Byla 2S-408-212/2010

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Laimutės Sankauskaitės, Laimanto Misiūno,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens P. G. atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus prašymą suinteresuotiems asmenims P. G., antstoliui Leonui Jankauskui dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Pareiškėjas prašė pakeisti išieškotoją Utenos apskrities viršininko administraciją į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos vykdymo procese. Nurodė, kad teisės aktų pagrindu nuo 2010-01-01 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos vykdo apskričių viršininkų administracijų iki 2009-12-31 vykdytas teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros funkcijas.

6Utenos rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 11 d. nutartimi pareiškėjos prašymą patenkino, pakeitė išieškotoją, Utenos apskrities viršininko administraciją į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, vykdymo procese. Nustatė, kad antstolio L. Jankausko kontoroje 2008-11-19 yra užvesta vykdomoji byla dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2004-06-03 sprendimo priverstinio vykdymo. Išieškotojas vykdomojoje byloje – Utenos apskrities viršininko administracija. Iš Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2009-11-19 Nr. XI-500), Statybos įstatymo pakeitimo ir įstatymo papildymo įstatymo (2009-11-19 Nr. XI-501), Apskrities valdymo įstatymo pakeitimo įstatymo (2009-11-19 Nr.XI-502) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-23 nutarimo Nr. 1787 nuostatų matyti, kad nuo 2010-01-01 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos vykdo apskričių viršininkų administracijų iki 2009-12-31 vykdytas teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros funkcijas. Dėl šių aplinkybių, teismas vykdymo procese pakeitė išieškotoją Utenos apskrities viršininko administraciją į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (LR CPK 596str.).

7Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo P. G. prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2010-02-11 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - prašymą atmesti. Nurodo, kad pasirašydamas prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, J. S. neturėjo tam įgaliojimų. Inspekcijos viršininko pavaduotojas A. L., vadovaudamasis Aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 patvirtintais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatais, suteikė įgaliojimus skyrių vedėjamas pasirašyti rezoliucijas, bet besuteikė teisės pasirašyti dokumentus pagal funkcijas perduotas 2009-12-23 Vyriausybės nutarimu Nr. 178. Kadangi 2010-01-14 Inspekcijos viršininko įsakyme Nr. IV-12 neminimos funkcijos pagal minėtą Vyriausybės nutarimą, tai laikytina, kad pagal įsakymo punktą 3.5, šias teises pasiliko sau. Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pridėtas 2010-01-27 įgaliojimas Nr. 7F-231, pasirašytas L. N., patvirtina, kad J. S., pasirašydamas 2010-02-01 prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, neturėjo įgaliojimo. Jeigu 2010-01-14 įsakyme Nr. IV – 12 būtų suteikti įgaliojimai, tai nereikėtų 2010-01-27 įgaliojimo Nr. 7F-231, kuris suteikia teisę J. S. teismuose būti ieškovu. Utenos rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1545-82/2009, kurioje yra nagrinėjamas Utenos apskrities viršininko administracijos skundas dėl vykdymo byloje Nr. 0053/08/1662 antstolio priimto vykdomosios bylos užbaigimo. Šioje byloje siekiama pakeisti išieškotoją, tačiau J. S. negali būti išieškotojas, nes šioje byloje jis įtrauktas kaip liudytoju. Mano, kad J. S. sąmoningai klaidina teismą, prašydamas pakeisti išieškotoją ne civilinėje byloje Nr. 2-1545-82/2009, o nurodydamas jau išnagrinėtą bylą Nr. 2-45-021/04. Kadangi tas pats asmuo negali būti liudytoju ir išieškotoju, tai J. S. 2010-02-01 pasirašytas prašymas dėl išieškotojo pakeitimo yra niekinis.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Utenos rajono apylinkės teismo 2010-02-11 nutartį. Nurodo, kad vadovaudamasis Inspekcijos viršininko 2010-01-14 įsakymo Nr. IV-12 „Dėl valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos gautų dokumentų perdavimo rezoliucijoms rašyti, rezoliucijų rašymo ir siunčiamųjų dokumentų pasirašymo tvarkos“ 3.4.3. punktu Inspekcijos viršininko pavaduotojas A. L. pasirašo dokumentus, nurodytus, susijusius su jo kuruojamų Inspekcijos administracijos padalinių kompetencija, išskyrus dokumentus, nurodytus 3.5 – 3.7 punktuose. To paties įsakymo 3.5.1 punktas įtvirtina, kad Inspekcijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių vedėjai pasirašo siunčiamus dokumentus, kurių gavėjai yra teismai ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkės L. N. 2010-01-27 Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjui J. S. suteiktas įgaliojimas Nr. 7F-231, kuriuo jam buvo suteikta teisė atstovauti Inspekciją teismuose, suteikiant jam visas procesines teises, numatytas įstatymo ieškovui, pareiškėjui, atsakovui, trečiajam asmeniui. Nurodo, kad šioje civilinėje byloje J. S. niekada nebuvo kviestas liudytoju.

9Atskirasis skundas atmestinas, Utenos rajono apylinkės teismo 2010-02-11 nutartis palikta nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

10Utenos rajono apylinkės teismas 2004-06-03 sprendimu įpareigojo P. G. per 6 mėnesius nugriauti pirtį, pastatyt jam priklausiančiame žemės sklype Taurapilio k., Utenos rajone. Antstoliui L. Jankauskui 2008-11-19 buvo pateiktas vykdomasis raštas dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2004-06-03 sprendimo priverstinio vykdymo. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2010-02-01 kreipėsi į Utenos rajono apylinkės teismą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese ( b. l. 3-4).

11Lietuvos Respublikos CPK 596 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ginčo atveju tokia savo teise pasinaudojo.

12Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas J. S. turėjo teisę pasirašyti 2010-02-01 prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, nes jam 2010-01-27 buvo suteiktas įgaliojimas atstovauti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos teismuose (b. l. 20). Todėl atmestinas apelianto argumentas, kad J. S. neturėjo įgaliojimų prašymui pateikti. Apeliantas teigia, kad prašymą pasirašęs J. S. negali būti išieškotojas, nes kitoje civilinėje byloje jis įtrauktas liudytoju. Atmestinas šis apelianto argumentas, nes prašymą pasirašęs J. S. nėra išieškotojas, Utenos rajono apylinkės teismas 2010-02-11 nutartyje nurodė, kad išieškotojas yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos.

13Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartis, kuria patenkintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareiškimas dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, yra pagrįsta ir teisėta, todėl atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo jos naikinti.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu

Nutarė

15Utenos rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai