Byla 2-1192-555/2015
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir lėšų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Simonai Neniškytei, dalyvaujant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos terminalo grupė“ atstovui advokatui R. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. V. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Hidrostatyba“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos terminalo grupė“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir lėšų priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė BUAB „Kelių remonto grupė“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia 2012 m. sausio 9 d. paskolos sutartį Nr. 09/01/2012, pripažinti negaliojančiu įskaitymą pagal 2012 m. sausio 12 d. pranešimą apie dalinį įskaitymą; priteisti ieškovei 283 248,38 Eur (978 000 Lt) iš atsakovės UAB „Hidrostatyba“, priteisti iš atsakovės UAB „Hidrostatyba“ ieškovės naudai 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo šios bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo momento; priteisti iš atsakovių ieškovės naudai jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

32015 m. birželio 4 d. teismo posėdžio metu, 2015 m. gegužės 26 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu, teismo protokoline nutartimi ieškovė BUAB ‚Kelių remonto grupė“ pakeista nauju ieškovu E. V..

4Šalys pateikė teismui 2015 m. birželio 12 d. sudarytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

5Prašymas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnis numato šalių procesines teises ir pareigas. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinis šalių taikos sutarties tekstas yra prijungtas prie bylos.

7Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

8Nagrinėjamoje byloje šalys pateikė teismui tvirtinti taikos sutartį, kurioje patvirtino, jog jų valia yra taikiai baigti kilusius civilinius ginčus, kad joms žinomos tokios sutarties patvirtinimo pasekmės (CPK 294 str. 2 d.).

9Teismas sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl tvirtintina joje nurodytomis sąlygomis, civilinė byla nutrauktina (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., CK 6.983 str.).

10Šalims išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

11Taikos sutartimi atsakovei UAB „Hidrostatyba“ įsipareigojus atlyginti visas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu šios išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovės UAB „Hidrostatyba“ (13,68 Eur) (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Kadangi šalys nereikalauja viena iš kitos patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, šios išlaidos taip pat nepriteistinos.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 291, 292, 294, 295, straipsniais,

Nutarė

13patvirtinti ieškovo E. V. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) ir atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Hidrostatyba“ (j. a. k. 163281914, buveinė Gamyklos g. 4, 96155 Gargždai) ir uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos terminalo grupė“ (j. a. k. 140725121, buveinė Minijos g. 180, Klaipėda), 2015 m. birželio 12 d. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1192-555/2015 šiomis sąlygomis:

141. Šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia tarp jų kilusį teisminį ginčą Byloje žemiau nurodytomis sąlygomis.

152. Iš Byloje pateiktų Kreditoriaus reikalavimų - 2012 m. sausio 9 d. paskolos sutarties Nr.09/01/2012 bei įskaitymo pagal 2012 m. sausio 12 d. pranešimą pripažinimo negaliojančiais, 978 000 litų (283 248,38 Eur) skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo:

162.1. Kreditorius atsisako reikalavimo dėl 2012 m. sausio 9 d. paskolos sutarties Nr.09/01/2012 bei įskaitymo pagal 2012 m. sausio 12 d. pranešimą pripažinimo negaliojančiais ir reikalavimų dėl 978 000 litų (283 248,38 Eur) skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo;

172.2. Skolininkas UAB „HIDROSTATYBA“ įsipareigoja sumokėti 14 850 Eur (51 274,08 Lt) kompensaciją Kreditoriui už Kreditoriaus atsisakytus reikalavimus Byloje, pinigines lėšas pervedant į E. V. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Svvedbank”, AB, banko kodas 73000, ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 22 d.

183. Skolininkui UAB „HIDROSTATYBA“ neįvykdžius šios sutarties 2.2 punkte numatyto atsiskaitymo daugiau kaip 7 (septynias) dienas laikoma, jog visi mokėjimo terminai pagal šią sutartį yra suėję, Kreditorius turi teisę kreiptis į teismą dėl priverstinio šios sutarties vykdymo.

194. Jeigu Skolininkas UAB „HIDROSTATYBA“ neatsiskaito su Kreditoriumi šios sutarties 2.2 punkte nustatytu terminu, jis įsipareigoja mokėti Kreditoriui 0,02 (dviejų dešimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

205. Šalys pareiškia, kad jos viena kitai neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų dėl Byloje pareikštų bei su ja susijusių reikalavimų, ar dėl reikalavimų pagal Reikalavimo perleidimo sutartį, išskyrus reikalavimus, atsirandančius pagal šią taikos sutartį.

216. Skolininkas UAB „HIDROSTATYBA“ patvirtina, kad 2012 m. sausio 9 d. paskolos sutartis Nr.09/01/2012 yra vykdytina joje nustatyta tvarka ir sąlygomis, nekeičiant paskolos sutarties šalių įsipareigojimų apimties. Šios taikos sutarties 2.2 punkte įtvirtintas Skolininko UAB „HIDROSTATYBA“ įsipareigojimas nemažina jo įsipareigojimų, numatytų 2012 m. sausio 9 d. paskolos sutartyje Nr.09/01/2012. Skolininkas UAB „HIDROSTATYBA“ patvirtina, kad Skolininkui UAB „Klaipėdos terminalo grupė“ neturi ir ateityje neturės jokių reikalavimų dėl šios taikos sutarties 2.2. punkte nurodytų pinigų sumų sumokėjimo Kreditoriui.

227. Šalys susitaria, jog visas bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygina Skolininkas UAB „HIDROSTATYBA“. Šalys pareiškia, kad pačios padengia iki šios sutarties sudarymo savo patirtas bylinėjimosi išlaidas, ir jokių reikalavimų dėl šių išlaidų atlyginimo viena kitai nereikš.

23Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Hidrostatyba“ (j. a. k. 163281914, buveinė Gamyklos g. 4, 96155 Gargždai) 13,68 Eur (trylika eurų, 68 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija (įmonės kodas 188659752), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

24Civilinę bylą pagal ieškovo E. V. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Hidrostatyba“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos terminalo grupė“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir lėšų priteisimo nutraukti.

25Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Simonai... 2. ieškovė BUAB „Kelių remonto grupė“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą... 3. 2015 m. birželio 4 d. teismo posėdžio metu, 2015 m. gegužės 26 d.... 4. Šalys pateikė teismui 2015 m. birželio 12 d. sudarytą taikos sutartį,... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnis... 7. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai... 8. Nagrinėjamoje byloje šalys pateikė teismui tvirtinti taikos sutartį,... 9. Teismas sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių... 10. Šalims išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo... 11. Taikos sutartimi atsakovei UAB „Hidrostatyba“ įsipareigojus atlyginti... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293... 13. patvirtinti ieškovo E. V. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) ir atsakovių uždarosios... 14. 1. Šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia tarp jų kilusį teisminį... 15. 2. Iš Byloje pateiktų Kreditoriaus reikalavimų - 2012 m. sausio 9 d.... 16. 2.1. Kreditorius atsisako reikalavimo dėl 2012 m. sausio 9 d. paskolos... 17. 2.2. Skolininkas UAB „HIDROSTATYBA“ įsipareigoja sumokėti 14 850 Eur (51... 18. 3. Skolininkui UAB „HIDROSTATYBA“ neįvykdžius šios sutarties 2.2 punkte... 19. 4. Jeigu Skolininkas UAB „HIDROSTATYBA“ neatsiskaito su Kreditoriumi šios... 20. 5. Šalys pareiškia, kad jos viena kitai neturi ir ateityje neturės jokių... 21. 6. Skolininkas UAB „HIDROSTATYBA“ patvirtina, kad 2012 m. sausio 9 d.... 22. 7. Šalys susitaria, jog visas bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygina... 23. Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės... 24. Civilinę bylą pagal ieškovo E. V. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei... 25. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...