Byla B2-733-210/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vikrin“

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės G. J. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vikrin“,

Nustatė

3Ieškovė G. J. nurodė, kad 2012 m. rugsėjo 3 d. civilinėje byloje Nr. 2-572-671/2012 tarp jos ir atsakovo UAB „Vikrin“ buvo pasirašyta taikos sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovei 2350,00 Lt su darbo santykiais susijusių išmokų, išduotas vykdomasis raštas, tačiau atsakovas lyg šiol nėra atsiskaitęs su ieškove. Todėl ieškovė G. J. yra atsakovo kreditorė.

42012 m. rugsėjo 28 d., 2012 m. spalio 23 d., 2012 m. lapkričio 5 d. ieškovė atsakovui išsiuntė pranešimus, kuriais paragino atsakovą per 30 kalendorinių dieną sumokėti susidariusį įsiskolinimą, nurodė, kad laiku neįvykdžius minėtų įsipareigojimų, ieškovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Įspėjimai atsakovui nei registracijos, nei veiklos adresu neįteikti. Mano, kad įmonė yra nemoki, todėl prašo UAB „Vikrin“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Genora“. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo 423,50 Lt bylinėjimosi išlaidas už pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo parengimą.

5UAB „Vikrin“keltina bankroto byla.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui nepavyko įteikti teismo siųstų procesinių dokumentų nei buveinės registracijos, nei veiklos adresu, atsakovas siųstų dokumentų neatsiima (35, 42, 48, 49 b. l.), todėl teismas sprendžia, kad atsakovas vengia vykdyti savo įsipareigojimus, turi rimtų finansinių sunkumų, todėl yra nemokus. Esant tokiai padėčiai matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, mokėti įstatymuose nustatytus mokesčius.

7Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes nevykdo prisiimtų turtinių įsipareigojimų, vėluoja darbuotojams mokėti darbo užmokestį, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

8Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

9UAB „Vikrin“ keltina bankroto byla dėl prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo, vėlavimo mokėti su darbo santykiais susijusias išmokas (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 1 p., 2 p., 5 str. 5 d. 1 p., 10 str.).

10Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Genora“ (juridinio asmens kodas 302330708, registracijos adresas – L. G. g. 123-10, Vilnius; adresas susirašinėjimui – Kosmonautų g. 17, Nemenčinė LT – 15173, Vilniaus rajonas, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, leidimas Nr. 144).

11Ieškovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo paliktinas nenagrinėtu, nes, atsakovui iškėlus bankroto bylą, ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti atsakovui bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, o administratorius savo ruožtu juos teikia tvirtinti teismui (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 10 p., 21 str. 1 d., 26 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 5 str. 5 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., 11 str. 3 d. 10 p., 21 str. 1 d., 26 str., teismas

Nutarė

141. Iškelti bankroto bylą UAB „Vikrin“ (įmonės kodas 302564337, registracijos adresas – Pramonės g. 17 A-1, Telšiai; veiklos adresas – Vilniaus g. 10-35, Telšiai).

152.Bankrutuojančios UAB „Vikrin“ administratoriumi paskirti UAB „Genora“ (juridinio asmens kodas 302330708, registracijos adresas – L. G. g. 123-10, Vilnius; adresas susirašinėjimui – Kosmonautų g. 17, Nemenčinė LT – 15173, Vilniaus rajonas, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, leidimas Nr. 144).

163.Areštuoti UAB „Vikrin“ (įmonės kodas 302564337) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

174.Uždrausti UAB „Vikrin“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

185. Nustatyti 30 terminą UAB „Vikrin“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

196. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p.,4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

207. UAB „Vikrin“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

218.Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Vikrin“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

22Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

23Apie iškeltą UAB „Vikrin“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

24Prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo palikti nenagrinėtu.

25Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 3. Ieškovė G. J. nurodė, kad 2012 m. rugsėjo... 4. 2012 m. rugsėjo 28 d., 2012 m. spalio 23 d., 2012 m. lapkričio 5 d. ieškovė... 5. UAB „Vikrin“keltina bankroto byla.... 6. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui nepavyko įteikti teismo siųstų... 7. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes... 8. Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.... 9. UAB „Vikrin“ keltina bankroto byla dėl prisiimtų turtinių... 10. Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Genora“ (juridinio asmens kodas... 11. Ieškovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo paliktinas... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 14. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Vikrin“ (įmonės kodas 302564337,... 15. 2.Bankrutuojančios UAB „Vikrin“ administratoriumi paskirti UAB... 16. 3.Areštuoti UAB „Vikrin“ (įmonės kodas 302564337) nekilnojamąjį ir... 17. 4.Uždrausti UAB „Vikrin“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 18. 5. Nustatyti 30 terminą UAB „Vikrin“ kreditorių finansiniams... 19. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 20. 7. UAB „Vikrin“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti... 21. 8.Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Vikrin“ įgyja... 22. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 23. Apie iškeltą UAB „Vikrin“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto... 24. Prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo palikti nenagrinėtu.... 25. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per...