Byla e2-31148-819/2018
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žirmūnų būstas“ ieškinį atsakovei V. G. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Žirmūnų būstas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jos naudai iš atsakovės V. G. 606,64 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 1-3). Ieškinys buvo priimtas 2018-08-22. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 str. 1 d., ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena.

4Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas 2018-08-27 įteikti CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka, t. y. asmeniškai (e.b.l. 20-21). Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą 14 dienų laikotarpį atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovei 1992-04-08 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 19-2461 ir 2013-05-29 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo Nr. DA-4067 pagrindu (e.b.l. 6-7). Ieškovė namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas iki 2017-12-31 teikė veikdama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymo Nr. 30-2551 „Dėl UAB „Žirmūnų būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ pagrindu, o nuo 2018-01-01 – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakymo Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ 1.24. punkto pagrindu. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 str. 3 d., atsakovė privalo proporcingai jai asmeninės nuosavybės teise priklausančio buto daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Daugiabučių namų, kuriuos administruoja savivaldybės institucijos sprendimais paskirtos įmonės, gyvenamųjų patalpų savininkams mokesčiai už komunalines paslaugas ir pastato eksploatavimą ginčo laikotarpiu buvo apskaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 „Dėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais (toliau – Administravimo nuostatai). Iš ieškovės pateiktos skolų valdymo ataskaitos turinio matyti, kad atsakovės skolos likutis 2017-12-01 sudarė 814,90 Eur, ji laikotarpiu nuo 2017-12-01 iki 2018-05-31 sumokėjo ieškovei 860,00 Eur skolos, tačiau šios sumokėtos sumos dalį ieškovė panaudojo dengti atsakovės įsiskolinimą, susidariusį iki 2017-11-30 (e.b.l. 4, CK 6.55 str. 2 d., 6.9301 str. 2 d.). Esant šioms aplinkybėms teismas sprendžia, kad atsakovė nuo 2017-12-01 iki 2018-06-30 priskaičiuotus mokesčius už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas mokėjo tik iš dalies, todėl įsiskolino ieškovei 606,64 Eur (e.b.l. 4). Ieškinyje nurodytas aplinkybes bei įsiskolinimo už suteiktas paslaugas dydį patvirtina ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Nr. 10/195700 (e.b.l. 6-7), skolų valdymo ataskaita (e.b.l. 4 ). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė su ieškove būtų atsiskaičiusi, todėl ieškovės prašoma priteisti 606,64 Eur suma priteistina ieškovei iš atsakovės (CK 4.82 str., 4.86 str., 6.38 str., 6.200 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr. 390, 17 p., Administravimo nuostatų 10 p.).

8Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovė praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 606,64 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-08-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Ieškovė už ieškinį sumokėjo 15,00 Eur žyminio mokesčio (e.b.l. 14), turėjo 0,87 Eur išlaidų Nekilnojamojo turto registro išrašui, 0,84 Eur išlaidų Gyventojų registro išrašui, 60,00 Eur už advokato teisines konsultacijas ir pagalbą rengiant procesinius dokumentus (e.b.l. 8-10, 12-13, 15). Šios bylinėjimosi išlaidos – 76,71 Eur, priteistinos iš atsakovės ieškovės naudai (CPK 93 str. 1 d.). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteistinos, kadangi neviršija 3 Eur dydžio (e.b. priedas, LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 96 str. 6 d.).

10Vadovaudamasis CPK 93 str., 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovės V. G., asmens kodas ( - ), ieškovės UAB „Žirmūnų būstas”, juridinio asmens kodas 121483222, naudai 606,64 Eur (šeši šimtai šeši eurai 64 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 606,64 Eur (šeši šimtai šeši eurai 64 ct) sumą už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2018-08-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 76,71 Eur (septyniasdešimt šeši eurai 71 ct) bylinėjimosi išlaidų.

13Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai