Byla II-1922-561/2010
Dėl Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 2010-10-25 nutarimo, kuriuo L. M. buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, sekretoriaujant E. Sakalinskaitei, dalyvaujant pareiškėjai L. M., administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ atstovui J. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal L. M. skundą dėl Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 2010-10-25 nutarimo, kuriuo L. M. buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

32010-10-25 Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl L. M. padaryto pažeidimo, numatyto LR ATPK 142 str. 4 d., kadangi L. M. kontrolės metu kontrolei pateikė ne toje transporto priemonėje pažymėtą vienkartinį bilietą.

42010-10-25 Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ nutarimu dėl minėto pažeidimo L. M. pagal LR ATPK 142 str. 4 d. buvo paskirta administracinė nuobauda - 80 litų dydžio bauda.

5Skunde teismui L. M. prašė panaikinti jai paskirtą administracinę nuobaudą.

6Savo reikalavimus L. M. pagrindė tuo, kad ji jokių pažeidimų nepadarė, kad buvo tinkamai pažymėjusi vienkartinį bilietą.

7Teisminio nagrinėjimo metu L. M. patvirtino skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti.

8Teisminio nagrinėjimo metu Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ atstovas prašė L. M. skundo netenkinti, pabrėždamas, kad kontrolieriai L. M. atžvilgiu elgėsi tinkamai.

9Teisminio nagrinėjimo metu liudytojas A. K. paaiškino, kad 2010-10-25 autobuse buvo sulaikyta L. M., kuri kontrolės metu kontrolieriams pateikė ne toje transporto priemonėje pažymėtą vienkartinį bilietą. A. K. pabrėžė, kad jis su kontrolieriumi R. A. įlipo į autobusą, kuriame jau važiavo L. M., kad L. M. pateikė A. K. ne tikrinamame autobuse pažymėtą vienkartinį bilietą, kad kontrolieriai atliko kontrolinį bilieto pažymėjimą bei paaiškino ir parodė L. M., jog L. M. pateikė bilietą, kuris jau buvo naudotas ir pažymėtas kitur, kad L. M. nesutiko su kontrolieriais, triukšmavo.

10Teisminio nagrinėjimo metu liudytojas R. A. davė parodymus, analogiškus liudytojo A. K. parodymams, pabrėždamas, kad kontrolieriai elgėsi tinkamai, kad L. M. važiavo be tinkamai pažymėto bilieto.

11Skundas netenkintinas.

12L. M. veika pagal LR ATPK 142 str. 4 d. yra kvalifikuota teisingai, administracinė nuobauda jai yra paskira pagrįstai. Administracinio teisės pažeidimo protokolas, 2010-10-25 kelionės lapas, kontrolinis bilieto pažymėjimas (20 val. 32 min. ( - )), liudytojų A. K. bei R. A. paaiškinimai teisme, patvirtinantys, kad L. M. kontrolės metu kontrolieriams pateikė ne toje transporto priemonėje pažymėtą vienkartinį bilietą, įrodo, kad L. M. įvykdė minėtą teisės pažeidimą.

13L. M. paaiškinimus, kad L. M. neįvykdė minėto teisės pažeidimo, kad turėjo tinkamą vienkartinį bilietą, kad kontrolieriai elgėsi netinkamai, teismas vertina kritiškai, kadangi L. M. siekia išvengti atsakomybės dėl savo neteisėtų veiksmų bei bando suklaidinti teismą, o minėtus L. M. paaiškinimus visiškai paneigia liudytojų A. K. bei R. A. paaiškinimai, kurie yra objektyvūs, nuoseklūs ir teisingi, ir kuriais nėra pagrindo netikėti.

14Atsižvelgdamas į padarytojo pažeidimo pobūdį ir jo pavojingumo laipsnį, į L. M. asmenybę ir į bylos aplinkybes, nustatęs, kad L. M. per vienerius metus yra bausta administracine tvarka už analogiškus teisės pažeidimus, teismas, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo kriterijais, daro išvadą, kad administracinės nuobaudos tikslai, numatyti LR ATPK 20 str., gali būti pasiekti, tik paliekant galioti L. M. paskirtą administracinę nuobaudą.

15Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ABTĮ 124 str. 1 d. 1 p., 128 str., teismas

Nutarė

162010-10-25 Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ nutarimą, skiriant L. M. administracinę nuobaudą - 80 litų dydžio baudą už pažeidimą, numatytą LR ATPK 142 str. 4 d., palikti nepakeistą.

17Ši nutartis per 10 d. gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai