Byla II-345-624/2010
Dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010-01-06 nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant vertėjai Violetai Marčiulionienei, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui I. M., nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos atstovui Arvydui Žaščiurinskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens I. M. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010-01-06 nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2010-01-06 I. M. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1264823-5 dėl to, kad ji, 2010-01-06, apie 16.20 val., važiavo troleibusu Nr. 617 maršrutu Nr. 5, tarp stotelių „Stotis“ – „Kalvarijų turgus“ be bilieto. Kontrolės metu kontrolei nepateikė jokio bilieto, tuo pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 p. reikalavimus, atsakomybė už tai numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 142 str. 4 d. (b. l. 5, 9).

3SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2010-01-06 nutarimu Nr. 1264823-5 I. M. už administracinio teisės pažeidimo protokole inkriminuojamo pažeidimo padarymą, vadovaudamasis ATPK 142 str. 4 d., atsižvelgdamas į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, I. M. paskyrė 60 litų baudą (b. l. 4, 9).

4I. M. kreipėsi į teismą su skundu ir prašo nutarimą panaikinti. Nurodo, kad administracinio teisės pažeidimo nepadarė. Ji į 5 maršruto troleibusą įlipo „Rūdininkų“ stotelėje ir ketino važiuoti iki „Reformatų“ stotelės. Tik įlipusi į troleibusą, išsiėmė iš piniginės vienkartinį bilietą ir ketino jį pažymėti. Tuo metu troleibusas jau buvo pradėjęs važiuoti ir buvo ties Vilniaus 3 – jo policijos komisariato pastatu Pylimo g. 52, t. y. 100 metrų nuo stotelės, kurioje ji įlipo. Nespėjus pažymėti bilieto, prie jos priėjo kontrolieriai, kurie pareikalavo parodyti bilietą. Bilieto ji dar nebuvo pažymėjusi, o kontrolieriai neleido jai pažymėti bilieto. Kontrolieriai paklausė, ar ji turi pinigų baudai sumokėti. Ji atsakė, kad baudos nemokės, kadangi turi bilietą, tik nespėjo jo pažymėti. Nors troleibusas buvo ties Vilniaus 3-ju policijos komisariatu, ji buvo nuvežta į Vilniaus 1-jį policijos komisariatą. Visą kelionės laiką kontrolieriai ją įžeidinėjo ir žemino. Kai ji pateikė kontrolieriams II grupės neįgaliojo pažymėjimą ir paaiškino, kad negali greitai judėti ir susigaudyti situacijoje, nes turėjo insultą ir infarktą, jie pasiūlė jai kreiptis į psichiatrinę ligoninę, o jeigu serga skleroze – neturėtų naudotis visuomeniniu transportu. Kontrolieriai savo įžūlumu pažeidė žmogaus teises ir jokie įstatymai jiems nesuteikia teisės įžeidinėti ir žeminti žmogų. Policijos komisariate jai buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir paskirta bauda. Parašyti paaiškinimo dėl įvykio jai nebuvo leista. Ji niekada nevažinėja be bilieto ir neketino to daryti šį kartą (b. l. 2-3).

5Teismo posėdyje I. M. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti jame išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad ji vyko į Centro polikliniką ir į troleibusą įlipo „Rūdininkų“ stotelėje, o ketino išlipti „Reformatų“ stotelėje. Įlipo į troleibusą per užpakalines troleibuso duris. Pravažiavus apie 50 m, ketino pažymėti vienkartinį važiavimo bilietą, tačiau prie jos priėjo kontrolierius ir pareikalavo parodyti bilietą. Kadangi ji buvo ką tik įlipusi ir dar nebuvo pažymėjusi bilieto, atsakė kontrolieriui, kad tuoj pažymės, tačiau jai nebuvo leista tai padaryti. Ji yra neįgali, juda lėtai, todėl bilieto iš karto įlipusi pažymėti nespėjo. Kontrolieriai su ja elgėsi agresyviai, nepagarbiai, tyčiojosi. Ji buvo nuvežta į Vilniaus 1-jį policijos komisariatą, nes nesutiko mokėti baudos. Asmens dokumentų iš jos kontrolieriai nereikalavo, pasiaiškinimo parašyti nedavė. Policijos komisariate jai buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir paskirta bauda. Anksčiau administracine tvarka nebuvo bausta.

6Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą, atstovas Arvydas Zaščiurinskas su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Paaiškino, kad I. M. važiavo troleibusu be bilieto. Kontrolės metu nepateikė asmens dokumento, baudą mokėti atsisakė, dėl to buvo pristatyta į Vilniaus 1-jį policijos komisariatą. I. M. įlipo į troleibusą „Rūdininkų“ stotelėje. Buvo nustatyta, kad ji iki kontrolės patikrinimo važiavo be bilieto vieną stotelę.

7Teismo posėdyje liudytoju apklaustas G. S. parodė, kad I. M. važiavo 5 troleibusu be bilieto. Kontrolieriai važiavo nuo „Stoties“ stotelės ir sėdėjo troleibuso gale. Keleivė įlipo į troleibusą „Rūdininkų“ stotelėje pro užpakalines troleibuso duris. Įlipusi, pastovėjo prie vieno komposterio, po to nuėjo prie kito, pastovėjo ir atsisėdo. Paprašius pateikti bilietą, sakė, kad pamiršo jį pažymėti. Buvo pravažiavusi pusę stotelės, tačiau atstumas tarp stotelių yra didelis. Pateikti asmens dokumentus ji atsisakė, dėl to buvo nuvežta į Vilniaus 1-jį policijos komisariatą, kadangi Vilniaus 3-jį policijos komisariatą jau buvo pravažiavę. I. M. turėjo nepažymėtą vienkartinį bilietą. Surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą negalėjo, nes ji atsisakė pateikti asmens dokumentą. Tik nuvykus į Vilniaus 1-jį policijos komisariatą, I. M. pateikė asmens dokumentą, buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir priimtas nutarimas. I. M. paaiškinimo nerašė, apie tai, kad turi tokią teisę, ji buvo informuota. Administracinio teisės pažeidimo protokolą surašė ir nutarimą priėmė J. I..

8Teismo posėdyje liudytoju apklaustas J. I. parodė, kad jie važiavo nuo „Stoties“ 5 maršruto troleibusu ir sėdėjo troleibuso gale. „Rūdininkų“ stotelėje pro užpakalines duris į troleibusą įlipo keleivė, pastovėjo ir nuėjusi link vidurio, atsisėdo. Keleivė važiavo be bilieto, sakė, kad pamiršo jį pažymėti. Asmens dokumentą ar kitą dokumentą pateikti atsisakė. Buvo nuvežta į Vilniaus 1-jį policijos komisariatą, kur jai buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir priimtas nutarimas skirti baudą. I. M. paaiškinimo nerašė, tačiau tokia teisė jai buvo išaiškinta. Pažeidimas buvo nustatytas tarp „Rūdininkų“ ir „Reformatų“ stotelių.

9Skundas netenkinamas.

10Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Kartu teismas, nagrinėjantis skundą, turi patikrinti: ar nuobauda paskirta pagal įstatymus ir ar ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, taip pat ar buvo laikomasi nustatytos administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas siejamas su administracine atsakomybe (ATPK 297 str.).

11Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena grindžiama teisėtumo (ATPK 7, 248, 249, 280, 282, 284 str.), objektyvumo (ATPK 248, 256, 257, 260, 284, 286 str.) bei kitais teisės principais. Teisėtumo principas įpareigoją įstatymu įgaliotas institucijas, jų pareigūnus išaiškinti kiekvieną administracinį teisės pažeidimą, jį padariusį asmenį nubausti pagal įstatymą ir nepatraukti atsakomybėn nei vieno nekalto asmens. Objektyvumo principas reikalauja, kad bylą tirianti ir nagrinėjanti institucija (pareigūnas) pilnai, visapusiškai išaiškintų visas bylos aplinkybes, tame tarpe asmenį kaltinančias bei teisinančias, surinktų ir nešališkai įvertintų visus įrodymus. Joks viešo administravimo aktas, tame tarpe ir nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, negali būti grindžiamas prielaidomis (ATPK 287 str.).

12Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-11-23 sprendimu Nr. 1-967, 33.1 punkte numatyta, kad keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto arba vežančiu vaiką nuo septynerių iki šešiolikos metų be bilieto, jei kontrolės metu jis nepateikia kontrolieriui tinkamai pažymėto vienkartinio bilieto arba galiojančio terminuoto bilieto, galiojančio vardinio terminuoto arba pažymėto vienkartinio bilieto su nuolaida ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą. ATPK 142 str. 4 d. nustatyta, kad keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas, - užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų.

13I. M. neigia padariusi administracinės teisės pažeidimą.

14Nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas) privalo įvertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone (ATPK 257 str.). Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 57 str. 6 d.).

15Įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, yra pagrindas teigti, kad nėra aplinkybių, darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą (ATPK 250 str.), I. M. veika pagal ATPK 142 str. 4 d. kvalifikuota teisingai, administracinė nuobauda paskirta teisėtai ir pagrįstai: be pačios I. M. paaiškinimo, ATPK 142 str. 4 d. numatyto pažeidimo padarymą patvirtina administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriame nustatyta, kad I. M. kontrolės metu nepateikė jokio bilieto (b. l. 3, 6-7), teismo posėdyje apklaustų liudytojų G. S. ir J. I. parodymai, kurie iš esmės atitinka administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytas įvykio aplinkybes. I. M. tiek skunde, tiek ir teismo posėdyje nurodyta aplinkybė, kad ji, įlipusi į troleibusą, ketino pažymėti bilietą, prieštarauja liudytojų teismo posėdyje duotiems parodymams, kurie parodė, kad I. M., įlipusi į troleibusą pastovėjo prie komposterio ir nuėjusi atsisėdo, bilieto žymėti neketino. Taip pat neįrodyta I. M. skunde bei teismo posėdyje nurodyta aplinkybė, kad jai nebuvo leista rašyti paaiškinimo dėl įvykio: kaip teismo posėdyje parodė liudytojai, I. M. buvo išaiškinta teisė rašyti paaiškinimą dėl įvykio, tačiau ji atsisakė. Taip pat pažymėtina, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas, kaip nurodė I. M. ir liudytojais apklausti kontrolieriai, buvo rašomas Vilniaus 1-jame policijos komisariate, todėl netikėti liudytojų parodymais, kad pareiškėjai buvo išaiškinta teisė rašyti paaiškinimą, nėra pagrindo. Byloje taip pat nėra duomenų, kad liudytojai būtų suinteresuoti I. M. nubaudimu.

16Pažymėtina, kad administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad I. M. važiavo be bilieto tarp stotelių „Stotis“ – „Kalvarijų turgus“. Tačiau, kaip skunde ir teismo posėdyje nnurodė I. M., taip pat teismo posėdyje parodė liudytojai G. S. ir J. I., pareiškėja į troleibusą įlipo „Rūdininkų“ stotelėje, o pažeidimas buvo nustatytas tarp „Rūdininkų“ ir „Reformatų“ stotelių. Kadangi ginčo dėl pažeidimo padarymo vietos nėra, laikytina, kad administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta pažeidimo padarymo vieta nurodyta klaidingai, tačiau ši aplinkybė nepašalina I. M. atsakomybės dėl padaryto pažeidimo, be to, nagrinėjamu atveju įtakos I. M. veikos kvalifikavimui neturi.

17ATPK 30 str. 1 ir 2 d. numato, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą nustatytose ribose, tiksliai laikantis ATPK ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų; ATPK 302 str. 1 ir 2 d. numato, kad skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jei yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Kaip matyti iš nutarimo, I. M., nustačius atsakomybę lengvinančią aplinkybę (ATPK 31 str. 1 d. 10 p.), paskirta ATPK 142 str. 4 d. sankcijoje nustatyta minimali bauda.

18ATPK 301 str. 1 d. nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 str. 2 d., taip pat į šio kodekso 31 str. nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad administracinė nuobauda, vadovaujantis ATPK 301 str. nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. N5?1647/2006, Nr. N16-1481/06, Nr. N1?1396/2007, Nr. N17?103/2007, Nr. N146-474/2009). Įvertinus bylos medžiagą, išskirtinių aplinkybių, kurios suteiktų pagrindą I. M. atžvilgiu taikyti ATPK 301 str. nuostatas, šioje byloje nenustatyta.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 ir 4 dalimis, 128 straipsniu, 129 straipsniu,

Nutarė

20I. M. skundo netenkinti ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010-01-06 nutarimą Nr. 1264823-5, kuriuo I. M. už pažeidimo, numatyto ATPK 142 str. 4 d., padarymą paskirta 60 Lt bauda, palikti nepakeistą.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas,... 2. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2010-01-06 I. M.... 3. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2010-01-06 nutarimu Nr. 1264823-5... 4. I. M. kreipėsi į teismą su skundu ir prašo nutarimą... 5. Teismo posėdyje I. M. palaikė skundą ir prašė jį... 6. Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą, atstovas Arvydas... 7. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas G. S. parodė, kad 8. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas J. I. parodė, kad... 9. Skundas netenkinamas.... 10. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo... 11. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena grindžiama teisėtumo (ATPK... 12. Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių (toliau – ir... 13. I. M. neigia padariusi administracinės teisės... 14. Nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas)... 15. Įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, yra pagrindas teigti, kad nėra... 16. Pažymėtina, kad administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad 17. ATPK 30 str. 1 ir 2 d. numato, kad nuobauda už administracinį teisės... 18. ATPK 301 str. 1 d. nustatyta, kad organas (pareigūnas),... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 20. I. M. skundo netenkinti ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...