Byla 2-124-374/2015
Dėl antstolio S. Ž. patvarkymo panaikinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. S. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui S. Ž., UAB „TFA Logistic“ dėl antstolio S. Ž. patvarkymo panaikinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas V. S. teismo prašo panaikinti 2014-09-23 antstolės S. Ž. patvarkymą dėl areštuoto turto įvertinimo vykdomojoje byloje Nr. 0076/13/02293, kaip neteisėtą.

3Antstolė S. Ž. 2014-12-19 priėmė patvarkymą atsisakyti tenkinti skundą ir perdavė jį teismui kartu su vykdomąja byla Nr. 0076/13/02293.

4Skundas atmestinas.

5Nustatyta, kad antstolės S. Ž. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0076/13/02293, užvesta pagal 2013-10-18 išduotą Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-404-570/2013 dėl skolos išieškojimo iš V. S. kreditoriaus UAB „TFA Logistic“ naudai.

6Pareiškėjas skunde nurodo, kad nuo pat išieškojimo vykdymo pradžios buvo atliekamos kasmėnesinės periodinės įmokos į antstolės depozitinę sąskaitą iš jo darbo atlyginimo. Tačiau nežiūrint į tai, antstolė S. Ž. 2014 m. rugsėjo 23 d. vykdomojoje byloje Nr. 0076/13/02293 priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto įvertinimo, kuriuo patvarkė areštuoto turto, esančio ( - ) ½ dalies gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. 5198-7004-7015, 6330/13822 dalies pastato - tvarto, kurio unikalus Nr. 5198-7004-7048, ½ dalies kiemo statinių, kurių unikalus Nr. 5198-7004-7059, priklausančio V. S., a/k ( - ) rinkos vertės nustatymo ekspertizę (pateikiant eksperto išvadą, atitinkančią LR CPK 216 str. reikalavimus) pavesti atlikti VĮ Registrų centras Marijampolės filialo, esančio Marijampolėje, Laisvės g. 10, turto vertintojams.

7Pareiškėjo nuomone, šis patvarkymas yra neteisėtas, pažeidžiantis Vykdomo proceso normas, bei jo teises ir teisėtus interesus, todėl turėtų būti panaikintas. Pareiškėjas nurodo, kad Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 663 str. įtvirtinti apribojimai, kurie taikomi išieškant iš fizinio asmens turto. Šio straipsnio 2 d. nurodoma, jog pinigų išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininko turtą, jeigu tiesiogiai iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų taip pat išieškomos periodinės išmokos, jeigu jas galima išieškoti darant šio Kodekso 736 straipsnyje nurodyto dydžio išskaitas. Nuo pat išieškojimo pradžios (taip pat ir taikius laikinąsias apsaugos priemones Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje pagal UAB „TFA Logistic" ieškinį; nuo 2011-02-28) iš pareiškėjo darbo užmokesčio (ŽŪB „Rokai") yra išieškoma, atliekant LR CPK 736 str. nurodyto dydžio išskaitas. Nuo 2011 m. vasario 28 d. iki 2014 m. spalio 31 d. yra išieškota kreditoriaus naudai 9450,14 Lt. Pareiškėjas teigia, kad atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo išieškojimą nukreipti į jo asmeninį nekilnojamąjį turtą. Pareiškėjas atkreipė dėmesys į tai, kad ½ dalis gyvenamojo namo su 6330/13822 dalimis ūkinio pastato ir ½ dalimi kiemo statinių, yra jo vienintelis gyvenamasis būstas.

8Pareiškėjas taip pat teigia, kad antstolė S. Ž., priimdama skundžiamą patvarkymą, nurodo, jog „tikslinga būtų skelbti areštuoto turto pardavimą iš varžytynių. Prieš skelbiant turto pardavimą, būtina nustatyti jo rinkos vertę". Tačiau antstolė nenurodo dėl kokios priežasties būtų tikslinga parduoti šį turtą iš varžytynių. Kadangi išieškant skolą kreditoriui UAB „TFA Logistic“, pareiškėjas kas mėnesį moka įstatymo nustatytas periodines skolos įmokas iš savo darbo užmokesčio, nėra tikslinga išieškojimą nukreipti į asmeninį vienintelį gyvenamąjį būstą. Todėl, pareiškėjo nuomone, netikslinga ir atlikti papildomus ir nereikalingus vykdymo veiksmus, t. y. areštuoto turto įvertinimą.

9Antstolė S. Ž. patvarkyme atsisakyti tenkinti skundą aiškina, kadangi skola per raginime nustatytą terminą sumokėta nebuvo, buvo pradėti priverstiniai vykdymo veiksmai. Atliekant priverstinius vykdymo veiksmus išieškojimas nukreiptas į skolininkui Kauno rajono ŽŪB „Rokai" mokamą darbo užmokestį bei ieškinio užtikrinimui areštuotas skolininko V. S. vardu, registruotas nekilnojamasis turtas - dalis namų valdos, esančios adresu ( - ). ir užsakytas turto įvertinimas, tikslu realizuoti areštuotą turtą iš viešųjų varžytinių.

10Antstolė nurodo, kad LR CPK 634 str. 2 d. numato, jog antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Nesumokėta skolos dalis yra 66.100,53 Lt. Nors kiekvieną mėnesį iš skolininkui V. S. mokamo darbo užmokesčio yra atskaitoma vidutiniškai 200-300 Lt suma, tačiau dengiant ieškinį tokiomis sumomis, skolos išieškojimas užtruktų apie 20 metų. LR CPK 624 str. 3 d. numato, jog vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės. Vadovaujantis šia įstatymo norma ir buvo priimtas patvarkymas įpareigoti VĮ „Registrų centras" Marijampolės filialo Turto vertinimo skyrių, įvertinti skolininko V. S. vardu registruotą nekilnojamąjį turtą, kad būtų galima realizavus jį iš viešųjų varžytynių pagreitinti teismo sprendimo įvykdymą.

11LR CPK 663 str. 1 d. nustatyta, kad pinigų išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininko turtą, jeigu skolininkas pateikia antstoliui įrodymus, kad išieškojimą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant išskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų. Šio straipsnio 2 d. nustatyta, kad tiesiogiai iš darbo užmokesčio taip pat išieškomos periodinės išmokos. Pareiškėjas savo reikalavimą grindžia CPK 663 str. 2 d. nuostatomis, tačiau nepateikia jokių įrodymų, kad iš jo išieškoma suma teismo būtų priteista mokėti periodinėmis išmokomis. Paprastai periodinės išmokos priteisiamos nustatant konkrečią pinigų sumą, mokamą kas mėnesį ar ketvirtį (pvz., nepilnamečiams vaikams priteisiamas išlaikymas, sutuoktiniui iki gyvos galvos priteisiamas išlaikymas ir kt.).

12LR CPK 634 str. 2 d. numato, jog antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, 3 d. numato, jog vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės. Teismas sutinka su antstolės nurodyta nuomone, kad priteista didelė skolos suma, išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio vyksta lėtai, nes atskaitomos nedidelės sumos.

13Tokiu būdu, teismas sprendžia, kad antstolė, nukreipdama išieškojimą į nekilnojamąjį skolininko turtą pareiškėjo skunde nurodytų įstatymų normų nepažeidė.

14Vadovaudamasis LR CPK 42, 178, 510 str., teismas

Nutarė

15Pareiškėjo V. S. skundą dėl antstolės S. Ž. veiksmų atmesti.

16Nutartį siųsti šalims.

17Nutartis per 7 d. nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai