Byla B2-2274-264/2016
Dėl 2016-06-14 RUAB „Šebsta“ 2-ojo kreditorių komiteto posėdžio protokolu Nr. 2 įforminto sprendimo 3-uoju darbotvarkės klausimu ir 2016-06-14 RUAB „Šebsta“ kreditorių komiteto nutarimų Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ skundą dėl 2016-06-14 RUAB „Šebsta“ 2-ojo kreditorių komiteto posėdžio protokolu Nr. 2 įforminto sprendimo 3-uoju darbotvarkės klausimu ir 2016-06-14 RUAB „Šebsta“ kreditorių komiteto nutarimų Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 panaikinimo, ir

Nustatė

2Kreditorė UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“, atstovaujama advokato Dariaus Sauliūno, prašo panaikinti 2016-06-14 RUAB „Šebsta“ 2-ojo kreditorių komiteto posėdžio protokolu Nr. 2 įformintą sprendimą 3-uoju darbotvarkės klausimu ir 2016-06-14 RUAB „Šebsta“ kreditorių komiteto nutarimus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11; priteisti kreditorei UAB„ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ iš RUAB „Šebsta“ patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad kreditorei UAB„ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo plano 8 priedo 10 punktas numato, kad dengiant 15 368,84 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo dalį bus perduota 15 368,84 Eur vertės statybinio laužo trintuvė, o pagal to paties priedo 22 punktą turi būti perduota 20 000 Eur dydžio reikalavimo į UAB „Saulės sonata“ dalis. RUAB „Šebsta" restruktūrizavimo planas nenumato, kad RUAB „Šebsta“ kreditorius už savo piniginį reikalavimą gaus mažesnės vertės RUAB „Šebsta“ turtą (reikalavimo teisę). Priešingai, pagal RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo planą RUAB „Šebsta“ kreditoriaus piniginio reikalavimo vertės ir RUAB „Šebsta“ kreditoriui vietoj jo piniginio reikalavimo perduodamo RUAB „Šebsta" turto (turtinės teisės) vertės santykis yra 1:1, t. y. už kreditoriaus piniginį reikalavimą RUAB „Šebsta" atžvilgiu turi būti perduotas tokios pat vertės turtas (turtinė teisė). 2016-06-14 RUAB „Šebsta“ kreditorių komiteto nutarimu Nr. 2 buvo nutarta patvirtinti statybinės laužo trupintuvės perdavimą kreditorei. Ši įranga nėra priimta, nes kreditorei kilo klausimų, abejonių susijusių su atitinkamos įrangos verte, nes įranga yra 28 metų amžiaus, ji buvo naudojama ir neatrodo prižiūrėta. Rinkoje tokią įrangą siūloma įsigyti už 3000-5000 Eur. Tuo tarpu RUAB „Šebsta" restruktūrizavimo plano 8 priedo 10 punkte skelbiama, jog statybinės įrangos vertė yra net 15 368,84 Eur. RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo plane ir jo prieduose nenumatyta, kuo remiantis buvo nustatyta kreditorei UAB„ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ ir kitiems RUAB „Šebsta“ kreditoriams numatyto perduoti RUAB „Šebsta“ turto vertė. RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo administratorius UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ paaiškinimų nepateikė. Tai, kad nėra kreditorei UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ numatytos perduoti technikos vertę pagrindžiančių dokumentų, leidžia daryti išvadą, kad faktinė kreditoriams numatyto perduoti turto ir turtinių teisių vertė neatitinka restruktūrizavimo plane nurodytos vertės. Šioje situacijoje, kai nėra RUAB „Šebsta“ turto, pagal restruktūrizavimo planą numatyto perduoti kreditoriams, vertę pagrindžiančių dokumentų, negalima atmesti galimybės, kad tam tikri RUAB „Šebsta“ kreditoriai gaus turto, kurio reali vertė netgi didesnė už paskelbtą restruktūrizavimo plane ir (ar) didesnė už konkretaus kreditoriaus turimą reikalavimo teisę RUAB „Šebsta“ atžvilgiu. RUAB „Šebsta“ bandymai kreditorei už kreditorinį reikalavimą perduoti turtą, neatitinkantį restruktūrizavimo plane nurodytos vertės ir turintį ženkliai mažesnę vertę nei kreditorinis reikalavimas, yra nesąžiningi ir pažeidžia kreditorės UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ teisėtus interesus. Šiuo atveju išeitų, kad kreditorė UAB„ULMA CONSTRUCCION BALTIC" už realų 15 368,84 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą gautų įrangą, tik popieriuje vertą 15 368,84 Eur. Pagal esamas aplinkybes RUAB „Šebsta“ iš kreditorės reikalauja 15 368,84 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą iškeisti į kelis kartus mažesnės vertės turtą. Taip iš kreditorės faktiškai reikalaujama ne tik suteikti nuolaidą piniginį reikalavimą restruktūrizuojamos UAB „Šebsta“ pakeičiant atsiskaitymu turtu, bet atsisakyti didelės (mažiausiai 10 000 Eur) reikalavimo RUAB „Šebsta" atžvilgiu dalies. Taip pat nurodo, kad konkretus kreditorius turi nuspręsti pasirinkti savo piniginį reikalavimą tenkinti restruktūrizuojamos bendrovės turtu ir tik pats kreditorius gali nuspręsti atsisakyti kreditorinio reikalavimo ar jo dalies. Restruktūrizuojamos įmonės kreditorių komitetas negali už konkretų kreditorių nuspręsti, kad kreditorius už savo kreditorinį reikalavimą gaus kur kas mažesnės vertės nei kreditorinis reikalavimas restruktūrizuojamos įmonės turtą. Restruktūrizuojamos įmonės kreditorių komitetas neturi teisės už konkretų kreditorių nuspręsti, kokios kreditorinio reikalavimo dalies kreditorius turės atsisakyti restruktūrizuojamos įmonės atžvilgiu. Tuo tarpu šiuo konkrečiu atveju RUAB „Šebsta" kreditorių komitetas faktiškai nusprendė, kad kai kuriems RUAB „Šebsta“ kreditoriams už perduodamą RUAB „Šebsta“ turtą teks atsisakyti kur kas didesnės vertės kreditorinių reikalavimų nei gaunamo turto vertė.

3Restruktūrizuojama UAB „Šebsta“, atstovaujama advokato Vytauto Dargio, atsiliepime į skundą prašo skundą atmesti, priteisti iš kreditorės bylinėjimosi išlaidas bei skirti kreditorei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad nors skundo rezoliucinėje dalyje nurodyta, jog yra skundžiami tam tikri 2016-06-14 kreditorių komiteto nutarimai, iš skundo motyvuojamosios dalies galima spręsti apie kreditorių komitete patvirtintų vykdyti restruktūrizavimo plano sprendinių ginčijimą. Restruktūrizavimo plano 8 priedo 10 punktas ir 22 punktas turi būti aiškinamas atsižvelgiant į restruktūrizavimo planu suderintas kreditorių nuolaidas įmonei ir jų įgyvendinimo būdus, įskaitant dalies kreditorinių reikalavimų atsisakymą (restruktūrizavimo plano 17 puslapis). Sistemiškai aiškinant nurodytas restruktūrizavimo plano nuostatas galima daryti išvadą, kad buvo susitarta dėl kreditorių pagalbos (LR ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 4 punktas), kuri pasireiškia konkretaus kreditoriaus reikalavimo tenkinimu perleidžiant jam konkretų restruktūrizuojamos įmonės turtą už restruktūrizavimo plane nustatytą vertę. Rengiant restruktūrizavimo planą su kreditoriais buvo derinamas restruktūrizuojamos įmonės kreditorių reikalavimams tenkinti perleistino turto įkainojimas ir paskirstymas tarp kreditorių, tiek pareiškėja, tiek kiti kreditoriai turėjo galimybę patikrinti turto rinkos vertę. Kreditorei kaip ir kitiems kreditoriams buvo sudaryta galimybė susipažinti su restruktūrizavimo plano projektu prieš 2016-02-10 kreditorių susirinkimą, kuriame buvo 66,88 proc. balsų pritarta restruktūrizavimo plano tvirtinimui. Restruktūrizavimo plano tvirtinimo etape nei kreditorė, nei kiti kreditoriai neturėjo pastabų dėl restruktūrizavimo plano 8 priede nurodytų turtinių vienetų įkainojimo. Dauguma kreditorių balsuodami už restruktūrizavimo plano patvirtinimą tokiu būdu pritardami jame numatyto perleisti turto įkainojimui ir paskirstymui. Nei kreditorė, nei kiti kreditoriai neskundė 2016-02-10 kreditorių susirinkimo nutarimų. Kauno apygardos teismas 2016-02-25 nutartimi patvirtino restruktūrizavimo planą. Akivaizdu, kad kreditorė iki skundo padavimo sutiko su restruktūrizavimo plano sprendiniais, įskaitant jos 15 368,84 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo tenkinamą jai perleidžiant statybinio laužo trintuvę.

42016-06-14 kreditorių komitete nebuvo priimtas nutarimas tenkinti pareiškėjos kreditorinį reikalavimą atitinkamu būdu ir/ar nutarimas dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo. 2016-06-14 kreditorių komitetas tik patvirtino restruktūrizavimo plano sprendimų vykdymą. Skunde nėra jokių argumentų, kodėl restruktūrizavimo plane numatytos priemonės negali būti vykdomos esamomis aplinkybėmis. Atsakovės atstovo nuomone, kreditorė skundžia ne 2016-06-14 kreditorių komiteto nutarimus, o 2016-02-10 kreditorių susirinkimo nutarimą patvirtinti restruktūrizavimo planą su jame esančiais sprendimais. Nurodo, kad šiai dienai yra pasibaigęs LR ĮRĮ 24 straipsnio punkte numatytas 14 dienų terminas apskųsti 2016-02-10 kreditorių susirinkimo nutarimą patvirtinti restruktūrizavimo planą. Minėta, kad restruktūrizavimo planas patvirtintas 2016-02-10 kreditorių susirinkime, kuriame dalyvavo ir kreditorė. Be to, restruktūrizavimo planas yra patvirtintas 2016-02-25 priimta ir įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo nutartimi. Akivaizdu, kad šioje procese stadijoje skundo padavimas dėl restruktūrizavimo plano sprendinių yra negalimas, todėl su juo susiję kreditorės reikalavimai turi būti atmesti.

5Daiktų vertė priklauso nuo rinkos sąlygų (pasiūlos, paklausos, daikto transportavimo kaštų ir kt.) ir nuolat keičiasi, todėl pareiškėjos pastabos apie statybinio laužo trintuvės galimą vertę negali paneigti fakto, jog rengiant ir tvirtinant restruktūrizavimo planą įmonės turtas tarp kreditorių buvo paskirstytas proporcingai laikantis kreditorių lygybės principo. Dauguma atsakovės kreditorių yra statybos sektoriuje veikiantys verslo subjektai ir gerai nusimano statybinių įrenginių kainose. Restruktūrizavimo plano tvirtinimo etape nei kreditorė UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“, nei kiti kreditoriai neturėjo pastabų dėl restruktūrizavimo plano 8 priede nurodytų turtinių vienetų įkainojimo. Kitaip sakant, visi kreditoriai, įskaitant UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“, manė, jog nei vienam kreditoriui nėra suteiktas nepagrįstas pranašumas kitų kreditorių atžvilgiu.

6Atsakovės atstovo vertinimu, kreditorė pateikė akivaizdžiai nepagrįstą skundą. Kreditorė naudojasi advokato teisine pagalba, todėl jai negalėjo būti nežinoma patvirtinto restruktūrizavimo plano reikšmė ir įtaka skundžiamų kreditorių komiteto nutarimų priėmimui. Iš to kreditorė turėjo suprasti, kad jos skundas negali būti patenkintas. Nepaisant to, kreditorė pateikė skundą dėl restruktūrizavimo plano jį pridengdama reikalavimais dėl kreditorių komiteto nutarimų. Toks kreditorės procesinis elgesys laikytinas nesąžiningu. Šio skundo pateikimas pakenkė restruktūrizavimo procesui. Kreditorės prašymu skundo reikalavimams užtikrinti buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, dėl kurių negalima vykdyti restruktūrizavimo plano, t. y. tenkinti kreditorių reikalavimų jiems perleidžiant turtą restruktūrizavimo plano nustatyta tvarka. Skundo padavimas ir restruktūrizavimo plano vykdymo sustabdymas sukėlė neramumus tarp kreditorių. Kreditoriams kilo abejonių dėl restruktūrizavimo proceso skaidrumo. Nukentėjo atsakovo dalykinė reputacija dėl ant jo mesto tariamo įstatymų nesilaikymo šešėlio. Dėl skundo atsakovė priversta kreiptis teisinės pagalbos ir patiria bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei LR CPK 95 str. nuostatas kreditorė laikytina piktnaudžiaujančia teise. Dėl to jai skirtina bauda 50 procentų baudos skiriant atsakovės patirtiems nuostoliams atlyginti.

7Skundas netenkintinas.

8Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi UAB ,,Šebsta“ iškėlė restruktūrizavimo bylą, nustatė 6 mėnesių terminą parengti ir pateikti teismui įmonės restruktūrizavimo planą. Nutartis įsiteisėjo 2015 m. liepos 9 d. 2016 m. sausio 11 d. nutartimi pratęstas RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui terminas vienam mėnesiui, t. y. iki 2016 m. vasario 11 d. įskaitytinai. 2016 m. vasario 25 d. nutartimi pasinaikinus Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 15 d. nutartį, patvirtintas restruktūrizuojamos UAB „Šebsta“ restruktūrizavimo planas keturių metų laikotarpiui.

9Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24 str. 1 d. 7 p. kreditorius turi teisę apskųsti teismui kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtus nutarimus. 2015 m. rugsėjo 28 d. nutartimi UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ yra patvirtinta RUAB „Šebsta“ antros eilės kreditorinių reikalavimų sąraše su 35 368,84 Eur kreditoriniu reikalavimu, todėl ši kreditorė turi teisę skųsti RUAB „Šebsta“ kreditorių komiteto protokolą.

10Dėl kreditorių komiteto teisių.

11Kreditorės atstovas nurodo, kad konkretus kreditorius turi nuspręsti pasirinkti savo piniginį reikalavimą tenkinti restruktūrizuojamos bendrovės turtu ir tik pats kreditorius gali nuspręsti atsisakyti kreditorinio reikalavimo ar jo dalies. Atstovo nuomone, kreditorių komitetas negali už konkretų kreditorių nuspręsti, kad kreditorius už savo kreditorinį reikalavimą gaus kur kas mažesnės vertės nei kreditorinis reikalavimas restruktūrizuojamos įmonės turtą bei neturi teisės už konkretų kreditorių nuspręsti, kokios kreditorinio reikalavimo dalies kreditorius turės atsisakyti restruktūrizuojamos įmonės atžvilgiu.

12Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 27 str. 1 d. nustato, kad kreditorių komitetą gali rinkti pirmasis arba kiti kreditorių susirinkimai. Kreditorių komiteto nariais gali būti tik kreditoriai, išskyrus asmenį, įgaliotą ginti su darbo santykiais susijusius darbuotojų reikalavimus. Kreditorių susirinkimo pirmininkas yra ir kreditorių komiteto pirmininkas. Kreditorių komiteto nariu turi būti asmuo, kuris yra įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius darbuotojų reikalavimus, jeigu įmonė turi tenkinti tokius darbuotojų reikalavimus, atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nelaimingo atsitikimo darbe atveju. Kreditorių komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai. Nagrinėjamu atveju 2016-02-10 pirmajame kreditorių susirinkime 4 – uoju darbotvarkės klausimu buvo išrinktas kreditorių komitetas. Šiame kreditorių susirinkime dalyvavusi kreditorė UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ už šį nutarimą balsavo „Už“. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 27 str. 2 d. nustato, kad kreditorių komitetas atlieka kreditorių susirinkimo jam pavestas funkcijas, gina kreditorių interesus laikotarpiais tarp kreditorių susirinkimų. Įmonių restruktūrizavimo įstatymas nenustatė atvejų, kuriems esant būtų galima naikinti kreditorių komiteto nutarimus, jeigu jie priimti nepažeidžiant įstatymo keliamų procedūrinių reikalavimų nutarimams priimti. 2016-06-14 kreditorių komiteto posėdyje dalyvavo 6 iš 7 narių, todėl kreditorių komiteto posėdis yra teisėtas, nes jame dalyvavo daugiau kaip pusė komiteto narių (ĮRĮ 27 str. 3 d.). Esant teisėtai išrinktam kreditorių komitetui bei nenustačius procedūrinių pažeidimų priimant skundžiamus kreditorės nutarimus laikytini nepagrįstais kreditorės UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ teiginiai dėl kreditorių komiteto teisių priimti atitinkamus nutarimus neturėjimo.

13Dėl kreditorės teisėtų interesų pažeidimo.

14Kreditorės UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ atstovas nurodo, kad 2016-06-14 RUAB „Šebsta“ kreditorių komiteto posėdžio nutarimu Nr. 2 buvo nutarta patvirtinti statybinės laužo trupintuvės perdavimą kreditorei, šio turto vertė restruktūrizavimo plano 8 priede nurodoma 15 368,84 Eur. Kreditorės atstovo vertinimu, šios įrangos kaina neatitinka realios vertės, nes įranga yra 28 metų amžiaus, ji buvo naudojama ir neatrodo prižiūrėta, be to, rinkoje tokią įrangą siūloma įsigyti už 3000-5000 Eur.

15Nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo plano priedo Nr. 8 10 ir 22 pozicijose numatyta atsiskaitymo su kreditore UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ tvarka t. y. šios kreditorės finansinis reikalavimas 35 368,84 Eur bus dengiamas perduodant įrangą, kurios vertė pagal restruktūrizavimo planą yra 15 368,84 Eur ir reikalavimo teisę į UAB „Saulės sonata“, kuri restruktūrizavimo plane įvertinta 20 000 Eur. Taip pat nustatyta, kad 2016-06-14 kreditorių komiteto posėdyje 3-uoju klausimu buvo nutarta patvirtinti RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo plano 8 priedo 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 32, 33 pozicijų įvykdymą. Kreditorių komiteto nutarimu Nr.2 kreditorių komitetas nutarė patvirtinti statybinės laužo trupintuvės perdavimą įmonei UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ (b. l. 98). Restruktūrizavimo plano 8 priedo 10 pozicijoje nustatyta, šios trupintuvės vertė 15 368,84 Eur (b. l. 59). Kaip matyti, kreditorių komitetas patvirtino restruktūrizavimo plano 8 priedo 10 ir kitų pozicijų įvykdymą, bet nenustatinėjo šiose pozicijose esančio turto ar reikalavimo teisių vertės. Taigi laikytina, kad kreditoriai 2016-02-10 kreditorių susirinkime patvirtindami RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo planą sutiko su 8 priede esančiose pozicijose turto, reikalavimo teisių nustatyta verte. Kreditorius, prieštaraujantis restruktūrizavimo plano projektui, tokius prieštaravimus gali pareikšti nagrinėjant šį klausimą kreditorių susirinkime, po to – tvirtinant restruktūrizavimo planą teisme stadijoje. Nagrinėjamu atveju susirinkime dalyvavusi kreditorė UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ nors balsavo prieš šio plano tvirtinimą, tačiau skundo dėl šio kreditorių susirinkimo nutarimo nepateikė. Be to, kreditorė turėjo visas galimybes teikti prieštaravimus kreditorių susirinkimui dėl su ja restruktūrizavimo plane numatytos atsiskaitymo tvarkos ar turto bei reikalavimo teisės vertės. Įrodymų, kad kreditorė būtų ėmusis tokių veiksmų nepateikė (CPK 178 str.), taip pat nenurodė aplinkybių, kurios jai būtų trukdžiusios tokių veiksmų imtis. Be to, kreditorė teigdama, kad statybinio laužo trintuvė rinkoje yra mažesnės vertės (3000-5000 Eur) nepateikė jokių objektyvių tai patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.). Taigi, laikytini nepagrįstais kreditorės argumentai, jog tai, kad nėra kreditorei UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ numatytos perduoti technikos vertę pagrindžiančių dokumentų, leidžia daryti išvadą, kad faktinė kreditoriams numatyto perduoti turto ir turtinių teisių vertė neatitinka restruktūrizavimo plane nurodytos vertės.

16Kreditorė taip pat nurodo, kad iš UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ faktiškai reikalaujama ne tik suteikti nuolaidą piniginį reikalavimą restruktūrizuojamos UAB „Šebsta“ pakeičiant atsiskaitymu turtu, bet atsisakyti didelės (mažiausiai 10 000 Eur) reikalavimo RUAB „Šebsta" atžvilgiu dalies. Tačiau teismas šiuos argumentus laiko nepagrįstais. Nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo plano 8 priedo 35 pozicija numato apmokėjimą pinigais arba individualų susitarimą iš likusio smulkaus turto ar paslaugomis. Kaip nurodyta aukščiau restruktūrizavimo planas yra patvirtintas kreditorių susirinkime. Kreditoriai šio nutarimo neapskundė. Ši aplinkybė patvirtina, kad UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ ir kiti kreditoriai sutiko, kad su jais būtų atsiskaitoma 8 priedo 35 pozicijoje nustatyta tvarka t. y. buvo susitarta dėl konkretaus kreditoriaus reikalavimo tenkinimo perleidžiant jam konkretų restruktūrizuojamos įmonės turtą už restruktūrizavimo plane nustatytą vertę.

17Kreditorės atstovas prašydamas panaikinti 2016-06-14 RUAB „Šebsta“ kreditorių komiteto nutarimus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bei nurodydamas, kad kai nėra RUAB „Šebsta“ turto, pagal restruktūrizavimo planą numatyto perduoti kreditoriams, vertę pagrindžiančių dokumentų, negalima atmesti galimybės, kad tam tikri RUAB „Šebsta“ kreditoriai gaus turto, kurio reali vertė netgi didesnė už paskelbtą restruktūrizavimo plane ir (ar) didesnė už konkretaus kreditoriaus turimą reikalavimo teisę RUAB „Šebsta“ atžvilgiu, tačiau šiems argumentams pagrįsti nepateikė jokių rašytinių įrodymų (skundžiamuose nutarimuose nustatytą vertę paneigiančių įrodymų). Darytina išvada, kad 2016-02-10 kreditorių susirinkimui nutarus patvirtinti restruktūrizavimo planą, Kauno apygardos teismui 2016 m. vasario 25 d. nutartimi šį planą patvirtinus (nutartis įsiteisėjusi), 2016-06-14 kreditorių komitetas pagrįstai nesprendė klausimo dėl atsakovės turto vertės, o patvirtino tik restruktūrizavimo plano 8 priede esančių pozicijų įvykdymą.

18Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, kreditorės UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ skundas dėl 2016-06-14 RUAB „Šebsta“ 2-ojo kreditorių komiteto posėdžio protokolu Nr. 2 įforminto sprendimo 3-uoju darbotvarkės klausimu ir 2016-06-14 RUAB „Šebsta“ kreditorių komiteto nutarimų Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 panaikinimo atmestinas.

19ĮRĮ 24 str. 5 punkte nustatyta, kad restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai turi teisę teikti pasiūlymus restruktūrizavimo administratoriui ar įmonės valdymo organui dėl restruktūrizavimo plano. ĮRĮ 14 str. 11 d. nustatyta, kad restruktūrizavimo plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami tokia pačia tvarka kaip ir restruktūrizavimo planas. Atsižvelgiant į įstatymo nuostatas kreditorei UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ išaiškintina, kad ji įstatymo nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į restruktūrizavimo administratorių ar įmonės valdymo organus dėl restruktūrizavimo plano pakeitimo.

20Dėl baudos skyrimo.

21RUAB „Šebsta“ atstovas už piktnaudžiavimą procesu prašo skirti kreditorei UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ baudą 50 procentų baudos skiriant atsakovės patirtiems nuostoliams atlyginti, kadangi kreditorė naudojasi advokato teisine pagalba, todėl jai negalėjo būti nežinoma patvirtinto restruktūrizavimo plano reikšmė ir įtaka skundžiamų kreditorių komiteto nutarimų priėmimui. Be to, šio skundo padavimas ir restruktūrizavimo plano vykdymo sustabdymas sukėlė neramumus tarp kreditorių, kuriems kilo abejonių dėl restruktūrizavimo proceso skaidrumo. Tačiau UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ yra RUAB „Šebsta“ kreditorė ir įstatymas šiai kreditorei, kaip ir kitiems kreditoriams, suteikė teisę skųsti kreditorių komiteto nutarimus. Todėl pagrindo pripažinti, kad pareiškėja piktnaudžiavo teise ir skirti jai baudą, nėra.

22Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

23Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 11 d. nutartimi (b. l. 117 – 120) taikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

24Dėl bylinėjimosi išlaidų.

25Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą. Atmetus kreditorės skundą atstovavimo išlaidos turėtų būti priteisiamos RUAB „Šebsta“ naudai, tačiau atsakovės atstovas advokatas Vytautas Dargis prašydamas priteisti atstovavimo išlaidas nenurodė išlaidų dydžio bei jų dydį pagrindžiančių įrodymų. Atsižvelgiant į tai, atstovavimo išlaidos atsakovei nepriteistinos.

26LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Teismo turėtos išlaidos (1,87 Eur), susijusios su procesinių dokumentų išsiuntimu, nesiekia 3 Eur, todėl valstybei nepriteisiamos.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublik?s įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

28atmesti kreditorės UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ skundą dėl 2016-06-14 RUAB „Šebsta“ 2-ojo kreditorių komiteto posėdžio protokolu Nr. 2 įforminto sprendimo 3-uoju darbotvarkės klausimu ir 2016-06-14 RUAB „Šebsta“ kreditorių komiteto nutarimų Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 panaikinimo.

29Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 11 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Įsiteisėjusią nutartį išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

30Nutartis per 7 dienas nuo šios nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. Kreditorė UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“, atstovaujama advokato Dariaus... 3. Restruktūrizuojama UAB „Šebsta“, atstovaujama advokato Vytauto Dargio,... 4. 2016-06-14 kreditorių komitete nebuvo priimtas nutarimas tenkinti... 5. Daiktų vertė priklauso nuo rinkos sąlygų (pasiūlos, paklausos, daikto... 6. Atsakovės atstovo vertinimu, kreditorė pateikė akivaizdžiai nepagrįstą... 7. Skundas netenkintinas.... 8. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės... 9. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24 str. 1 d. 7 p. kreditorius turi... 10. Dėl kreditorių komiteto teisių.... 11. Kreditorės atstovas nurodo, kad konkretus kreditorius turi nuspręsti... 12. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 27 str. 1 d. nustato, kad kreditorių... 13. Dėl kreditorės teisėtų interesų pažeidimo.... 14. Kreditorės UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ atstovas nurodo, kad 2016-06-14... 15. Nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo plano priedo Nr. 8 10 ir 22 pozicijose... 16. Kreditorė taip pat nurodo, kad iš UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“... 17. Kreditorės atstovas prašydamas panaikinti 2016-06-14 RUAB „Šebsta“... 18. Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, kreditorės UAB „ULMA CONSTRUCCION... 19. ĮRĮ 24 str. 5 punkte nustatyta, kad restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai... 20. Dėl baudos skyrimo.... 21. RUAB „Šebsta“ atstovas už piktnaudžiavimą procesu prašo skirti... 22. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 23. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 11... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 25. Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 26. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublik?s įmonių bankroto įstatymo 24... 28. atmesti kreditorės UAB „ULMA CONSTRUCCION BALTIC“ skundą dėl 2016-06-14... 29. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 11... 30. Nutartis per 7 dienas nuo šios nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos...