Byla 2A-1976-601/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko bei pranešėjo Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Jolitos Cirulienės ir Egidijaus Tamašausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. J. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-164-454/2011 pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovams Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai, trečiajam asmeniui O. J. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas patikslintu ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovų Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros solidariai 20 000 Lt neturtinės žalos ir 6 408 Lt turtinės žalos.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas sprendime nustatė, jog ieškovui reiškiant reikalavimą dėl žalos padarytos neteisėtais policijos ir prokuratūros pareigūnų veiksmais, vadovaujantis CK 6.271 str., 6.272 str., 6.273 str. L d. nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-07-26 nutarimu Nr. 932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo“ atlyginimo, atsakovu šioje byloje turėjo būti valstybė, atstovaujama Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos ir LR Generalinė prokuratūros, todėl laikė, jog ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui. Teismas taip pat sprendė, jog ieškovui netaikytina CK 6.272 str. norma, kadangi ieškovas nebuvo neteisėtai nuteistas, suimtas, sulaikytas ar jam neteisėtai taikytos procesinės prievartos priemonės. Teismas taip pat pažymėjo, jog ieškovas nenurodė kokiais neteisėtais pareigūnų veiksmais jam buvo padaryta žala, susijusi su automobilio remonto darbais, taip pat ieškovas nepagrindė, jog tarp šios žalos (automobilio dujų įrangos montavimo, signalizacijos montavimo, apsauginių rėmų ir slenksčių įsigijimo ir montavimo, automobilio nutempimo iš įvykio vietos išlaidos) ir prokuroro veiksmų - nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą aplinkybių, jog ieškovas padarė kelių eismo taisyklių pažeidimus, konstatavimo ir bylos perdavimo nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos tvarka, yra priežastinis ryšys. Teismui nustačius, jog turtinė žala, susijusi su automobilio apgadinimu, kilo autoįvykio metu, laikė, jog ieškovas nepagrįstai privataus fizinio asmens padarytą žalą reikalauja atlyginti iš valstybės institucijų. Taip pat teismas sprendė, jog prokuroro kompetencijai nėra priskirta administracinės atsakomybės taikymo klausimas, prokuroras taip pat nevykdo nutarimų administracinėse bylose teisėtumo priežiūros ir kontrolės, todėl žala, galimai kilusi dėl laikinojo vairuotojo pažymėjimo pratęsimo, negali būti siejama su prokuroro procesiniais veiksmais. Kauno miesto VPK Eismo priežiūros tarnyba, 2008-07-04 nutarimu už KET 53 ir 196 p. pažeidimą, ieškovui paskyrė 150 Lt baudą, kuris Kauno apygardos administracinis teismo 2008-09-29 nutarimu buvo panaikintas ir bylą nutraukta, nustačius, jog pagrindinė sąlyga eismo įvykiui kilti buvo O. J. veiksmai, nors ieškovo veiksmai techniniu požiūriu taip pat sąlygojo eismo įvykio kilimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009-12-14 nutartimi pirmosios instancijos teismo nutarimą paliko nepakeistą ir pažymėjo, jog net atlikus kompleksinį eismo įvykio aplinkybių tyrimą liko prieštaravimų, turinčių lemiamos įtakos sprendžiant, ar ieškovas pažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Teismas laikė, jog administracinių teismų išvados paneigia ieškovo teiginius, kad nuo pat pradžių prokuratūros ir policijos pareigūnams turėjo būti aiški O. J. kaltė dėl autoįvykio. Kadangi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną ieškovo atžvilgiu nutraukė ne konstatavęs, jog ieškovas KET reikalavimų nepažeidė, bet dėl to, kad visas abejones aiškino jo naudai, teismas laikė, jog policijos pareigūnų veiksmų taip pat negalima vertinti kaip neteisėtų, jų tokiais neįvardina ir minėti teismų procesiniai sprendimai. Dėl neturtinės žalos priteisimo, teismas sprendė, jog ieškovo nurodyti dvasiniai išgyvenimai dėl sveikatos sužalojimo autoįvykio metu, patirto streso, atsiradusios depresijos po autoavarijos, pažeminimo pareigūnų akivaizdoje kaip netinkamai žinantį vairavimo taisykles, tiesos neatitinkančios autotechninės ekspertizės išvados, institucijų priimtų priešingų teisei nutarimų, nesusiję su pareigūnų veiksmais, o yra kilę dėl neteisėtų fizinio asmens O. J. veiksmų, todėl reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo negali reiškimas valstybei ar jos institucijoms. Ieškovas nepateikė įrodymų, paneigiančių, jog bylos nagrinėjimas buvo pernelyg ilgas ar buvo laikotarpių, kurių metu nebuvo atlikinėjami ilgą laiko tarpą kokie nors procesiniai veiksmai. Paskirta bauda nebuvo pradėta vykdyti, ji buvo panaikinta po dviejų mėnesių nuo paskyrimo, jokių kitų pasekmių nuobauda nesukėlė.

5Apeliaciniu skundu ieškovas prašo 2011-06-16 sprendimą panaikinti ir priimti sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti. Motyvuose nurodo: 1) autoįvykio tyrimas vyko 3 m. 4 mėn. 24 d., dėl autoįvykio schemos ydingumo, klaidingų specialistų išvadų ieškovas buvo priverstas savo lėšomis samdyti ekspertą, už kurio paslaugas sumokėjo 600 Lt, taip pat turėjo naudotis advokato paslaugomis, kad įrodyti savo nekaltumą autoįvykyje, dėl ko patyrė išlaidų - turtinę žalą; 2) ieškovas pirminiame ieškinyje atsakovu nurodė valstybę, todėl šis atsakovas visą bylos nagrinėjimo laiką išliko tas pats, o patikslinus ieškinį tik pasikeitė valstybę atstovaujančios institucijos: iš Teisingumo ministerijos į LR Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą; 3) CK 6.272 str. 4 d. nuostatos gali būti taikomos asmenims, kurie patyrė autoįvykį ir kurie nepagrįstai buvo apkaltinti dėl pareigūnų ir prokurorų priimtų neteisėtų sprendimų; 4) ieškovas būdamas nekaltas, dėl netinkamų pareigūnų veiksmų, neturėdamas automobilio, buvo priverstas 18 kartų važiuoti į kelių policiją prasitęsti laikino vairuotojo pažymėjimo; 5) teismas nevertino ieškovo pastangų apsiginant nuo nepagrįstų kaltinimų; 6) nepagrįsti prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų priimti teisiniai aktai inicijavo ieškovo patraukimą administracinėn atsakomybėn.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Policijos departamentas prie LR VRM prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Motyvuose nurodo: 1) apeliantui teismas išaiškino teisę pakeisti netinkamą šalį tinkama, tačiau ieškovas nesutiko to padaryti, todėl byla buvo išnagrinėta iš esmės; 2) byloje nėra konstatuotas prokuroro veiksmų neteisėtumas ir civilinė atsakomybė dėl jų nekyla, o ikiteisminio tyrimo nutraukimas, nesuteikia ieškovui teisės į žalos atlyginimą (LAT 2001-01-29 nutartis Nr. 3K-3-34); 3) aplinkybė, jog Kauno apygardos administracinis teismas panaikinimo 2008-07-04 nutarimą ATP byloje nesudaro teisinio pagrindo teigti, jog policijos pareigūno ar prokuroro procesiniai veiksmai buvo neteisėti; 4) nagrinėjamu atveju nebuvo įrodyta privaloma deliktinės atsakomybės sąlyga – žala, t. y. kad ieškovas dėl pradėto baudžiamojo tyrimo ir vėliau administracinio proceso patyrė dvasinių išgyvenimų bei sveikatos sutrikdymų.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kauno apygardos prokuratūra atstovaujanti LR Generalinę prokuratūrą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Motyvuose nurodo: 1) ieškovas pareiškė ieškinį netinkama atsakovui, bei nesutiko pakeisti netinkamos šalies, nors byloje buvo atstovaujamas advokato; 2) pagal CK 6.272 str. 4 d. ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų tyčia nėra preziumuojama, ieškovas jos taip pat neįrodė; 3) 6.272 str. norma ieškovo atžvilgiu negali būti taikoma, kadangi ieškovo atžvilgiu nebuvo taikytos procesinės prievartos priemonės; 4) prokurorai nesprendžia administracinių teisės pažeidimų bylų ir netikrina šiose bylose priimtų sprendimų teisėtumo; 5) apelianto patirtos išlaidos sprendžiant administracinės atsakomybės klausimą atlygintinos priimant sprendimą administracinėje byloje; 6) ieškovo patirti išgyvenimai ir nepatogumai yra kilę iš eismo įvykio, todėl reikalavimams dėl neturtinės žalos atlyginimo negali būti reiškiamas valstybei ar jos institucijoms. 7) ieškovas nepateikė įrodymų, jog bylos nagrinėjimas buvo per ilgas ar buvo laikotarpių, kurių metu, ilgą laiką nebuvo atliekami procesiniai veiksmai.

8Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.).

10Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė procesinės teisės normų pažeidimą (netinkamai taikė CPK 45 str. – netinkamos šalies pakeitimas tinkama), kas yra pagrindui sprendimui panaikinti, nes dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspęsta byla ir šio pažeidimo negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas (CPK 329 str. 1 d.).

11Lietuvos Respublikos CPK 45 str. numatyta, kad teismas bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu.

12Nustatyta, kad ieškovas 2010 m. vasario 17 d. pateikė teismui ieškinį atsakovu nurodydamas Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos. Teismui nustačius, kad pagal pareikštą ieškinį, Lietuvos valstybę turėtų atstovauti ne Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, o Generalinė prokuratūra ir Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 2011 m. sausio 12 d. teismo posėdžio metu svarstė su šalimis šį klausimą (1 t., b. l. 124-125), kurio metu ieškovas sutiko pakeisti atsakovą. Tačiau pažymėtina, kad šio teismo posėdžio metu ieškovui nebuvo aiškiai pasiūlyta pakeisti tinkamą šalį netinkama ir nebuvo aiškiai nurodyta, kokia gi tinkama šalis turi būti, ko pasekoje ieškovas 2011 m. sausio 28 d. pateikė patikslintą ieškinį, atsakovais nurodydamas Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos. Po šio patikslinto ieškinio, teismas nesiėmė priemonių tam, kad būtų įgyvendintos CPK 45 str. nuostatos, tinkamai nurodyti atsakovai, o išnagrinėjęs bylą iš esmės atmetė ieškinį kaip pareikštą netinkamam atsakovui.

13Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju, esant aiškiam atsakovui (Lietuvos valstybei), o ieškovui netinkamai pasirinkus atsakovo atstovą, pirmosios instancijos teismas turėjo aiškiai pasiūlyti (tai aiškiai fiksuojant protokole) ieškovui kokius atsakovo atstovus įtraukti į bylos nagrinėjimą, ko nepadarius ieškovas buvo suklaidintas ir, išbraukdamas iš pradinio ieškinio tinkamą atsakovą, nurodė netinkamus atsakovus, kurie turėjo būti atsakovo atstovais. Taigi pirmosios instancijos teismas netinkamai įgyvendino proceso koncentracijos, ekonomiškumo ir kooperacijos (bendradarbiavimo) principus, t. y. nesirūpino greitu ir tinkamu bylos išnagrinėjimu (taikos tarp šalių įgyvendinimu), nepakankamai bendradarbiavo su proceso šalimis, ko pasekoje netinkamai taikė CPK 45 str. nuostatas. Pažymėtina, kad pasiūlymas ieškovui pakeisti tinkamą šalį netinkama turėjo būti pateiktas po 2011 m. sausio 28 d. ieškovo patikslinto ieškinio, kuriame buvo pašalintas tinkamas atsakovas, tačiau teismas to nepadarė.

14Taip pat pažymėtina, kad atmetant ieškinį kaip pareikštą netinkamai šaliai, nagrinėjamu atveju neturi būti sprendžiamas ieškinio pagrįstumo klausimas, nes priešingu atveju, būtų išsprendžiama dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisių ir pareigų.

15Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 329 str. 1 d.).

16Esant nurodytoms aplinkybėms, kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 4 p., 331 str.,

Nutarė

18Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

19Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai