Byla 1A-75-557-2011

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Lino Pauliukėno, teisėjų Stasio Valužio ir Rasos Valentinienės, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, Linai Andrijaitytei, dalyvaujant prokurorėms Dianai Mikelėnienei, Virginijai Tilvikienei, gynėjams Mindaugui Kepeniui, Antanui Jonušui, išteisintiesiems R. Š. ir S. P., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nuosprendžio, kuriuo R. Š. ir S. P. išteisinti pagal BK 222 str. 1 d., 184 str. 1 d., 182 str. 1 d., nesant jų veikose šių nusikaltimų sudėties požymių. Nuosprendžiu atmestas UAB ,,( - )“ 28490 litų civilinis ieškinys.

2Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija

Nustatė

3R. Š. buvo kaltinamas tuo, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą: laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-01-26, būdamas UAB ,,( - )“, įm. k. ( - ), įregistruotos ( - ), generaliniu direktoriumi, o laikotarpiu nuo 2006-01-27 iki 2006-05-05, nors 2006-01-09 vienintelio akcininko sprendimu Nr. 9 atleistas iš generalinio direktoriaus pareigų, bet vykdęs generalinio direktoriaus pareigas, vadovaujantis 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. „Atsakomybė už buhalterinės apskaitos organizavimą“, būdamas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą bei vadovaujantis to paties įstatymo 4 str., privalėdamas tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informaciją būtų tinkama, objektyvi, palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams, pažeisdamas 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo Nr. IX-574 9 str. 2 p., kuriame nurodyta, kad „Ūkio subjekto vadovas turi parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, verslo pobūdį ir vadovaudamasis apskaitos standartais“; 10 str. 1 d. 1 p., kuriame nurodyta, kad „ūkio subjekto apskaitą tvarko: 1) ūkio subjekto apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys) arba vyriausiasis buhalteris“, 13 str. „Apskaitos dokumentų rekvizitai“, kuriame nurodyta, kad „privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai; <...> 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys; <...>“, laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-05-05, tyčia, veikdamas bendrai su UAB „( - )“ vyr. buhaltere S. P., apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, t. y. jis nepasirinko tinkamos UAB „( - )“ apskaitos politikos, neatsižvelgė į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį, dėl ko UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje apskaitos dokumentais apskaityti tikrovės neatitinkantys duomenys apie realiai neįvykusias ūkines operacijas, pagal kuriuos negalima nustatyti tikrojo ūkinės operacijos tapatumo, o būtent:

4pagal PVM sąskaitas faktūras: 2005-04-15 serija SJVB Nr. 0042820 suma 2360,00 Lt, 2005-05-05 serija SJVB Nr. 0042826 suma 1180,00 Lt, 2005-06-01 serija SJVB Nr. 0042829 suma 1180,00 Lt, 2005-07-01 serija SJVB Nr. 0042840 suma 1180,00 Lt, 2005-08-01 serija SJVB Nr. 0042846 suma 1180,00 Lt, 2005-09-07 serija SJVB Nr. 0042849 suma 1180,00 Lt, 2005-10-18 serija SJVB Nr. 0042855 suma 1180,00 Lt, 2005-11-02 serija SJVB Nr. 0042862 suma 1180,00 Lt, 2005-11-30 serija SJVB Nr. 0092400 suma 4691,21 Lt, 2005-12-01 serija SJVB Nr. 0042872 suma 1180,00 Lt; iš viso 16491,21 Lt, kuriose nurodytas ūkinės operacijos turinys – buhalterinių paslaugų gavimas iš UAB „( - )“;

5pagal 2005-06-02 kasos pajamų orderį Nr. 35606740 – 1000 Lt sumai, kasos pajamų orderį Nr. 35606796 – 500 Lt sumai; 2005-10-11 pavedimą – 16990 Lt sumai, iš viso 18490 Lt, kuriose nurodytas ūkinės operacijos turinys – „apmokėjimas už buhalterinių paslaugų gavimą iš UAB „( - )“;

6pagal PVM sąskaitas faktūras: 2005-06-02 serija SJVB Nr. 0042889 suma 428,34 Lt, 2005-08-31 serija SJVB Nr. 0042888 suma 1471,08 Lt, 2005-09-15 serija SJVB Nr. 0042887 suma 968,94 Lt, 2005-12-31 serija SJVB Nr. 0042870 suma 652,08 Lt, 2006-03-24 serija SJVB 0042869 suma 927,94 Lt, kuriose nurodytas ūkinės operacijos turinys – delspinigiai už pavėluotus atlyginimus, tai yra už buhalterinių paslaugų gavimą iš UAB „( - )“;

72006-03-24 mokėjimo pavedimą iš UAB „( - )“ atsiskaitomosios sąskaitos ( - ), AB bankas „Snoras“, kurio pervesta 10000 Lt į UAB „( - )“ sąskaitą Nr. ( - ) bei kurio ūkinės operacijos turinys – apmokėjimas delspinigių už pavėluotus atlyginimus, tai yra UAB „( - )“ buhalterinių paslaugų suteikimą. Dėl šių pažeidimų laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-06-01 nebuvo galima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

8S. P. buvo kaltinama tuo, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, t. y. laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-01-26, būdama UAB „( - )“, įm. k. ( - ), įregistruotos ( - ) vyr. buhaltere, o laikotarpiu nuo 2006-01-27 iki 2006-05-05, nors 2006-01-09 vienintelio akcininko sprendimu Nr. 9 atleista iš vyr. buhalterio pareigų, bet vykdžiusi vyr. buhalterės pareigas, vadovaujantis 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 str. „Vyriausiojo buhalterio ir apskaitos paslaugas teikiančios įmonės atsakomybė“, būdama atsakinga už buhalterinių įrašų teisingumą ir finansinės atskaitomybės pateikimą laiku bei vadovaujantis to paties įstatymo 4 str., privalėdama tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams, laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-05-05 tyčia, veikdama bendrai su UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi R. Š., apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, tai yra ji, veikdama tyčia, suvokdama savo veikimo pavojingus padarinius, numatydama, kad nebus galima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei struktūros, siekdama iškreipti vidaus ir išorės informacijos vartotojams pateikiamą informaciją, pažeisdama 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo Nr. IX-574 13str. „Apskaitos dokumentų rekvizitai“, kuriame nurodyta, kad „privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai; <...> 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys; <...>“, dėl ko S. P. laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-05-05 UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje apskaitė tikrovės neatitinkančius duomenis, realiai neįvykusias ūkines operacijas, užregistruotas apskaitos dokumentais, pagal kuriuos negalima nustatyti tikrojo ūkinės operacijos tapatumo, o būtent:

9pagal PVM sąskaitas faktūras: 2005-04-15 serija SJVB Nr. 0042820 suma 2360,00 Lt, 2005-05-05 serija SJVB Nr. 0042826 suma 1180,00 Lt, 2005-06-01 serija SJVB Nr. 0042829 suma 1180,00 Lt, 2005-07-01 serija SJVB Nr. 0042840 suma 1180,00 Lt, 2005-08-01 serija SJVB Nr. 0042846 suma 1180,00 Lt, 2005-09-07 serija SJVB Nr. 0042849 suma 1180,00 Lt, 2005-10-18 serija SJVB Nr. 0042855 suma 1180,00 Lt, 2005-11-02 serija SJVB Nr. 0042862 suma 1180,00 Lt, 2005-11-30 serija SJVB Nr. 0092400 suma 4691,21 Lt, 2005-12-01 serija SJVB Nr. 0042872 suma 1180,00 Lt; iš viso 16491,21 Lt, kuriose nurodytas ūkinės operacijos turinys – buhalterinių paslaugų gavimas iš UAB „( - )“;

10pagal 2005-06-02 kasos pajamų orderį Nr. 35606740 – 1000 Lt sumai, kasos pajamų orderį Nr. 35606796 – 500 Lt sumai; 2005-10-11 pavedimą – 16990 Lt sumai, iš viso 18490 Lt, kuriose nurodytas ūkinės operacijos turinys – „apmokėjimas už buhalterinių paslaugų gavimą iš UAB „( - )“;

11pagal PVM sąskaitas faktūras: 2005-06-02 serija SJVB Nr. 0042889 suma 428,34 Lt, 2005-08-31 serija SJVB Nr. 0042888 suma 1471,08 Lt, 2005-09-15 serija SJVB Nr. 0042887 suma 968,94 Lt, 2005-12-31 serija SJVB Nr. 0042870 suma 652,08 Lt, 2006-03-24 serija SJVB 0042869 suma 927,94 Lt, kuriose nurodytas ūkinės operacijos turinys – delspinigiai už pavėluotus atlyginimus, t. y. už buhalterinių paslaugų gavimą iš UAB „( - )“;

122006-03-24 mokėjimo pavedimą iš UAB „( - )“ atsiskaitomosios sąskaitos ( - ), AB bankas „Snoras“, kurio pervesta 10000 Lt į UAB „( - )“ sąskaitą Nr. ( - ) bei kurio ūkinės operacijos turinys – apmokėjimas delspinigių už pavėluotus atlyginimus, tai yra UAB „( - )“ buhalterinių paslaugų suteikimą. Dėl šių pažeidimų laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-06-01 negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

13R. Š. ir S. P. buvo kaltinami tuo, jog iššvaistė jų žinioje buvusį svetimą turtą: R. Š., laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-01-26 būdamas UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi, veikdamas tyčia, bendrai su UAB „( - )“ vyr. buhaltere S. P., iššvaistė jų žinioje buvusį UAB „( - )“ turtą, t. y. apmokėjo UAB „( - )“ už buhalterines paslaugas, kurios realiai nebuvo suteiktos: 2005-06-02 kasos pajamų orderiu Nr. 35606740 sumokėjo UAB „( - )“ 1000 Lt; 2005-06-02 kasos pajamų orderiu Nr. 35606796 sumokėjo UAB „( - )“ 500 Lt; 2005-10-11 bankiniu pavedimu iš UAB „( - )“ priklausančios sąskaitos į UAB „( - )“ priklausančią sąskaitą pervedė 16940 Lt, iš kurių tą pačią dieną 7550 Lt buvo grąžinta kaip permoka ir įnešta į UAB „( - )“ kasą. Tokiu būdu iššvaistė 10940 Lt UAB „( - )“ turto.

14R. Š. ir S. P. buvo kaltinami tuo, jog apgaule, kitų naudai įgijo svetimą turtą: R. Š., būdamas 2006-01-09 UAB „( - )“ vienintelio akcininko sprendimu Nr. 9 atleistas iš UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pareigų, o S. P. atleista iš vyr. buhalterės pareigų, laikotarpiu nuo 2006-01-27 iki 2006-05-05 faktiškai vykdę UAB „( - )“ generalinio direktoriaus ir vyr. buhalterės pareigas, 2006-03-24, tiksli vieta nenustatyta, veikdami bendrai, R. Š. UAB „( - )“ vyr. buhalterei S. P. pateikė jam, kaip UAB „( - )“ generaliniam direktoriui patikėtą informaciją, tai yra kredito įstaigos AB banko „Snoras“ suteiktą internetinės bankininkystės prisijungimo prie UAB „( - )“ sąskaitos Nr. ( - ) vartotojo kodą ir slaptažodį, dėl to S. P. per banko „Snoras“ sąskaitų tvarkymo internetu sistemą „Bankas internetu“ inicijavo 10000 Lt pavedimą iš UAB „( - )“ priklausančios sąskaitos į UAB „( - )“ priklausančią sąskaitą Nr. ( - ), esančią „SEB Vilniaus bankas“, apmokėdama UAB „( - )“ delspinigius už realiai nesuteiktas UAB „( - )“ buhalterines paslaugas, tuo padarydamas UAB „( - )“ 10000 Lt turtinę žalą.

15Apylinkės teismas R. Š. ir S. P. dėl šių kaltinimų išteisino, nesant jų veikoje nusikaltimų sudėties požymių, motyvuodamas tuo, kad R. Š., kaip bendrovės vadovas, tinkamai organizavo buhalterinę apskaitą jo vadovaujamoje bendrovėje, nes pačioje specialisto išvadoje nurodyta, kad UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkė bendrovės vyr. buhalterė S. P., o Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. nuostatos nedraudžia įmonės vadovui, sudarius darbo sutartį su vyr. buhalteriu, dėl bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymo papildomai tam tikrų buhalterinių paslaugų atlikimui samdyti kelis buhalterius arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančią įmonę. Visos 2008-04-18 specialisto išvados dėl įstatymų pažeidimo tvarkant UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą bei negalimumo iš dalies nustatyti jos veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros padarytos remiantis tik sąlyga, kad 2005-03-21 UAB „( - )“ sudaryta su UAB „( - )“ buhalterinių paslaugų sutartis Nr.02/03-21 yra nepagrįsta bei fiktyvi. Teismo posėdžio metu apklausta specialistė negalėjo konkrečiai atsakyti į klausimą, kokiais įrodymais remiantis ji padarė kategorišką išvadą, kad ši sutartis yra fiktyvi. Tai, kad įmonė jokios veiklos nevykdė, todėl nebuvo pagrindo sudarinėti tokio pobūdžio sutarties, negali būti rimtu argumentu laikyti šią sutartį fiktyvia, nes abu kaltinamieji gana nuosekliai ir detaliai paaiškino, kokiais tikslais ši sutartis buvo sudaryta. Netikėti jų parodymais nėra pagrindo, nes juos patvirtina ir byloje apklaustas liudytojas R. K., kuris nurodė, kad jam buvo žinoma, kad UAB „( - )“ buhalterija už 1998 – 2005 metus nebuvo sutvarkyta. Be to, bylos medžiaga neginčijamai nustatyta, kad ši sutartis buvo sudaryta vienintelio UAB „( - )“ akcininko J. J. priimtu privalomu direktoriui R. Š. vykdyti sprendimu. Nelogiški ir nepagrįsti kaltinimai bendrovės direktoriui ir vyr. buhalterei dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo, kuris pasireiškia tik tuo, kad buvo vykdoma vienintelio bendrovės akcininko privalomu sprendimu sudaryta sutartis, o visos pagal šią sutartį atliktos finansinės operacijos užfiksuotos bei atvaizduotos apskaitos dokumentuose. Byloje nesant pakankamai įrodymų, kurie leistų daryti kategorišką išvadą, kad su UAB „( - )“ sudaryta sutartis buvo fiktyvi, nepagrįsti R. Š. ir S. P. pareikšti kaltinimai ir pagal BK 184 str. 1 d. dėl jiems patikėto turto iššvaistymo bei pagal BK 182 str. 1 d. dėl apgaule, kitų naudai, svetimo turto įgijimo, nes šie kaltinimai susiję su piniginėmis lėšomis, kurios buvo pervedamos UAB „( - )“ pagal sudarytą sutartį Nr.05/03-21.

16Apeliaciniu skundu Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorė prašo nuosprendį panaikinti ir priimti naują apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo pripažinti R. Š. kaltu pagal BK 222 str. 1 d. ir skirti jam 40 MGL (5000 Lt) baudą; pagal BK 184 str. 1 d. ir skirti jam 40 MGL (5000 Lt) baudą; pagal BK 182 str. 1 d. ir skirti jam 40 MGL (5000 Lt) baudą. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti R. Š. galutinę subendrintą 45 MGL (5625 Lt) baudą; pripažinti S. P. kalta pagal BK 222 str. 1 d. ir skirti jai 40 MGL (5000 Lt) baudą; pagal BK 184 str. 1 d. ir skirti jai 40 MGL (5000 Lt) baudą; pagal BK 182 str. 1 d. ir skirti jai 40 MGL (5000 Lt) baudą. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti S. P. galutinę subendrintą 45 MGL (5625 Lt) baudą. Iš dalies tenkinti UAB „( - )“ pareikštą 20940 Lt civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti ir priteisti solidariai iš R. Š. ir S. P. UAB „( - )“ naudai, taip pat palikti galioti nuteistiesiems laikiną nuosavybės teisės apribojimą.

17Nurodo, kad teismas, išteisindamas kaltinamuosius R. Š., S. P., padarė esminių BPK pažeidimų, išsamiai neišnagrinėjo visų bylos aplinkybių, neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, kai kurių byloje esančių duomenų nevertino bei nevertino jų kaip įrodymų visumos, o byloje esančius faktinius duomenis, kuriais grindžiamas kaltinimas, nesusiejo tarpusavyje, nagrinėjo atsietai vienus nuo kitų ir todėl padarė nepagrįstas ir klaidingas išvadas, kurios neatitinka byloje nustatytų faktinių aplinkybių. Nurodo, jog tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu neabejotinai nustatyta, kad R. Š., S. P. laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-05-05, būdami UAB „( - )“ direktoriumi bei vyr. buhaltere bei realiai vykdydami šias pareigas, ir po jų atleidimo iš darbo, buvo atsakingi už šios Bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą. 2008-04-18 specialisto išvadoje konstatuota, kad laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-05-05 Bendrovės „( - )“ buhalterinę apskaitą organizavo ir tvarkė, nesilaikant norminių teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, t. y. 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 9, 10, 13 str. reikalavimų, juos pažeisdami, dėl ko buhalterinėje apskaitoje apskaitytos ūkinės operacijos neatitinkančios tapatumo, tai yra fiksuotos ūkinės operacijos apie buhalterinių paslaugų atlikimą pagal 2005-03-21 Buhalterinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 05/03-21, kai ši sutartis realiai nebuvo vykdoma, ir sutartimi sutartos paslaugos nebuvo atliktos, nes UAB „( - )“ einamojo laikotarpio buhalterinę apskaitą tvarkė, ataskaitų, finansinių atskaitomybių, deklaracijų pateikimą vykdė buhalterė S. P., kuriai už šį darbą buvo priskaitytas ir išmokėtas darbo užmokestis ir šios išlaidos pripažintos Bendrovės sąnaudomis. Teismas nuosprendyje nurodė, kad UAB „( - )“ tinkamai tvarkė tiriamojo laikotarpio buhalterinės apskaitą, kadangi įstatymas nedraudžia įmonės vadovui, sudarius darbo sutartį su vyr. buhalteriu dėl bendroves buhalterinės apskaitos tvarkymo, papildomai tam tikrų buhalterinių paslaugų atlikimui samdyti kelis buhalterius arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančią įmonę, tačiau teismas neatkreipė dėmesio būtent į tai, kad 2005-03-21 Buhalterinių paslaugų teikimo sutartis Nr. 05/03-21 su UAB „( - )“ sudaryta ne dėl papildomų buhalterinių paslaugų suteikimo UAB „( - )“, bet dėl UAB „( - )“ už laikotarpį nuo 2005-03-21 buhalterinių paslaugų suteikimo, kurios detaliai įvardintos šios sutarties 1.2. - 1.2.10 punktuose, papunkčiuose: kasdienių buhalterinių įrašų atlikimą, ketvirtinių balansų paruošimą, buhalterinių ataskaitų parengimą, mokesčių paskaičiavimą, finansinių ataskaitų paruošimą ir pateikimą Mokesčių inspekcijai, Socialinio draudimo fondo valdybai, darbuotojų atlyginimų ir su tuo susijusių mokesčių apskaičiavimą, mokestinių dokumentų parengimą ir kt. Specialistė ne tik specialisto išvadoje, bet ir teisminio nagrinėjimo metu patvirtino savo išvados teisingumą ir parodė, jog UAB „( - )“ direktorius R. Š. nesilaikė 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 9 str. reikalavimų, t. y., kad bendrovės vadovas turi parinkti tinkamą apskaitos politiką, atsižvelgdamas į Bendrovės vykdomą veiklą ir kitas konkrečias sąlygas, o šiuo atveju bendrovė nevykdė ūkinės veiklos, susijusios su pajamų gavimu, bendrovėje kitų samdomų darbuotojų nebuvo. Todėl specialistė padarė išvadą, kad už tą patį finansinės atskaitomybės laikotarpį dėl analogiškų buhalterinės apskaitos operacijų fiksavimo ir registravimo paslaugas turi teikti vienas iš 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 10 str. įvardintų apskaitą tvarkančių subjektų, kurių atsakomybė įvardinta to paties įstatymo 11, 14 straipsniuose. Šiuo atveju UAB „( - )“ direktorius R. Š., pasirinkdamas apskaitos politiką, ne tik sudarė sutartį su vienu iš 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. lX-574 10 str. įvardintu buhalterinę apskaitą tvarkančiu subjektų dėl analogiškų paslaugų atlikimo, bet ir nenustatė jų tarpusavio atsakomybės ribų bei nepranešė mokesčių administratoriui duomenų, kad UAB „( - )“ pagal 2005-03-21 Buhalterinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 05/03-21 vykdo einamojo laikotarpio UAB „( - )“ buhalterio paslaugas ir atsakinga už UAB „Venalis“ buhalterinės apskaitos tvarkymą laikotarpiu nuo 2005-03-21. Todėl nėra pagrindo abejoti specialisto išvada bei joje konstatuotų išvadų dėl 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 9,10 straipsnių reikalavimo nesilaikymo ir tuo, kad specialistė konstatavo, jog minėtoji buhalterinių paslaugų sutartis sudaryta be pagrindo, t. y. nesilaikant 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 9, 10, 11, 14 reikalavimų. Pažymėtina, kad 2005-03-21 Buhalterinių paslaugų teikimo sutartis Nr. 05/03-21 pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 straipsnį nėra apskaitos dokumentas, todėl specialisto išvadoje buvo vertinta tik šios sutarties pagrindu užfiksuotos UAB „( - )“ tiriamuoju laikotarpiu ūkinės operacijos. Teismas ne tik nevertino 2005-03-21 Buhalterinių paslaugų teikimo sutartyje Nr. 05/03-21 įvardintos buhalterinių paslaugų suteikimo sąvokos (apimties teikiamų paslaugų UAB „( - )“), tačiau teismas nuosprendyje visiškai nevertino ir to, kad 2008-04-18 specialisto išvadoje nustatyta, jog UAB „( - )“ nesilaikė 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 str. reikalavimų, ir kad būtent dėl šio straipsnio reikalavimo nesilaikymo buhalterinėje apskaitoje buvo įformintos tikrovės neatitinkančios ūkinės operacijos, tariamai suteiktos pagal 2005-03-21 Buhalterinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 05/03-21. Šios sutarties Nr. 05/03-21 5.2 punkte nurodyta, jog UAB „( - )“ atlieka prisiimtus sutartimi įsipareigojimus pagal UAB „( - )“ pateiktus finansinių metų dokumentus, kurie yra žymimi gavimo data, registruojami atskirame žurnale, pasirašant šalims, tačiau ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu ir teisminio nagrinėjimo metu specialistė konstatavo, jog nebuvo nustatyta, kad UAB „( - )“ būtų atlikęs paslaugas sutartyje nurodytomis sąlygomis pagal UAB „( - )“ pateiktus dokumentus. Be to, kaip parodė kaltinamieji bei liudytojas R. K., S. P. vykdė UAB „( - )“ skolinių įsipareigojimų susisteminimą už laikotarpį nuo 1998 m. iki 2005-01-01 bei teikė konsultacijos dėl skolų išieškojimų. Tačiau liudytojas R. K. nenurodė, kad S. P. laikotarpio nuo 1998 m. iki 2005-01-01 UAB „( - )“ buhalterinių dokumentų susisteminimą atliko kaip UAB „( - )“ atstovė, liudytojas teigė, kad teismui, nagrinėjančiam bylą dėl skolos išieškojimo, buvo būtina pateikti dokumentus, pagrindžiančius skolą. Todėl, prokurorės manymu, galimai S. P. vykdytos paslaugos atitiktų 2005-03-22 akcininko priimtą sprendimą dėl laikotarpio nuo 1998 m. iki 2005-01-01 UAB „( - )“ dokumentų tvarkymo ir įpareigojimo direktoriui sudaryti su UAB „( - )“ sutartį dėl šių paslaugų tiekimo, sumokant už šias paslaugas 72000 litų plius PVM. Tačiau tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, jog rašytinės sutarties sudaryta nebuvo, o UAB „( - )“ laikotarpio 2005-03-21 – 2006-05-05 buhalterinėje apskaitoje nėra fiksuotos ūkinės operacijos, pagrindžiančios UAB „( - )“ buhalterinių paslaugų suteikimą, sisteminant laikotarpio nuo 1998 m. iki 2005-01-01 UAB „( - )“ apskaitos dokumentus. Tačiau UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje apskaitytos būtent UAB „( - )“ pateiktos PVM sąskaitos faktūros apmokėjimui pagal 2005-03-21 Buhalterinių paslaugų teikimo sutartis Nr. 05/03-2, t. y. dėl einamojo laikotarpio (2005-03-21 – 2005-12-31) buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymo, t. y. PVM sąskaitos faktūros, kuriuose nurodytos tikrovės neatitinkančios ūkinės operacijos turinys. Svarbu ir tai, kad teismas nevertino ir tokių aplinkybių, kad UAB „( - )“ 1998-2005 m. apskaitos dokumentai jau 2005 m. gegužės - birželio mėn. buvo pateikti FNTT Tauragės skyriui, bei 2006-11-26 kratos protokolu iš UAB „( - )“ išimtų buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašo ir dokumentų, t. y., kad kratos metu buvo rasti tik nuo 2005 m. kovo mėn. UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai, pagal kuriuos ir buvo atliktas ūkinės finansinės veiklos tyrimas. Būtent šios aplinkybės paneigia kaltinamųjų pateiktą versiją, kad pagal 2005-03-21 Buhalterinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 05/03-21 buvo tvarkoma UAB „( - )“ apskaita, o taip pat paneigia ir teismo nuomonę, kad pagal šią sutartį atliktos finansinės operacijos užfiksuotos bei atvaizduotos apskaitos dokumentuose. Ne mažiau svarbi ir aplinkybė, kad kaltinamoji S. P. teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, jog nebuvo vykdoma 2005-03-21 Buhalterinių paslaugų teikimo sutartis Nr. 05/03-21, jos teigimu „ši sutartis tai tikras nesusipratimas“, o kaltinamasis R. Š., nors teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, jog sutartį skaitė, tačiau negalėjo paaiškinti šia sutartimi teikiamų paslaugų UAB „( - )“ teisminio nagrinėjimo metu įvardindamas, kad pagal šią sutartį buvo tvarkomi laikotarpio nuo 1998 m. iki 2005-01-01 UAB „( - )“ dokumentai, o ikiteisminio tyrimo metu, kad ši sutartis buvo dėl atstovavimo teismuose, išieškant skolas. Šios objektyvios aplinkybės, 2008-04-18 specialisto išvada, specialisto paaiškinimai, liudytojų R. K., J. J. parodymai, pačių kaltinamųjų parodymai neabejotinai patvirtina, jog 2005-03-21 Buhalterinių paslaugų teikimo sutartis Nr. 05/03-21 nebuvo vykdoma, šia sutartimi apspręstos paslaugos UAB „( - )“ nebuvo suteiktos, tačiau šios sutarties pagrindu UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje ūkinės operacijos dėl paslaugų suteikimo pagal šią sutartį įformintos apskaitos dokumentais, kurios neatitinka 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 str. reikalavimų bei tuo pačiu patvirtina, jog UAB „( - )“ tiriamuoju laikotarpiu nesilaikė to paties įstatymo 4 str. reikalavimų tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams. Svarbu ir tai, kad teismas nuosprendyje, vertindamas UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymą, nevertino specialisto išvadoje konstatuotų 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 9, 10, 13 str. reikalavimų nesilaikymo kaip visumos, o vertino tik šio įstatymo 10 straipsnį. Būtent dėl visumos 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. DC-574 9, 10, 13 str. reikalavimų nesilaikymo specialisto išvadoje konstatuota, kad negalima iš dalies nustatyti tiriamojo laikotarpio UAB „( - )“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo įsipareigojimo dydžio ir struktūros. Todėl teismas nepagrįstai konstatavo, jog visos 2008-04-18 specialisto išvados dėl įstatymų pažeidimų, tvarkant UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą bei negalimumo iš dalies nustatyti jos veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros padarytos remiantis tik sąlyga, kad 2005-03-21 UAB „( - )“ sudaryta su UAB „( - )“ buhalterinių paslaugų sutartis Nr. 02/03-21 yra nepagrįsta bei fiktyvi.

18Teismas, išteisindamas kaltinamuosius R. Š. ir S. P. dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo nepagrįstai nuosprendyje konstatavo, kad jų veika pasireiškė tik tuo, kad buvo vykdoma vienintelio bendrovės akcininko privalomu sprendimu sudaryta sutartis. Pažymėjo, jog už įmonės veiklos tikslų įgyvendinimą, įmonės ūkinės komercijos vykdymą, buhalterinės apskaitos organizavimą atsakingas įmonės vadovas, kuriuo tiriamuoju laikotarpiu buvo R. Š., kuris privalėjo vadovautis Akcinių bendrovių įstatymu Nr. IX-1889, bendrovės įstatais, kitais teisės aktais reglamentuojančiais, tiek įmonių ūkinės komercinės veiklos vykdymą, tiek buhalterinės apskaitos organizavimą. Bendrovės akcininkų teisės ir pareigos numatytos Akcinių bendrovių įstatyme Nr. IX-1889, tačiau nei teisės, nei pareigos vadovauti įmonės valdymui nenumatyta. Akcininkui numatyta neturtinė teisė kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo bendrovei, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šiuo atveju R. Š. buvo atsakingas už UAB „( - )“ sudarytą sutartį su UAB „( - )“, o už UAB „( - )“ teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymą buvo atsakinga vyr. buhalterė S. P. bei pagal 2005-03-21 Buhalterinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 05/03-21 UAB „( - )“, kurių reikalavimai dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo privalomi visiems darbuotojams. Akivaizdu, kad pagal R. Š. organizuotą, S. P. tvarkytą UAB „( - )“ tiriamojo laikotarpio buhalterinę apskaitą dėl specialisto išvadoje konstatuotų pažeidimų kilo pasekmės baudžiamajai atsakomybei atsirasti. Šią nusikalstamą veiką kaltinamieji padarė veikdami tiesiogine tyčia, užimdami direktoriaus ir buhalteres pareigas, žinojo realią UAB „( - )“ finansinę padėtį, pagal savo asmenines savybes galėjo ir privalėjo žinoti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, tačiau sąmoningai juos netinkamai vykdė ir, turėdami realias sąlygas, o būtent, vykdant darbines funkcijas tinkamai laikytis teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymo, todėl galėjo numatyti, kad gali kilti BK 222 str. numatyti padariniai, tačiau to norėjo. Akivaizdu ir tai, jog UAB „( - )“ direktorius R. Š. turėjo juridiškai apibrėžtų įgalinimų bendrovės turto atžvilgiu, taigi šis turtas buvo jo žinioje. CK 2.87 str., o taip pat Akcinių bendrovių įstatyme įtvirtinta bendrovės vadovo pareiga sąžiningai ir protingai veikti įmonės interesais, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų, vadovautis bendrovės įstatais, nepainioti jos turto su savo asmeniniu turtu. Mano, jog sąžiningas ir protingas pareigų atlikimas suponuoja ir tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą bendrovėje bei norminių aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, laikymąsi. Būtent todėl, jog realiai nebuvo vykdoma 2005-03-21 Buhalterinių paslaugų teikimo sutartis Nr. 05/03-21, ir apie tai žinant tiek direktoriui R. Š., tiek vyr. buhalterei S. P., kuri tuo pačiu metu buvo ir UAB „( - )“ atstovė, turinti atlikti buhalterines paslaugas pagal minėtą sutartį, ir tuo pačiu pagal užimamas pareigas R. Š. ir S. P. valdė svetimą turtą, dėl kurio turėjo teisiškai apibrėžtus įgalinimus, tačiau už šias tariamas paslaugas UAB „( - )“ sumokėjo 18490 Lt bendrovės „( - )“ lėšų, iš kurių 7550 Lt UAB „( - )“ grąžino R. Š., pervedant į asmeninę sąskaitą ir nurodydama, kad šias lėšas klaidingai pervedė UAB „( - )“. Tokiu būdu buvo iššvaistytas 10940 Lt UAB ,, ( - )“ turtas.

19R. Š. bei S. P. buvo akcininkui J. J. pateikę prašymus dėl atleidimo iš pareigų, o iš rašytinės medžiagos matyti, jog akcininkas J. J. buvo įpareigojęs pastaruosius pateikti finansinę veiklos ataskaitą ir dokumentus. Tačiau R. Š. (2006-01-04), S. P. (2005-12-02) po prašymų pateikimo dėl atleidimo iš pareigų, įpareigojimo perduoti dokumentus ir sudaryti finansinę ataskaitą, to nepadarė. Be to, iš bylos medžiagos matyti, jog akcininkas J. J. registruotu laišku pranešė apie jo sprendimą nuo 2006-01-26 atleisti R. Š. ir S. P. iš pareigų, todėl darytina išvada, jog tiek R. Š., tiek S. P. žinojo, kad bus atleisti iš pareigų tik įvykdžius minėtą reikalavimą, todėl kaltinamųjų teiginiai, kad nežinojo apie atleidimą iš darbo, yra nepagrįsti. 2005-12-01 direktorius R. Š. pranešė UAB ,, ( - )“ dėl sutarties nutraukimo. Pagal sudarytą sutartį apie ketinimą nutraukti sutartį turi būti pranešta prieš 30 d., todėl darytina išvada, kad nuo 2006-01-01 sutartis turėjo būti nutraukta bei su šalimis suderintas įsiskolinimo ir atsiskaitymo pagal sutartį klausimas, tačiau to padaryta nebuvo, o be to, UAB „( - )“ 2006-03-24 išrašė PVM sąskaitą faktūrą serija SJVB Nr. 0042869, pagal kurią priskaičiuoja 927,94 Lt delspinigių, pateisinant 10000 Lt sumos pervedimą UAB „( - )“ 2006-03-24. Akivaizdu ir tai, kad pateisinti 4448,38 litų delspinigių priskaičiavimą bei tariamai įvykdytas konsultavimo paslaugas 4691,21 Lt sumai pagal jau aukščiau minėtą buhalterinių paslaugų sutartį, jau po 2005-12-01 direktoriaus R. Š. pranešimo UAB ,, ( - )“ dėl sutarties nutraukimo ir 2005-11-02 PVM sąskaitos faktūros serija SJVB Nr. 0042862 1180 Lt sumai pagal 2005-03-21 Buhalterinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 05/03-21 pateikimo, buvo surašyti apskaitos dokumentai, pažeidžiant 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, Vyriausybės 2002-05-29 nutarimu Nr. 780 patvirtintų Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių reikalavimus dėl PVM sąskaitų naudojimo pagal numerius eiliškumo, t. y. 2006-03-24 serija SJVB Nr. 0042869 927,94 Lt sumai, 2005-12-31 serija SJVB Nr. 0042870 652,08 Lt sumai; 2005-12-01 serija SJVB Nr. 0042872 1180 Lt sumai; 2005-09-15 serija SJVB Nr. 0042887 968,94 Lt sumai; 2005-08-31 serija SJVB Nr. 0042888 1471,08 Lt sumai; 2005-06-02 serija SJVB Nr. 0042889 428,34 Lt sumai; 2005-11-30 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 0092400 4691,21 Lt sumai. S. P. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad jau 2005-10-11 dieną, kuomet buvo vykdomas 16990 Lt pervedimas UAB „( - )“, UAB „( - )“ dalyvių buvo aptarta, kad sekantis pervedimas UAB „( - )“ bus atliktas, kai UAB „( - )“ sąskaitoje bus pinigų, todėl, tiek R. Š., tiek S. P. iš anksto žinodami, kad į UAB „( - )“ sąskaitą turi įplaukti piniginės lėšos, R. Š., S. P. po jų atleidimo iš pareigų bei po 2005-03-21 Buhalterinių paslaugų teikimo sutarties Nr. 05/03-21 nutraukimo toliau disponavo informacija apie UAB „( - )“ finansinę padėtį, negrąžino ne tik UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentų, antspaudo, čekių knygelės, bet ir toliau disponavo UAB „Venalis“ sąskaitų aptarnavimo internetu slaptažodžiais, dė ko S. P. pervedė 100000 Lt UAB „( - )“ naudai, sumokant delspinigius ir įsiskolinimą už tariamai vykdytas paslaugas pagal 2005-03-21 Buhalterinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 05/03-21, dėl ko UAB „( - )“ patyrė 10000 Lt nuostolį. Nurodo, jog kaltinamoji S. P. teisminio nagrinėjimo metu patvirtino aplinkybę, jog 10000 Lt ji pervedė todėl, kad UAB „( - )“ nenorėjo atsiskaityti UAB „( - )“ už paslaugas, o jos manymu, turėjo būti atsiskaityta. Taigi kaltinamieji sąmoningais, S. P. aktyviais, R. Š. pasyviais veiksmais tyčia, panaudodami esminę apgaulę, žinodami, kad yra pranašesnėje padėtyje nei UAB „( - )“ akcininkas J. J., vengdami grąžinti UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, antspaudą, čekių knygelę, UAB „( - )“ sąskaitų aptarnavimo internetu slaptažodžių generatorių, įgijo 10000 Lt UAB „( - )“ turtą UAB „( - )“ naudai. Atsižvelgiant į visus aukščiau išvardintus R. Š., S. P. padarytų nusikalstamų veikų, numatytų BK 222 str. 1 d., 184 str. 1 d., 182 str. 1 d., objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius, ikiteisminio tyrimo metu nustatytus ir teismo posėdžio metu patikrintus įrodymus, konstatuotina, kad jie padarė jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 str. 1 d., 184 str. 1 d., 182 str. 1 d. UAB „( - )“ pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies, kadangi R. Š., S. P. nusikalstamais veiksmais UAB „( - )“ padaryta žala 20940 Lt.

20Teismo posėdyje prokurorė V. Tilvikienė prašė apeliacinį skundą tenkinti. Išteisintieji ir jų gynėjai prašė apeliacinį skundą atmesti.

21Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

22Apylinkės teismas R. Š. ir S. P. dėl visų jiems inkriminuotų kaltinimų išteisino motyvuodamas iš esmės tuo, kad byloje nėra pakankamai įrodymų, kurie leistų daryti kategorišką išvadą, kad tiek 2005-03-21 UAB „( - )“ sudaryta su UAB „( - )“ buhalterinių paslaugų sutartis Nr. 02/03-21, tiek pagal šią sutartį piniginių lėšų pervedimai UAB „( - )“ buvo fiktyvūs. Su tokia teismo išvada kolegija sutinka tik iš dalies.

23Siekiant motyvuotai įvertinti prokurorės apeliacinio skundo argumentus, apeliacinės instancijos teisme buvo atliktas įrodymų tyrimas, jo metu papildomai apklausti išteisintieji R. Š. ir S. P., liudytojas J. J., specialisto išvadą byloje pateikusi specialistė V. Lapienienė, taip pat teismo nutartimi prokurorė buvo įpareigota padaryti laikotarpio nuo 1998-01-01 iki 2004-12-31 UAB “ ( - )” buhalterinės apskaitos dokumentų poėmį (organizuoti poėmio atlikimą), organizuoti paimtų dokumentų apžiūrą siekiant nustatyti, ar juose yra duomenų, kad minimo laikotarpio buhalteriniai dokumentai buvo tvarkomi pagal 2005-03-21 buhalterinių paslaugų teikimo sutartį UAB “ ( - )”, bei ištirti prokurorės įpareigojimo vykdymo metu surinkti ir apygardos teismui pateikti duomenys.

24Apeliacinės instancijos teisme išteisintasis R. Š. parodė, kad į darbą UAB “ ( - )” jis ir S. P. buvo priimti akcininko J. J. sprendimu, daugiau darbuotojų nebuvo. Taip pat akcininkas nurodė sudaryti buhalterinių paslaugų sutartį su UAB „( - )“. Tauragės valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo akte nurodyta, kad iki jiems įsidarbinant apskaita UAB “ ( - )” buvo vedama pažeidžiant įstatymus. Dokumentai įmonėje buvo nesusegti. Dokumentai buvo sutvarkyti ir trūkumai ištaisyti. Taip pat buvo sutarta, kad UAB “ ( - )” yra skolingų asmenų, todėl reikės sutvarkyti dokumentus ir prisiteisti bendrovės naudai pinigus. Tokio darbo patirties jis turėjo. Ankstesnę dokumentaciją tvarkė UAB „( - )“, o S. P. tvarkė einamąją dokumentaciją. Sutartis su UAB „( - )“ buvo reali ir pagal ją buvo atlikti darbai. J. J. dokumentus atvežė į UAB „( - )“. Sutartys buvo pasirašytos vėliau. Sutvarkius dokumentus, ataskaitos buvo pateiktos Sodrai, mokesčių inspekcijai. UAB „( - )“ buvo priteista ir ji atgavo nemažai skolų, bendrovė tikrai gavo naudos. Sutvarkytų dokumentų pagrindu buvo kreiptasi į teismus. Jis negali pasakyti, ar UAB „( - )“ atliko viską, bet dauguma darbų jau buvo atlikta. Taip pat medžiaga buvo pateikta FNTT Tauragės skyriui. Sutartis su UAB „( - )“ buvo nutraukta, o kada nutraukta, jis negali pasakyti. Nutraukti sutartį reikalavo J. J.. Kodėl buvo nutraukta sutartis, jis paaiškinti negali. Laišką dėl atleidimo gavo, bet pareigas vykdė toliau, kadangi nebuvo kam atiduoti dokumentų, antspaudo. Bandė susisiekti su J. J., jis žadėjo dokumentus paimti. J. J. taip pat sakydavo, kad kitas direktorius perims dokumentus. Kodėl J. J. jį atleido, jis nežino ir jo nieko neklausė. Jo darbas tuo laikotarpiu, kai buvo atleistas, nebuvo intensyvus. Atlyginimo už tą laikotarpį jis negavo. Operacijos buvo atliekamos, nes buvo įsiskolinimai, buvo teikiamos ataskaitos. Jis pats prašėsi, kad jį atleistų, siuntė prašymą registruotu laišku. J. J. kalbėjo žodžiu, kad atlyginimą mokės, bet nesumokėjo. Kad sutvarkyti dokumentai Sodroje dėl atleidimo, jis nežinojo. Sodra ataskaitų nepriėmė ir tada jis sužinojo, kad yra atleistas. Kas paėmė ankstesnius dokumentus, jis nežino. Apie 10000 Lt pavedimą jis nieko nežinojo. Su S. P. dėl pavedimo jis nesitarė.

25Apeliacinės instancijos teisme išteisintoji S. P. parodė, kad ji į darbą buvo priimta J. J. sprendimu. Prašė įmonės dokumentų, kad galėtų sutvarkyti įmonės balansą. Visus dokumentus atnešė J. J.. Trūko kai kurių dokumentų. J. J. pateikė patikrinimo aktą, kuriame nurodyta sutvarkyti trūkumus. J. J. norėjo, kad dokumentai būtų ruošiami teismo procesuose. Ji prašė, kad būtų sudaryta sutartis už 1998-2004 metų laikotarpį. Reikėjo sudaryti pagrindinę sutartį. Sutartis nesudaryta iki šiol. Ji sutvarkė už 7 metus dokumentus nesudarius sutarties, buvo paruoštos visos finansinės ataskaitos. Derybas su J. J. vedė ji, žiūrėjo darbų apimtis. Tuo metu ji dirbo UAB „( - )“ samdoma darbuotoja, bendrovės vadovė buvo V. J., bendrovės savininkas pagal dokumentus buvo A. B.. Sutartį dėl buhalterinių paslaugų teikimo UAB „( - )“ pasirašė V. J.. UAB „( - )“ realiai paslaugas atliko. Sąskaitos buvo rašomos sistemingai, tuo momentu UAB „( - )“ liko skolingas UAB „( - )“. Atsiskaitymai vyko tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“. Kai į UAB „( - )“ sąskaitą įplaukė pinigų, J. J. liepė jai pervesti 16990 Lt į UAB „( - )“ sąskaitą. Kodus iš banko išėmė R. Š.. R. Š. ir J. J. liepė prisijungti prie banko ir ji pervedė 16990 Lt. Elektroninės bankininkystės sutartį ji matė, tačiau jos turinio nepamena. 16990 Lt pavedimą padarė ji. Kai buvo atliktas šis pervedimas, ji jau buvo UAB „( - )“ direktorė. Kai pinigai atėjo į UAB „( - )“, ji grąžino UAB „( - )“ 7550 Lt. Dėl 7550 Lt grąžinimo UAB „( - )“ J. J. nurodymą davė R. Š.. Kodėl tokius nurodymus davė J. J., ji nežino. Grąžindama pinigus ji nurodė, kad suma pervesta klaidingai. Nuo to pervedimo visos kortelės buvo jos žinioje. 10000 Lt pervedė taip pat pagal J. J. nurodymą, kadangi tuo metu su UAB „( - )“ nebuvo atsiskaityta. Iš darbo išėjo savo noru, nes J. J. nemokėjo jai atlyginimo ir neatsiskaitė su UAB „( - )“. Ji prašė atleisti 2005 m. gruodžio mėn., bet J. J. jos neatleido. Ji norėjo jam perduoti dokumentus. Sodroje dokumentų iš jos nepriėmė, pasakė, kad yra atleista. Ji paskambino R. Š., bet šis pasakė, kad jo neatleido. J. J. ją atleido 2006-01-26, tačiau apie atleidimą ji sužinojo 2006 m. balandžio mėn. R. Š. turėjo būti atleistas 2006-01-24, tačiau J. J. neatvyko ir neprėmė dokumentų.

26Apeliacinės instancijos teisme specialistė V. Lapienienė parodė, kad Buhalterinės apskaitos įstatymas (2001-11-06 Nr. IX-574) nustato eilę buhalterinės apskaitos tvarkymo metodų. Visų pirma pasirenkama apskaitos politika – tai bendrieji apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti bei pateikti. Ūkio subjekto vadovas turi parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, verslo pobūdį ir vadovaudamasis apskaitos standartais. Minėto įstatymo 10 str. numato: „Ūkio subjekto apskaitą tvarko: 1) ūkio subjekto apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys) arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris); 2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė; 3) pats savininkas; 4) ūkininkas arba jo ūkio nariai“, 11 str. numato: „1. Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir apskaitos paslaugas teikianti įmonė atsako už buhalterinių įrašų teisingumą ir finansinės atskaitomybės pateikimą laiku; 2. Vyriausiojo buhalterio (buhalterio) atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai; 3. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės atsakomybė nustatoma rašytinėje sutartyje, sudarytoje su užsakovu“, 14 str. numato, kad “Ūkio subjekto vadovas patvirtina asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius. Kai pagal sutartį apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė, dokumentų pasirašymo tvarka nustatoma sutartyje, sudarytoje su užsakovu. Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys“. Ji tyrė dokumentus nuo 2005-03-21 iki 2006-06-01. Tiriamu laikotarpiu už apskaitos tvarkymą UAB „( - )“ buvo atsakinga S. P.. UAB „( - )“ akcininko J. J. 2005-03-21 įsakymu nuo 2005-03-21 UAB „( - )“ vyr. buhalterės pareigoms buvo priimta S. P., o UAB „( - )“ direktorius R. Š. 2005-03-21 sudarė sutartį su UAB „( - )“ dėl buhalterinių paslaugų teikimo. Šioje sutartyje nebuvo numatyta atsakomybė UAB “ ( - )”. UAB „( - )“ nebuvo paskirtas žmogus, atsakingas už dokumentų perdavimą, registrą, suvestines UAB „( - )“. UAB „( - )“ nesilaikė sutarties sąlygų dėl dokumentų perdavimo – vykdytojas atlieka prisiimtus įsipareigojimus tik pagal užsakovo pateiktus dokumentus, ant kurių turi būti pažymėta gavimo data, jie turi būti užregistruoti vykdytojo žurnale. Vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo terminų pasibaigimo grąžinti užsakovui visus gautus dokumentus, šis grąžinimas taip pat turi būti fiksuojamas su šalių parašais ir antspaudais. Laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-06-01 dokumentų, patvirtinančių, kada dokumentai gauti ir kada grąžinti, nėra. Ji nenustatė, kad sutartis būtų vykdoma - sąskaitos yra įtrauktos į UAB “ ( - )” apskaitą, bet nėra patvirtinančių dokumentų, kad UAB “ ( - )” atliko buhalterines paslaugas. UAB „( - )“ buvo priimta buhalterė, pagal sąskaitų kiekį (6-7 sąskaitos) nebuvo tikslinga dar samdyti firmos sąskaitoms tvarkyti. Jei daug dokumentų, gali daug buhalterių tvarkyti buhalterinius dokumentus. Taigi iš jai pateiktų dokumentų tiriamu laikotarpiu, t.y. nuo 2005-03-21 iki 2006-06-01, ji padarė išvadą, kad UAB „( - )“ nepasirinko tinkamos apskaitos politikos. Jai nebuvo pateikti dokumentai nuo 1998 m. iki 2005-03-01, nes tai neįėjo į jos tiriamą laikotarpį. UAB “ ( - )” dokumentuose nuo 2005-03-01 nėra patvirtinančių duomenų apie buhalterinių dokumentų tvarkymą nuo 1998 m. 2005-03-21 buhalterinių paslaugų sutartyje nėra užuominų apie praeities reikalų tvarkymą. Tauragės mokesčių inspekcijos aktas nėra buhalterinis dokumentas, jei mokesčių inspekcija būtų nurodžiusi UAB “ ( - )” pašalinti trūkumus, turėjo būti trūkumų pašalinimo sutartis už tam tikrą sumą, juk tuo laiku turėjo būti vedama buhalterinė apskaita. Sutarties, kad tai pavesta UAB “ ( - )”, nėra. Nematydama dokumentų, ji negali spėlioti, kas buvo daryta praeityje. Jei kažkas buvo daryta už 7 metus, turėjo būti dokumentai, patvirtinantys pateikimą, grąžinimą. Šiuo atveju ji nematė darbų atlikimą patvirtinančių dokumentų.

27Kolegijos nuomone, nors UAB „( - )“ su UAB „( - )“ sudarytoje buhalterinių paslaugų sutartyje nėra nurodytas laikotarpis, už kurį turėjo būti tvarkoma buhalterinė apskaita, tačiau iš minėtų R. Š. ir S. P. parodymų matyti, kad ankstesnės dokumentacijos tvarkymą buvo ketinama pavesti UAB „( - )“, o S. P. turėjo tvarkyti einamąją dokumentaciją, t. y. priešingai, nei teigia specialistė, S. P., kaip UAB „( - )“ buhalterės, ir UAB „( - )“ pagal sutartį atliekamos funkcijos neturėjo dubliuotis. Taigi kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos argumentais, jog tuo metu galiojusios Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. nuostatos, jog „Ūkio subjekto apskaitą tvarko: 1) ūkio subjekto apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys) arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris); 2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė; 3) individualios įmonės vadovas ir gyventojas, kuris verčiasi individualia veikla; 4) ūkininkas arba ūkininko partneriai“, nedraudė bendrovės vadovui, sudarius darbo sutartį su vyr. buhalteriu dėl bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymo, papildomai tam tikrų buhalterinių paslaugų atlikimui samdyti kitus buhalterius arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančią įmonę. Tuo būdu R. Š., kaip UAB „( - )“ direktorius, tą pačią dieną, 2005-03-21, sudarydamas darbo sutartį su S. P. užimti UAB „( - )“ buhalterės pareigas ir buhalterinių paslaugų teikimo sutartį su UAB „( - )“, minėtų Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. nuostatų nepažeidė. Kita vertus, R. Š., kaip UAB „( - )“ direktorius būdamas susietas su UAB „( - )“ pasitikėjimo (fiduciariniais) santykiais, reiškiančiais, kad bendrovės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai bendrovės, t. y. jos akcininkų interesais, negalėjo nevykdyti UAB „( - )“ vienintelio akcininko J. J. 2005-03-21 sprendimų priimti S. P. UAB „( - )“ vyr. buhalterės pareigoms, mokant 250 Lt mėnesinį atlyginimą (t. 3, b. l. 184) ir įpareigoti R. Š. pasirašyti sutartį su UAB „( - )“ dėl buhalterinių paslaugų teikimo, mokant 1000 Lt + PVM per mėnesį (t. 1, b. l. 123). Esant išdėstytoms aplnkybėms akivaizdu, kad kaltinimas R. Š., kad jis pažeisdamas 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo Nr. IX-574 9 str. 2 p., kuriame nurodyta, kad „Ūkio subjekto vadovas turi parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, verslo pobūdį ir vadovaudamasis apskaitos standartais“; 10 str. 1 d. 1 p., kuriame nurodyta, kad „ūkio subjekto apskaitą tvarko: 1) ūkio subjekto apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys) arba vyriausiasis buhalteris“, nepasirinko tinkamos UAB „( - )“ apskaitos politikos, neatsižvelgė į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį, nepasitvirtino.

28Nepaisant to, kolegija, atsižvelgdama į specialistės parodymus, jog 2005-03-21 buhalterinių paslaugų sutartyje nėra nuorodų apie praeities reikalų tvarkymą, o ji, tirdama UAB „( - )“ dokumentus už laikotarpį nuo 2005-03-21 iki 2006-06-01, nematė jokių dokumentų, patvirtinančių buhalterinių dokumentų tvarkymą nuo 1998 m., siekdama įvertinti R. Š. ir S. P. kontrargumentus, jog 2005-03-21 sutartis su UAB „( - )“ buvo reali ir pagal ją buvo atlikti darbai, nutartimi įpareigojo prokurorę padaryti laikotarpio nuo 1998-01-01 iki 2004-12-31 UAB “ ( - )” buhalterinės apskaitos dokumentų poėmį (organizuoti poėmio atlikimą), organizuoti paimtų dokumentų apžiūrą siekiant nustatyti, ar juose yra duomenų, kad minimo laikotarpio buhalteriniai dokumentai buvo tvarkomi pagal 2005-03-21 buhalterinių paslaugų teikimo sutartį UAB “ ( - )”.

29Nors prokurorei dėl objektyvių priežasčių nepavyko surasti laikotarpio nuo 1998-01-01 iki 2004-12-31 UAB “ ( - )” buhalterinės apskaitos dokumentų, tačiau kiti prokurorės surinkti ir apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys kartu su kitais byloje surinktais įrodymais paneigia R. Š. ir S. P. versiją, jog pagal 2005-03-21 sutartį su UAB „( - )“ realiai buvo atlikti darbai.

30Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Tauragės apskrities skyrius 2010-10-28 rašte nurodė, kad FNTT Tauragės apskrities skyriuje 2005-05-25 pagal UAB „( - )“ gen. direktoriaus R. Š. pareiškimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikaltimų, numatytų BK 222 str. 1 d., 183 str. 2 d., 184 str. 2 d. Ikiteisminio tyrimo metu ūkinės finansinės veiklos tyrimui už laikotarpį nuo 1999-01-01 iki 2005-05-20 iš bendrovės direktoriaus R. Š. buvo pareikalauti ir 2005-06-13 bei 2005-06-30 paimti UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai pagal reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolus, o pagal 2006-05-24 pakvitavimą UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai grąžinti UAB „( - )“ vieninteliam akcininkui J. J. (pridėtos dokumentų kopijos visiškai patvirtino minėtą informaciją). Iš šio rašto turinio matyti, kad UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai nuo 2005-06-13 iki 2006-05-24 buvo FNTT Tauragės apskrities skyriuje, todėl akivaizdu, kad šiuo laikotarpiu jokių minimų dokumentų tvarkymo paslaugų UAB „( - )“ pagal 2005-03-21 sutartį fiziškai negalėjo atlikti.

31Pagal UAB „( - )“ su UAB „( - )“ 2005-03-21 sudarytos buhalterinių paslaugų sutarties Nr. 02/03-21 9.3. punktą Vykdytojas (UAB „( - )“) atlieka prisiimtus įsipareigojimus tik pagal Užsakovo (UAB „( - )“) pateiktus dokumentus, kurie yra žymimi gavimo data, registruojami atskirame Vykdytojo žurnale, pasirašant Užsakovo įgaliotam atstovui (Užsakovo įgalioto atstovo parašo nereikia, jei jis dokumentus išsiuntė registruotu paštu), o pagal 9.4. punktą Vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po Lietuvos Respyblikos teisės aktais numatytų atskaitomybės pateikimo terminų pasibaigimo grąžinti Užsakovui visus gautus per ataskaitinį periodą dokumentus. Dokumentų grąžinimas fiksuojamas dokumentų priėmimo aprašuose šalių parašais ir antspaudais. Pagal minėtas sutarties nuostatas, tuo atveju, jei sutartis buvo realiai vykdoma, UAB „( - )“ turėjo likti dokumentų, patvirtinančių, kada dokumentai gauti ir kada grąžinti. Tačiau UAB „( - )“ direktorė I. G. 2010-10-28 rašte (t. 8, b. l. 146) nurodė, kad UAB „( - )“ neturi nei pirminių, nei suvestinių UAB „( - )“ laikotarpio nuo 1998-01-01 iki 2005-01-01 apskaitos dokumentų, taip pat neturi dokumentų perdavimo-priėmimo aktų, sutarties dėl UAB „( - )“ laikotarpio nuo 1998-01-01 iki 2005-01-01 dokumentų tvarkymo, pavedimo (įsakymo) dėl asmens paskyrimo tvarkyti UAB „( - )“ laikotarpio nuo 1998-01-01 iki 2005-01-01 buhalterinius dokumentus, atliktų darbų perdavimo aktų, PVM sąskaitos-faktūros dėl apmokėjimo už atliktus darbus už laikotarpį nuo 1998-01-01 iki 2005-01-01, apmokėjimo dokumentų, išrašo iš registrų dėl tarpusavio įsiskolinimo už laikotarpį nuo 1998-01-01 iki 2005-01-01. Be to, specialistė V. Lapienienė, 2010-11-18 apžiūrėjusi iš UAB „( - )“ gautą elektroninę laikmeną, kuriame yra dokumentų aplankas, pavadintas „( - )“ (S. P. apeliacinės instancijos teisme teigė, kad būtent šie duomenys gali patvirtinti jos versiją dėl paslaugų atlikimo), pateikė išvadą, jog pagal CD užfiksuotus duomenis negalima įvertinti laikotarpio nuo 1998-01-01 iki 2004-12-31 UAB „( - )“ tvarkomą buhalterinę apskaitą, todėl netikslinga pagal šiuos duomenis atlikti UAB „( - )“ laikotarpio nuo 1998-01-01 iki 2004-12-31 ūkinės finansinės veiklos tyrimą (t. 8, b. l. 44). Abejoti šia specialistės išvada nėra pagrindo, prie apžiūros protokolo pridėtų atspausdintų priedų Nr. 1 („Atostogos“), Nr. 2 („Darbuotojai“), Nr. 3 („Balans“) turinys šią išvadą visiškai atitinka. Be to, Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2010-09-07 rašte paaiškino, kad pridedamu 2002-12-23 patikrinimo aktu ir 2003-01-15 sprendimu nebuvo duotas mokesčių administratoriaus nurodymas sutvarkyti laikotarpio nuo 1998-01-01 iki 2004-12-31 UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus (t. 7, b. l. 98-124).

32Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, jog nepaisant to, kad R. Š., vykdydamas UAB „( - )“ vienintelio akcininko J. J. sprendimą ir 2005-03-21 sudarydamas buhalterinių paslaugų teikimo sutartį su UAB „( - )“, nepažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. nuostatų, tačiau pagal šią sutartį UAB „( - )“ jokių darbų realiai neatliko.

33Šios išvados negali paneigti ir liudytojo R. K. pirmosios instancijos teisme (t. 6, b. l. 180) duoti parodymai (šio liudytojo parodymus apylinkės teismas įvertino kaip patvirtinančius R. Š. ir S. P. parodymus), kad pagal sudarytą teisinių paslaugų teikimo sutartį jis atstovavo UAB „( - )“ teismuose, siekiant prisiteisti iš UAB „( - )“ gana didelį įsiskolinimą. Į Vilniaus apygardos teismą jam teko vykti du ar tris kartus, kartu vyko ir S. P., ji atstovavo UAB „( - )“ kaip buhalterė – teikė paaiškinimus buhalteriniais klausimais. Atsakydamas į prokurorės klausimą, R. K. atsakė, kad nepamena, ar S. P. atstovavo kaip UAB „( - )“ buhalterė, ar kaip UAB „( - )“ vadovė, apie UAB „( - )“ sužinojo daug vėliau. Atsakydamas į gynėjo klausimus, R. K. atsakė žinojęs, kad UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarko S. P., dėl 1998-2005 m. dokumentų, kuriuos reikėdavo pateikti teismui, jis taip pat kreipdavosi į S. P.. Šio laikotarpio buhalteriniai dokumentai nebuvo sutvarkyti, J. J. ir S. P. buvo minėję, kad reikia imti ir sutvarkyti visus šiuos dokumentus. Iš aptartų R. K. parodymų matyti, kad šis liudytojas tik girdėjo apie galimą 1998-2005 m. dokumentų tvarkymą, tačiau jokių konkrečių duomenų apie tai, kad šio laikotarpio dokumentai buvo tvarkomi, jis nenurodė, išskyrus tai, kad S. P. teikė jam kai kuriuos to laikotarpio duomenis, reikalingus bylinėjantis teisme. Beje, apeliacinės instancijos teisme liudytojas J. J. parodė, kad 1998-2003 metų buhalteriniai dokumentai buvo sutvarkyti, matėsi visi duomenys, S. P. tik padarė suvestinę nuo 2002 ar 2003 metų ir dokumentai buvo pateikti Vilniaus apygardos teismui. S. P. padarė tik apyrašą, pagal kurį dokumentus teikė teismui. Keliuose lapuose buvo surašyti mechaniniai įrengimai ir jų kainos. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad, kaip jau minėta, UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai nuo 2005-06-13 iki 2006-05-24 buvo FNTT Tauragės apskrities skyriuje ir šiuo laikotarpiu jokių minimų dokumentų tvarkymo paslaugų UAB „( - )“ pagal 2005-03-21 negalėjo atlikti, kolegija nemato pamatuoto pagrindo liudytojo R. K. parodymus vertinti kaip patvirtinančius R. Š. ir S. P. versiją apie realių darbų atlikimą.

34Iš 2005-11-14 UAB „( - )“ akcininko J. J. sprendimo Nr. 7 turinio, kuriame konstatuota, kad bendrovės direktorius nevykdo akcininko sprendimo ir kas mėnesį bei ketvirtį nepateikia ataskaitos, nepateikė bendrovės veiklos rezultatų, planų, prognozės einamiems metams, veiklos strategijos, darytina išvada, jog J. J. jau tuo metu galimai turėjo informacijos apie netinkamą UAB „( - )“ piniginių lėšų panaudojimą. Tokiai išvadai pagrindo duoda ir ta aplinkybė, jog tik 2005-12-16 UAB „( - )“ akcininko J. J. sprendimu Nr. 8 (t. 1, b. l. 16) R. Š. buvo įpareigotas: 1) pareikalauti iš S. P. raštiško paaiškinimo, kokiu pagrindu sau ir savo įmonei išmokėjo atlyginimus ir papildomai išrašė be sutarties PVM sąskaitą faktūrą 72000 Lt sumai; 2) atleisti S. P. iš vyr. buhalterės pareigų, perdavus buhalterijos dokumentus; 3) kreiptis į UAB „( - )“ dėl PVM sąskaitos faktūros pripažinimo negaliojančia ir aptarnavimo sutarties nutraukimo (t. 1, b. l. 16), tuo tarpu R. Š. jau 2005-12-01 įteikė UAB „( - )“ direktorei S. P. įspėjimą dėl buhalterinių paslaugų sutarties nutraukimo (t. 1, b. l. 12), o 2005-12-02 S. P. pateikė prašymą J. J. atleisti ją iš pareigų nuo 2005-12-02 (t. 4, b. l. 55). Galima spręsti, kad tokius veiksmus R. Š. ir S. P. atliko suvokę, jog J. J. rimtai pradėjo domėtis UAB „( - )“ piniginių lėšų panaudojimu, kuris neatitiko jų ir J. J. susitarimų. Maža to, suvokę, kad artimiausiu metu gali būti atleisti iš darbo ir dėl to nebegalės tęsti savo nusikalstamų veikų, UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje atvaizduojant PVM sąskaitas faktūras už neatliktas paslaugas ir tokiu būdu iššvaistant UAB „( - )“ pinigus, R. Š. ir S. P. be „einamosios“ 2005-12-01 PVM sąskaitos faktūros serija SJVB Nr. 0042872 1180,00 Lt sumai, UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje atvaizdavo ir 2005-11-30 PVM sąskaitą faktūrą serija SJVB Nr. 0092400 4691,21 Lt sumai už konsultacines paslaugas, kurias teikti nebuvo sutarta UAB „( - )“ su UAB „( - )“ 2005-03-21 sudarytoje buhalterinių paslaugų sutartyje Nr. 02/03-21. Be to, įvertinus jau minėto 2005-12-16 UAB „( - )“ akcininko J. J. sprendimo Nr. 8 turinį bei po to sekusius J. J. veiksmus R. Š. ir S. P. atžvilgiu, akivaizdžiai neįtikima yra S. P. versija, jog pervesti pinigus į UAB „( - )“ nurodė J. J.. Kolegijos nuomone, neatsitiktinis buvo ir paskutinis 2006-03-24 atliktas būtent 10000 Lt pervedimas. Iš specialisto išvados matyti, kad pagal PVM sąskaitas faktūras: 2005-04-15 serija SJVB Nr. 0042820 suma 2360,00 Lt, 2005-05-05 serija SJVB Nr. 0042826 suma 1180,00 Lt, 2005-06-01 serija SJVB Nr. 0042829 suma 1180,00 Lt, 2005-07-01 serija SJVB Nr. 0042840 suma 1180,00 Lt, 2005-08-01 serija SJVB Nr. 0042846 suma 1180,00 Lt, 2005-09-07 serija SJVB Nr. 0042849 suma 1180,00 Lt, 2005-10-18 serija SJVB Nr. 0042855 suma 1180,00 Lt, 2005-11-02 serija SJVB Nr. 0042862 suma 1180,00 Lt, 2005-11-30 serija SJVB Nr. 0092400 suma 4691,21 Lt, 2005-12-01 serija SJVB Nr. 0042872 suma 1180,00 Lt, UAB „( - )“ atliko paslaugų už 16491,21 Lt, o pagal PVM sąskaitas faktūras: 2005-06-02 serija SJVB Nr. 0042889 suma 428,34 Lt, 2005-08-31 serija SJVB Nr. 0042888 suma 1471,08 Lt, 2005-09-15 serija SJVB Nr. 0042887 suma 968,94 Lt, 2005-12-31 serija SJVB Nr. 0042870 suma 652,08 Lt, 2006-03-24 serija SJVB 0042869 suma 927,94 Lt, UAB „( - )“ priskaičiavo 4448,38 Lt delspinigių už nesavalaikį atsiskaitymą už suteiktas paslaugas. Taigi UAB „( - )“ išrašė sąskaitų už bendrą 20939,59 Lt arba suapvalinus 20940 Lt sumą, t. y. tokią pat sumą, kuri buvo ir apmokėta: pagal 2005-06-02 kasos pajamų orderį Nr. 35606740 – 1000 Lt, kasos pajamų orderį Nr. 35606796 – 500 Lt; 2005-10-11 pavedimą – 9440 Lt (pervesta 16990 Lt, bet po to 7550 Lt grąžinta), 2006-03-24 mokėjimo pavedimą – 10000 Lt, iš viso 20940 Lt. Iš to seka, kad 10000 Lt pervedimo dieną buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra SJVB 0042869 927,94 Lt delspinigių sumai, t. y. tokiai sumai, kurią pridėjus prie kitų neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų, 2005-03-24 susidarė būtent 10000 Lt UAB „( - )“ įsiskolinimas UAB „( - )“. Jau aptartų aplinkybių kontekste, šios aplinkybės neabejotinai rodo R. Š. ir S. P. tyčią apskaityti UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje PVM sąskaitas faktūras už neatliktas buhalterines ir konsultacines paslaugas už 16491,21 Lt ir paskaičiuotus 4448,38 Lt delspinigius už nesavalaikį atsiskaitymą už neva suteiktas buhalterines ir konsultacines paslaugas. Beje, išdėstytos aplinkybės iš esmės atitinka liudytojo J. J. apeliacinės instancijos teisme duotus parodymus, jog buvo nuspręsta, kad jei UAB „( - )“ bus vyr. buhalterė, sutarties su UAB „( - )“ nebus, o jei nebus buhalterės, UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus tvarkys UAB „( - )“, tačiau vėliau jis sužinojo, kad buvo priimta ir S. P., ir sudaryta sutartis su UAB „( - )“, tada priėmė sprendimą nutraukti sutartį su UAB „( - )“, kas tik patvirtina, jog UAB „( - )“, nors galimai ir buvo ketinama jai pavesti tai tvarkyti (tai patvirtina ir 2005-03-22 akcininko priimtas sprendimas dėl laikotarpio nuo 1998 m. iki 2005-01-01 UAB „( - )“ dokumentų tvarkymo ir įpareigojimo direktoriui sudaryti su UAB „( - )“ sutartį dėl šių paslaugų tiekimo, sumokant už šias paslaugas 72000 litų plius PVM, kuris liko nerealizuotas) jokių realių darbų tvarkant 1998-01-01 - 2004-12-31 laikotarpio UAB „( - )“ dokumentus neatliko.

35Taigi apeliacinės instancijos teisme patvirtinus specialistės V. Lapienienės 2008-04-18 specialisto išvadoje dėl UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos konstatuotas aplinkybes, jog UAB „( - )“ apskaitoje tiriamuoju laikotarpiu 2005-03-21 iki 2006-06-01 buvo apskaityti dokumentai už UAB „( - )“ tariamas (realiai nesuteiktas) paslaugas, kolegija nemato pamatuoto pagrindo nesutikti su specialisto išvada, jog tokiais veiksmais R. Š. ir S. P. pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. „Apskaitos dokumentų rekvizitai“, kuriame nurodyta, kad „privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai; <...> 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys“ ir dėl šių pažeidimų laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-06-01 iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimo dydžio ir struktūros (t. 3., b. l. 99-117).

36Pagal BK 3 str. 1 d. veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas. Nusikalstamos veikos padarymo laikas yra veikimo (neveikimo) laikas arba baudžiamojo įstatymo numatytų padarinių atsiradimo laikas, jeigu asmuo norėjo, kad padariniai atsirastų kitu laiku. R. Š. ir S. P. kaltinami apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-05-05. Šiuo nuosprendžiu nustatyta, kad nusikalstamus veiksmus, įtakojusius teisingą buhalterinę apskaitą, R. Š. ir S. P. darė nuo 2005-04-15 (pirmoji PVM sąskaita faktūra) iki 2006-03-24 (paskutinė PVM sąskaita faktūra ir 10000 Lt pervedimas). Taigi apgaulingos apskaitos tvarkymas apėmė laikotarpį nuo 2005-04-15 iki 2006-03-24. Teismų praktikoje laikoma, kad esant tęstinei nusikalstamai veikai, veikos padarymo laikas yra visas laikas, kurio metu as­muo da­rė bau­džia­ma­ja­me įsta­ty­me nu­ma­ty­tas vei­kas, o tokia veika laikoma baigta, kai buvo padaryta paskutinė pavojinga veika, ar nu­si­kals­ta­ma vei­ka bu­vo nu­trauk­ta. Duomenų, jog R. Š. ir S. P. norėjo, kad BK 222 str. 1 d. numatyti padariniai atsirastų vėliau, byloje nėra. Esant išdėstytoms aplinkybėms, tikslinamas R. Š. ir S. P. padaryto nusikaltimo, numatyto BK 222 str. 1 d., padarymo laikas, nustatant, kad R. Š. ir S. P. apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą laikotarpiu nuo 2005-04-15 iki 2006-03-24.

37Aukščiau aptartais įrodymais (nebeatkartojant pirmosios instancijos teismo nuosprendyje pateikto smulkaus įrodymų turinio išdėstymo ir pasisakant dėl įrodymų turinio tik tiek, kiek tai reikalinga BPK 305 str. 1 d. 1-4 punktuose išvardintoms aplinkybėms konstatuoti priimant naują apeliacinės instancijos teismo nuosprendį) kolegija laiko patikimai nustatytu, jog R. Š. ir S. P. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, t. y.:

38R. Š., laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-01-26 būdamas UAB „( - )“, įm. k. ( - )1, įregistruotos ( - ), generaliniu direktoriumi, o laikotarpiu nuo 2006-01-27 iki 2006-05-05, nors 2006-01-09 vienintelio akcininko sprendimu Nr. 9 atleistas iš generalinio direktoriaus pareigų, bet vykdęs generalinio direktoriaus pareigas, vadovaujantis 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. „Atsakomybė už buhalterinės apskaitos organizavimą“, būdamas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, o S. P., laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-01-26 būdama UAB „( - )“, įm. k. ( - ), įregistruotos ( - ) vyr. buhaltere, o laikotarpiu nuo 2006-01-27 iki 2006-05-05, nors 2006-01-09 vienintelio akcininko sprendimu Nr. 9 atleista iš vyr. buhalterio pareigų, bet vykdžiusi vyr. buhalterės pareigas, vadovaujantis 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 str. „Vyriausiojo buhalterio ir apskaitos paslaugas teikiančios įmonės atsakomybė“, būdama atsakinga už buhalterinių įrašų teisingumą ir finansinės atskaitomybės pateikimą laiku, bei vadovaujantis to paties įstatymo 4 str., privalėdami tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informaciją būtų tinkama, objektyvi, palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams, pažeisdami 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo Nr. IX-574 13 str. „Apskaitos dokumentų rekvizitai“, kuriame nurodyta, kad „privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai; <...> 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys; <...>“, laikotarpiu nuo 2005-04-15 iki 2006-03-24 tyčia, veikdami bendrai apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, dėl ko UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje apskaitos dokumentais buvo apskaityti tikrovės neatitinkantys duomenys apie realiai neįvykusias ūkines operacijas, pagal kuriuos negalima nustatyti tikrojo ūkinės operacijos tapatumo, o būtent:

39pagal PVM sąskaitas faktūras: 2005-04-15 serija SJVB Nr. 0042820 suma 2360,00 Lt, 2005-05-05 serija SJVB Nr. 0042826 suma 1180,00 Lt, 2005-06-01 serija SJVB Nr. 0042829 suma 1180,00 Lt, 2005-07-01 serija SJVB Nr. 0042840 suma 1180,00 Lt, 2005-08-01 serija SJVB Nr. 0042846 suma 1180,00 Lt, 2005-09-07 serija SJVB Nr. 0042849 suma 1180,00 Lt, 2005-10-18 serija SJVB Nr. 0042855 suma 1180,00 Lt, 2005-11-02 serija SJVB Nr. 0042862 suma 1180,00 Lt, 2005-11-30 serija SJVB Nr. 0092400 suma 4691,21 Lt, 2005-12-01 serija SJVB Nr. 0042872 suma 1180,00 Lt; iš viso 16491,21 Lt, kuriose nurodytas ūkinės operacijos turinys – buhalterinių paslaugų gavimas iš UAB „( - )“;

40pagal 2005-06-02 kasos pajamų orderį Nr. 35606740 – 1000 Lt sumai, kasos pajamų orderį Nr. 35606796 – 500 Lt sumai; 2005-10-11 pavedimą – 16990 Lt sumai, iš viso 18490 Lt, kuriose nurodytas ūkinės operacijos turinys – „apmokėjimas už buhalterinių paslaugų gavimą iš UAB „( - )“;

412006-03-24 mokėjimo pavedimą iš UAB „( - )“ atsiskaitomosios sąskaitos ( - ), AB bankas „Snoras“, kurio pervesta 10000 Lt į UAB „( - )“ sąskaitą Nr. ( - ) bei kurio ūkinės operacijos turinys – apmokėjimas delspinigių už pavėluotus atlyginimus, tai yra UAB „( - )“ buhalterinių paslaugų suteikimą. Dėl šių pažeidimų laikotarpiu nuo 2005-04-15 iki 2006-03-24 nebuvo galima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

42Šiuo nuosprendžiu pripažinus nustatytu, kad R. Š. ir S. P. apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, apskaitydami joje dokumentus, kuriuose užfiksuotos tariamos, realiai neįvykusios, operacijos, ir apmokėdami šiuose dokumentuose nurodytas pinigų sumas, kolegija konstatuoja, kad tokiais veiksmais R. Š. ir S. P. tyčia iššvaistė UAB „( - )“ 20940 Lt turtą.

43Kolegija nesutinka su kaltinamajame akte sukonstruotu kaltinimu R. Š. ir S. P., jog jų veiksmai kvalifikuotini pagal BK 184 str. 1 d. kaip 10940 Lt iššvaistymas ir pagal BK 182 str. 1 d. kaip 10000 Lt svetimo turto įgijimas apgaule (sukčiavimas). Tokią konstrukciją, matyt, lėmė ta aplinkybė, jog 10940 Lt buvo apmokėta tuo laikotarpiu (nuo 2005-03-21 iki 2006-01-26), kai R. Š. ir S. P. ėjo generalio direktoriaus ir buhalterės pareigas, o 10000 Lt buvo pervesta tuo laiku (nuo 2006-01-27 iki 2006-05-05), kai R. Š. ir S. P. 2006-01-09 vienintelio akcininko sprendimu Nr. 9 buvo atleisti iš generalinio direktoriaus ir buhalterės pareigų, bet vykdę generalinio direktoriaus ir buhalterės pareigas. Pirmiausia, tokia konstrukcija yra prieštaringa, kadangi iš pačios formuluotės matyti, kad tiek 10940 Lt, tiek 10000 Lt, t. y. visą 20940 Lt sumą R. Š. ir S. P. apmokėjo eidami generalinio direktoriaus ir buhalterės pareigas (to neginčija ir patys kaltinamieji, teigdami, jog pervedant 10000 Lt jie nežinojo, kad yra atleisti). Antra, jau aukščiau išsamiai aptarta, kad 10000 Lt pervedimas buvo tąsa ankstesnių nusikalstamų veiksmų, t. y. ši suma buvo pervesta už tariamą anksčiau susidariusį UAB „( - )“ įsiskolinimą UAB „( - )“ už tariamas paslaugas, išskyrus 10000 Lt pervedimo dieną išrašytą PVM sąskaitą faktūrą SJVB 0042869 927,94 Lt delspinigių sumai, t. y. tokiai sumai, kurią pridėjus prie kitų neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų, 2005-03-24 susidarė būtent 10000 Lt UAB „( - )“ įsiskolinimas UAB „( - )“. Esant tokioms aplinkybėms, R. Š. versija, jog jis nežinojo, kad S. P. 2006-03-24 pervedė UAB „( - )“ 10000 Lt, t. y. galutinai užbaigė apmokėjimus už tariamas paslaugas, yra atmestina, juolab, kad ir ankstesnis 16990 Lt pervedimas buvo atliktas tokiu pačiu būdu S. P. naudojantis elektroninės bankininkystės paslauga bei jai valdant tokiam operacijai atlikti reikalingus banko kodus.

44Išdėstytos aplinkybės neabejotinai rodo R. Š. ir S. P. tyčią iššvaistyti 20940 Lt UAB „( - )“ turtą, apskaitant UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje PVM sąskaitas faktūras už neatliktas buhalterines ir konsultacines paslaugas už 16491,21 Lt ir paskaičiuotus 4448,38 Lt delspinigius už nesavalaikį atsiskaitymą už neva suteiktas buhalterines ir konsultacines paslaugas.

45Taigi aukščiau aptartais įrodymais (nebeatkartojant pirmosios instancijos teismo nuosprendyje pateikto smulkaus įrodymų turinio išdėstymo ir pasisakant dėl įrodymų turinio tik tiek, kiek tai reikalinga BPK 305 str. 1 d. 1-4 punktuose išvardintoms aplinkybėms konstatuoti priimant naują apeliacinės instancijos teismo nuosprendį) kolegija laiko patikimai nustatytu, jog R. Š. ir S. P. iššvaistė jų žinioje buvusį svetimą turtą, t. y. R. Š., laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-01-26 būdamas UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi, o laikotarpiu nuo 2006-01-27 iki 2006-05-05, nors 2006-01-09 vienintelio akcininko sprendimu Nr. 9 atleistas iš generalinio direktoriaus pareigų, bet vykdęs generalinio direktoriaus pareigas, S. P., laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-01-26 būdama UAB „( - )“ vyr. buhaltere, o laikotarpiu nuo 2006-01-27 iki 2006-05-05, nors 2006-01-09 vienintelio akcininko sprendimu Nr. 9 atleista iš vyr. buhalterio pareigų, bet vykdžiusi vyr. buhalterės pareigas, veikdami kartu tyčia iššvaistė jų žinioje buvusį UAB „( - )“ 20940 Lt turtą, t. y. apmokėjo UAB „( - )“ už buhalterines paslaugas, kurios realiai nebuvo suteiktos: 2005-06-02 kasos pajamų orderiu Nr. 35606740 sumokėjo UAB „( - )“ 1000 Lt; 2005-06-02 kasos pajamų orderiu Nr. 35606796 sumokėjo UAB „( - )“ 500 Lt; 2005-10-11 ir 2006-03-24 bankiniais pavedimais iš UAB „( - )“ priklausančios sąskaitos į UAB „( - )“ priklausančią sąskaitą pervedė atitinkamai 16940 Lt, iš kurių tą pačią dieną 7550 Lt buvo grąžinta kaip permoka ir įnešta į UAB „( - )“ kasą, bei 10000 Lt.

46R. Š. ir S. P. kaltė dėl aukščiau aptartų nusikaltimų padarymo visiškai įrodyta ir abejonių nekelia. Veikos kvalifikuojamos pagal BK 222 str. 1 d. kaip apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas ir pagal BK 184 str. 1 d. kaip svetimo turto iššvaistymas.

47Kadangi BK 222 str. 1 d. numatyta veika priskiriama apysunkiems nusikaltimams, 2003 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1495 BK 95 str. 1 d. 1 p. c pap. nustatytas 8 metų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas nėra suėjęs, todėl R. Š. ir S. P. pagal BK 222 str. 1 d. privalo atsakyti. Tuo tarpu BK 184 str. 1 d. numatyta veika priskiriama nesunkiems nusikaltimams, todėl svarstytinas R. Š. ir S. P. patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties klausimas. Pagal 2003 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1495 BK 95 str. 1 d. 1 p. b pap. redakciją baudžiamosios atsakomybės senaties terminas už nesunkų nusikaltimą yra penkeri metai. Šis terminas skaičiuojamas nuo nusikalstamos veikos padarymo iki nuosprendžio priėmimo dienos (BK 95 str. 2 d.). Jeigu asmuo iki šiame straipsnyje nurodytų terminų pabaigos padaro naują nusikalstamą veiką, senaties eiga nutrūksta. Šiuo atveju senaties eiga už pirmą nusikalstamą veiką pradedama skaičiuoti nuo tos dienos, kurią buvo padarytas naujas nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas (BK 95 str. 3 d.). Šiuo nuosprendžiu nustatyta, kad R. Š. ir S. P. apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą laikotarpiu nuo 2005-04-15 iki 2006-03-24, o svetimą turtą iššvaistė nuo 2005-06-02 iki 2006-03-24. Kadangi R. Š. yra teisiamas pirmą kartą, jo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas už šioje nagrinėjamojoje byloje pagal BK 184 str. 1 d. kvalifikuotą nesunkų nusikaltimą skaičiuotinas nuo 2006-03-24 ir baigėsi 2011-03-24, t. y. iki apeliacinės instancijos apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo dienos. Tuo būdu, esant BPK 3 str. 1 d. 2 p. numatytai aplinkybei, dėl kurios buvimo pradėtas baudžiamasis procesas turi būti nutrauktas, baudžiamoji byla dėl svetimo turto iššvaistymo R. Š. atžvilgiu nutraukiama, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

48Tuo tarpu iš bylos matyti, kad S. P. yra nuteista Klaipėdos apygardos teismo 2010-07-16 nuosprendžiu už veikas, padarytas nuo 2005-01-01 iki 2005-11-19 bei nuo 2005-11-30 iki 2006-04-24. Taigi S. P. patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas už šioje nagrinėjamojoje byloje pagal BK 184 str. 1 d. kvalifikuotą nesunkų nusikaltimą skaičiuotinas nuo 2006-04-24 ir baigiasi 2011-04-24, t. y. po apeliacinės instancijos apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo dienos. Taigi S. P. atžvilgiu priimti apkaltinamąjį nuosprendį pagal BK 184 str. 1 d. nėra kliūčių.

49Skirdama bausmes R. Š. pagal BK 222 str. 1 d. ir S. P. pagal BK 222 str. 1 d. ir 184 str. 1 d., kolegija vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, įvertindama BK 54 str. 2 d. nurodytas aplinkybes.

50Kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Laikydamasi apeliacinio skundo ribų, kolegija nenustato ir kaltinamųjų atsakomybę sunkinančių aplinkybių, kadangi kaltinamajame akte konstatuotas tokių aplinkybių nebuvimas, o apeliaciniame skunde pripažinti tokių aplinkybių egzistavimą nėra prašoma.

51R. Š. padarė apysunkį tyčinį nusikaltimą, S. P. padarė apysunkį ir nesunkų tyčinius nusikaltimus, būdami neteisti (S. P. už 2005-2006 metais padarytus nusikaltimus pagal BK 222 str. 1 d. ir 183 str. 2 d. nuteista Klaipėdos apygardos teismo 2010-07-16 nuosprendžiu galutine subendrinta bausme 200 MGL (25000 Lt) dydžio bauda), dirba, turi šeimas, S. P. yra garbaus amžiaus. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, veikų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, R. Š. ir S. P. asmenybes, kolegija laiko, jog BK 41 str. numatyta bausmės paskirtis bus pasiekta už atskirus nusikaltimus paskyrus R. Š. ir S. P. prokurorės apeliaciniame skunde prašomas su laisvės atėmimu nesusijusias vieną švelniausių BK 184 str. 1 d. sankcijoje ir švelniausią BK 222 str. 1 d. numatytas bausmes – baudas. Tai, kad nėra nustatyta kaltininkų atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių, sudaro prielaidas R. Š. ir S. P. už atskirus nusikaltimus skirti artimus sankcijų vidurkiui baudos dydžius (BK 184 str. 1 d. sankcijos vidurkis 50 MGL dydžio bauda, pagal BK 222 str. 1 d. – 100 MGL dydžio bauda), tačiau kolegija, saistoma prokurorės apeliacinio skundo ribų, R. Š. ir S. P. skiria prokurorės apeliaciniame skunde prašomo ar jam artimo dydžio švelnesnes už sankcijos vidurkius bausmes.

52Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog tuo atveju, kai apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą padaromos ir kitos nusikalstamos veikos (pavyzdžiui, sukčiavimas, turto pasisavinimas ir pan.), visos jos kvalifikuojamos kaip ideali nusikalstamų veikų sutaptis pagal BK 222 straipsnį ir atitinkamus kitus BK straipsnius. Ideali nusikalstamų veikų sutaptis yra tada, kai kaltininkas viena veika tuo pačiu metu padaro kelias nusikalstamas veikas, numatytas skirtinguose BK straipsniuose (kasacinė byla Nr. 2K-430/2009). Šioje byloje nustatyta, jog būtent apgaulingai tvarkydama buhalterinę apskaitą, t. y. buhalterinėje apskaitoje apskaitydama PVM sąskaitas faktūras už neatliktas buhalterines paslaugas ir už jas apmokėdama, tuo pačiu metu S. P. padarė dar ir kitą nusikalstamą veiką – iššvaistė svetimą turtą. Taigi jos padarytos nusikalstamos veikos sudaro idealią nusikalstamų veikų sutaptį, todėl vadovaujantis BK 63 str. 5 d. 1 p., S. P. paskirtos bausmės bendrinamos bausmių apėmimo būdu, o ne prokurorės prašomu dalinio sudėjimo būdu.

53Civilinis ieškovas UAB „( - )“ byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 28490 Lt žalos, atsiradusios dėl R. Š. ir S. P. nusikalstamų veiksmų iššvaistant UAB „( - )“ turtą, atlyginimo. Šiuo nuosprendžiu R. Š. atžvilgiu baudžiamąją bylą dėl 20940 Lt UAB „( - )“ turto iššvaistymo nutraukiant, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, o S. P. nuteisiant dėl 20940 Lt UAB „( - )“ turto iššvaistymo, minėto ieškinio klausimas R. Š. ir S. P. išsprendžiamas skirtingai. Pagal formuojamą teismų praktiką, priėmus teismo sprendimą dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties taikymo, baudžiamieji teisiniai santykiai tarp asmens ir valstybės nutrūksta, nes išnyksta kaltininko pareiga atsakyti pagal baudžiamuosius įstatymus. Taigi jo atžvilgiu baudžiamoji atsakomybė negali būti įgyvendinama, t. y. negali būti priimamas apkaltinamasis nuosprendis, skiriama bausmė ir negali atsirasti teistumas. Kadangi civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje yra baudžiamųjų teisinių santykių dalis, šiems santykiams pasibaigus, civilinio ieškinio tenkinimas negalimas. Todėl nutraukus baudžiamąją bylą dėl senaties, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje paliekamas nenagrinėtas (kasacinė byla Nr. 2K-216/2010). Tuo būdu R. Š. nutraukiant baudžiamąją bylą dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties, šioje byloje pareikštas civilinio ieškovo UAB „( - )“ civilinis ieškinys R. Š. atžvilgiu paliekamas nenagrinėtu. Tuo tarpu UAB „( - )“ civilinis ieškinys S. P. atžvilgiu tenkintinas iš dalies, UAB „Venalis“ priteisiant iš nuteistosios S. P. 20940 Lt turtinės žalos atlyginimo, likusioje dalyje civilinį ieškinį S. P. atžvilgiu atmetant (priimant dėmesin įrodytą iššvaistytų lėšų dydį ir laikantis apeliacinio skundo ribų).

54Kolegija nemato pakankamo pagrindo tenkinti prokurorės apeliaciniame skunde suformuluotą prašymą palikti galioti R. Š. ir S. P. laikiną nuosavybės teisės apribojimą. Šis prašymas negali būti patenkintas vien todėl, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-08 nutartimi R. Š. ir S. P. prokuroro nutarimais nustatyto laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas buvo pratęstas tik 3 mėnesiams, o perdavus bylą nagrinėti teismui, šis terminas pratęstas nebuvo ir todėl pasibaigė. Taigi kolegija negali pratęsti nebegaliojančio laikino nuosavybės teisės apribojimo termino. Be to, palikus ieškinį nenagrinėtu, taikyti šią procesinę prievartos priemonę R. Š. atžvilgiu nėra įstatyminio pagrindo. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismui savo iniciatyva skirti laikiną nuosavybės teisės apribojimą S. P. nuosprendžiu nebėra prasmės, kadangi po apeliacinės instancijos teismo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo civilinis ieškovas turės visas galimybes kreiptis į antstolį, pateikdamas jam priverstiniam išieškojimui vykdomąjį raštą dėl 20940 Lt išieškojimo iš nuteistosios S. P..

55Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 2 p., 326 str. 1 d. 2 p., 4 d., 327 str. 1 p., 329 str. 2 p., 330 str., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

56Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nuosprendį panaikinti, ir priimti naują nuosprendį:

57R. Š. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 222 str. 1 d., ir jį nubausti 40 MGL (5000 Lt) dydžio bauda.

58Baudžiamąją bylą dėl svetimo turto iššvaistymo pagal BK 184 str. 1 d. R. Š. atžvilgiu nutraukti, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

59S. P. pripažinti kalta padarius nusikaltimus, numatytus BK 222 str. 1 d., 184 str. 1 d., ir ją nubausti pagal BK 222 str. 1 d. 40 MGL (5000 Lt) dydžio bauda, pagal BK 184 str. 1 d. 30 MGL (3750 Lt) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., šias bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutinai nubausti S. P. 40 MGL (5000 Lt) dydžio bauda.

60Nustatyti, jog paskirtas 40 MGL (5000 Lt) dydžio baudas nuteistieji R. Š. ir S. P. privalo sumokėti per 2 mėnesius, šio termino pradžią skaičiuojant nuo 2011 m. balandžio 11 d. Nuteistiesiems per nustatytą terminą nesumokėjus baudos į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą ir nepateikus Klaipėdos miesto apylinkės teismo raštinei tai patvirtinančio banko kvito, bauda bus išieškota priverstinai.

61UAB „( - )“ civilinį ieškinį S. P. atžvilgiu tenkinti iš dalies, ir priteisti iš nuteistosios S. P. 20940 litų UAB „( - )“, likusioje dalyje civilinį ieškinį S. P. atžvilgiu atmesti. UAB „( - )“ civilinį ieškinį R. Š. atžvilgiu palikti nenagrinėtą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija... 3. R. Š. buvo kaltinamas tuo, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą... 4. pagal PVM sąskaitas faktūras: 2005-04-15 serija SJVB Nr. 0042820 suma 2360,00... 5. pagal 2005-06-02 kasos pajamų orderį Nr. 35606740 – 1000 Lt sumai, kasos... 6. pagal PVM sąskaitas faktūras: 2005-06-02 serija SJVB Nr. 0042889 suma 428,34... 7. 2006-03-24 mokėjimo pavedimą iš UAB „( - )“ atsiskaitomosios... 8. S. P. buvo kaltinama tuo, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą... 9. pagal PVM sąskaitas faktūras: 2005-04-15 serija SJVB Nr. 0042820 suma 2360,00... 10. pagal 2005-06-02 kasos pajamų orderį Nr. 35606740 – 1000 Lt sumai, kasos... 11. pagal PVM sąskaitas faktūras: 2005-06-02 serija SJVB Nr. 0042889 suma 428,34... 12. 2006-03-24 mokėjimo pavedimą iš UAB „( - )“ atsiskaitomosios... 13. R. Š. ir S. P. buvo kaltinami tuo, jog iššvaistė jų žinioje buvusį... 14. R. Š. ir S. P. buvo kaltinami tuo, jog apgaule, kitų naudai įgijo svetimą... 15. Apylinkės teismas R. Š. ir S. P. dėl šių kaltinimų išteisino, nesant jų... 16. Apeliaciniu skundu Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorė prašo... 17. Nurodo, kad teismas, išteisindamas kaltinamuosius R. Š., S. P., padarė... 18. Teismas, išteisindamas kaltinamuosius R. Š. ir S. P. dėl apgaulingos... 19. R. Š. bei S. P. buvo akcininkui J. J. pateikę prašymus dėl atleidimo iš... 20. Teismo posėdyje prokurorė V. Tilvikienė prašė apeliacinį skundą... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 22. Apylinkės teismas R. Š. ir S. P. dėl visų jiems inkriminuotų kaltinimų... 23. Siekiant motyvuotai įvertinti prokurorės apeliacinio skundo argumentus,... 24. Apeliacinės instancijos teisme išteisintasis R. Š. parodė, kad į darbą... 25. Apeliacinės instancijos teisme išteisintoji S. P. parodė, kad ji į darbą... 26. Apeliacinės instancijos teisme specialistė V. Lapienienė parodė, kad... 27. Kolegijos nuomone, nors UAB „( - )“ su UAB „( - )“... 28. Nepaisant to, kolegija, atsižvelgdama į specialistės parodymus, jog... 29. Nors prokurorei dėl objektyvių priežasčių nepavyko surasti laikotarpio nuo... 30. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Tauragės apskrities skyrius... 31. Pagal UAB „( - )“ su UAB „( - )“ 2005-03-21 sudarytos... 32. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, jog nepaisant to,... 33. Šios išvados negali paneigti ir liudytojo R. K. pirmosios instancijos teisme... 34. Iš 2005-11-14 UAB „( - )“ akcininko J. J. sprendimo Nr. 7 turinio,... 35. Taigi apeliacinės instancijos teisme patvirtinus specialistės V. Lapienienės... 36. Pagal BK 3 str. 1 d. veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos... 37. Aukščiau aptartais įrodymais (nebeatkartojant pirmosios instancijos teismo... 38. R. Š., laikotarpiu nuo 2005-03-21 iki 2006-01-26 būdamas UAB „( -... 39. pagal PVM sąskaitas faktūras: 2005-04-15 serija SJVB Nr. 0042820 suma 2360,00... 40. pagal 2005-06-02 kasos pajamų orderį Nr. 35606740 – 1000 Lt sumai, kasos... 41. 2006-03-24 mokėjimo pavedimą iš UAB „( - )“ atsiskaitomosios... 42. Šiuo nuosprendžiu pripažinus nustatytu, kad R. Š. ir S. P. apgaulingai... 43. Kolegija nesutinka su kaltinamajame akte sukonstruotu kaltinimu R. Š. ir S.... 44. Išdėstytos aplinkybės neabejotinai rodo R. Š. ir S. P. tyčią... 45. Taigi aukščiau aptartais įrodymais (nebeatkartojant pirmosios instancijos... 46. R. Š. ir S. P. kaltė dėl aukščiau aptartų nusikaltimų padarymo visiškai... 47. Kadangi BK 222 str. 1 d. numatyta veika priskiriama apysunkiems nusikaltimams,... 48. Tuo tarpu iš bylos matyti, kad S. P. yra nuteista Klaipėdos apygardos teismo... 49. Skirdama bausmes R. Š. pagal BK 222 str. 1 d. ir S. P. pagal BK 222 str. 1 d.... 50. Kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Laikydamasi... 51. R. Š. padarė apysunkį tyčinį nusikaltimą, S. P. padarė apysunkį ir... 52. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog tuo atveju, kai apgaulingai... 53. Civilinis ieškovas UAB „( - )“ byloje pareiškė civilinį... 54. Kolegija nemato pakankamo pagrindo tenkinti prokurorės apeliaciniame skunde... 55. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 2 p., 326 str. 1 d. 2 p., 4... 56. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nuosprendį... 57. R. Š. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 222 str. 1 d., ir... 58. Baudžiamąją bylą dėl svetimo turto iššvaistymo pagal BK 184 str. 1 d. R.... 59. S. P. pripažinti kalta padarius nusikaltimus, numatytus BK 222 str. 1 d., 184... 60. Nustatyti, jog paskirtas 40 MGL (5000 Lt) dydžio baudas nuteistieji R. Š. ir... 61. UAB „( - )“ civilinį ieškinį S. P. atžvilgiu tenkinti iš...