Byla TA-143-143/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų R. P., E. S., A. U. ir S. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų R. P., E. S., A. U. ir S. V. skundą atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos, UAB ,,Freshtravel“ dėl turtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų R. P., E. S., A. U. ir S. V. (toliau – ir pareiškėjai) skundą ir išaiškino, kad jie dėl žalos atlyginimo, kildinamo iš UAB ,,Freshtravel“, turi kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, bei nurodė, jog, nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

6Pareiškėjai 2016 m. spalio 21 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarties, kuriame prašė atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti.

7Pareiškėjai nurodė, kad šią skundžiamą teismo nutartį gavo skirtingu laiku: pareiškėjas E. S. ją gavo 2016 m. spalio 7 d., kiti pareiškėjai – 2016 m. spalio 10 d., t. y. jie jau yra praleidę terminą atskirajam skundui paduoti, todėl prašė jį atnaujinti. Teigė, kad terminą praleido dėl svarbių priežasčių, t. y. dėl to, kad, nesinaudodami advokato pagalba ir neturėdami pakankamai teisinių žinių, sužinoję apie priimtą teismo nutartį atsisakyti priimti jų skundą dėl padarytos žalos atlyginimo, teismui iš karto, būdami įsitikinę, kad ginčas teismingas būtent administraciniam teismui, jau 2016 m. spalio 12 d. pateikė patikslintą skundą dėl žalos atlyginimo, tačiau teismas 2016 m. spalio 17 d. nutartimi atsisakė jį priimti, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjai teismui pateikė skundą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, bei nurodė, jog jei pareiškėjai nesutinka su ankstesne teismo nutartimi, kuri dar yra neįsiteisėjusi, gali ją skųsti. Todėl pareiškėjai prašė pripažinti, kad jie terminą skundui paduoti yra praleidę dėl nurodytų svarbių priežasčių, kadangi suklysdami teismui pateikė patikslintą skundą dėl padarytos žalos priteisimo, o ne skundą dėl priimtos teismo nutarties atsisakyti priimti jų skundą panaikinimo, todėl prašė jį atnaujinti. Priešingu atveju, susidarius tokiai situacijai, jie praras galimybę ginti savo pažeistas teises.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 25 d. nutartimi nepatenkino prašymo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti ir atsisakė priimti pareiškėjų atskirąjį skundą, nurodė, kad, įsiteisėjus nutarčiai, atskirąjį skundą grąžinti pareiškėjams (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 107, 108 str., 138 str. 3 d. 1 p., 138 str. 4 d., 153 str. 3 d.).

10Teismas vadovavosi ABTĮ 151 straipsniu, 152 straipsnio 3 dalimi, 132 straipsnio 2 dalimi, 138 straipsnio 3 dalies 1 punktu.

11Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarties nuorašas pareiškėjams įteiktas atitinkamai 2016 m. spalio 7 d. ir 2016 m. spalio

1210 d., todėl paskutinė atskirojo skundo dėl šios nutarties padavimo diena, vadovaujantis ABTĮ 152 straipsnio 3 dalimi, buvo 2016 m. spalio 14 d. ir 2016 m. spalio 17 d. Tačiau pareiškėjai atskirąjį skundą teismui išsiuntė 2016 m. spalio 21 d., t. y. suėjus įstatymo nustatytam terminui.

13Teismas nurodė, jog pareiškėjų prašymas atnaujinti atskirojo skundo dėl teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarties padavimo terminą iš esmės grindžiamas teisinių žinių trūkumu, įsitikinimu, kad ginčas teismingas administraciniam teismui, patikslinto skundo, o ne atskirojo skundo teikimu. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjų nurodytos termino praleidimo priežastys negali būti vertinamos kaip svarbios priežastys, sutrukdžiusios laiku kreiptis teisminės gynybos ir taip efektyviai apginti galbūt pažeistas teises. Pažymėjo, kad teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartyje pareiškėjams buvo išaiškinta apskundimo tvarka, kuria jie turėjo teisę pasinaudoti, tačiau, kaip kad patys teigė, būdami įsitikinę, kad ginčas teismingas administraciniam teismui, teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartyje išaiškinta apskundimo tvarka nepasinaudojo, teisminės gynybos siekė

14savo pasirinktu subjektyviu įgyvendinimo metodu. Atkreipė dėmesį, kad administracinių teismų praktikoje teisinių žinių trūkumas ar netinkamas įstatymo nuostatų suvokimas patys savaime įprastai nėra laikomi aplinkybėmis, sudarančiomis pagrindą pripažinti, jog terminas skundui paduoti praleistas dėl svarbių, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių priežasčių. Tokiu atveju laikoma,

15kad pareiškėjas, siekdamas tinkamai apginti savo galbūt pažeistas teises ir teisėtus interesus, gali kreiptis pagalbos į teisines paslaugas teikiančius asmenis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-586/2011).

16Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, pripažino, jog pareiškėjai terminą paduoti teismui atskirąjį skundą praleido ne dėl objektyvių, nuo jų valios nepriklausiusių priežasčių, bet dėl pačių laisva valia pasirinkto elgesio modelio dalyvauti savo galbūt pažeistų teisių gynimo procese. Kitų objektyvių, nuo pareiškėjų valios nepriklausiusių aplinkybių, kurios galėjo lemti atskirojo skundo padavimo termino praleidimą, byloje nenustatyta. Teismas padarė išvadą, kad atskirojo skundo padavimo termino praleidimą nagrinėjamu atveju lėmė subjektyvaus pobūdžio aplinkybės, todėl pagrindo patenkinti pareiškėjų prašymą ir atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą nebuvo.

17Teismas, atmetęs prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, pareiškėjų atskirąjį skundą atsisakė priimti (ABTĮ 138 str. 3 d. 1 p.). Atsižvelgęs į visas nurodytas aplinkybes, teismas pareiškėjų atskirojo skundo nepriėmė ir, nutarčiai įsiteisėjus, grąžino pareiškėjams.

18III.

19Pareiškėjai 2016 m. lapkričio 2 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartį ir atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti bei priimti atskirąjį skundą, taip pat panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartį ir priimti skundą.

20Pareiškėjai nurodo, kad negali sutikti su teismo padaryta išvada, jog jie terminą atskirajam skundui paduoti praleido tik dėl to, kad jie teisminės gynybos siekė savo pasirinktu subjektyviu įgyvendinimo metodu. Jie paties teismo buvo suklaidinti, nes tas pats teismas skirtingose nutartyse padarė priešingas išvadas tuo pačiu klausimu, o to jie iš anksto negalėjo ir neprivalėjo numatyti: t. y. 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartyje nusprendė, kad pareiškėjai siekia prisiteisti patirtą žalą dėl UAB ,,Freshtravel“ veiksmų ir dėl to skundas neteismingas administraciniam teismui, o jau 2016 m. spalio 17 d. nutartyje (pirmesnės nutarties paskutinę apskundimo dieną) konstatavo, kad ir pirmuoju atveju jų skundo pagrindas yra tas pats, t. y. kad jie siekia prisiteisti žalą dėl to, jog Lietuvos Respublika netinkamai įgyvendino 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (90/314/EEB), dėl to vėl jį atsisakė priimti ir pasiūlė skųsti pirmesnę teismo nutartį. Tai jiems padarius, tas pats teismas atsisakė priimti jų skundą ir atsisakė atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti, padarydamas išvadą, kad patys pareiškėjai šį terminą praleido ne dėl objektyvių priežasčių, o dėl to, jog teisminės gynybos siekė savo pasirinktu subjektyviu įgyvendinimo metodu. Tačiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad, teismui sudarius tokią situaciją, pareiškėjai ir praleido terminą atskirajam skundui paduoti, tačiau jis buvo praleistas ne dėl subjektyvių, o dėl išdėstytų objektyvių, nuo pačių pareiškėjų nepriklausančių aplinkybių, be to, jis buvo praleistas tik labai nežymiai, t. y. tik 4 dienas. Teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

24Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo, laikinai einančio teismo pirmininko pareigas, 2016 m. lapkričio 30 d. nutartimi teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), buvo sudaryta pareiškėjų prašymui atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą nagrinėti ir atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 25 d. nutarties priėmimo klausimui spręsti. Susipažinus su administracinės bylos duomenimis, nustatyta, kad pareiškėjai atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 25 d. nutarties pateikė ne per šį teismą, o tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Atskirasis skundas išsiųstas paštu 2016 m. lapkričio 2 d. Šis atskirasis skundas paduotas per Administracinių bylų teisenos įstatymo 152 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą, iš esmės atitinka šio įstatymo 134 straipsnio reikalavimus, todėl, vadovaujantis operatyvumo ir ekonomiškumo principais, priimtinas nagrinėti ir spręstinas apeliacine tvarka (ABTĮ 138 str. 1 d., 151 str.).

25Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 25 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarties, konstatavęs, kad atskirasis skundas paduotas praleidus jam paduoti nustatytą terminą, ir šio termino neatnaujinęs (ABTĮ 138 str. 3 d. 1 p., 151 str.).

26Kaip matyti, pareiškėjai neginčija, kad atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarties padavė praleidę ABTĮ 152 straipsnio 3 dalyje nustatytą septynių kalendorinių dienų nuo nutarties patvirtintos kopijos (nuorašo) įteikimo dienos terminą (pirmosios instancijos teismo nutarties nuorašas pareiškėjams įteiktas 2016 m. spalio 7 d. ir 2016 m. spalio 10 d., o atskirąjį skundą išsiuntė paštu 2016 m. spalio 21 d.), tačiau teigia, jog tai padarė dėl svarbios priežasties.

27Praleidus terminą atskirajam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas atskirasis skundas, atskirojo skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 132 str. 2 d., 151 str.).

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartyje buvo išaiškinta šio teismo procesinio sprendimo apskundimo terminas ir tvarka. Pareiškėjai terminą atskirajam skundui paduoti iš esmės praleido dėl to, jog, sužinoję apie priimtą nutartį, teismui pateikė ne atskirąjį skundą dėl šios nutarties, o patikslintą skundą dėl žalos atlyginimo, nes buvo įsitikinę, kad ginčas teismingas būtent administraciniam teismui. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinė byla Nr. I-9557-142/2016, teisminio proceso Nr. 3-61-3-04093-2016-8), pareiškėjai iš tiesų jau 2016 m. spalio 12 d. pirmosios instancijos teismui pateikė skundą dėl žalos atlyginimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 17 d. nutartimi atsisakė priimti šį pareiškėjų skundą kaip tapatų anksčiau paduotam skundui (pareiškėjai yra pateikę atskirąjį skundą dėl šios nutarties). Kaip nustatyta, pareiškėjai atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarties padavė 2016 m. spalio 21 d.

29Išdėstytų aplinkybių visuma, atsižvelgiant į pareiškėjų siekį ginti savo teises, operatyvius jų veiksmus, taip pat užtikrinant teisminės gynybos prieinamumo ir teisės būti išklausytam principų įgyvendinimą, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjai terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarties paduoti praleido dėl svarbios priežasties, todėl terminas atnaujintinas (ABTĮ 132 str. 2 d., 151 str.). Skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartis negali būti laikoma pagrįsta, dėl to naikintina.

30Atskirasis skundas iš esmės atitinka ABTĮ 134 straipsnio reikalavimus, todėl priimtinas nagrinėti apeliacine tvarka (ABTĮ 138 str. 1 d., 151 str.).

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų skundą, pagrįstumas ir teisėtumas nėra šios apeliacinės bylos nagrinėjimo dalykas, todėl šiuo metu svarstomame atskirajame skunde suformuluotas prašymas panaikinti paminėtą pirmosios instancijos teismo nutartį ir priimti skundą negali būti sprendžiamas.

32Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, 138 straipsnio 1 dalimi, 151 straipsniu, 154 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Priimti pareiškėjų R. P., E. S., A. U. ir S. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 25 d. nutarties nagrinėti apeliacine tvarka.

34Pareiškėjų R. P., E. S., A. U. ir S. V. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartį panaikinti.

36Pareiškėjų R. P., E. S., A. U. ir S. V. prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti patenkinti.

37Atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarties paduoti.

38Priimti pareiškėjų R. P., E. S., A. U. ir S. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarties nagrinėti apeliacine tvarka.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartimi... 6. Pareiškėjai 2016 m. spalio 21 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 7. Pareiškėjai nurodė, kad šią skundžiamą teismo nutartį gavo skirtingu... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 25 d. nutartimi... 10. Teismas vadovavosi ABTĮ 151 straipsniu, 152 straipsnio 3 dalimi, 132... 11. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m.... 12. 10 d., todėl paskutinė atskirojo skundo dėl šios nutarties padavimo diena,... 13. Teismas nurodė, jog pareiškėjų prašymas atnaujinti atskirojo skundo dėl... 14. savo pasirinktu subjektyviu įgyvendinimo metodu. Atkreipė dėmesį, kad... 15. kad pareiškėjas, siekdamas tinkamai apginti savo galbūt pažeistas teises ir... 16. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, pripažino, jog pareiškėjai... 17. Teismas, atmetęs prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti,... 18. III.... 19. Pareiškėjai 2016 m. lapkričio 2 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 20. Pareiškėjai nurodo, kad negali sutikti su teismo padaryta išvada, jog jie... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo, laikinai einančio teismo... 25. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 25 d. nutartimi... 26. Kaip matyti, pareiškėjai neginčija, kad atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 27. Praleidus terminą atskirajam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartyje buvo... 29. Išdėstytų aplinkybių visuma, atsižvelgiant į pareiškėjų siekį ginti... 30. Atskirasis skundas iš esmės atitinka ABTĮ 134 straipsnio reikalavimus,... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarties,... 32. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2... 33. Priimti pareiškėjų R. P., E. S.,... 34. Pareiškėjų R. P., E. S., 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartį... 36. Pareiškėjų R. P., E. S., 37. Atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio... 38. Priimti pareiškėjų R. P., E. S.,... 39. Nutartis neskundžiama....