Byla 2-799-570/2011
Dėl juridine reikšme turincio fakto – palikimo priemimo fakto

1

2Marijampoles rajono apylinkes teismo teiseja Ruta Neveckiene,

3sekretoriaujant Ilonai Žilinskienei, Genei Dzidolikienei

4dalyvaujant pareiškejui Z. E. K. ir jo atstovui advokato padejejui Virginijui Ražukui,

5suinteresuotam asmeniui P. K., J. U.

6suinteresuotam M. M. apskrities VMI ir A. U. nedalyvaujant,

7žodinio proceso tvarka viešame teismo posedyje išnagrinejo pareiškejo Z. E. K. pareiškima suinteresuotiems M. M. apskrities VMI, P. K., A. U., J. U. del juridine reikšme turincio fakto – palikimo priemimo fakto, ir

8nustate:

9Pareiškejas turto paveldejimo tikslu prašo nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad jis prieme palikima, atsiradusi po tevo Z. K. a.k. ( - ) mirties 1996-09-18, faktiškai pradedamas paveldima turta valdyti. Nurode, kad 1996-09-18 mirus tevui Z. K. liko paveldimo turto, t.y. žemes sklypas su gyvenamuoju namu su priklausiniais, esanciais ( - ). Tevas visa savo turta lygiomis dalimis testamentu buvo palikes jam ir sutuoktinei P. K. bei sesei J. U. su sutuoktiniu A. U., kurie visi (išskyrus ji) palikima prieme, kreipdamiesi i notaro biura ir gaudami paveldejimo teises liudijimus. Jis tevo palikima prieme, ši turta pradedamas valdyti kaip savo, t.y. jis namu valda prižiurejo, rupinosi juo kaip savu, mokejo turto draudimo mokesti, mokescius už elektros energija, žiemos metu ji apkurendavo, vasara ir kt. tvarke aplinka, sodino daržus ir pan. Taciau i notaro biura del paveldejimo teises liudijimo išdavimo laiku nesikreipe, paveldejimo teises liudijimo neišsieme. Taciau tevo turtu rupinosi butent jis, nes namas jam buvo labai brangus. Sesuo beveik neatvažiuodavo, nes su vyru gyvena Kaune, be to, ju santykiai yra gana itempti. Kitu pretendentu i palikima nera. Paveldejimo byla po tevo mirties buvo užvesta, taciau nesant kitu ipediniu sutikimams, jam paveldejimo teises liudijimas neišduotas. Todel prašo teismine tvarka nustatyti juridine reikšme turinti palikimo priemimo fakta.

10Suinteresuotas M. M. apskrities VMI pateike atsiliepima i pareiškima, kuriame nurode, jog juridine reikšme turinciu faktu nustatymo klausima galima išspresti apklausus liudytojus, todel pareiškimo tenkinimo galimybe palieka spresti teismo nuomone, ivertinus liudytoju paaiškinimus, pareiškeju argumentus bei pateiktus rašytinius irodymus, prašo byla nagrineti jiems nedalyvaujant, todel atvykusiu suinteresuotu asmenu P. K. ir J. U. sutikimu byla nagrinejama iš esmes be suinteresuoto asmens dalyvavimo (CPK 247 str.).

11Suinteresuotas asmuo P. K. su pareiškimu sutinka visiškai. Patvirtino, kad po Z. K. mirties ji su sutuoktiniu dar du metus tevu namelyje, esanciame ( - ) praktiškai gyveno, ji kureno, prižiurejo, vasaromis tvarke aplinka. Vyras pastoviai ir dabar tvarkosi tevo namu valdoje. Z. K. visa savo turta lygiomis dalimis testamentu buvo palikes jai su vyru bei J. U. su vyru. Jie visi, išskyrus pareiškeja, palikima prieme, gaudami paveldejimo teises liudijimus, taciau realiai visu paveldimu turtu rupinasi ir prižiuri pareiškejas. Jam tas namelis labai brangus, nes jis ji kartu su tevais state, todel ir nori išsaugoti. Vyras po tevo mirties per žiema nameli kurena, moka draudimo mokescius, tvarko aplinka. O sesuo Janina paveldeta turto dalimi visiškai nesidomi, neatvažiuoja, prie jo išlaikymo neprisideda. Mano, kad taip yra del to, kad ju šeimos visada buvo konfliktiški santykiai, ji nesutare su tevais, nebendravo su broliu. Tokie santykiai išliko iki šiol. Taciau turi buti teisybe ir jos vyrui suteikta teise paveldeti priklausancia turto dali, kuria jis iki šiol neisiformino savo vardu.

12Suinteresuotas asmuo J. U. su pareiškimu nesutinka. Nurode, jog atsižvelgiant i tai, kad brolis jau tiek metu po tevo mirties i notaro biura del palikimo priemimo nesikreipe, todel ir neturetu paveldeti. Jis tos turto dalies nepaveldejo laiku del savo užsispyrimo. Visi buvo nueje i notaro biura, taciau kai jie paveldejo, jis nepasiraše ir išejo. Jos santykiai su mirusiais tevais ir broliu visa laika buvo itempti. Po turto paveldejimo brolis jai kliude atvažiuoti ir naudotis nameliu, teko nusistatyti naudojimosi tvarka, pasitelkus antstolius ieiti i nama ir pan. Bet del brolio elgesio ji iki šiol negali tinkamai naudotis paveldeta dalimi. Taciau patvirtino, jog pareiškejas po tevo mirties šildydavo nama, mokejo draudimo mokescius, tvarkesi darže. Jai žinoma, kad jis po tevo mirties name ir budavo. O jai lankytis trukdo. Todel ir neturetu dabar paveldeti. Ji žino, kad jis nama draude, taciau su ja del apmokejimo ir pan. nesitare. Ji taip pat atsisako apmoketi už suvartota elektros energija, nes ja nesinaudoja.

13Suinteresuotas M. M. apskrities VMI budamas informuoti apie teismo posedžio vieta ir laika, i ji neatvyko, pateike prašyma byla nagrineti jiems nedalyvaujant, pateike atsiliepima, kuriame nurode, jog su pareiškimu iš esmes sutinka, taciau juridine reikšme turintis faktas gali buti nustatytas tik išklausius liudytoju parodymu, todel pareiškeju sutikimu, byla nagrinetina iš esmes be neatvykusiu suinteresuotu asmenu dalyvavimo. (LR CPK 247 str.)

14Liudytojai K. T., J. R. M., R. P. patvirtino, kad namu valda, ( - ) prižiuri ir tvarko tik vienas Z. K. su žmona, ten pasilieka nakvoti ir pan. Sesuo J. U. ten nesilanko.

15Pareiškimas tenkintinas visiškai.

16Pareiškejo Z. E. K., suinteresuotu asmenu P. K., J. U., liudytoju K. T., J. R. M., R. P. paaiškinimais, byloje esanciais rašytiniais irodymais – iš Marijampoles 2-ojo notaru biuro išreikalauta Z. K., mirusio 1996-09-18, paveldejimo byla Nr.28/96 (b.l.47-60) Z. K. testamentu (b.l.3), Z. K. mirties liudijimu (b.l.4), VI ,,Registru centras“ išduotais nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašais apie namu valda, esancia ( - ) (b.l.5-9), 2000-03-15 LR Teisingumo M. M. rajono apylinkes teismo aktu del turto padalinimo (b.l.10), namu valdos žemes sklypo padalinimo projektu (b.l.11), 2011-01-14 pažyma iš AB „Lietuvos draudimas“ apie tai, kad Z. K. draudžia savo tevu buvusius ( - ) nuo 2003-01-30 iki 2011-03-21 (b.l.12), Z. E. K. asmens tapatybe patvirtinanciu dokumentu (b.l.13), atsiskaitymo už suvartota elektros energija knygele (b.l.16), gimimo liudijimais (b.l.21-25), Marijampoles 2-ojo notaru biuro išduotu liudijimu (b.l.26) nustatyta, kad 1996-09-18 mirus Z. K. a.k. ( - ), iki mirties gyvenusiam ( - ), visa po jo mirties likusi paveldima turta, prieme ir faktiškai pradejo valdyti jo sunus Z.E. K.. Paveldejimo teises liudijimas i jam tenkancia turto dali niekam neišduotas. Po palikejo Z. K. likusi palikima prieme testamentiniai ipediniai P. K., J. A., A. U. (b.l.), kuriems išduoti paveldejimo teises liudijimai pagal testamenta kiekvienam i ¼ dali turto (b.l.59, 60), kitu ipediniu, priemusiu palikima nera.

17Pareiškejui i likusia ¼ dali paveldimo turto paveldejimo teises liudijimas neišduotas. Ir nors suinteresuotas asmuo J. U. su juridine reikšme turincio fakto nustatymu nesutiko, taciau pripažino, kad brolis Z.E. K. po tevo mirties rupinosi likusiu turtu kaip nuosavu, mokejo mokescius, ji prižiurejo, todel jos prieštaravimai vertintini kaip tarpusavio nesutarimu išdava ir kaip nepagristi, atmestini.

18Nustatytinas juridine reikšme turintis faktas yra irodytas, sukels teisines pasekmes, pareiškeja kitokia tvarka gauti ji patvirtinanciu dokumentu negali (LR CPK 444 str. 1d., 8 p., 445 str.).

19Patenkinus pareiškima, valstybei priteistina iš pareiškejo Z.E. K. 21,60 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu (LR CPK 92 str.).

20Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str. 444 str. 1 d. 8 p., 448 str. 1 d. teismas

Nutarė

21Pareiškima tenkinti visiškai.

22Nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad pareiškejas Zenonas E. K. a.k. ( - ) gyv. ( - ) prieme palikima po tevo Z. K. a.k. ( - ) mirties 1996-09-18 faktiškai pradedamas paveldima turta valdyti.

23Faktas nustatytas paveldejimo teises liudijimo išdavimo tikslu.

24Priteisti valstybei iš pareiškejo Z.E. K. 21, 60 Lt (dvidešimt viena lita, 60 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, sumokant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR FM i.k. 8872567saskaita, Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank”AB, b.k. 73000, imokos kodas 5660.

25Per tris dienas po sprendimo isiteisejimo, pranešti Testamentu Registrui apie palikimo priemimo fakta.

26Sprendimas per 30 dienu nuo paskelbimo dienos skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampoles rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Marijampoles rajono apylinkes teismo teiseja Ruta Neveckiene,... 3. sekretoriaujant Ilonai Žilinskienei, Genei Dzidolikienei... 4. dalyvaujant pareiškejui Z. E. K. ir jo atstovui advokato... 5. suinteresuotam asmeniui P. K., J. U.... 6. suinteresuotam M. M. apskrities VMI ir 7. žodinio proceso tvarka viešame teismo posedyje išnagrinejo pareiškejo Z. 8. nustate:... 9. Pareiškejas turto paveldejimo tikslu prašo nustatyti juridine reikšme... 10. Suinteresuotas M. M. apskrities VMI pateike atsiliepima i... 11. Suinteresuotas asmuo P. K. su pareiškimu sutinka... 12. Suinteresuotas asmuo J. U. su pareiškimu nesutinka.... 13. Suinteresuotas M. M. apskrities VMI budamas informuoti... 14. Liudytojai K. T., J. R. M., 15. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 16. Pareiškejo Z. E. K., suinteresuotu asmenu 17. Pareiškejui i likusia ¼ dali paveldimo turto paveldejimo teises liudijimas... 18. Nustatytinas juridine reikšme turintis faktas yra irodytas, sukels teisines... 19. Patenkinus pareiškima, valstybei priteistina iš pareiškejo Z. 20. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str. 444 str. 1 d. 8 p., 448 str. 1 d. teismas... 21. Pareiškima tenkinti visiškai.... 22. Nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad pareiškejas Zenonas 23. Faktas nustatytas paveldejimo teises liudijimo išdavimo tikslu.... 24. Priteisti valstybei iš pareiškejo Z.E. K. 21, 60 Lt... 25. Per tris dienas po sprendimo isiteisejimo, pranešti Testamentu Registrui apie... 26. Sprendimas per 30 dienu nuo paskelbimo dienos skundžiamas Kauno apygardos...