Byla 2-2009-179/2012
Dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, sekretoriaujant Audronei Liudvinavičienei dalyvaujant ieškovui, pareiškėjui (-ams) D. K. ieškovo (-ų), pareiškėjo (-jų) atstovui (-ams) adv. Irenai Andriuškevičienei atsakovui (-ams), suinteresuotam (-iems) asmeniui (ims) atsakovo (-ų), suinteresuoto asmens (-ų) atstovui (-ams) Vytautui Jastremskui trečiajam (-iesiems) asmeniui (-ims) nedalyvaujant trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) atstovui (-ams) valstybės (savivaldybės) institucijos atstovui (-ams) vertėjui (-jai) ekspertui (-ams) viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. K. ieškinį atsakovui UAB „Skirnuva“ dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas D. K. nurodė, kad jis pas atsakovą pagal sudarytą darbo sutartį pradėjo dirbti nuo 2008-07-14 d. betonuotoju. 2012-03-09d. su atsakovu nutraukė darbo sutartį LR DK 127 str. 2 d. pagrindu, tai yra dėl to, kad darbdavys pažeidinėjo darbo įstatymus ir sutartį, nes daugiau kaip 5 mėnesius iš eilės nemokėjo jam priklausančio darbo užmokesčio. Nutraukus darbo sutartį sutinkamai su įstatymu, darbdavys su juo pilnai neatsiskaitė. Atsakovas neišmokėjo darbo užmokesčio ir kitų išmokų, tai 14210,28 Lt darbo užmokesčio, tame skaičiuje 4808,34 Lt atostogų kompensacijos, 4057,67 Lt išeitinės pašalpos. 2012-03-29 atsakovas jam pervedė 1650,00 Lt, todėl įsiskolinimas sumažėjo iki 12560,28 Lt.

3Prašo iš atsakovo priteisti 12560,28 Lt nesumokėto darbo užmokesčio ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką tai yra iki ieškinio padavimo dienos 4067,84 Lt darbo užmokesčio ir priteisti vidutinį darbo užmokestį po 127,12 Lt už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną už visą uždelsimo laiką iki visiško atsiskaitymo ir 5 procentus dydžio metines palūkanas už prievolės termino praleidimą nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. .

4Atsakovo atstovas ieškinį pripažįsta dalinai. Sutinka ieškovui sumokėti neišmokėtą likusį darbo užmokestį sumoje 12560,28 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už prievolės termino praleidimą iki pilno atsiskaitymo. Kadangi bendrovėje šiuo metu yra sunki finansinė padėtis, dėl negautų pajamų ir Snoro banko griūties, bendrovė tapo nemoki, todėl už uždelstą laiką ieškovui sumokėti įsiskolinimą neturėtų galimybės. Tokios sankcijos taikymas būtų neproporcingas padarytam pažeidimui dėl susidariusios sunkios finansinės padėties. Proporcingumo principas reikalauja, kad sankcijos dydis būtų adekvatus pažeidimo pobūdžiui ir jo padariniams. Proporcingumas yra neatskiriamas teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų aspektas. Dėl neproporcingai didelių sankcijų darbdavys galėtų tapti nemokus, dėl to nukentėtų kiti įmonės darbuotojai ir kreditoriai.

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Iš šalių paaiškinimų ir byloje esančių rašytinių duomenų matyti, kad tarp šalių buvo sudaryta darbo sutartis, kuri 2012-03-09 d. buvo nutraukta LR DK 127 str. 2d. pagrindu. Atsakovas atleisdamas ieškovą iš darbo, kaip numato LR DK 141 str. 1d., tą pačią dieną neatsiskaitė. Atsakovas nutraukdamas darbo sutartį ieškovui privalėjo išmokėti pagal pateiktą darbo užmokesčio paskaičiavimo pažymą 14210,28 Lt darbo užmokestį, (b. l. 7). Sutinkamai su įstatymu LR DK 140 str. atsakovas atleisdamas darbuotoją LR DK 127 str. 2d. pagrindu privalo sumokėti dviejų vidutinio mėnesinio atlyginimo pašalpą sumoje 4057,67 Lt. Viso pagal ieškovo prašymą atsakovas privalo išmokėti įskaitant 2012-03-29 d. pervestą ieškovui 1650 Lt sumokėtą dalį atlyginimo, 12560,28 Lt darbo užmokesčio. Pagal atsakovo pateiktą skaičiuotę ieškovo vidutinis vienos darbo dienos užmokestis sudaro 127,12 Lt (b.l. 7).

7LR DK 141 str. 3d. nustato, kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Iki teismo sprendimo priėmimo dienos už 61 uždelstą darbo dieną atsakovas pagal įstatymą privalo sumokėti 7754,31 Lt atlyginimą ir toliau tęsiant po 127,12 Lt už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki visiško atsiskaitymo.

8Lietuvos Aukščiausias Teismas išnagrinėtose kasacine tvarka bylose ne kartą yra pažymėjęs proporcingumo principą, kad tarp teisės pažeidimo ir sankcijos nebūtų nepagrįstai didelio neadekvatumo, disproporcijų. Neadekvačios sankcijos taikymas tokiais atvejais pažeistų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, bet ir galėtų padaryti žalos kitų darbuotojų interesams, kaip antai kai kuriais atvejais dėl neproporcingai didelių sankcijų darbdavys galėtų tapti nemokus, dėl to nukentėtų kiti įmonės darbuotojai ir kreditoriai.

9Iš pateiktų byloje atsakovo atstovo aiškinimų, kurių neginčija ir ieškovas matyti, kad atsakovo šiuo metu yra sunki finansinė padėtis, dėl ko atsakovas negali pilnai atsiskaityti su savo darbuotojais už atliktą darbą, taip pat ir su ieškovu, o kadangi ieškovas šiuo metu yra jau įsidarbinęs kitoje bendrovėje ir gauną darbo užmokestį, todėl teismas mano, kad nepažeidžiant proporcingumo principo atsakovas privalėtų ieškovui sumokėti iki teismo sprendimo priėmimo dienos kaip sankciją priklausantį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką (LR DK 141 str. 3d). Kitą ieškinio dalį priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo sprendimo priėmimo dienos iki visiško atsiskaitymo atmesti. Tokiu būdu būtų pasiekta adekvati sankcija ir neprieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principui (LR DK 35 str.).

10Be to sutinkamai su LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1d. atsakovas už prievolės termino praleidimą privalo mokėti ieškovui 5 procentus dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Vadovaudamasis LR ( - ). - 270str., 282 str., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti dalinai.

13Priteisti iš UAB „Skirnuva“, į/k 253663090 D. K., a/k ( - ) dvylika tūkstančių penkis šimtus šešiasdešimt litų 28 centus (12560,28 Lt) neišmokėto darbo užmokesčio, septynis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt keturis litus 31 centą (7754,31 Lt) vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, viso bendroje sumoje 20314,59Lt ir 5 procentus dydžio metinių palūkanų už 12560,28 Lt priteistą sumą neišmokėto darbo užmokesčio nuo bylos iškėlimo dienos , t. y. nuo 2012-03-27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 200 litų turėtų išlaidų advokato teisiniai pagalbai apmokėti bei valstybei 609,42 Lt žyminio mokesčio ir 12 Lt turėtų pašto išlaidų, viso bendrai valstybei 621,42 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Sprendimo dalis dėl vieno mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio, kurio suma sudaro 2796,64 Lt skubiai vykdytina.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai