Byla 1-85-825/2012

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis,

2sekretoriaujant Reginai Leonavičienei, dalyvaujant prokurorui Sigitui Kanaporiui, kaltinamajam A. P., jo advokatui Virginijui Gžimailai, nukentėjusiesiems R. Č., D. K., T. T., V. S., nukentėjusiųjų R. Č., D. K., V. S. advokatei Gintarei Girdzijauskienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3A. P., a.k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis uždarojoje akcinėje bendrovėje ( - ) vairuotoju, gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 281 str. 1 d.,

Nustatė

4Kaltinamasis A. P. 2011 m. liepos 8 d., apie 12.30 val., kelio Panevėžys – Aristava – Sitkūnai 52 kilometre, vairuodamas uždarajai akcinei bendrovei ( - ) priklausantį krovininį automobilį MAN 26.403, valstybinis numeris ( - ) su priekaba Bilcon/TP 200, valstybinis numeris ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 132 ir 136.4 punktuose nurodytus reikalavimus, tai yra būdamas eismo dalyviu ir privalėdamas laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui, atsižvelgdamas į greitį, privalėdamas laikytis tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojančią transporto priemonę, jeigu ji būtų stabdoma, neatsižvelgdamas į važiavimo greitį, viršijo leistiną 80 km per valandą greitį, todėl atsitrenkė į toje pačioje eismo juostoje priešais jį važiuojantį automobilį VW LT 46, valstybinis numeris ( - ) priklausantį valstybės įmonei „Kauno regiono keliai“, vairuojamą R. Č., po smūgio minėtas automobilis atsitrenkė į ta pačia eismo juosta važiuojantį valstybės įmonei „Kauno regiono keliai“ priklausantį automobilį R. K. 370.26, valstybinis numeris ( - ) vairuojamą I. V., dėl ko įvyko eismo įvykis ir buvo nesunkiai sutrikdytos Jonavos kelių tarnybos darbuotojų: D. K., R. Č., V. S. ir nežymiai - T. T. sveikatos.

5Kaltinamasis A. P. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad 2011 m. liepos 8 d., kelio Panevėžys – Aristava - Sitkūnai 52 kilometre, vairavo krovininį automobilį MAN 26.403, valstybinis numeris BBT 502 su priekaba. Važiavo su kroviniu, apie 20 tonų benzino. Tolumoje, dešinėje pusėje, kelkraštyje, ar autobusų stotelėje matė stovintį automobilį. Po kiek tai laiko jie pajudėjo, išvažiavo į kelią. Pagalvojo, kad jie pradėjo įsibėgėti išvažiavę į kelią. Pažiūrėjo ar iš priekio ir iš galo mašinų nėra, ar bus galimybė aplenkti juos. Kol apsižiūrėjo, pastebėjo, kad per greitai artėja prie jų. Pradėjo stabdyti, bet nespėjo sustoti, atsitrenkė į juos. Mašina išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą. Jie nuvažiavo nuo kelio. Išlipo, nuėjo prie kitos mašinos, bet buvo sustojęs kitas žmogus ir skambino į greitąją. Matė sužeistų žmonių. Vairuotojas sėdėjo vairuotojo sėdynėje atsilošęs, vienas sėdėjo ant žemės. Nuėjo prie krovinio, nes jis pavojingas, bet nesprogo, neišbėgo. Buvo daug mašinų sustoję. Gailisi. Tai įvyko dėl neatsargumo. Atsitrenkė į kelių tarnybos automobilį, kuris buvo paženklintas. Ant automobilio užkabintus ženklus matė.

6Kaltinamasis A. P. įvykdė nusikaltimą, kuris nepriskiriamas sunkių ar itin sunkių nusikaltimų kategorijai, kaltinamojo A. P. kaltė visiškai įrodyta įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 291 str. nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 str. pagrindu sutrumpinus įrodymų tyrimą.

7Be kaltinamojo A. P. kaltės pripažinimo, jo kaltė pilnai įrodyta šiais teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais.

8Nukentėjusysis R. Č. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas, b.l. 33 - 34) paaiškino, kad 2011 m. liepos 8 d., apie 12.30 val., kelio Panevėžys – Aristava – Sitkūnai 52 kilometre, jis kartu su kitais savo bendradarbiais D. K., V. S., I. V. ir T. T. vykdė kelių priežiūros darbus. Jie atliko slenkančius kelių priežiūros darbus, tai yra, ne vienoje vietoje, o po truputį judėdami į priekį Kėdainių miesto link. Jis vairavo automobilį VW LT 46, valstybinis numeris ( - ) o priešais jį važiavo automobilis R. K. 370.26, valstybinis numeris ( - ) Jie važiavo dešiniąja kelio puse, arčiau kelkraščio. Greitis jų buvo apie 5 km per valandą. Ant jų automobilių buvo įspėjamieji ženklai, mirkčiojo oranžiniai švyturėliai. Bevažiuojant, jis per galinio vaizdo veidrodėlį pamatė, kad link jo artėja dideliu greičiu, apie 90 km/h, sunkvežimis, kuris atsitrenkė į jo vairuojamo automobilio galą. Nuo susidūrimo jis prarado sąmonę.

9Nukentėjusysis D. K. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas, b.l. 75 - 76) paaiškino, kad 2011 m. liepos 8 d., apie 12.30 val., kelio Panevėžys – Aristava – Sitkūnai 52 kilometre, jis kartu su kitais savo bendradarbiais R. Č., V. S., I. V. ir T. T. vykdė kelių priežiūros darbus. Jie atliko slenkančius kelių priežiūros darbus, tai yra, ne vienoje vietoje, o po truputį judėdami į priekį Kėdainių miesto link. Jis su bendradarbiais sėdėjo automobilyje VW LT 46, valstybinis numeris ( - ) o priešais juos važiavo automobilis R. K. 370.26, valstybinis numeris ( - ) Jie važiavo dešiniąja kelio puse, arčiau kelkraščio. Greitis jų buvo apie 5 km per valandą. Ant jų automobilių buvo įspėjamieji ženklai, mirkčiojo oranžiniai švyturėliai. Bevažiuojant, jis pajuto smūgį į automobilio galą. Nuo susidūrimo jis prarado sąmonę.

10Nukentėjusysis T. T. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas, b.l. 100 - 101) paaiškino, kad 2011 m. liepos 8 d., apie 12.30 val., kelio Panevėžys – Aristava – Sitkūnai 52 kilometre, jis kartu su kitais savo bendradarbiais R. Č., V. S., I. V. ir D. K. vykdė kelių priežiūros darbus. Jie atliko slenkančius kelių priežiūros darbus, tai yra, ne vienoje vietoje, o po truputį judėdami į priekį Kėdainių miesto link. Jis su bendradarbiais sėdėjo automobilyje VW LT 46, o priešais juos važiavo automobilis R. K. 370.26. Jie važiavo dešiniąja kelio puse, arčiau kelkraščio. Greitis jų buvo apie 5 km per valandą. Ant jų automobilių buvo įspėjamieji ženklai, mirkčiojo oranžiniai švyturėliai. Bevažiuojant, jis pajuto smūgį į automobilio galą. Nuo susidūrimo jis prarado sąmonę.

11Nukentėjusysis V. S. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas, b.l. 108 - 109) paaiškino, kad 2011 m. liepos 8 d., apie 12.30 val., kelio Panevėžys – Aristava – Sitkūnai 52 kilometre, jis kartu su kitais savo bendradarbiais R. Č., T. T., I. V. ir D. K. vykdė kelių priežiūros darbus. Jie atliko slenkančius kelių priežiūros darbus, tai yra, ne vienoje vietoje, o po truputį judėdami į priekį Kėdainių miesto link. Jis su bendradarbiais sėdėjo automobilyje VW LT 46, o priešais juos važiavo automobilis R. K. 370.26. Jie važiavo dešiniąja kelio puse, arčiau kelkraščio. Greitis jų buvo apie 5 km per valandą. Ant jų automobilių buvo įspėjamieji ženklai, mirkčiojo oranžiniai švyturėliai. Bevažiuojant, jis pajuto smūgį į automobilio galą. Nuo susidūrimo jis prarado sąmonę.

12Liudytojas I. V. ikiteisminio tyrimo metu (2 tomas, b.l. 1, 2) paaiškino, kad 2011 m. liepos 8 d., apie 12.30 val., kelio Panevėžys – Aristava – Sitkūnai 52 kilometre, jis kartu su kitais savo bendradarbiais R. Č., T. T. ir D. K. vykdė kelių priežiūros darbus. Jie atliko slenkančius kelių priežiūros darbus, tai yra, ne vienoje vietoje, o po truputį judėdami į priekį Kėdainių miesto link. Jis vairavo R. K. 370.26. Iš paskos jam važiavo jo bendradarbiai automobiliu VW LT 46. Jie važiavo dešiniąja kelio puse, arčiau kelkraščio. Greitis jų buvo apie 5 km per valandą. Ant jų automobilių buvo įspėjamieji ženklai, mirkčiojo oranžiniai švyturėliai. Bevažiuojant, jis pajuto smūgį į automobilio galą. Pažiūrėjęs pro galinio vaizdo veidrodėlį pamatė, kad į jį atsitrenkė benzovežis.

13Liudytojas T. Š. ikiteisminio tyrimo metu (2 tomas, b.l. 16, 17) paaiškino, kad 2011 m. liepos 8 d., apie 12.00 val., važiuodamas iš Kėdainių į Panevėžį VIA Baltic keliu, pamatė priešais save kelyje dulkių kamuolį, po to benzovežį, automobilių nuolaužas, o šalia kelio ant pievos sužalotus kelių tarnybos žmones. Jis iškvietė policiją ir greitąją pagalbą. Tądien matomumas buvo geras, švietė saulė. Benzovežio vairuotojas buvo pasimetęs ir apie įvykį nieko nepasakojo.

14Rašytinė medžiaga.

15Eismo įvykio vietos apžiūros protokolu (1 tomas, b.l. 4 - 17, 99, 100 - 101, 102) nustatyta, kad įvykis įvyko Kėdainių rajone, Aristavos kaime, kelio Panevėžys – Aristava – Sitkūnai 52 kilometre.

16Specialisto išvada (2 tomas, b.l. 116) nustatyta, kad A. P. kraujyje etilo alkoholio nerasta (2 tomas, b.l. 116).

17Teismo medicinos specialisto išvada (1 tomas, b.l. 65 – 67) nustatyta, kad R. Č. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

18Teismo medicinos specialisto išvada (1 tomas, b.l. 96 - 98) nustatyta, kad D. K. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

19Teismo medicinos specialisto išvada (1 tomas, b.l. 105 - 106) nustatyta, kad T. T. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas.

20Teismo medicinos specialisto išvada (1 tomas, b.l. 140 - 141) nustatyta, kad V. S. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

21Automobilio ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimo polisais (1 tomas, b.l. 103, 104 - 105) nustatyta, kad automobilis MAN 26.403, valstybinis numeris BBT 502, priekaba Bilcon/TP 200, valstybinis numeris PV 532, buvo techniškai tvarkingas ir apdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

22Transporto priemonės MAN 26.403, valstybinis numeris BBT 502, apžiūros ir techninės būklės patikrinimo protokolu (2 tomas, b.l. 96 - 97) nustatyta, kad automobilis sudaužytas.

23Daiktų pateikimo protokolu (2 tomas, b.l. 107) nustatyta, kad A. P. pateikė tyrimui automobilio MAN 26.403, valstybinis numeris BBT 502, skaitmeninę tachografinę kortelę.

24Daiktų apžiūros protokolu (2 tomas, b.l. 108 - 109) nustatyta, kad automobilis MAN 26.403, valstybinis numeris BBT 502, prieš susiduriant su kliūtimi, važiavo 90 km/h.

25Automobilio ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimo polisais (1 tomas, b.l. 25, 26) nustatyta, kad automobilis VW LT 46, valstybinis numeris ( - ) buvo techniškai tvarkingas ir apdraustas civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

26Transporto priemonės VW LT 46, valstybinis numeris ( - ) apžiūros ir techninės būklės patikrinimo protokolu (1 tomas, b.l. 23, 24) nustatyta, kad automobilis sudaužytas.

27Automobilio ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimo polisais (2 tomas, b.l. 11, 12) nustatyta, kad automobilis R. K. 370.26, valstybinis numeris ( - ) buvo techniškai tvarkingas ir apdraustas civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

28Transporto priemonės R. K. 370.26, valstybinis numeris ( - ) apžiūros ir techninės būklės patikrinimo protokolu (2 tomas, b.l. 7, 8) nustatyta, kad automobilis sudaužytas.

29Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo aktu (2 tomas, b.l. 24 - 84) nustatyta, kad Darbo inspekcijos nuomone, nelaimingas atsitikimas įvyko dėl krovininio automobilio MAN 26.403, valstybinis numeris BBT 502, vairuotojo A. P. kaltės, pažeidžiant kelių eismo taisykles.

30Teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma teismas laiko neginčytinai įrodyta, kad kaltinamasis A. P. vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, todėl jo nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 281 str. 1 d.

31Dėl žalos atlyginimo nukentėjusieji ir kaltinamasis susitarė surašydami susitarimą dėl susitaikymo, kuris buvo pateiktas teismo posėdžio metu.

32A. P. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis kaltu prisipažino ir gailisi, iš dalies žalą atlygino bei susitarė dėl likusios žalos atlyginimo (Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 59 str. 1 d. 2 p. 3 p.), o jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta (Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 60 str.).

33Kaltinamasis A. P. neteistas, padarytas neatsargus nesunkus nusikaltimas (Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 11 str. 3 d., 16 str. 2 d.), kaltu prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, atsiprašė nukentėjusiųjų ir su jais susitaikė, civilinių ieškinių nėra. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu: prisipažino padaręs nusikalstamą veiką <...>, ir susitaikė su nukentėjusiuoju, ir yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Teismas mano, kad kaltinamasis A. P. ikiteisminio tyrimo metu ir teisme davė teisingus parodymus apie esmines padarytos veikos aplinkybes ir prisipažino padaręs veiką bei, kad kaltas dėl padarinių.

34Akivaizdu, kad kaltininkas A. P. su nukentėjusiaisiais susitaikė, dėl žalos atlyginimo susitarta, todėl reikalavimai dėl žalos atlyginimo ir susitaikymo su nukentėjusiuoju įvykdyti. Teismas nustatydamas ar yra pagrindo manyti, kad kaltinamasis A. P. nedarys naujų nusikalstamų veikų, vertina asmenį apibūdinančiomis aplinkybėmis, t.y. kad kaltinamasis A. P. nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų nėra padaręs, turi gyvenamąją vietą. Teismas mano, kad kaltinamasis A. P. nedarys naujų nusikalstamų veikų.

35Kaltinamojo A. P. atžvilgiu yra visos įstatymu nustatytos sąlygos atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, todėl jo atžvilgiu baudžiamoji byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 38 str. 1 d.).

36Siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį kaltinamajam A. P. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą (Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 67 str. 2 d. 4 p., 71 str.).

37Iš kaltinamojo A. P. priteistinos pašto išlaidos valstybei (Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 103 str. 6 p., 105 str.).

38Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 297 - 298 str., 302 - 305 str., 307 - 308 str., 313 str., teismas

Nutarė

39A. P., a.k. ( - ) pritaikius Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 38 str. 1 d., atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius už nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 281 str. 1 d., padarymą ir baudžiamąją bylą A. P., a.k. ( - ) atžvilgiu nutraukti.

40Paskirti A. P., a.k. ( - ) baudžiamojo poveikio priemonę - 10 MGL (tūkstančio trijų šimtų) litų dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, įpareigojant sumokėti per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

41Kardomąją priemonę, užstatą, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

42Įpareigoti Kėdainių rajono apylinkės teismą grąžinti A. P., a.k. ( - ) 3000 (tris tūkstančius) litų, įmokėtų pagal 2012 m. balandžio 16 d. mokėjimo nurodymą akcinei bendrovei Swedbank, pervedant nurodyta sumą į A. P., a.k. ( - ) asmeninę sąskaitą Nr. ( - ) akcinėje bendrovėje Swedbank.

43Priteisti iš A. P., a.k. ( - ) 79,53 (septyniasdešimt devynis litus 53 ct) litus pašto išlaidų valstybės naudai.

44Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis,... 2. sekretoriaujant Reginai Leonavičienei, dalyvaujant prokurorui Sigitui... 3. A. P., a.k. ( - ) gimęs ( - ),... 4. Kaltinamasis A. P. 2011 m. liepos 8 d., apie 12.30 val.,... 5. Kaltinamasis A. P. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad... 6. Kaltinamasis A. P. įvykdė nusikaltimą, kuris... 7. Be kaltinamojo A. P. kaltės pripažinimo, jo kaltė... 8. Nukentėjusysis R. Č. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas,... 9. Nukentėjusysis D. K. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas,... 10. Nukentėjusysis T. T. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas,... 11. Nukentėjusysis V. S. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas,... 12. Liudytojas I. V. ikiteisminio tyrimo metu (2 tomas, b.l.... 13. Liudytojas T. Š. ikiteisminio tyrimo metu (2 tomas, b.l.... 14. Rašytinė medžiaga.... 15. Eismo įvykio vietos apžiūros protokolu (1 tomas, b.l. 4 - 17, 99, 100 - 101,... 16. Specialisto išvada (2 tomas, b.l. 116) nustatyta, kad A.... 17. Teismo medicinos specialisto išvada (1 tomas, b.l. 65 – 67) nustatyta, kad... 18. Teismo medicinos specialisto išvada (1 tomas, b.l. 96 - 98) nustatyta, kad 19. Teismo medicinos specialisto išvada (1 tomas, b.l. 105 - 106) nustatyta, kad... 20. Teismo medicinos specialisto išvada (1 tomas, b.l. 140 - 141) nustatyta, kad... 21. Automobilio ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimo polisais (1 tomas,... 22. Transporto priemonės MAN 26.403, valstybinis numeris BBT 502, apžiūros ir... 23. Daiktų pateikimo protokolu (2 tomas, b.l. 107) nustatyta, kad 24. Daiktų apžiūros protokolu (2 tomas, b.l. 108 - 109) nustatyta, kad... 25. Automobilio ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimo polisais (1 tomas,... 26. Transporto priemonės VW LT 46, valstybinis numeris ( - )... 27. Automobilio ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimo polisais (2 tomas,... 28. Transporto priemonės R. K. 370.26, valstybinis numeris 29. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo aktu (2 tomas, b.l. 24 - 84) nustatyta, kad... 30. Teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma teismas laiko... 31. Dėl žalos atlyginimo nukentėjusieji ir kaltinamasis susitarė surašydami... 32. A. P. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina... 33. Kaltinamasis A. P. neteistas, padarytas neatsargus... 34. Akivaizdu, kad kaltininkas A. P. su nukentėjusiaisiais... 35. Kaltinamojo A. P. atžvilgiu yra visos įstatymu... 36. Siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį kaltinamajam A.... 37. Iš kaltinamojo A. P. priteistinos pašto išlaidos... 38. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 39. A. P., a.k. ( - ) pritaikius Lietuvos... 40. Paskirti A. P., a.k. ( - )... 41. Kardomąją priemonę, užstatą, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.... 42. Įpareigoti Kėdainių rajono apylinkės teismą grąžinti 43. Priteisti iš A. P., a.k. ( - ) 79,53... 44. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...