, 3 070 Eur vertės, esančiais ( - ).

49Viso turto vertė – 25 568,47 Eur.

50Požeminėmis sklypo komunikacijomis R. V., G. V., V. V. naudosis bendrai.

51Priteisti iš V. V., gim. ( - ), R. V., gim. ( - ), naudai 82 Eur žyminio mokesčio.

52Priteisti iš V. V., gim. ( - ), valstybės naudai 18,80 Eur pašto išlaidų.

53Laikiną apsaugos priemonę – įrašą viešajame registre dėl draudimo V. V. perleisti turtą, pritaikytą Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-12-02 nutartimi, palikti galioti iki sprendimo įvykdymo.

54Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas, sekretoriaujant... 2. Į posėdį neatvyko Nemuno deltos regioninio parko direkcijos atstovas, apie... 3. Ieškovės prašo nustatyti tokią naudojimosi bendrąja daline nuosavybe su... 4. 1. R. V., kuriai nuosavybės teise priklauso 5/16 dalys 0,4975 ha ploto Žemės... 5. G. V., kuriai nuosavybės teise priklauso 3/16 dalys 0,4975 ha ploto žemės... 6. -... 7. 0,1600 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalimi, 2012-11-28 UAB... 8. -... 9. daržine, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta „2I1ž", 831 Eur vertės;... 10. -... 11. ūkiniu pastatu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu „4I1p", 15 321 Eur... 12. -... 13. šuliniu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu „k", 20 Eur vertės,... 14. 2. V. V., kuriam nuosavybės teise priklauso 1/2 dalis 0,4975 ha ploto žemės... 15. -... 16. 0,3375 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalimi, 2012-11-28 UAB... 17. -... 18. gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu 7Alž, 42 600 Eur... 19. - lauko tualetu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu „k2", 100 Eur vertės;... 20. - vasarnamiu (pirtimi), unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu 5I1m. 3 070 Eur... 21. Atsakovas su ieškiniu nesutinka, pateikė teismui patikslintą... 22. Trečiojo asmens atstovas R. B. dėl ieškinio ir priešieškinio tenkinimo... 23. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 24. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs tarp bendrosios dalinės... 25. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalių vardu įregistruoti ( - ), esantys... 26. Sklypo „B“ dalyje esantis laikinas pastatas „karavanas“ negali būti... 27. Taigi, įvertinus visas aptartas aplinkybes, surinktus įrodymus, darytina... 28. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei R. V. priteistinas sumokėtas 41... 29. Laikinoji apsaugos priemonė – įrašas viešajame registre dėl draudimo V.... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270-271 str.,... 31. Ieškinį patenkinti, priešieškinį atmesti.... 32. Nustatyti tokią R. V. ir G. V. naudojimosi bendrąja daline nuosavybe su V. V.... 33. R. V. ir G. V. bendrai naudosis:... 34. -... 35. 0,1600 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalimi, 2012-11-28 UAB... 36. -... 37. daržine, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta „2I1ž", 831 Eur vertės;... 38. -... 39. ūkiniu pastatu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu „4I1p", 15 321 Eur... 40. -... 41. šuliniu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu „k", 20 Eur vertės,... 42. V. V. naudosis:... 43. -... 44. 0,3375 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalimi, 2012-11-28 UAB... 45. -... 46. gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu 7Alž, 42 600 Eur... 47. - lauko tualetu, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu „k2", 100 Eur vertės;... 48. - vasarnamiu (pirtimi), unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtu 5I1m, 3 070 Eur... 49. Viso turto vertė – 25 568,47 Eur.... 50. Požeminėmis sklypo komunikacijomis R. V., G. V., V. V. naudosis bendrai.... 51. Priteisti iš V. V., gim. ( - ), R. V., gim. ( - ), naudai 82 Eur žyminio... 52. Priteisti iš V. V., gim. ( - ), valstybės naudai 18,80 Eur pašto išlaidų.... 53. Laikiną apsaugos priemonę – įrašą viešajame registre dėl draudimo V.... 54. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui...