Byla TA-502-65-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos prašymą atnaujinti terminą paduoti atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „LGK Statyba“ skundą atsakovui Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB Korporacija „Matininkai“ dėl Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 11 d. nutartimi iš dalies pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005-04-01 sprendimo administracinėje byloje Nr.I-647-8-2005 vykdymo tvarką ir nustatė atsakovui Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui 2 mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos teismo sprendimo įvykdymui.

4Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija prašyme dėl praleisto termino atnaujinimo nurodo, kad terminą praleido dėl bylų sudėtingumo ir didelio darbo krūvio. Vilniaus apskrities viršininko administracija šiuo metu yra atsakovu septyniose bylose pagal UAB „JGK Statyba“ skundus bei ieškinius.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

6Prašymas netenkinamas. Terminas atskirajam skundui paduoti neatnaujinamas.

7Administracinių bylų teisenos (toliau – ABTĮ) 149 straipsnio 2 dalis numato, jog atskirieji skundai paduodami per teismą, kurio nutartis yra skundžiama, ne vėliau kaip per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo. Atskirieji skundai paduodami ir nagrinėjami pagal tas pačias taisykles kaip ir apeliaciniai skundai, išskyrus specialiai numatytas išimtis.

8Administracinių bylų teisenos įstatymo 107 str. numato, jog bylos šalims ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims, neatvykusiems į teismo posėdį, ne vėliau kaip per tris dienas nuo nutarties priėmimo dienos išsiunčiami teismo nutarties nuorašai.

9Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis, kuria dalinai pakeista sprendimo vykdymo tvarka, buvo priimta 2007 m. rugsėjo 11 d. (b.l. 180) prašymą nagrinėjant teismo posėdyje. Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam nutarties buvo išsiųsta 2007 m. rugsėjo 14 d. (b.l. 183) laikantis AVTĮ 107 str. nustatyto termino. Terminas atskirajam skundui paduoti baigėsi 2007 m. rugsėjo 18 d., o atsakovas atskirąjį skundą pateikdamas 2007 m. rugsėjo 25 d. šį terminą praleido.

10Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 str. 2 d. nustato, kad praleidus terminą apeliaciniam (atskirajam) skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinės instancijos teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Atsakovas, prašydamas atnaujinti terminą, nurodo, jog terminą praleido dėl bylų sudėtingumo ir didelio darbo krūvio.

11Atsakovo nurodytos aplinkybės kaip didelis darbo krūvis ir bylų sudėtingumas nepripažintinos svarbia priežastimi dėl kurios terminas atskirajam skundui paduoti galėtų būti atnaujintas. Pažymėtina, kad valstybės institucija, kurioje dirba ne vienas tarnautojas, yra žymiai palankesnėje padėtyje, nei savo teises ginantys fiziniai asmenys, todėl nurodytos aplinkybės nelaikytinos svarbia įstatymo nustatytų terminų praleidimo priežastimi.

12ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p. nustato, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus jam paduoti nustatytą terminą ir prašymas dėl termino atnaujinimo nebuvo patenkintas.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 str. 2 d., 134 str. 3 d. 1 p. teisėjų kolegija

Nutarė

14atsakovo Vilniaus m. žemėtvarkos skyriaus prašymo atnaujinti terminą paduoti atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarties netenkinti, atskirjojo skundo nepriimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai