Byla e2-290-232/2018
Dėl skolos, delspinigių ir 6 proc. procesinių palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė, sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei, dalyvaujant ieškovui ieškovo atstovui I. B. atsakovo atstovei O. S.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Projektana“ ieškinį atsakovui UAB „Energoblokas“. trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje ADB Gjensigige dėl skolos, delspinigių ir 6 proc. procesinių palūkanų priteisimo,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

 1. Ieškovas prašė priteisti iš Atsakovo 50.742,98 Eur skolos, 0,05 % dydžio delspinigius, sudarančius 3.298,29 Eur, 6 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 1.027,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio bei kitas patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad 2016 04 22 Ieškovas (kaip Rangovas), ir Atsakovas, kaip Gen. rangovas, sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 160403 SR ZR 6393 (toliau - Sutartis), kurios pagrindu Ieškovas įsipareigojo statybos objekte „Viešbutis, ( - )“ (toliau - objektas), pagal Atsakovo pateiktą techninio projekto pamatų dalies medžiagą atlikti darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte, o Atsakovas įsipareigojo priimti atliktus statybos darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nustatytą kainą.
 3. 2016 06 16 šalys sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1 prie Sutarties, pagal kurį, pasikeitus objektinėms aplinkybėms ir padidėjus atliekamų darbų apimčiai, Ieškovas įsipareigojo objekte atlikti papildomus gruntinių inkarų įrengimo darbus, o Atsakovas įsipareigojo Ieškovo atliktus papildomus darbus priimti ir už juos sumokėti Papildomame susitarime Nr. 1 nurodytą kainą.
 4. 2016 08 24 šalys su sudarė Papildomą susitarimą Nr. 2 prie Sutarties (toliau - Papildomas susitarimas Nr. 2), pagal kurį, pasikeitus objektinėms aplinkybėms ir padidėjus atliekamų darbų apimčiai, Ieškovas įsipareigojo objekte atlikti papildomus grunto kasimo ir išvežimo darbus, o Atsakovas įsipareigojo Ieškovo atliktus papildomus darbus priimti ir už juos sumokėti Papildomame susitarime Nr. 2 nurodytą kainą.
 5. Sutarties ir Papildomų susitarimų Nr. 1 ir Nr. 2 pagrindu Šalys susitarė dėl darbų už 327.400,00 Eur be PVM atlikimo.
 6. Remiantis Ieškovo pateiktais ir Atsakovo patvirtintais dokumentais: 2016 09 23 pažyma Nr. 4 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2016 09 mėn., 2016 09 23 Atliktų darbų aktu Nr. 4 už 2016 09 mėn., 2016 09 23 PVM sąskaita - faktūra Serija PRO Nr. 07004015, Ieškovas atliko Atsakovui darbų už 98.809,02 Eur be PVM.
 7. Sutarties 7.2 punkte įtvirtinta, kad už atliktus darbus Atsakovas apmoka per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos- faktūros pateikimo jam dienos. Atsakovas sumokėjo 75.000,00 Eur avansą, kuris, remiantis Sutarties 7.1 punktu išskaičiuojamas iš paskutinio mokėjimo sumos.
 8. Nurodė, kad Atsakovas vengia įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ieškovui, teigdamas, jog ieškovo atžvilgiu tariamai neturi vykdytinų finansinių prievolių. Atsakovas liko skolingas ieškovui 50.742,98 Eur, nors Ieškovas visus darbus atliko tinkamai, juos perdavė Atsakovui, kuris darbus priėmė, tačiau nei nustatytais terminais, nei vėliau savo prievolės pilnai atsiskaityti su Ieškovu už atliktus darbus neįvykdė.
 9. Nurodė, kad remiantis Sutarties 9.3.1. punktu atsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti su Ieškovu Sutartyje nustatyta tvarka, moka Ieškovui 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo pradelstos mokėti sumos. Atsakovas vėluoja atsiskaityti už atliktus darbus pagal 2016 09 23 išduotą PVM sąskaitą-faktūrą, o delspinigiai apskaičiuoti iki ieškinio teismui padavimo dienos sudaro 3.298,29 Eur (50.742,98 x 0,05 x 130 / 100 = 3.298,29 Eur).
 1. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su pareikštais reikalavimais nesutiko
 2. Nurodė, jog Ieškovo atliekami darbai apėmė grunto kasimo ir išvežimo iš statybvietės darbus, polių atraminei polinei sienai, polių po pamatais, sienomis, laiptinėmis, galvenomis; galvenų, rostverkų, lifto šachtų pamatų; polinės sienos apibetonavimo su apjungiamuoju rostverku; atraminių sienų pastato perimetru ir vidinių pastato monolitinių sienų iki perdangos įrengimo darbus; šių darbų darbo projekto parengimą.
 3. Atsakovas pagal Sutartį su Ieškovu veikė kaip Gen. rangovas, nes 2017-04-17 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2016/04/17/1 (Priedas Nr. 1) su objekto užsakovu UAB „Orme Investicijos“ (toliau – Užsakovas), kurios pagrindu įsipareigojo per sutartyje nurodytą terminą savo jėgomis, priemonėmis bei rizika, pagal sutarties nuostatas, projekte bei kituose Objekto statybos dokumentuose numatytomis sąlygomis, atlikti visus Objekto statybos darbus ir juos perduoti Užsakovui bei dalyvauti Objektą pripažįstant tinkamu naudoti.
 4. Ieškovas Sutartyje nustatytu terminu iki 2016-08-12, darbų neatliko ir neinformavo apie jokias aplinkybes, dėl kurių negalės laiku įvykdyti Sutartinių įsipareigojimų. Tik 2016-10-06 raštu, nurodė, neva, negalintis darbų laiku užbaigti dėl Atsakovo kaltės. Visų Sutartyje numatytų darbų Ieškovas neatliko iki šiol. Pagrindinius Sutartyje numatytus darbus Ieškovas atliko ir perdavė Atsakovui tik 2016-12-01, o betonavimo darbų ašyje 5a Ieškovas apskritai neatliko ir neperdavė motyvuodamas tuo, kad negali jų įvykdyti dėl atsakovo veiksmų/neveikimo, taip pat nepašalino darbų trūkumų, nurodytų pastabose prie 2016 10 mėn. akto. Darbų atlikimo terminas buvo pažeistas daugiau, nei trimis mėnesiais.
 5. Atsakovas, pažeidęs galutinį Darbų atlikimo terminą (Darbų etapo užbaigimo terminą), turi mokėti Užsakovui 0,2 procento dydžio delspinigius nuo Darbų vertės (Darbų etapo vertės) už kiekvieną uždelstą dieną bei atlyginti dėl to patirtus Užsakovo nuostolius. Šiuo pagrindu Užsakovas 2016-11-30 raštu vienašališkai įskaitė 70 718 Eur netesybų sumą į Atsakovui pagal sutartį mokėtinas sumas.
 6. Todėl Atsakovas regreso tvarka nukreipė reikalavimą dėl jo patirtų nuostolių atlyginimo (70 718 eurų pritaikytų netesybų) į Ieškovą, kadangi būtent dėl pastarojo kaltės nebuvo laiku atlikti ir perduoti darbai ir šį savo reikalavimą įskaitė Ieškovui mokėtiną sumą.
 7. Pažymėtina ir tai, kad, Ieškovui atliekant darbus Objekte (tuo metu jam buvo perduota visa statybos aikštelė ir darbus joje atliko tik Ieškovas ir jo subrangovai), 2016-05-25 buvo nugriautas kaimyniniame besiribojančiame sklype, adresu ( - ), stovėjęs ūkinių sandėliukų pastatas. Šio pastato nugriovimas buvo tiesioginė Ieškovo (jo subrangovų) veiksmų pasekmė, pastarajam atliekant žemės kasimo darbus. Apie tai Ieškovui buvo pranešta 2016-06-06 raštu.
 1. Dėl sandėliukų pastato nugriovimo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2016 m. liepos 7 d. surašė Objekto Užsakovui privalomąjį nurodymą Nr. (23.29) PN-663 (Priedas Nr. 4) atstatyti gretimame sklype ( - ) nugriuvusių senų sandėlių dalis, išlaikant prieš tai buvusią išvaizdą ir išmatavimus, o pastarasis 2016-07-15 pateikė reikalavimą Atsakovui dėl sandėliukų pastato atstatymo. Savo ruožtu Atsakovas informavo Ieškovą apie būtinumą atstatyti sandėliukų pastatą bei pateikė tokių darbų atlikimo sąmatą 15 592 Eur sumai. Ieškovas savo lėšomis ar jėgomis sandėliukų pastato neatstatė ir jokių veiksmų atlyginti žalai nesiėmė.
 2. Sutarties 2.1.3. punktu Ieškovas prisiėmė atsakomybę už dėl darbų atlikimo apgadinto pėsčiųjų šaligatvio atstatymą savo lėšomis, tačiau šių darbų taipogi neatliko. Atsakovo skaičiavimais, kaimyninio sklypo, besiribojančio ties ašim 1/AR, asfalto dangos atstatymo darbų vertė sudaro 900 Eur, o kaimyninio sklypo, besiribojančio ties ašim 1-10, trinkelių atstatymo, valymo darbų vertė sudaro 600 Eur.
 3. 2016-12-02 pareiškimu Atsakovas išskaitė jo patirtų nuostolių sumą iš Ieškovui pagal Sutartį mokėtinų sumų. Bendra Atsakovo nuostolių suma sudarė 87 810 Eur ir susidėjo iš (i) 70 718 Eur Atsakovo patirtų nuostolių dėl Užsakovo pritaikytų netesybų už termino pažeidimą; 15 592 eurų nugriauto sandėliukų pastato darbų atstatymo vertės; 1500 eurų darbų eigoje sugadintos asfalto dangos ir trinkelių atstatymo darbų vertės.
 4. Kadangi nurodytą dieną Ieškovo perduotų ir Atsakovo neapmokėtų darbų suma sudarė 50 742,98 eurų, todėl Atsakovo prievolė sumokėti Ieškovui šią sumą pasibaigė nuo 2016-12-01, įskaitymu. Likusią nuostolių sumą, sudarančią 37 067,02 eurų, Atsakovas pareikalavo iš Ieškovo jam atlyginti, tačiau Ieškovas iki šios dienos šios sumos Atsakovui nesumokėjo bei nepateikė jokių alternatyvių pasiūlymų dėl nuostolių atlyginimo būdo bei tvarkos.
 1. Trečiasis asmuo ADB “Gjensidige”, UAB “Projektana” draudikas pagal Rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą su ieškiniu nesutiko.
 2. Nurodė, kad dėl sandėliukų sienos nugriuvimo Ieškovas nėra atsakingas, sandėliukų galinė siena nugriuvo dėl avarinės jų būklės, šio statinio savininkų neveikimo, bei archeologinius tyrimus atlikusio asmens kaltės.
 3. 2016-05-18 projektų ir statinių ekspertas V. B. E. UAB “Orme investicijos” užsakymu atlikęs tyrimą statinio būklės akto išvadose nurodė, jog sandėliuko sienų supleišėjimo priežastimis yra nepatikimai įrengtas pamatas bei su tuo susiję įšalo bei augančių medžių poveikiai dėl ko statinys yra avarinės būklės. ( - ) sklype esančios daubos yra papildomos sąlygos statinio griūčiai. Todėl pagrindine sandėliukų griuvimo priežastimi konstatuota avarinė jų būklė.
 4. Namo, esančio ( - ) gyventojai ir žemės sklypo savininkai buvo informuoti 2016-04-19 UAB “Orme investicijos” pranešimu apie sandėliukų avarinę būklę ir jų teisinio statuso neaiškumą. Užsakovas UAB “Orme investicijos” sutiko atlikti sandėliukų pamatų sustiprinimo darbus, tačiau su šiuo pasiūlymų sutiko tik du namo savininkai. Dėl to, UAB “Orme investicijos” negalėjo atlikti pamatų sutvirtinimo darbų.
 5. Todėl remiantis CK 6. 253 straipsnio 5 dalies nuostatomis civilinė atsakomybė netaikytina.
 6. Sandėliukų savininkai nesirūpindami statinio būkle, nereaguodami į pranešimus dėl sandėliukų avarinės būklės ir pasiūlymo sustiprinti pamatus, tokiu neveikimu prisiėmė riziką dėl jų nugriuvimo. Dėl to, Ieškovui nekyla civilinė atsakomybė.
 7. Sandėliukai statyti 1955-1981 metais, įrengti nekokybiškai, įvykio metu avarinės būklės. Tai reiškia, jog sandėliukai yra visiškai nusidėvėję, netinkami naudoti ir griautini. Jei teismas spręstų, jog sandėliukai nebuvo visiškai nusidėvėję, taikytinas UAB Sistela Statinių vidutinės naudojimo trukmės normatyvas (SVN) (I), draudiko skaičiavimais sandėliukų atkūrimo kaštai būtų lygūs 7323,18 € be PVM.
 8. Byloje nėra duomenų, jog Atsakovas nukentėjusiems asmenims yra kompensavęs sandėliukų vertę.

4II.Teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir priimamo sprendimo argumentai

 1. Byloje kilęs ginčas tarp Ieškovo (Rangovo) ir Atsakovo (Gen. Rangovo), dėl darbų apmokėjimo, kuriuos pagal sutartį, kaip vieną iš objekto ( - ) statybos, pradinių etapų pagal ginčo sutartį turėjo atlikti Ieškovas. Atsakovas yra pasirašęs statybos darbų sutartį dėl visų statybos darbų atlikimo minėtame objekte su užsakovu UAB „Orme investijos“

5Ginčo sutartimi šalių prisiimti įsipareigojimai ir jų vykdymo eiga nustatyta remiantis bylos įrodymais

 1. Byloje nustatytos tokios toliau įvardijamos faktinės aplinkybės. Šalys 2016 04 22 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 160403 SR ZR 6393, kurios 2.1.1- 2.1.2 punktais Ieškovas (Rangovas) įsipareigojo Atsakovui (Gen. rangovui) statybos objekte „Viešbutis, ( - )“ pagal Gen. rangovo pateiktą techninio projekto pamatų dalies medžiagą (priedas Nr. 3 „Apkrovos į pamatus“) atlikti šiuos darbus: parengti polių atraminei pūlinei sienai; polių po pamatais, sienomis, laiptinėmis, galvenomis; galvenų, rostverkų, lifto šachų pamalu; polinės sienos apibetonavimo su apjungiamuoju rostverkų, atraminių sienų pastato perimetru ir vidinių; pastato monolitinių sienų iki perdangos, darbo projektą ir jį ekspertuoti. Atlikti: polių atraminei polinei sienai; polių po pamatais, sienomis, laiptinėmis, galvenomis; galvenų, rostverkų, lifto šachtų pamatų; polinės sienos apibetonavimo su apjungiamuoju rostverkų; atraminių sienų pastato perimetru ir vidinių pastato monolitinių sienų iki perdangos įrengimo darbus pagal Rangovo atliktą ir Gen.rangovo konstrukcinės dalies vadovo patvirtintą darbo projektą; perimetrinių pastato sienų hidroizoliaciją.
 2. Ginčo sutarties 2.1.3 punktu Ieškovas (Rangovas) įsipareigojo organizuoti grunto kasimo bei išvežimo iš statybvietės darbus, fiksuojant faktiškai išvežto grunto kiekį kubiniais metrais. Planuojamas faktiškai išvežti grunto kiekis -6000 m3. Kasant gruntą pastato perimetru, o ypač T-E/10 ašyje, įvykus grunto nuošliaužai/šliaužimui, rangovas prisiėmė atsakomybę už apgadinto pėsčiųjų šaligatvio atstatymą savo lėšomis per kiek įmanoma trumpiausią laiką. Prisiėmė atsakomybę už pasekmes įskaitant baudas iš kontroliuojančių institucijų (Vilniaus miesto savivaldybės, VTPSI, ESO ir kt.)
 3. Sutarties 2.1.4 punktu Atsakovas (Gen. rangovas) sutartimi įsipareigojo sudaryti Rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbus ir darbų rezultatą ir sumokėti už juos šioje sutartyje nustatytą kainą, kuri nurodyta sutarties 4.2 punkte ir sudaro 300 000 Eur ir remiantis sutarties 4.1, punktu negali būti keičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį.
 4. Statybos darbų atlikimo terminai, darbų pradžia ir pabaiga numatyti sutarties Priedą Nr. 3 „Darbų grafikas“, pagal kurį projektavimo darbai turėjo būti pradėti nuo 2016 04 18 ir baigti 2016 05 13, statybos darbai pradedant grunto kasimo darbus turėjo būti pradėti nuo 2016 05 05 ir baigti 2016 08 12 atlikus atraminių sienų pastato perimetru ir vidinių monolitinių sienų iki perdangos įrengimą. Sutarties 5.3 punkte buvo numatyta, kad darbų atlikimo terminai gali būti keičiami sutartyje nustatyta tvarka.
 5. Sutarties 5.4. punktas numatė Rangovo teisę nepradėti darbų pagal minėtą grafiką jeigu Gen. rangovas neįvykdo šioje sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų neperduoda Statybvietės ir kt.) arba kliudo Rangovui vykdyti sutartį. Tokiu atveju statybos darbų pabaigos terminas pratęsiamas atitinkamai tiek dienų, kiek buvo sustabdyti ar nepradedami darbai, o Gen. rangovas, kol neįvykdo savo įsipareigojimų, negali reikalauti pradėti darbus
 6. Sutarties 5.5. punktas numatė, kad visais atvejais, išskyrus nustatytą sutarties 5.4. punkte, kai atsiranda būtinybė pakeisti statybos darbų atlikimo terminus, arba darbus atlikti keliais etapais, tai turi būti raštu įforminta papildomu šalių susitarimu. Papildomo susitarimo projektą pagal savo ir Gen. rangovo duomenis ruošia Rangovas.
 7. Pažymėtina jog Ieškovas nėra pateikęs įrodymų, kad statybos darbų eigoje būtų reikalavęs nukelti darbų atlikimo terminus.
 8. Sutarties 6.3. punktas numatė, kad jeigu Rangovui pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką neperduota Statybvietė arba, kaip susitarta, neperduoti reikalingi darbo brėžiniai, Rangovas apie tai informuoja Gen. rangovą, o darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek yra vėluojama perduoti darbų frontą.
 9. Byloje nenustatyta, jog ieškovas būtų kreipęsis į atsakovą dėl darbų atlikimo termino nukėlimo dėl to, kad jam nebuvo laiku perduota statybvietė. Todėl teismas konstatuoja, kad statybvietė ieškovui buvo perduota pagal nustatytą grafiką, sandėliukų griūtis įvyko būtent ieškovui atliekant statybos darbus, todėl jis kaip savo srities profesionalas galėjo ir turėti numatyti tokią avarinių sandėliukų griūtį ir imtis atitinkamų priemonių arba nepradėti darbų nepriimti statybvietės ir reikalauti nukelti statybos darbų pradžios terminus.
 10. Remiantis sutarties 6.4. - 6.9. punktais statybos darbai Gen. rangovui perduodami iki einamojo mėnesio 25 dienos. Gen. rangovas, gavęs Rangovo atliktų darbų aktus už einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos turi teisę tikrinti atliktų darbų aktus iki kito mėnesio 5 dienos ir pateikti pastabas (pretenzijas) dėl darbų, jų rezultato, kiekio, ar neatitikimo projektinei dokumentacijai, šios sutarties sąlygoms. Rangovas, nesustabdydamas kitų Darbų vykdymo, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas savo sąskaita ištaisyti Gen. rangovo nurodytus trūkumus ir pateiktas pastabas. Statybos darbų rezultato ar jų etapo perdavimas ir priėmimas įforminamas Šalims pasirašant pažymą apie atliktų darbų vertę bei atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus. Gen. Rangovui patvirtinus pažymą apie atliktų darbų vertę bei atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, Rangovas per 2 darbo dienas pateikia atitinkamą sąskaitą-faktūrą atliktiems ir pažymoje nurodytiems darbams apmokėti.
 11. Sutarties 7.2. punktas numatė, jog Už atliktus darbus Rangovui Gen. rangovas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pagal pažymos apie atliktų darbų vertę pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo Gen. rangovui dienos.
 12. Sutarties 8.2.1-8.2.2. punktai numatė, jog Rangovas turi teisę užbaigti Statybos darbus tiek laiko vėliau nuo sutartyje nurodytos datos, kiek laiko Gen. rangovas vėlavo priduoti statybvietę, o Gen. rangovui ilgiau nei 5 darbo dienas vėluojant priduoti statybvietę, Vienašališkai koreguoti Statybos darbų pradžios datą. Tačiau byloje nėra duomenų ir kad ieškovas būtų vienašališkai pratęsęs darbų atlikimo terminus ir apie tai pranešęs atsakovui, kas atsakovui kaip Gen. Rangovui sudariusiam sutartį viso objekto statybai buvo itin aktualu, nes darbai kuriuos turėjo atlikti ieškovas buvo pradinis visos objekto statybos etapas, todėl vėluojant atlikti šiuos darbus Ieškovui grėsmė kilo, jog laiku nebus atlikti vėlesnėse objekto stadijose atliktini darbai. Be to Atsakovo su Užsakovu sudarytoje sutartyje taip pat buvo numatyti delspinigiai už vėlavimą atlikti tarpinius statybos darbus.
 13. Rangovo atsakomybė buvo numatyta sutarties 8.3.1-8.3.4 punktuose numatant, kad Ran govas Statybos darbų atlikimo metu ar šioje Sutartyje numatytu garantijos laikotarpiu, gavęs pagrįstą raštišką pranešimą apie defektus, ir įsitikinęs, kad defektai yra atsiradę dėl jo kaltės, privalo (per suderintą su gen. rangovu laiką) šiuos defektus ištaisyti. Pažeidęs tarpinius darbų atlikimo terminus, trūkumų šalinimo terminus, Rangovas privalo mokėti 0,1 % delspinigius nuo tokių darbų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną. Tuo atveju, jeigu galutinis darbų atlikimo terminas nėra pažeistas, sumokėtos netesybos už tarpinių Darbų atlikimo terminų pažeidimus netaikomos arba grąžinamos. Už kitų Sutartyje nurodytų įsipareigojimų pažeidimą Rangovas, Gen. rangovo reikalavimu, moka 100 eurų baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį, pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą dėl savo kaltės moka Gen. rangovui 0,2% (dviejų dešimtųjų) dydžio delspinigius nuo visų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina visus dėl to Gen. rangovo patirtus nuostolius.
 14. 8.3.6 punkte numatyta, jog Gen. rangovas turi teisę savo nuožiūra išskaityti baudas, patirtus nuostolius, savo iniciatyva atliktų darbų išlaidas iš Rangovui už darbus mokėtinos darbų kainos.
 15. Savo ruožtu Gen. rangovas sutarties 9.1.1 - 9.1. punktais įsipareigojo pašalinti esamus statinius ir kliuvinius statybvietėje; organizuoti objekto statybą, ją finansuoti sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis, pateikti leidimą statybai ir žemės darbams; užtikrinti laisvą rangovo transporto, medžiagų ir įrengimų patekimą iki Rangovo vykdomų darbų; iškelti darbams trukdančias komunikacijas ir požemines konstrukcijas (rangovui pažeidus požemines konstrukcijas/komunikacijas, esančias statybvietėje, statybos darbų metu, kurios nebuvo atidengtos ar pažymėtos, rangovas neatsako už jų pažeidimą bei atstatymą); apmokėti už atliktus Statybos darbus šioje Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis. Kilus nesutarimui dėl atliktų Statybos darbų kiekio ir/ar kokybės, neginčijamas sumas apmokėti šioje Sutartyje numatyta tvarka. Likusi suma apmokama Šalims išsprendus kilusį ginčą šioje Sutartyje nustatyta tvarka; užtikrinti Rangovui galimybę laisvai atlikti Statybos darbus visu Šios Sutarties vykdymo laikotarpiu;
 16. Sutarties 9.2.2 punkte numatyta Gen. rangovo teisė išskaityti šios Sutarties 8.3. punkte nurodytas pinigų sumas iš statybos darbų kainos.
 17. 2016 06 16 Šalys pasirašė papildomą susitarimą Nr.1, kuriuo padidintos atliktinų darbų apimtys nurodant, jog Rangovas įsipareigoja papildomai įrengti 31 gruntinį inkarą o Atsakovas papildomai sumokėti 12 000 Eur už šiuos papildomus darbus.
 18. 2016 08 24 Šalys pasirašė papildomą susitarimą Nr. 2, kuriuo Rangovas įsipareigojo papildomai atlikti 1000 m3 grunto kasimo ir išvežimo darbus, o Atsakovas papildomai sumokėti 2 200 Eur. Taigi iš viso šalys susitarė dėl darbų už 327 400 Eur atlikimo ir apmokėjimo.
 19. Atsakovas teigia jog šis papildomas susitarimas negalėjo įtakoti vėlavimo atlikti darbus, nes šiuo susitarimu buvo įforminti jau atlikti darbai, kas tikėtina, nes remiantis sutartyje numatytu grafiku grunto kasimo ir išvežimo darbai turėjo būti atlikti pirmiausia ir baigti 2016 05 03.
 20. Byloje nustatyta, jog Ieškovui vykdant statybos darbus objekte 2016 05 25 nugriuvo kaimyniniame sklype ( - ) esantis sandėliukų pastatas.
 21. 2016 05 30 raštu Nr. 160530 Ieškovas kreipėsi į Atsakovą pranešdamas, jog negali vykdyti darbų pagal grafiką ašyse 5a ir A- E, nes 2016 05 25 nugriuvus šalia objekto pastato laikančiai sienai, likusi pastato dalis yra avarinio stovio ir gali griūti, bet kuriuo momentu ir nurodė negalįs toliau atlikti darbų ir pareikalavo pranešti apie darbų fronto perdavimą ašyse 5a ir A-E.
 22. Dėl šio įvykio Atsakovas 2016 06 06 06 pranešė Ieškovui gavęs sandėliukų savininkų pretenzijas ir tęsiantis derybas dėl sandėliukų atstatymo darbų.
 23. 2016 07 07 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų ir planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyrius pateikė Užsakovui UAB „Orme investicijos“ privalomąjį nurodymą ginčo statybos objekte pašalinti nustatytus pažeidimus atstatyti gretimame sklype ( - ) 2016 05 25 nugriuvusių sandėliukų dalis, išlaikant prieš tai buvusį vaizdą ir išmatavimus. Sandėliukų atstatymui parengti projektą, atstatymo darbus derinti su sklypo ( - ) sklypo savininkais.
 24. 2016 07 15 objekto statybos darbų Užsakovas, remdamasis jo su Atsakovu 2016 04 17 sudaryta Statybos rangos sutartimi Nr. 2016/04/17/1, pateikė pretenziją Atsakovui reikalaudamas imtis priemonių atstatyti nugriautą ūkinių sandėliukų pastatą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomąjį nurodymą.
 25. 2016 09 01 Užsakovas pateikė Atsakovui raštą (perspėjimą) dėl vėlavimo atlikti darbų etapo „Požeminė dalis: gręžtinių polių, atraminių sienų įrengimas“ darbus, kurie pagal Atsakovo ir užsakovo pasirašytą sutartį vėliausiai turėjo būti atlikti iki 2016 08 12 ir priminė, jog sutartis numato delspinigius 0,2 proc. už kiekvieną uždelstą dieną bei pareikalavo informuoti apie galimą darbų pabaigą.
 26. 2016 09 02 Atsakovas atsakė užsakovui, jog darbus vėluoja atlikti subrangovas UAB „Projektana“, darbai turi būti atlikti iki 2016 m. rugsėjo pabaigos.
 27. 2016 09 01 Atsakovas pateikė Ieškovui pranešimą, kuriuo remdamasis šalių sutarties 2.1.3 punktu ir VIII dalies nuostatomis pareikalavo kompensuoti sandėliukų atstatymo išlaidas pagal pateiktą sąmatą sudarančias 15 592 Eur. Analogiškus pranešimus atsakovas teikė Ieškovui pakartotinai 2016 09 05 ir 2016 11 03. Kas įrodo, jog nors sandėliukų atstatymo darbai tuo metu nebuvo atlikti, tai Ieškovui nesukliudė pabaigti darbus, kuriuos jis perdavė Atsakovui 2016 09 23 šalių pasirašytu atliktų darbų aktu už 2016 m. rugsėjo mėn. Nr. 4, bei 2016 09 23 pažyma Nr. 4 apie atliktų darbų vertę, pagal kuriuos ieškovas rugsėjo mėn. yra atlikęs darbų už 98 809, 02 Eur, viso atlikęs darbų už 299 118, 72 Eur.
 28. Tik 2016 10 06 pranešimu, praėjus beveik 2 mėnesiams nuo darbų užbaigimo termino Ieškovas nurodė, kad polių pagal sutarties grafiką numatytų įrengti iki 2016 06 21, negalėjo įrengti ašyse 1 ir A-E dėl neiškeltos elektros linijos, kuri buvo iškelta tik 2016 m. liepos mėn. kas įtakojo ir perimetrinių polių įrengimą ašyse 1 ir E-R, vidinių polių tarp ašių E-R ir 1-5, kurių įrengimas galimas tik po 7 dienų. Taip pat nurodė, jog dėl esamo dujotiekio ašyse 8-10 ir F-E ir avarinio stovio sandėliukų ašyje 5a negali baigti betonavimo darbų. Nurodė, jog betonavimo darbai bus atlikti iki 2016 10 12 jeigu iki 2016 10 07 bus iškeltos dujos ir nugriauti sandėliukai.
 29. 2016 10 24 atsakyme į minėtą Ieškovo raštą atsakovas nurodė, jog Ieškovas nepasinaudojo sutarties 5.4 punkte jam suteikta teise nepradėti darbų arba sustabdyti pradėtus darbus Gen. rangovui nevykdant priešpriešinių pareigų (neperduodant statybvietės ir kt.). arba kliudant Rangovui vykdyti sutartį. Nurodė, kad Ieškovas šia teise nepasinaudojo, nepateikė pranešimo apie negalimumą vykdyti darbus išskyrus 2016 05 30 pranešimą dėl negalimumo vykdyti darbus ašyje 5a ir A-E. Nurodė, jog tokiu būdu Ieškovas atgaline data bando pateisinti savo vėlavimą atlikti darbus. Pažymėjo, kad visais atvejais, išskyrus nurodytąjį sutarties 5.4. punkte darbų atlikimo terminai turi būti keičiami šalių rašytiniu susitarimu. Taip pat pažymėjo jog sandėliukai nugriauti ieškovo atliekamų darbų eigoje, Ieškovui pažeidus sutarties 8.1,16 punkte jam nustatytą pareigą užtikrinti statybvietės teritorijos, o taip pat šalia jos esančios teritorijos, jose gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ar esančių asmenų turto, bei transporto priemonių apsaugą, nuo pavojų, rizikos ir neigiamo poveikio, kuriuos gali sąlygoti atliekami darbai, taip pat užtikrinti, kad vykdant darbus nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų teisės ir interesai.
 30. eismas sutinka su šiame pranešime nurodytu teiginiu, jog remiantis minėtu Sutarties punktu Ieškovas yra atsakingas už sandėliukų griūtį bent jau iš dalies, nes kaip profesionalas, galėjo numatyti tokias pasekmes, sandėliukų pastato siena griuvo 2016 05 25, o grunto kasimo darbai pagal grafiką turėjo būti pradėti prieš tai 2016 05 23, todėl tikėtina, jog būtent šie Ieškovo atliekami darbai ir sąlygojo šią griūtį.
 31. 2016 11 06 pareiškimu Atsakovas pareiškė laikinai stabdąs darbų apmokėjimą pagal darbų aktą už 2016 m. rugsėjo mėn. Nurodė, jog Ieškovui nesutinkant atstatyti sandėliukų bus priverstas samdyti trečiuosius asmenis, o atstatymo kaštus įskaityti į mokėtiną ieškovui už darbus sumą. Nurodė, jog Ieškovo įrengtų atraminių ir vidinių monolitinių sienų kokybė nepatenkinama ir nepriimtina. Mokėjimai stabdomi iki paaiškės įskaitytinų nuostolių suma.
 32. 2016 11 07 pranešimu atsakovas nurodė, jog nepriima jam pateikto atliktų darbų akto už spalio mėn. ir stabdo darbų už 26 888,96 Eur apmokėjimą dėl nekokybiškai atliktų perimetrinės ir vidinės monolitinės sienos darbų atlikimo: sienos nevienodos spalvos, deformacijų ir sienų sujungimo siūlių vietos nekokybiškai apdailintos, viršutinės sienų dalys neapdaužytos iki reikiamos altitudės.
 33. 2016 11 16 pranešimu Atsakovas pareikalavo nurodyti ar Ieškovas planuoja vykdyti sandėliukų atstatymo darbus ir kada planuoja juos užbaigti.
 34. 2016 11 21 atsakymu Ieškovas nurodė, jog ne kartą informavo Atsakovą apie negalimumą darbus įvykdyti pagal sutartimi nustatytą grafiką, nes atraminių polių ašyse 1 ir A-E bei E-R bei vidinių polių tarp ašių E-R ir 1-5 įrengimo nebuvo galima atlikti dėl nesavalaikio elektros linijos iškėlimo (iškelta tik liepos mėn. pradžioje). Betonavimo darbai ašyje 5a savalaikiai neatlikti dėl dujotiekio ašyse 8-10 ir F-E neiškėlimo bei sandėliukų avarinio stovio, apie kurį Atsakovas žinojo dar 2015 metais. Taip pat nurodė, jog darbai vėlavo ir dėl to, jog Atsakovas netinkamai vykdė sutarties 6.1.19 punkto įsipareigojimus dėl techninės dokumentacijos Ieškovui pateikimo.
 35. 2016 12 02 Atsakovas išsiuntė Ieškovui pareiškimą dėl patirtų nuostolių įskaitymo į ieškovui mokėtinas sumas, kuriuo išskaitė iš ieškovui mokėtinų sumų: 70 7188 Eur delspinigių už laiku neatliktus darbus motyvuodamas tuo, jog Užsakovas savo ruožtu už ieškovo neatliktus darbus yra įkaitęs šią sumą į Atsakovui mokėtiną sumą už Ieškovo atliktus darbus; 15 592 Eur nugriuvusio sandėliukų pastato atstatymo išlaidų; 900 Eur kaimyninio sklypo ties ašimi 1/AR asfalto dangos atstatymo išlaidų; 600 Eur kaimyninio sklypo ties ašimi 1-10 atstatymo išlaidų. Viso įskaitė 87 810 Eur nuostolių ir šiai sumai išrašė 2016 12 02 sąskaitą faktūrą Nr. ENB 0000012, kurią išsiuntė Ieškovui kartu su pareiškimu apie įkaitymą.
 36. 2016 12 08 atsakymu į pareiškimą dėl įskaitymo Ieškovas pareiškė su įskaitymu nesutinkąs nurodė, jog Užsakovo ieškovui atliktas įskaitymas nepagrįstas jokiais objektyviais įrodymais, o sandėliukai nugriuvo dėl jų avarinės būklės bei netinkamo statybvietės paruošimo, už kurį atsakingas pats Atsakovas ir gražino atsiųstą sąskaitą faktūrą Atsakovui.
 37. 2016 12 13 atsakydamas į Ieškovo raštą dėl įskaitymo neteisėtumo Atsakovas pateikė papildomus įrodymus Užsakovo jam adresuotą raštą dėl delspinigių įskaitymo, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos nurodymą atstatyti sandėliukus taip pat nurodė, jog Ieškovas darbų fronto priėmimo – perdavimo metu jokių pastabų dėl netinkamos statybvietė paruošimo nebuvo nurodęs, sandėliukų pastatas nugriuvo Ieškovui vykdant grunto kasimo ir išvežimo darbus, pašalinus objekte buvusį kelmą, todėl nuostoliai dėl sandėliuko nugriuvimo yra tiesioginė Ieškovo veiksmų pasekmė.
 38. 2016 12 23 atsakydamas į pastarąjį Atsakovo raštą Ieškovo atstovas raštu nurodė, jog atsakovo atliktas įskaitymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms todėl yra neteisėtas, nes Ieškovas neatliko jokių veiksmų galėjusių nulemti sandėliukų griūtį, kad visi darbai yra priimti ieškovas aktuose nurodytus trūkumus pašalino dalis darbų neatlikta dėl to jog nebuvo perduotas darbų frontas Atsakovas yra skolingas 50 742,98 Eur.

6

7Dėl delspinigių ir būsimų nuostolių įskaitymo pagrįstumo

 1. Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2013).
 2. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytos šios pagrindinės sąlygos atlikti įskaitymą: prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, šie jų reikalavimai turi būti priešpriešiniai ir vienarūšiai, galiojantys, vykdytini bei apibrėžti. Kasacinio teismo išaiškinta, kad siekiant nustatyti, ar vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra pagrįstas ir teisėtas, būtina analizuoti šių reikalavimų atsiradimo pagrindą, t. y. tuos prievolinius santykius, iš kurių ginčo šalis kildina savo reikalavimo teisę. Pareiga įrodyti realiai egzistuojančią reikalavimo teisę, kurios pagrindu buvo atliktas įskaitymas, taip pat CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytas įskaitymo būtinąsias sąlygas tenka įskaitymą atlikusiai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2013; 2014 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2014; kt.). Jei reikalavimas yra piniginis, tai reikalavimų įskaitymui atlikti ar sprendžiant dėl atlikto įskaitymo pagrįstumo turi būti įrodytas kitos pusės piniginis konkretaus dydžio reikalavimas. Reikalavimai įskaitomi ir prievolė įvykdoma tokia suma, kokia nurodoma pranešime dėl reikalavimų įskaitymo, bet ne daugiau nei priešpriešinių reikalavimų sumos padengia vieną kitą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3562-695/2015).
 3. Išnagrinėjęs į bylą pateiktus rašytinius įrodymus išklausęs Šalių atstovų pasisakymus teisme teismas sprendžia, jog Atsakovas pagrįstai įskaitė delspinigius 70 718 Eur sumoje į ieškovui mokėtiną sumą.
 4. Kaip jau minėta sutartyje priede Nr. 3 pateiktu grafiku buvo aiškiai apibrėžti darbų įvykdymo terminai, kurių galutinis terminas numatytas 2016 08 12, kurį pažeidęs dėl savo kaltės Ieškovas privalo mokėti 0.2 proc. Todėl teismas sprendžia, jog Atsakovas turėjo aiškiai apibrėžtą, galiojantį ir vykdytiną reikalavimą Ieškovui ir turėjo teisę remdamasis CK 6.130 straipsniu taikyti įskaitymą dalyje, kurioje įskaitė delspinigius už pavėluotą darbų atlikimą.
 5. Užsakovas UAB „Orme investicijos“ 2016 11 30 delspinigius 70 718 Eur sumoje įskaitė į Atsakovui (Ggen. Rangovui) mokėtiną sumą ir kadangi šios sumos, kuri sudarė 50 742,98 Eur neužteko visai įskaitomai delspinigių sumai padengti, kaip matyti iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų užsakovas UAB „Orme investicijos“ kreipėsi Vilniaus miesto apylinkės teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 05 08 įsakymu likusi delspinigių suma 19 975, 02 Eur buvo išieškota iš Atsakovo Užsakovo UAB“ Orme investicijos“ naudai.
 6. Ieškovo atsikirtimai, jog dėl pavėluoto darbų, atlikimo nėra jo kaltės atmestini. Ieškovas iki pat ginčo dėl įskaitymo tarp šalių pradžios nebuvo pareiškęs, kaip numatyta sutartyje, jog stabdo darbų atlikimą, neprašė koreguoti darbų atlikimo grafiko išskyrus 2016 05 30 laišką, kuriuo nurodė negalįs tęsti darbų ašyse 5a ir A-E, dėl sandėliukų griūties, tačiau kaip matyti iš tolesnės statybos darbų eigos ši aplinkybė nesutrukdė Ieškovui atlikti darbus, už kuriuos jis reikalauja užmokėti.
 7. Remiantis minėtomis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybės bei vadovaudamasis CK nuostatomis reguliuojančiomis vienašalį įskaitymą bei šalių sudaryta Sutartimi teismas konstatuoja, jog Atsakovas pagrįstai įskaitė į Ieškovui mokėtiną 50 742 ,98 Eur sumą delspinigius 70 718 Eur sumoje.
 8. Teismų praktikoje priimta laikyti, kad tais atvejais kai abi susitariančios šalys yra verslininkai savo srities profesionalai 0,2 proc. delspinigiai nelaikytini nepagrįstai dideliais, todėl nėra pagrindo šiuos delspinigius mažinti.
 9. Tačiau teismas nesutinka su įskaitymu likusioje dalyje, Kaip jau buvo nurodyta, 2016-05-25 Ieškovui (jo subrangovui) atliekant darbus Objekte, nugriuvo kaimyniniame sklype buvęs ūkinių sandėliukų pastatas. Pažymėtina, kad, nurodytu laikotarpiu Ieškovas ir jo subrangovai buvo vieninteliai asmenys, kurie atliko darbus statybvietėje ir visa statybvietė buvo jų dispozicijoje. Todėl sandėliukų pastato nugriuvimas buvo tiesioginė Ieškovo/jo subrangovų atliekamų darbų pasekmė. Tačiau Byloje nėra duomenų, kad Atsakovas yra realiai patyręs nuostolius dėl sandėliukų pastato atstatymo, įvardijamus jo pateiktoje sąmatoje.
 10. Be to, sutiktina su Trečiojo asmens pastebėjimais, jog sandėliukų pastatas buvo avariniame stovyje dar iki pradedant statybos darbus, Užsakovas derėjosi su sandėliukų savininkais dėl šio pastato pamatų sustiprinimo savininkų sąskaita, bet derybos buvo nesėkmingos. Atsakovo pateikiamoje sąmatoje neįvertintas sandėliukų pastato nusidėvėjimo laipsnis. Šios įvardintos aplinkybės leidžia spręsti, jog Atsakovas realiai nuostolių, kuriuos siekė įkaityti šioje dalyje nėra patyręs, nuostolių suma yra neapibrėžta ir ginčytina įskaitytos sumos dalis negali būti pripažinta apibrėžtu, nekeliančiu ginčų reikalavimu.
 11. Atsakovas taip pat nėra pateikęs į bylą įrodymų, jog yra realiai patyręs ir nuostolius 1 500 Eur dėl sugadinto asfalto ir šaligatvio atstatymo, todėl ir šioje dalyje įskaitymas nepripažintinas pagrįstu.
 12. Tačiau ta aplinkybė jog teismas dalies įskaitytų sumų nepripažįsta pagrįstai vienašališkai įskaitytomis nesudaro pagrindo tenkinti Ieškovo ieškinį dėl 50 742, 98 Eur skolos, 3 298,29 Eur, procesinių 6 proc palūkanų, nes įskaityta delspinigių suma 70 718 Eur pilnai padengė Ieškovo reikalaujamas priteisti sumas.

8Remiantis minėtomis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ieškinys atmetamas.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,270 straipsniais, teismas

Nutarė

10Ieškinį atmesti.

11Sprendimas 30 dienų laikotarpiu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai