Byla 1A-213-417-2008

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Daliaus Jocio, teisėjų Valentino Janonio, Eduardo Maškevičiaus, sekretoriaujant Irinai Fiodorovai, dalyvaujant prokurorei Alicijai Petkevičiūtei, gynėjui advokatui Valentinui Januškevičiui, nuteistajam A. Ž.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. Ž. ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Vilmanto Ančiukaičio apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-03-06 nuosprendžio, kuriuo A. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. laisvės atėmimu ketveriems metams; vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 3 d., paskirtoji bausmė sudėta iš dalies su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-07-13 nuosprendžiu, pakeistu Klaipėdos apygardos teismo 2006-10-19 nuosprendžiu, paskirta bausme ir nustatyta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas ketveriems metams penkiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose; į bausmės laiką įskaitytas suėmime išbūtas laikas nuo 2008-03-06 iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos ir pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-07-13 nuosprendį, pakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2006-10-19 nuosprendžiu, atliktą bausmės dalį; iš A. Ž. priteista 347,90 Lt Valstybinei ligonių kasai.

3Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

4A. Ž. nuteistas už tai, kad pavartodamas fizinį smurtą bei atimdamas galimybę nukentėjusiajam asmeniui priešintis, pagrobė svetimą turtą, t. y. 2007-03-09, apie 23.10 val., prie namo, esančio ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas bendrininkų grupe su nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, pareikalavo iš nukentėjusiojo A. V. cigarečių, pinigų bei mobiliojo ryšio telefono, tačiau nukentėjusiajam pasakius, jog minėtų daiktų jis neturįs, ir pradėjus bėgti, nenustatytas asmuo pakišo nukentėjusiajam koją, dėl to nukentėjusysis nugriuvo ant šaligatvio, ir tokiu būdu atėmė galimybę nukentėjusiajam priešintis, A. Ž. apieškojo nukentėjusiojo kišenes, rado ir pagrobė nukentėjusiojo A. V. 80 Lt vertės mobiliojo ryšio telefoną „Nokia 3310“, po to du kartus spyrė nukentėjusiajam į galvą bei pasikėsino pagrobti 65 Lt vertės sportinius batelius, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, kadangi bateliai buvo stipriai suvarstyti, o nukentėjusysis buvo prispaudęs kojas prie žemės. Nukentėjusiajam padaryti kūno sužalojimai – galvos sumušimas, minkštųjų audinių paburkimas, poodinė kraujosruva kaktos dešiniajame smilkinyje – sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą.

5Nuteistasis apeliaciniu skundu prašo paskirti švelnesnę bausmę. Nurodo, kad prisipažįsta dėl padaryto nusikaltimo ir nuoširdžiai gailisi. Tvirtina, kad pirmosios instancijos teisme bei ikiteisminio tyrimo metu nepripažino savo kaltės, nes siekė išvengti atsakomybės, tačiau dabar yra apsisprendęs keisti savo gyvenimo būdą ir pasitaisyti. Pripažįsta, kad vaikštinėdamas po miestą sutiko jam nepažįstamus asmenis, su kuriais kartu užkalbino pro šalį einantį vyrą. Kilus konfliktui puolė muštis ir sudavė du nestiprius smūgius bei netikėtai atėmė jo mobiliojo ryšio telefoną. Tikina, kad ne viską prisimena, nes įvykio metu buvo neblaivus. Prašo atsižvelgti į jo visišką prisipažinimą ir nuoširdų gailėjimąsi ir sumažinti laisvės atėmimo bausmę iki minimalios.

6Prokuroras apeliaciniu skundu prašo pakeisti nuosprendį dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo. Nurodo, kad teismas, paskyręs galutinę subendrintą bausmę A. Ž. vadovaudamasis BK 64 str., nepagrįstai į nauju nuosprendžiu paskirtą bausmę įskaitė pagal ankstesnį nuosprendį atliktą bausmės dalį. Prokuroras mano, kad esant nuosprendžių sutapčiai prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės visiškai ar iš dalies pridedama ankstesniu nuosprendžiu paskirtoji ir neatliktoji bausmės dalis, o atlikta bausmės dalis nebeįskaitoma į bausmės laiką.

7Nuteistasis ir jo gynėja prašo tenkinti nuteistojo apeliacinį skundą, o prokuroro – atmesti, prokuroras prašo atmesti nuteistojo apeliacinį skundą, prokuroro – tenkinti.

8Nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas, prokuroro apeliacinis skundas tenkintinas.

9Nuteistojo prašymas sušvelninti bausmę nepagrįstas. Teismas, skirdamas bausmę, vadovavosi BK 54 str. numatytais bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais ir nustatė pagrįstą bei teisingą bausmę.

10Kaltininko prisipažinimas padarius baudžiamajame įstatyme numatytą veiką ir nuoširdus gailėjimasis pripažįstamas kaltininko atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 str. 1 d. 2 p.) tada, kai asmuo savo noru pripažįsta padaręs nusikalstamą veiką, o ne verčiamas objektyvių aplinkybių, ir nuoširdžiai gailisi. Nuoširdus gailėjimasis pasireiškia tuo, kad kaltininkas neigiamai vertina savo poelgius, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti nusikalstamos veikos padarinius.

11Iš įtariamojo apklausos bei teisiamojo posėdžio protokolų matyti, kad A. Ž. nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme savo kaltės nepripažino, duoti parodymus atsisakė (b. l. 26, t. 1, b. l. 7–16, t. 2). Net apeliaciniame skunde, kuriame jis teigia prisipažįstantis padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to besigailintis, siekė sumenkinti savo vaidmenį nusikaltimo padaryme versdamas kaltę draugams ir susiklosčiusiai situacijai, nenurodė jokių naujų aplinkybių, neįvardijo bendrininkų. Kaltininko kaltės pripažinimą po to, kai priimtas apkaltinamasis nuosprendis, laikyti atsakomybę lengvinančia aplinkybe būtų nelogiška ir prieštarautų šios teisės normos esmei, nes toks nuteistojo pareiškimas rodo ne jo nuoširdų gailėjimąsi dėl įvykdyto nusikaltimo bei šio asmens mažesnį pavojingumą visuomenei, o siekį sušvelninti savo teisinę padėtį. Esant šioms aplinkybėms apeliaciniame skunde išdėstyti teiginiai apie nuoširdų gailėjimąsi ir gerus ketinimus yra deklaratyvūs. Paskirtoji bausmė nėra aiškiai per griežta, todėl nešvelnintina.

12Tenkinti nuteistojo apeliacinį skundą jame išdėstytais motyvais pagrindo nėra.

13A. Ž., neatlikęs Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-07-13 nuosprendžiu, pakeistu Klaipėdos apygardos teismo 2006-10-19 nuosprendžiu, paskirtos bausmės, padarė naują nusikalstamą veiką, už kurią nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, todėl teismas, vadovaudamasis BK 64 str. 1 d., 3 d., pagrįstai subendrino minėtais nuosprendžiais paskirtas bausmes.

14Bendrinant bausmes pagal BK 64 str. taisykles prie naujai paskirtos bausmės visiškai ar iš dalies pridedama ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmės neatliktoji dalis. Įstatymas nenumato, kad šiuo atveju atliktoji bausmės dalis būtų įskaitoma į naujai nustatytą subendrintą bausmę. Esant šioms aplinkybėms teismas nepagrįstai į skundžiamu nuosprendžiu paskirtą subendrintą ketverių metų penkių mėnesių laisvės atėmimo bausmę įskaitė pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-07-13 nuosprendį, pakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2006-10-19 nuosprendžiu, atliktą bausmės dalį ir taip neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, todėl nuosprendis keistinas (BPK 326 str. 2 d. 1 p., 328 str. 1 p.).

15Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., 326 str. 2 d. 1 p., 328 str. 1 p., 330 str.,

Nutarė

16nuteistojo A. Ž. apeliacinį skundą atmesti.

17Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-03-06 nuosprendžio dalį, kuria į paskirtąją subendrintą ketverių metų penkių mėnesių laisvės atėmimo bausmę įskaityta pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-07-13 nuosprendį, pakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2006-10-19 nuosprendžiu, atlikta bausmės dalis.

18Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai