Byla 2-288-287/2012
Dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų priteisimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamos Šiaulių teritorinės ligonių kasos, ieškinį atsakovams D. S. ir D. M. dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų D. S. ir D. M. 199,26 Lt žalos atlyginimo. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono policijos komisariatas 2010 m. lapkričio 4 d. raštu Nr. 40-75-S-7695 informavo ieškovą, kad vyksta ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 81-1-00309-10 dėl A. P. sveikatos sutrikdymo. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto už A. P. suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas VšĮ Radviliškio ligoninei sumokėta 199,26 Lt. Pakruojo rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 16 d. nutartyse Nr. IK315-287/2010 bei Nr. IK316-287/2010 konstatuota, kad A. P. sužalojo D. M. ir D. S.. Šiaulių teritorinė ligonių kasa, atstovaudama Valstybinę ligonių kasą prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, 2012-03-07 raštais Nr. S-1097 ir Nr. S-1098 kreipėsi į atsakovus D. M. ir D. S. dėl 199,26 Lt solidaraus žalos atlyginimo neteismine tvarka, tačiau atsakovai į raštus neatsiliepė, žalos neatlygino. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.263 str., 6.290 str., bei Sveikatos draudimo įstatymo 15 str. 1 d. 8 p., 30 str. 1 d. 1 p., 31 str. 1 d. 1 p. ieškovas, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, turi į padariusį asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, todėl ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 199,26 Lt žalos atlyginimo.

4Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovai nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento (b.l. 1-2).

5Atsakovams D. M. ir D. S. ieškinio ir jo priedų nuorašai su teismo pranešimu dėl atsiliepimų į ieškinį pateikimo buvo įteikti 2012 m. balandžio 17 d. tinkamai (b.l. 16, 17), tačiau atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Esant šioms aplinkybėms, sprendimas priimtinas už akių Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d. ir 285 str. nustatyta tvarka.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Formaliai vertindamas įrodymus teismas taip pat patikrina, ar byloje esantys įrodymai atitinka CPK 177 straipsnio ir kitų norminių aktų reikalavimus, ar jie gauti šių aktų nustatyta tvarka, ar turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar yra leistini.

7Iš ieškovo pateiktų įrodymų: ieškinyje išdėstytų aplinkybių (b.l. 1-2), pažymų apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas (b.l. 3, 6), Šiaulių teritorinės ligonių kasos 2012-03-07 raštų Nr. S-1097 ir Nr. S-1098 (b.l. 4, 5), Pakruojo rajono apylinkės teismo 2010-11-16 bei 2010-11-30 nutarčių bylose Nr. IK315-287/2010 bei Nr. IK316-287/2010 (b.l. 7, 8), nustatyta, kad Pakruojo rajono apylinkės prokuratūros prokurorės 2010-11-12 nutarimais, patvirtintais Pakruojo rajono apylinkės teismo 2010-11-16 bei 2010-11-30 nutartimis bylose Nr. IK315-287/2010 bei Nr. IK316-287/2010, D. M. bei D. S. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., jiems susitaikius su nukentėjusiuoju A. P. ir jo atstove pagal įstatymą, bei ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 81-1-309-10 nutrauktas. Šioje baudžiamojoje byloje ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, jog įtariamasis D. S., veikdamas grupėje su nepilnamečiu įtariamuoju D. M., 2010-05-07 apie 21 val. Pakruojo rajone, Plaučiškių kaime, Tvenkinio g. 4, daugiabučio namo laiptinėje - viešoje vietoje, įžūliu elgesiu, tyčia, sumušdami nukentėjusįjį A. P., padarė jam nežymų sveikatos sutrikdymą ir taip demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Ieškovas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto už nukentėjusiajam A. P. suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas VšĮ Radviliškio ligoninei sumokėjo 199,26 Lt. Kadangi mokėjimai asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už jų suteiktas paslaugas Teritorinėse ligonių kasose yra atliekami pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktas suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitas, kuriose įstaigos nurodo bendrą išgydytų asmenų skaičių pagal atskirus ligų gydymo profilius ir faktiškai suteiktų, paslaugų kiekį ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacinės sistemos „SVEIDRA“ duomenimis. Byloje esantis dokumentas apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas (b.l. 3, 6), patvirtina dėl neteisėtų atsakovų D. M. ir D. S. veiksmų A. P. suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų dydį ir jų apmokėjimą. Taigi, už nukentėjusiojo sveikatos sutrikdymo gydymą VšĮ Radviliškio ligoninei iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sumokėtos 199,26 Lt gydymo išlaidos, kurių atsakovai nepadengė, nors buvo įspėti ir paraginti tai padaryti gera valia (b. l. 4, 5).

8Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. įtvirtina pareigą kiekvienam asmeniui laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos, o ją padarius,- atsakingas už padarytą žalą asmuo privalo visiškai ją atlyginti. Juridiniai ir fiziniai asmenys, neteisėta veika padarę žalą žmonių sveikatai, privalo įstatymų nustatyta tvarka atlyginti sveikatos priežiūros įstaigų dėl to turėtas išlaidas (LR Sveikatos draudimo įstatymo 4 str., 5 str., 29-34 str.), kurias sveikatos priežiūros įstaigoms apmoka už draudžiamiesiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Valstybinė ligonių kasa prie LR SAM iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (LR Sveikatos draudimo įstatymo 9 str., 33 str. 1 d. 1 p., LR Sveikatos sistemos įstatymo 76 str.). CK 6.280 str. reglamentuoja regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės įgyvendinimą į žalą padariusį asmenį, t.y. šioje normoje numatyta, jog atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio (LR CK 6.280 str. 1 d.), o atlyginus kelių asmenų bendrai padarytą žalą, asmuo turi teisę iš kiekvieno reikalauti jų išmokėto žalos atlyginimo dalies, proporcingos jų kaltei. Kai neįmanoma nustatyti kiekvieno iš žalą padariusių asmenų kaltės dydžio, laikoma, kad jie žalą turi atlyginti lygiomis dalimis (CK 6.280 str. 2 d.), o bendrai padarę žalos asmenys atsako solidariai (CK 6.6 str. 3 d., 6.279 str.). Kadangi draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos turi regreso teisę į žalą padariusį asmenį (CK 6.290 str. 3 d.), o žala nukentėjusiajam A. P. padaryta bendrais atsakovų D. M. ir D. S. veiksmais, todėl iš solidarių atsakovų D. M. ir D. S. ieškovui Valstybinei ligonių kasai prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos priteistina 199,26 Lt žalos (gydymo išlaidų) atlyginimo. Kartu pažymėtina, jog atsakovo D. M., gim. 1993-06-26, (nusikaltimo padarymo metu buvusio nepilnamečio) įstatyminiai atstovai - tėvai šioje civilinėje byloje kaip bendraatsakovais nebuvo įtraukti. Lietuvos Respublikos CK 6.276 str. 2 d. numato, kad tais atvejais, kai nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti jo tėvai ar rūpintojai, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės. To paties straipsnio 3 dalis numato, kad aukščiau nurodytų asmenų pareiga atlyginti žalą pasibaigia, kai padaręs žalą asmuo sulaukia pilnametystės, taip pat kai jis prieš pilnametystę įgyja turtą arba uždarbį, kurio pakanka žalai atlyginti. Ieškovui kreipiantis į teismą su šios civilinės bylos ieškiniu dėl gydymo išlaidų atlyginimo, atsakovas D. M., gim. 1993-06-26 (nusikaltimo padarymo metu buvęs nepilnamečiu), jau buvo sulaukęs 18 metų, todėl, atsižvelgiant į tai, pareiga atlyginti jo padarytą žalą tėvams pasibaigė (CK 6.276 str. 3 d.).

9Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str. 1 d., 96 str., iš atsakovų D. S. ir D. M. į valstybės pajamas priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. iš kiekvieno atsakovo priteistina po 58,26 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro po 50,00 litų žyminio mokesčio ir po 8,26 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b.l. 15).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti solidariai iš atsakovų D. S., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ) ir D. M., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), 199,26 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt devynis litus ir 26 centus) žalos atlyginimo ieškovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, įmonės kodas 191351679, buveinės adresas Europos a. 1, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

13Priteisti iš atsakovų D. S., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), ir D. M., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), po 58,26 Lt (penkiasdešimt aštuonis litus ir 26 centus) bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas, sumokant jas į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM), įmokos kodas 5660.

14Atsakovai D. S. ir D. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Pakruojo rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai