Byla 2-208/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Advitas“ direktoriaus Vytauto Adiklio atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. gruodžio 19 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl baudos panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-328-212/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Rekolas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Advitas“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Rekolas” kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 134 926,43 Lt skolos už parduotus degalus, 2 821,98 Lt delspinigių, 12,83 % dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Panevėžio apygardos teismas 2008 m. spalio 17 d. protokoline nutartimi įpareigojo atsakovą UAB ,,Advitas” iki 2008 m. spalio 24 d. pateikti gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą ir degalų pardavimo degalinėse apskaitos žurnalą, dokumentų sąrašą nuo 2007 m. gruodžio 28 d. (b. l. 13, 14).

4Panevėžio apygardos teismas 2008 m. lapkričio 12 d. nutartimi nutarė nubausti atsakovo UAB ,,Advitas” direktorių V. Adiklį 500 Lt pinigine bauda už rašytinių įrodymų nepateikimą be svarbių priežasčių. Teismas nurodė, kad atsakovo atstovas adv. S. Butkevičius neįvykdė Panevėžio apygardos teismo 2008 m. spalio 17 d. protokolinės nutarties, pateikdamas tik gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą. Atsakovas nepateikė degalų pardavimo degalinėse apskaitos žurnalo, dėl ko teko atidėti teismo posėdį.

5Teismo teigimu, atsakovas žinojo apie teismo 2008 m. spalio 17 d. protokolinės nutarties įpareigojimą, tačiau jo neįvykdė ir nenurodė priežasčių, dėl kurių šis įpareigojimas nebuvo įvykdytas, todėl darytina išvada, kad teismo įpareigojimas neįvykdytas be svarbių priežasčių, kas sudaro pagrindą nubausti atsakovą 500 Lt pinigine bauda (CPK 199 str. 1, 6 d.).

6Pareiškėjas atsakovo UAB ,,Advitas” direktorius V. Adiklis 2008 m. gruodžio 16 d. pateikė teismui prašymą dėl baudos, paskirtos Panevėžio apygardos teismo 2008 m. lapkričio 12 d. nutartimi, panaikinimo (b. l. 20). Nurodė, kad atsakovo direktorius negalėjo tinkamai įvykdyti teismo įpareigojimo, nes jis serga, o gydymo režimas – gulėti. Be to, direktoriui nebuvo žinoma, kokius konkrečius žurnalus teismui reikėjo pateikti, nes jų yra daug, todėl po 2008 m. lapkričio 12 d. teismo posėdžio atsakovas pateikė visus turimus degalų pardavimo žurnalus.

7Panevėžio apygardos teismas 2008 m. gruodžio 19 d. nutartimi atmetė atsakovo UAB ,,Advitas” direktoriaus V. Adiklio prašymą dėl piniginės baudos panaikinimo (b. l. 21). Teismas nurodė, kad atsakovas laiku nepranešė apie priežastis, dėl kurių jis negali pateikti rašytinių įrodymų, todėl teismas buvo priverstas atidėti teismo posėdį. Atsakovas, prašydamas panaikinti baudą, nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad jis teismo įpareigojimo neįvykdė dėl pateisinamų priežasčių. Teismo teigimu, liga paprastai nelaikytina tokio įpareigojimo neįvykdymo svarbia priežastimi, juolab kad atsakovas turi advokatą.

8Atskiruoju skundu atsakovo UAB ,,Advitas” direktorius V. Adiklis prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį (b. l. 24). Savo skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

91. UAB ,,Advitas” direktorius V. Adiklis sirgo prieš 2008 m. spalio 24 d. teismo posėdį, kuriame jis buvo įpareigotas pateikti dokumentus, jis serga ir dabar, ką patvirtina teismui pateiktas nedarbingumo pažymėjimas. Apeliantas negalėjo vaikščioti, nes gydytojai paskyrė režimą – tik gulėti, todėl jis negalėjo įvykdyti teismo įpareigojimo.

102. Apeliantas nežinojo, kokius konkrečiai žurnalus reikėjo pateikti. Visus žurnalus jis pateikė po 2008 m. lapkričio 12 d. teismo posėdžio.

113. Teismo paskirta 500 Lt bauda apeliantui ir jo šeimai yra labai didelė, juolab kad dabar vyksta krizė.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

14Visomis civilinėmis procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi sąžiningai, tik pagal jų paskirtį, siekiant užtikrinti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., CPK 7 str.). Procesinių teisių įgyvendinimas tokiu būdu, kuriuo nepagrįstai, prieštaraujant civilinio proceso teisės paskirčiai, suvaržomos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai, pažeidžiamas viešasis interesas, laikytinas piktnaudžiavimu procesu, tai yra neteisėtu veiksmu. Nustatęs, kad procesinėmis teisėmis naudojamasi priešingai jų paskirčiai, jomis piktnaudžiaujant, teismas privalo ex officio (iš lotynų kalbos - savo iniciatyva) šalinti tokius neteisėtus veiksmus ir jų pasekmes, tai yra nustatęs, jog dalyvaujantis byloje asmuo procesines teises įgyvendina nesąžiningai, jomis piktnaudžiauja, teismas turi konstatuoti, kad atitinkamos procesinės teisės išvis nėra įgyvendinamos (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-83/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-999/2001, 2001 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1212/2001, 2007 m. rugpjūčio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-404/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2007).

15Pagal CPK 199 straipsnio šeštosios dalies nuostatas, jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas pateikti rašytinį įrodymą neįvykdytas ir nepranešta teismui apie tai, kad negalima jo pateikti dėl svarbių priežasčių arba nurodytas priežastis teismas pripažino nesvarbiomis, kaltiems asmenims gali būti skiriama iki vieno tūkstančio litų bauda.

16Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog apeliantas, prašydamas panaikinti baudą, nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad jis teismo įpareigojimo neįvykdė dėl svarbių priežasčių, o pareiškėjo (atsakovo atstovo) liga nelaikytina tokio įpareigojimo neįvykdymo svarbia priežastimi, juolab kad atsakovas turi advokatą, kuris dalyvavo ir teismo posėdyje, kuriame atsakovas buvo įpareigotas pateikti rašytinius įrodymus. Atsakovo atstovas advokatas S. Butkevičius 2008 m. lapkričio 4 d. prašyme dėl dokumentų prijungimo nurodė, kad dėl atsakovo direktoriaus V. Adiklio ligos negali pateikti dalies dokumentų, kuriuos pateiks vėliau. Tačiau šie dokumentai nebuvo pateikti ir iki 2008 m. lapkričio 12 d. teismo posėdžio, dėl ko buvo atidėtas bylos nagrinėjimas (b. l. 17-19). Pažymėtina, kad nei apeliantas, nei kiti atsakovo atstovai, neįvykdę įpareigojimo teismo nustatytu laiku, neprašė teismo pratęsti termino pateikti reikalaujamus dokumentus, o prašymą juos pridėti prie bylos pateikė teismui tik 2008 m. gruodžio 1 d., t. y. praleidę teismo nustatytą terminą (2008 m. spalio 24 d.), po teismo 2008 m. lapkričio 12 d. posėdžio, kuriame buvo priimta nutartis dėl baudos paskyrimo.

17Be to, nors, apelianto teigimu, jis iki šiol serga, tačiau nurodo, kad po 2008 m. lapkričio 12 d. teismo posėdžio nurodytas teismo įpareigojimas buvo įvykdytas, 2008 m. gruodžio 1 d. atsakovo atstovui advokatui S. Butkevičiui pateikus prašymą, kuriame nurodoma, kad pateikia prašomus degalų pardavimo degalinėse apskaitos žurnalus. Tai taip pat patvirtina, jog apelianto liga ir jo nurodomas nežinojimas konkrečių žurnalų, kurių teismas reikalavo, nelaikytini svarbia priežastimi, dėl kurios nebuvo galima įvykdyti teismo įpareigojimo.

18Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors apeliantas nurodo, jog teismo paskirta bauda jam pernelyg didelė, tačiau nepateikė teismui savo finansinę padėtį patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.).

19Todėl nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuri pagrįsta ir teisėta, dėl ko paliktina galioti (CPK 338 str., 329 str.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

21Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB ,,Rekolas” kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 3. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. spalio 17 d. protokoline nutartimi... 4. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. lapkričio 12 d. nutartimi nutarė... 5. Teismo teigimu, atsakovas žinojo apie teismo 2008 m. spalio 17 d.... 6. Pareiškėjas atsakovo UAB ,,Advitas” direktorius V. Adiklis 2008 m.... 7. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. gruodžio 19 d. nutartimi atmetė... 8. Atskiruoju skundu atsakovo UAB ,,Advitas” direktorius V. Adiklis prašo... 9. 1. UAB ,,Advitas” direktorius V. Adiklis sirgo prieš 2008 m. spalio 24 d.... 10. 2. Apeliantas nežinojo, kokius konkrečiai žurnalus reikėjo pateikti. Visus... 11. 3. Teismo paskirta 500 Lt bauda apeliantui ir jo šeimai yra labai didelė,... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 14. Visomis civilinėmis procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi... 15. Pagal CPK 199 straipsnio šeštosios dalies nuostatas, jeigu per nustatytą... 16. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė,... 17. Be to, nors, apelianto teigimu, jis iki šiol serga, tačiau nurodo, kad po... 18. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors apeliantas nurodo, jog teismo paskirta... 19. Todėl nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2008 m. gruodžio 19 d....