Byla 1-1075-776/2013

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant Svetlanai Anusevičienei, dalyvaujant prokurorei Dovilei Morkūnaitei, dalyvaujant nukentėjusiajai R. V., dalyvaujant gynėjai advokatei Stanislavai Šulcaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje K. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 8 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), teistas:

3- Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 20 d. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį 9 mėnesių laisvės apribojimo bausme. 2012-04-12 išbrauktas iš pataisos inspekcijos registro, atlikus bausmę;

4- Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 22 d. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį 40 parų arešto;

5- Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme, bausmės vykdymą atidedant 1 metams;

6- Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 2 dalimi 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė subendrinta su Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nuosprendžiu paskirta basume ir paskirta galutinė 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, šiuo metu atliekantis paskirtą bausmę;

7kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje (2 veikos), 145 straipsnio 1 dalyje.

8Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

9K. K., 2013-02-14, apie 15.00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, namuose, esančiuose ( - ), smurtavo artimoje aplinkoje sugyventinės R. V. atžvilgiu, o būtent: asmeninio konflikto metu spirdamas koja į krūtinės sritį bei ranka suduodamas ne mažiau 4 kartų į veido sritį ir įvairias kūno vietas, sumušė sugyventinę R. V., tuo padarydamas nukentėjusiajai nežymų sveikatos sutrikdymą sukėlusius sužalojimus: kraujosruvas dešinės akies vokuose, kairės akies apatiniame voke, pasmakrėje ir kakle.

10Be to, K. K., 2013-03-29, apie 18.30 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, namo esančio ( - ), kambaryje, grasino nužudyti R. V. ir buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, o būtent, sudavė kumščiais nenustatytą kiekį smūgių R. V. į įvairias kūno vietas, peiliu nupjovė sruogą plaukų, grasino R. V. žodžiu, kad ją nužudys.

11Be to, K. K., 2013-03-29, apie 18.30 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, namo, esančio ( - ), kambaryje, smurtavo artimoje aplinkoje sugyventinės R. V. atžvilgiu, o būtent, sudavė kumščiais tyrimo metu nenustatytą kiekį smūgių į įvairias kūno vietas bei peiliu nupjovė sruogą plaukų, kas sukėlė nukentėjusiajai R. V. fizinį skausmą.

12Kaltinamasis K. K. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikštų kaltinimų kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2013-02-14 įvykių nelabai prisimena, nes šventė ir išgėrinėjo. Kartu šventė ir jo sesuo J. M., kuri pasakė, kad R. V. turi draugą, dėl to jis su sugyventine R. V. ir susipyko. Jis tada neišsiaiškinęs puolė ant R. V., spyrė ir sudavė jai smūgius, galėjo būti ne mažiau 4 smūgių. Neatsimena, ar buvo mėlynių pas R. V.. Sutinka su padarytais sužalojimais, nurodytais kaltinime. Blaivus taip nedarytų. 2013-03-29 per išgertuves dėl ko susipyko neatsimena. Pasimaišė peilis po ranka, jis juo R. V. nupjovė plaukų sruogą. Piktus žodžius sakė, gal ir grasino, nes buvo supykęs, be to, išgėręs galėjo viską pasakyti. R. V. galėjo išsigąsti dėl peilio ir, kad jai ką padarys. Neatsimena ką dar darė, bet sutinka, kad sudavė smūgius. Buvo išgėręs, blaivus taip nedarytų. Labai blogai vertina savo elgesį, nuoširdžiai gailisi. Dabar santykiai geri, jis atsiprašė nukentėjusiosios, jie susitaikė. Šeimoje pagrindinis pajamų šaltinis yra jo uždarbis, jis dirba pas žmones. Deda pastangas susirasti pastovų darbą. Abu su sugyventine augina du vaikus, vaikai prižiūrėti. Savo elgesį apgalvojo, apsvarstė, dėl išgėrinėjimo susiėmė, nevartoja alkoholio. Alkoholis jam yra problema, šiaip santykiai šeimoje yra geri.

13Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsniu, įrodymų tyrimas buvo nutrauktas, nes kaltinamasis nebuvo kaltinamas sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymu, nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės nekėlė abejonių ir su tokiu įrodymų tyrimu sutiko kaltinamasis, gynėja, prokuroras ir nukentėjusioji. Nagrinėjimo teisme dalyviai pareiškė, jog jie su visais byloje esančiais įrodymais yra susipažinę ir nepageidauja, kad tai teisme būtų tiriama ir skelbiama, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 straipsnio 2 dalimi, teisme įrodymai nebuvo tiriami, o tik apsiribota šių įrodymų išvardijimu.

14Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir kitais teismo ištirtais įrodymais:

  1. dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo 2013-02-14:

152013-02-17 R. V. protokolu-pareiškimu, kuriuo ji pareiškė, kad 2013-02-14, apie 18.30 val., ( - ), jos sugyventinis K. K. ją sumušė, t. y. jai spyrė į krūtinę bei rankomis sudavė daug smūgių į įvairias kūno vietas (7 b. l.);

162013-02-17 liudytojo apklausos protokolu, kuriame užfiksuoti nukentėjusiosios R. V. parodymai, kad 2013-02-14 namuose šventė Valentino dieną, kartu buvo ir K. K. sesuo J. M., kuri pasakė, kad ji turi draugą ir K. K. supykęs jai spyrė į krūtinę, ji nuvirto. Atsikėlusi ji greit atsidarė langą ir pro jį iššoko į lauką. K. K. lauke ją pasigavo ir pradėjo mušti, t. y. sudavė daug kartų į veidą bei įvairias kūno vietas. Kiek smūgių ir kur sudavė ji negali tiksliai pasakyti (8 b. l.);

172013-02-25 liudytojo apklausos protokolu, kuriame užfiksuoti liudytojos J. M. parodymai, kad 2013-02-14 ji kartu su savo broliu K. K. ir jo sugyventine R. V. šventė Valentino dieną namuose, esančiuose ( - ). Jiems bešvenčiant tarp R. V. ir K. K. kilo žodinis konfliktas. Jie abu buvo gerokai išgėrę. Konflikto metu R. V. pradėjo mautis batus ir norėjo išeiti iš namų, ji R. V. prašė neiti, tada pasakė, kad R. V. turi draugą. Brolis išgirdęs jos žodžius labai supyko, tarp jų vėl kilo žodinis konfliktas. Ar brolis būdamas virtuvėje trenkė R. V., pasakyti negali, nes viskas vyko labai greit. Tik atsimena, kad R. V. pabėgo į kitą kambarį ir šoko pro langą, K. K. šoko iš paskos. Ji išbėgo po duris į kiemą, pamatė juos besivoliojančius ant sniego, kad K. K. tuo metu muštų R. V., ji nematė. Ji juos bandė išskirti, tada K. K. nuėjo į namus, o R. V. išėjo iš namų (25-26 b. l.);

182013-02-20 specialisto išvada Nr. G 269/13(04), kurioje nurodyta, kad, kaip pateikta užduotyje, po 2013-02-14 įvykio, R. V. padarytos kraujosruvos dešinės akies vokuose, kairės akies apatiniame voke, pasmakrėje ir kakle. Šie sužalojimai padaryti bukais kietais daiktais bei atitinka įvykio aplinkybėse nurodytam laikui. Rasti kūno sužalojimai padaryti apytikriai prieš 4-6 paras iki atliekant teismo medicininį apžiūrėjimą. R. V. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Rastiems sužalojimams padaryti reikėjo keturių smūgių bukais kietais daiktais ir jie nėra būdingi kritiminei ar griuviminei traumai (15 b. l.);

192) dėl nusikalstamų veikų (BK 140 str. 1 d., 145 str. 1 d.) įvykdytų 2013-03-29:

202013-04-19 nepilnamečio liudytojo apklausos protokolu, kuriame užfiksuoti liudytojos V. V. parodymai, kad 2013 m. kovo mėnesį, į namus, esančius ( - ), grįžo apie 18.00 val. Grįžusi į namus pamatė, kad mama R. V. ir tėvas K. K. pykstasi. Pagal jų balsus ir elgėsi ji suprato, kad abu buvo neblaivūs. Mama ir tėvas vadino vienas kitą negražiais žodžiais. Vienu momentu pamatė, kaip tėtė norėjo mamai suduoti ranka per veidą, bet nesudavė. Jie ir toliau ginčijosi. Tėvas liepė mamai išeiti, ji nenorėjo išeiti, bet po kažkiek laiko išėjo pro duris į lauką. Matė tik žodinį tėvų konfliktą, taip pat matė, kaip tėvas norėjo suduoti mamai delnu per veidą, bet nesudavė, daugiu nieko nematė (69 b. l.);

212013-04-22 liudytojo apklausos protokolu, kuriame užfiksuoti nukentėjusiosios R. V. parodymai, kad 2013 m. kovo pabaigoje, su K. K. namuose, adresu ( - ), turėjo svečių, su jais išgėrė šampano, bet svečiai labai greitai išvažiavo. Su K. K. pradėjo gerti kavą ir K. K. kažkas užėjo, pradėjo ant jos šaukti, vadinti visokiais necenzūriniais žodžiais, priėjo prie jos, norėjo delnu trenkti per veidą, bet nepataikė, po to paėmė virtuvinį peilį ir sakydamas „užversiu“ nupjovė jai plaukų sruogą. Ji išsigandusi išbėgo į lauką ir iškvietė policiją (70-71 b. l.);

222013-03-29 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjo Ž. Samušio tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad 2013-03-29, 18.30 val., namuose, ( - ), girtas K. K. grasindamas nužudyti, peiliu nupjovė plaukus, rankomis suduodamas į įvairias kūno vietas, sumušė girtą sugyventinę R. V. (47 b. l.);

232013-03-29 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 1-osios kuopos 1-ojo būrio specialisto E. Čėsnos tarnybiniu pranešimu dėl smurto artimoje aplinkoje fakto, kuriame nurodyta, kad 2013-03-29, apie 18.43 val., gavo budėtojo pranešimą, kad ( - ), sugyventinis sumušė sugyventinę. Įvykio vietoje nustatė, kad policiją kvietė R. V., 2013-03-29, apie 18.30 val., K. K., būnant namuose, ėmė kumščiu R. V. daužyti į įvairias kūno vietas bei peiliu nupjovė plaukų sruogą, grasino, kad nužudys. Abu asmenys buvo neblaivūs. Namo virtuvėje, ant grindų buvo plaukų, daugiau smurto požymių namuose nesimatė. R. V. nurodė, jog smurtas pasireiškė tuo, kad rankomis, kumščiais buvo suduota į įvairias kūno vietas bei buvo peiliu nupjauta plaukų sruoga. Akivaizdžių smurto požymių ant moters kūno nesimatė. Pristatomas į policijos įstaigą K. K. elgėsi ramiai, neigė ką nors daręs. Įvykį mačiusi V. V. nurodė, kad mama pati iššaukia konfliktus, tačiau tėtis tikrai naudojo smurtą prieš R. V. – mamą (51-53 b. l.);

242013-03-29 apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota įvykio vietos, esančios ( - ), apžiūra. Apžiūros metu sudarytas įvykio vietos planas (48-50 b. l.);

252013-03-29 asmens blaivumo testu, iš kurio matyti, kad K. K. 2013-03-29, 19.28 val. buvo nustatytas 1.88 promilės girtumas (58 b. l.).

26Tokia ištirtų įrodymų visuma teismui leidžia konstatuoti, jog kaltinamasis K. K. 2013-02-14 padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje, nes ištirtais bylos duomenimis nustatyta, jog K. K. vieną kartą spirdamas nukentėjusiajai R. V. į krūtinę ir ne mažiau kaip 4 kartus ranka suduodamas nukentėjusiajai į įvairias kūno vietas, tokiu būdu nežymiai sutrikdė nukentėjusiosios sveikatą. Kaltinamasis K. K. neneigia padarytos nusikalstamos veikos aplinkybių ir pripažįsta savo kaltę, jo parodymus patvirtina nukentėjusiosios R. V. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai bei protokole-pareiškime, liudytojo apklausos, įvykio vietos apžiūros protokoluose ir specialisto išvadoje nurodyti duomenys.

27K. K. tyčiniai smurtinio pobūdžio veiksmai įvykdyti 2013-02-14 prieš nukentėjusiąją, pagal atsiradusius padarinius kvalifikuoti teisingai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį, kaip nežymus sveikatos sutrikdymas.

28Išdėstyti įrodymai, t.y. kaltinamojo K. K. prisipažinimas, kad jis sudavė smūgius nukentėjusiajai, jai peiliu nupjovė plaukų sruogą, būdamas girtas galėjo išsakyti grasinančius žodžius, duomenys užfiksuoti liudytojų apklausos, įvykio vietos apžiūros protokoluose, tarnybiniame pranešime ir tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje fakto, patvirtina, kad K. K. 2013-03-29, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, konflikto metu grasino nužudyti nukentėjusiąją R. V., peiliu nupjovė plaukų sruogą ir sudavė smūgius nukentėjusiajai į įvairias kūno vietas nenustatytą skaičių smūgių, tokiais savo veiksmais sukeldamas nukentėjusiajai R. V. fizinį skausmą ir sudarydamas nukentėjusiajai pakankamą pagrindą manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas.

29Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas laiko, jog K. K. kaltė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 1 dalį visiškai įrodyta ir teisingai kvalifikuota, kadangi jis grasino nužudyti nukentėjusiąją, o nukentėjusioji turėjo pakankamą pagrindą manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, be to, K. K. tyčiniai smurtinio pobūdžio veiksmai prieš nukentėjusiąją pagal atsiradusius padarinius kvalifikuoti teisingai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį, kaip fizinio skausmo sukėlimas.

30Kaltinamojo K. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai dėl to gailisi. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad visas nusikalstamas veikas K. K. įvykdė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamų veikų įvykdymui.

31Skirdamas K. K. bausmę, teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą – veikdamas tiesiogine tyčia, padarė tris nesunkius nusikaltimus, į kaltinamojo asmenybę, kad nusikalstamas veikas padarė būdamas teistu (84-86, 107-110, 111-113, 114-116 b. l.), keli teistumai yra už padarytas analogiškas veikas, K. K. šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, baustas administracine tvarka (90-93 b. l.), nedirbantis (89 b. l.), augina du nepilnamečius vaikus. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, į tai, kad kaltinamasis vėl teisiamas už analogiškas veikas, bei siekiant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnio 2 dalyje numatytos bausmės paskirties, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti, paskyrus už kiekvieną inkriminuojamą nusikalstamą veiką laisvės atėmimo bausmę, jos dydį nustatant žymiai mažesnį nei šios bausmės rūšies vidurkis, numatytas straipsnių sankcijose. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu (2013-07-02 įstatymo Nr. XII-499, redakcija, įsigaliojusi nuo 2013-07-13), paskirta subendrinta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

32Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

33K. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, naikintina, kadangi K. K. atlieka laisvės atėmimo bausmę.

34Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikia tirti ir nagrinėti, nėra.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

36K. K. pripažinti kaltu ir nuteisti:

37pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį (veika 2013-02-14) – 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausme;

38pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 1 dalį – 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme;

39pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį (veika 2013-03-29) – 5 (penkių) mėnesių laisvės atėmimo bausme.

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, bausmes, paskirtas už 2013-03-29 įvykdytas nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje ir 145 straipsnio 1 dalyje, subendrinti apėmimo būdu griežtesnei bausmei apimant švelnesnę bausmę ir nustatyti subendrintą 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, prie paskirtos subendrintos bausmės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį ir 145 straipsnio 1 dalį, pridėti dalį pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį paskirtos bausmės ir paskirti galutinę subendrintą bausmę - 9 (devynis) mėnesius laisvės atėmimo.

42Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu K. K. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę – 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

43Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtą subendrintą bausmę subendrinti su 2013-10-17 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu K. K. paskirta bausme, iš dalies jas sudedant, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės ir K. K. paskirti galutinę subendrintą bausmę - 11 (vienuolika) mėnesių laisvės atėmimo.

44Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

45Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, tai yra nuo 2013 m. lapkričio 29 d.

46Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti K. K. laikiname sulaikyme užbūtą laiką nuo 2013-03-29 18.45 val. iki 2013-03-31 14.05 val., t. y. 2 (dvi) paras, ir pagal Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. nuosprendį įskaitytą ir atliktą bausmės laiką.

47K. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.

48Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje K. K.,... 3. - Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 20 d. pagal Lietuvos... 4. - Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 22 d. pagal Lietuvos... 5. - Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d. pagal Lietuvos... 6. - Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. pagal Lietuvos Respublikos... 7. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 8. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 9. K. K., 2013-02-14, apie 15.00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, namuose,... 10. Be to, K. K., 2013-03-29, apie 18.30 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,... 11. Be to, K. K., 2013-03-29, apie 18.30 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,... 12. Kaltinamasis K. K. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikštų kaltinimų... 13. Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai... 14. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir kitais teismo ištirtais... 15. 2013-02-17 R. V. protokolu-pareiškimu, kuriuo ji pareiškė, kad 2013-02-14,... 16. 2013-02-17 liudytojo apklausos protokolu, kuriame užfiksuoti nukentėjusiosios... 17. 2013-02-25 liudytojo apklausos protokolu, kuriame užfiksuoti liudytojos J. M.... 18. 2013-02-20 specialisto išvada Nr. G 269/13(04), kurioje nurodyta, kad, kaip... 19. 2) dėl nusikalstamų veikų (BK 140 str. 1 d., 145 str. 1 d.) įvykdytų... 20. 2013-04-19 nepilnamečio liudytojo apklausos protokolu, kuriame užfiksuoti... 21. 2013-04-22 liudytojo apklausos protokolu, kuriame užfiksuoti nukentėjusiosios... 22. 2013-03-29 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių... 23. 2013-03-29 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių... 24. 2013-03-29 apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota įvykio vietos, esančios... 25. 2013-03-29 asmens blaivumo testu, iš kurio matyti, kad K. K. 2013-03-29, 19.28... 26. Tokia ištirtų įrodymų visuma teismui leidžia konstatuoti, jog kaltinamasis... 27. K. K. tyčiniai smurtinio pobūdžio veiksmai įvykdyti 2013-02-14 prieš... 28. Išdėstyti įrodymai, t.y. kaltinamojo K. K. prisipažinimas, kad jis sudavė... 29. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas laiko, jog K. K. kaltė pagal... 30. Kaltinamojo K. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai,... 31. Skirdamas K. K. bausmę, teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų... 32. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.... 33. K. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 34. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikia tirti ir nagrinėti, nėra.... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 36. K. K. pripažinti kaltu ir nuteisti:... 37. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį (veika... 38. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 1 dalį – 6... 39. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį (veika... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 2... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4... 42. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu K. K.... 43. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9... 44. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 45. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, tai yra nuo... 46. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi,... 47. K. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 48. Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti...