Byla 2-1020/2014
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus sadutė“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Tojaris“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3070-104/2014 pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Tojaris“ skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus sadutė“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kreditorius UAB „Tojaris“ prašė teismo: 1) panaikinti BUAB „Vilniaus sadutė“ 2013 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkime antru darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą; 2) patvirtinti tokį šio nutarimo variantą – išnuomoti BUAB „Vilniaus sadutė“ nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas – parduotuvę, unikalus Nr. ( - ), ir rūsio patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ), A. A. tokios būklės, kokios jos yra, t. y. neatliekant jokių remonto darbų, neterminuotam laikotarpiui, nustatant bendrą 2 000 Lt be PVM dydžio vieno mėnesio nuomos mokestį, įpareigojant nuomininką padengti patalpų eksploatavimo išlaidas; 3) teismui netenkinus skundo ir nepatvirtinus siūlomo varianto, nustatyti bendrą 5 000 Lt sumą, skirtiną iš BUAB „Vilniaus sadutė“ lėšų minėtų patalpų remonto darbams atlikti.

5Kreditorius nurodė, kad prieš kreditorių susirinkimo pradžią administratoriui buvo pateiktas pasiūlymas išnuomoti minėtą turtą A. A.. Patalpas buvo siūloma išnuomoti tokios būklės, kokios jos yra, už bendrą 2 000 Lt dydžio vieno mėnesio nuomos mokestį. A. A. taip pat įsipareigojo nuomos sutarties galiojimo metu padengti visas patalpų eksploatavimo išlaidas, t. y. už sunaudotą vandenį, elektrą ir kt. Ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nutarta minėtas patalpas paruošti nuomai ir atlikti remonto darbus. Kreditoriaus nuomone, šis nutarimas yra ekonomiškai nenaudingas BUAB „Vilniaus sadutė“. Pirma, nesant jokių duomenų apie planuojamas gauti pajamas iš nurodytų patalpų nuomos, jų remontas iš bankrutuojančios įmonės lėšų tik apsunkintų jos finansinę padėtį, nes, atlikus remonto darbus, padidėtų įmonės išlaidos. Antra, A. A. patalpas sutinka išsinuomoti tokios būklės, kokios jos yra, todėl įmonė nepatirtų papildomų išlaidų, susijusių su patalpų remonto darbais. Trečia, nuomininkas yra realus, todėl pajamas iš patalpų nuomos įmonė gautų iš karto, o ne po neapibrėžto termino. Ketvirta, patalpas išnuomojus A. A., sumažėtų šių patalpų išlaidymo išlaidos. Kreditoriaus teigimu, netenkinus skundo ir nepatvirtinus kreditoriaus siūlomo varianto, būtina nustatyti maksimalią ribą patalpų remonto išlaidoms, kadangi priešingu atveju bankrutuojančios įmonės išlaidos gali būti nepagrįstai didelės.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 10 d. nutartimi atmetė kreditoriaus UAB „Tojaris“ skundą. Nustatė, kad dėl BUAB „Vilniaus sadutė“ priklausančių negyvenamųjų patalpų – parduotuvės, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), nuomos su UAB „KAŽA“ 2013 m. lapkričio 22 d. sudaryta Nekilnojamojo turto nuomos sutartis, pagal kurios 3.1 punktą nuomos kaina yra 700 Lt. Šios sutarties 4.2 punkte nurodyta, kad ji galioja iki šių patalpų pardavimo dienos arba iki tol, kol patalpas pareikalaus grąžinti nuomotojas, arba iki sutarties nutraukimo kitais pagrindais. Kreditorius siekia, kad minėtos parduotuvės patalpos kartu su rūsio patalpomis būtų išnuomotos A. A. už 2 000 Lt mėnesinį mokestį neterminuotam laikotarpiui. Teismas, pažymėjęs, kad bankrutuojančios įmonės turtas turi būti panaudotas kuo naudingiau, nurodė, kad vien didesnė nuomos kaina pati savaime nereiškia, jog tai yra finansiškai naudingiausias bankrutuojančios įmonės turto nuomos variantas. Kreditorius siūlo sudaryti neterminuotą nuomos sutartį, tačiau, teismo nuomone, išnuomojus bankrutuojančios įmonės turtą neterminuotam laikotarpiui ir vėliau siekiant jį parduoti, gali kilti teisiniai ginčai, dėl kurių įmonė patirtų dar didesnių nuostolių. Teismas atmetė kreditoriaus argumentus, kad jo siūlomas nuomininkas sutinka išsinuomoti patalpas be jokio remonto, o ginčijamu nutarimu nutarta atlikti jų remontą. Teismo teigimu, bankrutuojančios įmonės administratorius patvirtino, kad šiuo metu jokie ginčo patalpų remonto darbai nebus atliekami. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad ginčo patalpos jau yra išnuomos tokios būklės, kokios yra.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Tojaris“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartį ir skundą tenkinti – patvirtinti kreditoriaus siūlomą nutarimo variantą – išnuomoti BUAB „Vilniaus sadutė“ nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas – parduotuvę, unikalus Nr. ( - ), ir rūsio patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ), A. A. tokios būklės, kokios jos yra, t. y. neatliekant jokių remonto darbų, neterminuotam laikotarpiui, nustatant bendrą 2 000 Lt be PVM dydžio vieno mėnesio nuomos mokestį, įpareigojant nuomininką padengti patalpų eksploatavimo išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Dėl neterminuotos nuomos sutarties nenaudingumo. Pirma, CK 6.480 straipsnis numato aiškią ir nesudėtingą neterminuotos nuomos sutarties nutraukimo galimybę, o būtent vienintelę sąlygą – išankstinio pranešimo prieš tris mėnesius apie nuomos sutarties nutraukimą įteikimą kitai šaliai. Abejotina, ar šios sąlygos gali būti aiškinamos ir vertinamos kaip iš esmės ribojančios nuomotojo, šiuo atveju – bankrutuojančios įmonės, teisę nutraukti sudarytą neterminuotą nuomos sutartį, jeigu bus nuspręsta parduoti išnuomotą turtą. Priešingai, terminuotos nuomos sutarties atveju įstatymų leidėjas nenumato nuomotojui galimybės nutraukti sutartį prieš terminą vienašališku sprendimu iš anksto įspėjus apie tai nuomininką. Taigi būtent terminuotos nuomos sutarties nutraukimas gali sukelti neigiamas pasekmes ir teisminius ginčus. Antra, administratoriaus su UAB „KAŽA“ sudarytos nuomos sutarties sąlyga, kad nuomos sutartis gali būti nutraukta bet kada nuomotoju pareiškimu įspėjus nuomininką prieš 20 dienų, pagrindžia, jog ši nuomos sutartis yra sudaryta iš esmės analogiškomis sąlygomis, kurios bus išdėstytos kreditoriaus pateiktame siūlyme, bet už mažesnę kainą. Trečia, nuomos sutarties sąlygos yra derybų dalykas, todėl administratoriui manant, kad neterminuotos nuomos sutarties sudarymas gali turėti neigiamos įtakos turto disponavimui ateityje, galėjo pateikti potencialiam nuomininkui pasiūlymą sudaryti terminuotą nuomos sutartį.

112. Dėl BUAB „Vilniaus sadutė“ ir UAB „KAŽA“ sudarytos nuomos sutarties. Pirma, ši sutartis sudaryta tą pačią dieną, kai įvyko kreditorių susirinkimas. Antra, ginčo patalpos išnuomotos už 700 Lt mėnesinį mokestį, kai kreditoriaus pateiktame pasiūlyme buvo siūlomas 2 000 Lt mėnesinis nuomos mokestis. Trečia, nors UAB „KAŽA“ išnuomotos tik parduotuvės patalpos, tačiau nuomininkas turi nevaržomą galimybę nemokamai naudotis ir rūsio patalpomis, nes į jas galima patekti tik per parduotuvės patalpas. Tokiu būdu iš esmės paneigta galimybė išnuomoti rūsio patalpas kitiems asmenims.

123. Dėl skundžiamo nutarimo nepagrįstumo ir prieštaravimo bankrutuojančios įmonės interesams. Skundžiamas nutarimas sudaro sąlygas be pagrindo didinti bankrutuojančios įmonės išlaidas ir ekonominiu požiūriu netikslingai bei nenaudingai naudoti įmonei priklausantį turtą. Išdėstytos aplinkybes leidžia pagrįstai konstatuoti, kad balsų daugumą turintys kreditoriai siekia nesąžiningai pasinaudoti savo balsų daugumos suteikiamomis teisėmis ir tokiu būdu pažeidžia pačios bankrutuojančios įmonės interesus, todėl yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutarimą.

13Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15BUAB „Vilniaus sadutė“ 2013 m. lapkričio 22 d. kreditorių susinkime antru darbotvarkės klausimu nutarta paruošti negyvenamąsias patalpas – parduotuvę, unikalus Nr. ( - ), ir rūsio patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ), nuomai ir skirti lėšas jų remontui pagal faktą (b. l. 5-7). Iš šio susirinkimo protokolo matyti, kad administratorius, motyvuodamas tuo, jog šioms patalpoms (paruošti nuomai) reikalingos minimalios išlaidos remontui, pasiūlė paruošti patalpas nuomai ir skirti lėšas jų remontui pagal faktą. Kreditorius UAB „Tojaris“ susirinkime siūlė balsuoti už alternatyvų nutarimo variantą – neterminuotam laikotarpiui A. A. išnuomoti nurodytas patalpas tokios būklės, kokios jos yra, neatliekant jokių remonto darbų, nustatant 2 000 Lt (be PVM) vieno mėnesio nuomos mokestį. Taigi esminis kreditoriaus alternatyvaus varianto skirtumas nuo administratoriaus pasiūlyto buvo tas, kad kreditorius rado asmenį, kuris yra pasiruošęs išsinuomoti ginčo patalpas tokios būklės, kokios jos yra, neparuošiant šių patalpų nuomai, dėl to nebūtina skirti lėšų patalpų remontui. Pažymėtina, kad nuomos mokesčio sumos dydžio klausimo kreditorių susirinkimas nesprendė, todėl apelianto (kreditoriaus) argumentai, susiję su nuomos mokesčio dydžiu, nagrinėjamu atveju yra neaktualūs. Kreditorių susirinkimas sprendė tik lėšų skyrimo remontui, siekiant paruošti ginčo patalpas nuomai, klausimą, todėl šiuo atveju pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas apelianto argumentams, susijusiems su tuo, ar kreditorių susirinkimas ginčijamu nutarimu pagrįstai nutarė skirti lėšas patalpų remontui, kai kreditorius pateikė A. A. pasiūlymą išsinuomoti ginčo patalpas tokios būklės, kokios jos yra, t. y. be remonto.

16Sprendžiant šį ginčą pažymėtina, kad, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, administratorius patvirtino, jog ginčo patalpų remonto darbai atliekami nebus. Iš nuomininko UAB „KAŽA“, su kuriuo administratorius po kreditorių susirinkimo sudarė nuomos sutartį, pasiūlymo matyti, kad šis nuomininkas, siūlydamas išsinuomoti ginčo patalpas, prašė jas paruošti nuomai, tačiau toks patalpų paruošimas buvo siejamas tik su patalpose esančių pertvarų pašalinimu (b. l. 23, 25-26). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į aplinkybė, kad ginčo patalpos faktiškai buvo išnuomotos tokio būklės, kokios buvo.

17Dar kartą akcentuotina, kad nei nuomininko kandidatūros, nei nuomos mokesčio dydis nebuvo skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo dalykas, todėl atmestini apelianto argumentai, susiję su A. A. ir UAB „KAŽA“ pasiūlytu nuomos mokesčio dydžiu ir administratoriaus su UAB „KAŽA“ sudarytos nuomos sutarties prieštaravimu bankrutuojančios įmonės interesams. Be to, apeliantas, lygindamas UAB „KAŽA“ ir A. A. pateiktus pasiūlymus, nepateikė įrodymų, patvirtinančių A. A. realius ketinimus išsinuomoti ginčo patalpas, net gi nepateikė paties A. A. pasirašyto pasiūlymo, o tik savo rašte nurodė, kad A. A. siūlo išsinuomoti ginčo patalpas nurodytomis sąlygomis.

18Atkreiptinas dėmesys, kad byloje nenustatyta, jog nebuvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (ĮBĮ 24 str.).

19Pirmiau išvardytos aplinkybės ir išdėstyti argumentai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas kreditoriaus skundą, iš esmės teisingai išsprendė kilusį ginčą, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kreditorius UAB „Tojaris“ prašė teismo: 1) panaikinti BUAB „Vilniaus... 5. Kreditorius nurodė, kad prieš kreditorių susirinkimo pradžią... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 10 d. nutartimi atmetė kreditoriaus... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Tojaris“ prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1. Dėl neterminuotos nuomos sutarties nenaudingumo. Pirma, CK 6.480 straipsnis... 11. 2. Dėl BUAB „Vilniaus sadutė“ ir UAB „KAŽA“ sudarytos nuomos... 12. 3. Dėl skundžiamo nutarimo nepagrįstumo ir prieštaravimo bankrutuojančios... 13. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. BUAB „Vilniaus sadutė“ 2013 m. lapkričio 22 d. kreditorių susinkime... 16. Sprendžiant šį ginčą pažymėtina, kad, kaip teisingai nurodė pirmosios... 17. Dar kartą akcentuotina, kad nei nuomininko kandidatūros, nei nuomos mokesčio... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje nenustatyta, jog nebuvo laikytasi ĮBĮ ir... 19. Pirmiau išvardytos aplinkybės ir išdėstyti argumentai sudaro pagrindą... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 21. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartį palikti nepakeistą....