Byla II-16-373/2015
Dėl Utenos RAAD 2015 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. AM128503 panaikinimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Laima Dumskienė, sekretoriaujant Rasai Fedinienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam S. V., jo atstovei advokatei Ingai Maskoliūnaitei, nutarimą priėmusios institucijos LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Utenos RAAD) atstovei K. M., išnagrinėjusi S. V. skundą dėl Utenos RAAD 2015 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. AM128503 panaikinimo,

Nustatė

2S. V. Utenos RAAD 2015-05-29 nutarimu Nr. AM128503 pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - LR ATPK) 873 str. 2 d. paskirta 158,50 EUR bauda už tai, kad jis 2015-05-14, apie 3.30 val., ( - ) vykdė ungurių verslinę žvejybą, atlikus sugautų ir į automobilį Peugeot, valst. Nr. ( - ), sudėtų ungurių kontrolinį svėrimą, nustatyta, kad iš viso sugauti unguriai svėrė 45 kg, kai tuo tarpu į žvejybos žurnalą Nr. 000739 buvo įrašyta, kad sugauta tik 12 kg, į žurnalą neįrašytų, nugabentų nuo vandens telkinio ir sudėtų į minėtą automobilį ungurių kiekis buvo 40 vnt., o svoris 33 kg, šis kiekis laikomas sugautu neteisėtai. Tuo S. V. pažeidė Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių 11.2 p., Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių 31 p., 40 p. reikalavimus, t.y. padarė pažeidimą, numatytą LR ATPK 873 str. 2 d.

3Nutarimas naikintinas, o byla grąžintina Utenos RAAD.

4S. V. nubaustas pagal LR ATPK 873 str. 2 d., kuri numato atsakomybę už verslinės žvejybos vidaus vandenyse nuostatų šiurkštų pažeidimą. Tai blanketinė norma nukreipianti į kitus teisės aktus, reglamentuojančius verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarką.

5Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 16 straipsnis apibrėžia kas yra šiurkštūs verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimai, už kuriuos taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta atsakomybė.

6S. V. pagal LR ATPK 873 str. 3 d. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole nenurodytas Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 16 straipsnis, jo dalis ir punktas, kuriuos pažeidė administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir dėl to jo veika kvalifikuojama kaip verslinės žvejybos vidaus vandenyse nuostatų šiurkštus pažeidimas.

7Administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas pažeidėjui. Šiuo kaltinimu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos, todėl administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui reiškiamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo protokole turi būti suformuluotas aiškiai ir suprantamai, nurodant, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu jis padarė pažeidimą.

8ATPK 260 str. 1 d. nustatyta, kad be kitų būtinų administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio elementų, jame turi būti nurodytas atsakomybę už padarytą pažeidimą numatantis teisės aktas, kurio reikalavimus asmuo pažeidė.

9S. V. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole nenurodytas teisės aktas, kurį pažeidė administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir dėl to jo veika kvalifikuojama kaip verslinės žvejybos vidaus vandenyse nuostatų šiurkštus pažeidimas. Šis protokolo trūkumas laikytinas esminiu, dėl kurio skundžiamas nutarimas naikintinas ir byla grąžintina Utenos RAAD, įgaliotai surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą (ATPK 302 str. 1 d. 4 p. ).

10Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR ATPK 301 str., 302 str. 1 d. 4 p., teismas,

Nutarė

11Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. AM128503 panaikinti ir grąžinti bylą Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, įgaliotam surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą.

12Nutartis per dvidešimt dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai