Byla 2S-649-280/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė Sankauskaitė

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. S. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5320-837/2012 pagal pareiškėjo A. S. skundą antstolei Valentinai Žydelienei, suinteresuotas asmuo byloje – V. Ž., dėl antstolio veiksmų ir

Nustatė

3Pareiškėjas A. S. 2012-06-01 pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti antstolės Valentinos Žydelienės 2012-05-18 surašytą turto arešto aktą, kuriuo buvo areštuotas pareiškėjui priklausantis nekilnojamasis turtas. A. S. nurodė, kad antstolė V. Žydelienė areštavo pareiškėjo turtą Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro nutarimų Nr. 2636/2005, Nr. 2636/2006, Nr. 10563/2006, Nr. 2034/2006, Nr. 46-P-1216/2007 pagrindu. Pareiškėjas pažymėjo, kad minėti nutarimai yra nevykdytini, nes yra suėjęs išieškojimo senaties terminas. A. S. nurodė, kad nėra aišku, kokiu pagrindu ir kokia suma yra išieškoma iš jo V. Ž. naudai. Pareiškėjas pabrėžė, kad antstolė areštavo žymiai didesnės vertės turtą negu yra reikalinga išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012-07-05 nutartimi pareiškėjo A. S. skundą atmetė. Teismas nustatė, kad skolininko turtas areštuotas vykdant išieškojimą vykdomosiose bylose: Nr. 113/04/3775 (4 330 Lt) – V. Ž. naudai, Nr. 113/06/1958 (450 Lt) – Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AMVI) naudai, Nr. 113/06/2117 (1 500 Lt) – Panevėžio AMVI naudai, Nr. 113/06/887 (180 Lt) – Panevėžio AMVI naudai, Nr. 113/07/1233 – (200 Lt) – Panevėžio AMVI naudai, Nr. 113/06/240 (400 Lt) – Panevėžio AMVI naudai, iš viso 7 060 Lt. Pažymėjo, kad iš pareiškėjo yra išieškota 130 Lt suma. Teismas nurodė, kad A. S. per antstolės Valentinos Žydelienės nurodytą terminą skolos nesumokėjo, todėl antstolė pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus – 2005-04-04 priėmė patvarkymą dėl vykdomojo dokumento vykdymo ir piniginių lėšų išieškojimo. 2012-05-18 turto arešto aktu buvo areštuoti keturi pareiškėjui priklausantys žemės sklypai: unikalus Nr. ( - ) , unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ). Teismas atkreipė dėmesį, kad pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą areštuoto turto vertė yra 7 010 Lt. Panevėžio apylinkės teismas konstatavo, jog A. S. nepateikė jokių patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad antstolė areštavo didesnės vertės turtą negu reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

5Pareiškėjas A. S. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-07-05 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodė, kad dėl neinformatyvaus turto arešto akto turinio nesuprantama, kokiu pagrindu ir kokio dydžio suma yra išieškoma iš pareiškėjo. A. S. atkreipė dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino pareiškėjo nurodytų aplinkybių, jog Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro nutarimai Nr. 2636/2005, Nr. 2636/2006, Nr. 10563/2006, Nr. 2034/2006, Nr. 46-P-1216/2007 yra nevykdytini, nes jų atžvilgiu yra suėjęs vykdymo senaties terminas. Pareiškėjas pabrėžė, kad antstolė areštavo žymiai didesnės vertės turtą negu yra reikalinga išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

6Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 3 p).

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

8Byloje nustatyta, kad antstolė Valentina Žydelienė skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą areštavo, vykdydama išieškojimą vykdomosiose bylose: Nr. 113/04/3775 (4 330 Lt) – V. Ž. naudai, Nr. 113/06/1958 (450 Lt) – Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AMVI) naudai, Nr. 113/06/2117 (1 500 Lt) – Panevėžio AMVI naudai, Nr. 113/06/887 (180 Lt) – Panevėžio AMVI naudai, Nr. 113/07/1233 – (200 Lt) – Panevėžio AMVI naudai, Nr. 113/06/240 (400 Lt) – Panevėžio AMVI naudai, iš viso 7 060 Lt. (b. l. 4; vykd. b. l. 19). Pažymėtina, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012-06-13 nutartyje, priimtoje byloje Nr. 2-5320-837/2012, nurodė, kad antstolė V. Žydelienė teismui pateikė tik vieną vykdomąją bylą, nors privalėjo pateikti visas vykdomąsias bylas, kurių pagrindu yra atliktas pareiškėjo skundžiamas veiksmas – skolininko turto areštas. Minėtu nutarimu teismas, siekdamas visapusiško ir objektyvaus bylos išnagrinėjimo, įpareigojo antstolę V. Žydelienę iki 2012-07-02 pateikti teismui vykdomąsias bylas: Nr. 113/06/1958, Nr. 113/06/2117, Nr. 113/06/887, Nr. 113/07/1233, 113/06/240 (b. l. 11). Teismas atkreipia dėmesį, kad byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad antstolė pateikė reikalaujamas vykdomąsias bylas. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje 2012-07-05 nutartyje nenurodė, ar buvo įvertintos, ištirtos ir išnagrinėtos visos vykdomosios bylos, kurių pagrindu areštuotas skolininko turtas. LR CPK 675 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Teismas pažymi, kad nagrinėjant antstolio pritaikyto turto arešto proporcingumą ir pagrįstumą, būtina ištirti išieškotinos sumos dydį pagrindžiančius įrodymus (vykdomuosius dokumentus, vykdomąsias bylas). Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, kad pirmosios instancijos teismas būtų analizavęs minėtus įrodymus ir nustatinėjęs antstolės nurodytos išieškotinos skolos dydžio pagrįstumą. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas neišsiaiškino ir neištyrė visų objektyviam bylos išnagrinėjimui reikšmingų aplinkybių. Kadangi bylos apeliacinėje instancijoje pagal pateiktus įrodymus išnagrinėti negalima, byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 3. p.,

Nutarė

10Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą perduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai