Byla 2S-352-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Algirdo Auruškevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo I. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1070-845/2010 pagal ieškovės B. P. ieškinį atsakovui I. P. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo ir turto padalijimo, ir pagal atsakovo I. P. priešieškinį ieškovei B. P. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinės kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo vaikui priteisimo, tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovė B. P. 2010-01-11 pateikė ieškinį, prašydama:

41) nutraukti santuoką, sudarytą tarp B. P. ir I. P., 2006-01-14 Vilniaus miesto CMS (akto įrašo Nr. ( - ), dėl atsakovo I. P. kaltės;

52) palikti po santuokos nutraukimo sutuoktinio pavardę P.;

63) neskirti termino susitaikymui;

74) nustatyti nepilnametės dukros K. P., gim. 2006-07-20, gyvenamąją vietą su ieškove, jos motina B. P.;

85) padalinti santuokos metu įgytą kilnojamąjį turtą ieškinyje nurodytu būdu,

96) priteisti iš atsakovo I. P. nepilnametei dukrai K. P., gim. 2006-07-20, išlaikymą periodinėmis išmokomis po 570 Lt per mėnesį iki dukters pilnametystės, t.y. iki 2024-07-20;

107) priteisti iš atsakovo I. P. 9120 Lt išlaikymo dukrai K. P. įsiskolinimą nuo 2007-07-01 iki 2009-10-30 ir bylinėjimosi išlaidas;

118) įpareigoti ieškovę išmokėti įmokas pagal išperkamosios nuomos sutartį su UAB „Ūkio banko lizingas“ už 659,43 Lt vertės sulčiaspaudę, o atsakovą – įmokas pagal sutartį su „Swedbank“, AB už 6510 Lt vertės dulkių siurblį. Ieškovė nurodė, kad santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, nes jis pažeidė LR CK 3.27 str. įtvirtintą savo, kaip sutuoktinio, abipusės pagarbos pareigą. Atsakovas visiškai nebendravo su ieškovės tėvais, nepagarbiai elgėsi su ieškovės seserim A. O., kuri gyveno kartu su ieškovės šeima jos tėvams priklausančiame bute. Atsakovas visiškai neįstengė užtikrinti šeimos materialinį gerbūvį, mažai skyrė lėšų šeimos poreikiams. Nuo 2008 m. nemokėjo išlaikymo vaikui. Ieškovei vienai iš savo gaunamų pajamų teko išlaikyti šeimą ir mažametė dukrą. Apytikslės kasmėnesinės išlaidos vaikui sudaro apie 1140 Lt, todėl ieškovas turėtų teikti ne mažesnį kaip 570 Lt dydžio mėnesinį materialinį išlaikymą periodinėmis išmokomis nepilnametei dukrai K. P. (LR CK 3.54 str. 4 d., 6.60 str., 3.62 str., 3.90 str., 3.123 str., 3.127 str., 3.192 str., 3.196 str. 1 d. 3 p., LR CPK 93 str., 180 str., 382 str.).

12Atsakovas I. P. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas reikalavimą dėl santuokos nutraukimo tenkinti iš dalies, dėl ieškovės pageidavimo palikti santuokinę pavardę neprieštarauja, reikalavimą dėl 9120 Lt išlaikymo įsiskolinimo už 2008-07-01 - 2009-10-30 laikotarpį atmesti pilnai, dalyje dėl turto padalijimo esminių prieštaravimų nėra, išskyrus nurodytus atsiliepime, įpareigoti ieškovę informuoti kreditorius apie iškeltą bylą įstatymo nustatyta tvarka. Nurodė, kad nesutinka, jog santuoka iširo dėl atsakovo kaltės. Atsakovas rūpinosi savo šeima. Nuo 2009 m. sutuoktiniai gyvena atskirai, tačiau, kai ieškovė dirbo, dukra būdavo su atsakovu ar jo tėvais. Atsakovas ne tik prižiūri dukrą, tačiau ir perka reikalingus jai daiktus. Dukra lanko darželį, jame maitinasi. Iš ieškovės kvitų matyti, kad nemaža juose nurodytų išlaidų dalis niekaip nesusisijusi su dukros poreikiais (LR CK 3.126 str., 3.192 str., 3.200 str., LR CPK 178 str., 185 str., 376 str.).

13Tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, nurodydamas, jog dėl objektyvių priežasčių negali apsilankyti atsakovo I. P. gyvenamojoje vietoje, kadangi jis gyvena Vilniaus rajono savivaldybės administracinėje teritorijoje ( - ). Ieškovė B. P. pastoviai dalyvauja vaiko auklėjime, išlaiko ir prižiūri vaiką. Tėvams gyvenant skyrium nuo 2009 m. birželio mėn., mažametė liko gyventi su motina, kuri ja tinkamai rūpinasi. Dabartinė padėtis šeimoje, kai vaikas dvi savaites gyvena su motina, dvi su tėvu, neatitinka vaiko interesų. Vaikas turi turėti savo namų aplinką, dienos režimą, todėl tėvams gyvenant skyrium, vaiko gyvenamoji vieta turi būti nustatoma su vienu iš tėvų, kuris tampa pagrindinis vaiko auklėtojas, o kitam tėvui tenka vienodos teisės dalyvauti vaiko auklėjime (LR CK 3.165 str., 3.192 str., 6.461 str.).

14Atsakovas I. P. 2010-03-15 pateikė priešieškinį, prašydamas:

151) nutraukti santuoką, sudarytą 2006-01-14 tarp B. J. (po santuokos P.) ir I. P., įregistruotą Vilniaus miesto CMS, akto įrašo Nr. ( - ), dėl B. P. kaltės;

162) dėl pavardės nutraukus santuoką, palieka spręsti ieškovei;

173) nustatyti dukters K. P., gim. 2006-07-20, gyvenamąją vietą su atsakovu I. P.;

184) priteisti iš B. P. dukters K. P. išlaikymui po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo priešieškinio pateikimo teismui dienos iki dukters pilnametystės. Nurodė, kad B. P. elgesyje atsakovas įžvelgė elementaraus lojalumo, pagarbos sutuoktiniui stoką. Ieškovė stengdavosi įtikti tik savo tėvams bei seseriai, ji derinosi prie kitų, nesiekiant protingos interesų pusiausvyros. K. P. yra labai prisirišusi ne tik prie ieškovės, bet ir prie atsakovo I. P.. Nėra jokių esminių aplinkybių, kurios suteiktų ieškovei prioritetą atsakovo atžvilgiu bei sudarytų besąlygišką pagrindą dukters gyvenamąją vietą nustatyti su B. P.. Ieškovės darbo grafikas neleidžia pilnai patenkinti dukters poreikių, todėl K. gyvenamoji vieta pilnai galėtų būti nustatyta su atsakovu I. P., o ieškovė su dukra galėtų netrukdomai bendrauti laisvu nuo darbo metu (LR CK 3.3 str., 3.60 str., 3.155 str., 3.156 str., 3.169 str.).

19Ieškovė B. P. pateikė atsiliepimą į priešieškinį, prašydama jį atmesti ir tenkinti ieškovės ieškinio reikalavimus. Nurodė, kad dukra K. P. visada gyveno su ieškove, yra prisirišusi prie motinos. Šiai dienai ieškovė yra bedarbė, yra užsiregistravusi darbo biržoje, todėl nuolat būna namie su dukra. Pagrindo nustatyti dukters gyvenamąją vietą su tėvu nėra. Kadangi iki šiol ieškovė tinkamai sugebėdavo pasirūpinti 4 metų dukra, užtikrinti jai geras gyvenimo, lavinimosi, mokymosi sąlygas, pasirūpins ir ateityje. Ieškovė nėra asociali, nepiktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, narkotinėmis medžiagomis.

20Ieškovė B. P. pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašydama priteisti iš atsakovo I. P. laikiną išlaikymą nepilnamečiam vaikui po 500 Lt periodinių išmokų kas mėnesį iki sprendimo priėmimo dienos. Nurodė, kad nuo 2008 m. liepos mėn. atsakovas I. P. visiškai nesirūpina nepilnamečio vaiko K. P., gim. 2006-07-20, išlaikymu, neskiria jokių lėšų. Sumas, būtinas būtent esamuoju metu nepilnamečiui vaikui išlaikyti bei būtiniems jos poreikiams tenkinti, patvirtina civilinėje byloje Nr. 2-1070-845/2010 esantys rašytiniai įrodymai.

21Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010-07-15 nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir Nutarė

221) priteisti iš atsakovo I. P. nepilnametei dukrai K. P. laikiną išlaikymą, mokant kas mėnesį po 500 Lt iš darbo užmokesčių ir visų kitų pajamų rūšių, pradedant mokėti nuo nutarties priėmimo dienos iki tol, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1070-845/10; 2) paskirti ieškovę B. P. nepilnametei K. P., gim. 2006-07-20, skirtų išlaikymui lėšų tvarkytoja. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – būtinybė apsaugoti turtinius ar asmeninius neturtinius vaiko ar vieno sutuoktinio interesus, t.y. tam tikros aplinkybės, įrodančios, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali nukentėti turtinės ar asmeninės neturtinės vaiko ar vieno sutuoktinio teisės, taigi turi būti reali grėsmė vaiko ar sutuoktinio interesams. CK 3.196 straipsnio 2 dalis numato, kad teismas gali priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams iš jų tėvų (vieno jų) konkrečia pinigų suma, kurie nevykdo pareigos išlaikyti savo vaikus. Šiuo atveju yra numatyta teismo galimybė taikyti laikinąją vaiko apsaugos priemonę – priteisti laikiną išlaikymą, kol bus išnagrinėta byla. Kadangi atsakovas prie nepilnametės dukters išlaikymo neprisideda visiškai, o vaikui išlaikymas reikalingas nuolat ir konkretus, todėl yra pagrindas atsakovą įpareigoti mokėti laikiną išlaikymą, nes tikėtina, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali nukentėti turtinės ar asmeninės neturtinės nepilnamečio vaiko teisės bei interesai. Nustatydamas laikino išlaikymo dydį, teismas atsižvelgė į išlaikymo sumą, kurią prašo priteisti ieškovė, taip pat, kad ieškovė šiuo metu nedirba, į nepilnamečio vaiko amžių, būtinuosius bei protingus vaiko poreikius, šalių turtinę padėtį. Teismas nurodė, kad nutartis dėl laikino išlaikymo priteisimo vykdoma skubiai (LR CK 3.65 str. 2 d. 4 p CPK 282 str. 2 d. 1 p., LR CPK 144 str., 145 str. 1 d. 11 p., 148 str., 290 str., 29 str., 334 str.).

23Atsakovas I. P. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-07-15 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad ieškovės prašymas yra tik formalus ir principinis siekis pasinaudoti įstatymo suteikta teise prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes faktinė padėtis yra visiškai kitokia, nei teigia ieškovė. Ieškovė nurodė, kad jai sunku išlaikyti dukrą, nes ji nedirba ir negauna bedarbio pašalpos, ir atsakovas neteikia jokio išlaikymo dukrai. Lieka neaišku, už kokias gi lėšas dukra yra išlaikoma, jei atsakovas neteikia išlaikymo. Realybėje dukra su tėvu I. P. praleidžia daug laiko, tuo metu jis pilnai ją išlaiko ir ja rūpinasi. Ieškovė nepateikė jokių, jos patirtų išlaidų patvirtinančių dokumentų. Su ieškove šioje byloje nepavyko susitarti taikiai, kadangi ji nenorėjo, kad būtų nustatyta atsakovo bendravimo tvarka su dukra, pagal kurią maksimaliai atsakovas galėtų realizuoti savo teisę bendrauti su ja. Ieškovė, žinodama atsakovo prisirišimą prie dukters, naudoja tai savo tikslams pasiekti ir tokiu būdu priversti atsakovo atsisakyti savo reikalavimų (LR CK 3.194 str. 1 d., 3.196 str.).

24Ieškovė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydama jį atmesti, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-07-15 nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad išlaikymo teikimas yra pagrindinis nepilnamečio vaiko turto šaltinis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004) pasisakė, jog vaiko poreikių tenkinimui būtina vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą ir konstatavo, jog vaiko išlaikymui, protingam poreikių tenkinimui yra būtina 800 Lt per mėnesį. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės ir materialinės teisės normas, nepažeidė vaikų ir tėvų interesų bei teisių, nėra pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį pagal atskirajame skunde išdėstytus reikalavimus (LR CK 3.3 str. 1 d.).

25Atskirasis skundas atmestinas.

26Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Įstatymų leidėjas numatė galimybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones – priteisti laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams, kol bus išnagrinėta byla.

27Šiuo atveju ieškovė yra pareiškusi ieškinio reikalavimus priteisti iš atsakovo nepilnametei dukrai K. P., gim. 2006-07-20, išlaikymą periodinėmis išmokomis po 570 Lt per mėnesį iki dukters pilnametystės, t.y. iki 2024-07-20, ir 9120 Lt išlaikymo dukrai K. P. įsiskolinimą nuo 2007-07-01 iki 2009-10-30.

28Atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai (b.l.79-92) apeliacinės instancijos teismui, kad jis geranoriškai teikia išlaikymą nepilnametei dukrai po civilinės bylos iškėlimo pirkdamas konkrečius daiktus ir maisto produktus, nesudaro teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį, nes laikino išlaikymo paskirtis – užtikrinti minimalius nepilnamečio vaiko poreikius ir prioritetas teikiamas vaiko interesų apsaugai. Aplinkybės, kad atsakovas po civilinės bylos iškėlimo siekia vykdyti savo pareigą išlaikyti dukrą, pats pirkdamas atskirus daiktus ar maisto produktus, nesudaro teisinio pagrindo panaikinti laikinai priteistą išlaikymą po 500 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nepilnametės dukters išlaikymui, nes šiuo metu mergaitė gyvena kartu su motina, kuri rūpindamasi kasdieniais vaiko poreikiais, gali disponuoti uzufrukto teise nustatyto laikino išlaikymo lėšomis, užtikrindama mergaitės interesus.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas laikino išlaikymo dydis atitinka vieną iš prioritetinių tikslų - užtikrinti vaiko teisių ir interesų apsaugą, jo teisę gauti išlaikymą iš abiejų tėvų nepertraukiamai ir tokio dydžio, jog būtų patenkinti minimalūs vaiko poreikiai (CK 3.3 str. 1 d., 3.65 str. 2 d. 4 p.). Sprendžiant laikino išlaikymo priteisimą, atsižvelgiama į Lietuvos teismų suformuotą praktiką, jog vaiko poreikiams patenkinti reikalinga Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, kuri šiuo metu sudaro 800 Lt. Pažymėtina, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis nustatomas ne pastovus vaikui teiktinas išlaikymas ateityje, o tik laikinas, t.y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės. Teisėjų kolegija neturi pagrindo mažinti pirmosios instancijos teismo priteisto laikino išlaikymo dydį, nes apeliantas nepateikė įrodymų, kad iki civilinės bylos iškėlimo jis teikė išlaikymą dukrai.

30Atsakovo atskirojo skundo argumentai, kad, priteisus 500 Lt dydžio laikiną išlaikymą, yra pažeidžiami atsakovo interesai, yra teisiškai nepagrįsti, nes laikinasis išlaikymas yra tik preliminari priemonė, kuria užtikrinamos minimalios išlaidos vaiko išlaikymui, atsižvelgiant į tai, kad 2010-06-17 mergaitės motinai suteiktas bedarbio statusas (b.l. 74). Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nereiškia bylos išsprendimo iš esmės, nes šios priemonės tik užtikrina nepilnamečio vaiko interesus ir juos apsaugo. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, įvertins, kokios išlaidos yra būtinos nepilnamečio vaiko išlaikymui kas mėnesį, bei šalių turtinę padėtį. Teisėjų kolegija nevertina kitų atskirojo skundo argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

31Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos ieškinio reikalavimams ir nėra pažeisti nepilnamečio vaiko prioritetiniai interesai ir atsakovo teisės, ekonomiškumo, sąžiningumo ir teisingumo principai, taikant laikinąsias apsaugos priemones. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (LR CK 1.5 str., 3.65 str. 2 d. 4 p., 3.196 str. 2 d.; LR CPK 144 str. – 148 str., 312 str. - 314 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str.).

32Atmetus atskirąjį skundą, atsakovas turi atlyginti valstybei 8,50 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 102) dėl procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme (CPK 3 str. 1 d., 92 str., 96 str., 320 str.).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

34Palikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartį nepakeistą.

35Priteisti iš atsakovo I. P. 8,50 Lt (aštuonis litus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovė B. P. 2010-01-11 pateikė ieškinį, prašydama:... 4. 1) nutraukti santuoką, sudarytą tarp B. P. ir I. P., 2006-01-14 Vilniaus... 5. 2) palikti po santuokos nutraukimo sutuoktinio pavardę P.;... 6. 3) neskirti termino susitaikymui;... 7. 4) nustatyti nepilnametės dukros K. P., gim. 2006-07-20, gyvenamąją vietą... 8. 5) padalinti santuokos metu įgytą kilnojamąjį turtą ieškinyje nurodytu... 9. 6) priteisti iš atsakovo I. P. nepilnametei dukrai K. P., gim. 2006-07-20,... 10. 7) priteisti iš atsakovo I. P. 9120 Lt išlaikymo dukrai K. P. įsiskolinimą... 11. 8) įpareigoti ieškovę išmokėti įmokas pagal išperkamosios nuomos... 12. Atsakovas I. P. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas reikalavimą... 13. Tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 14. Atsakovas I. P. 2010-03-15 pateikė priešieškinį, prašydamas:... 15. 1) nutraukti santuoką, sudarytą 2006-01-14 tarp B. J. (po santuokos P.) ir I.... 16. 2) dėl pavardės nutraukus santuoką, palieka spręsti ieškovei;... 17. 3) nustatyti dukters K. P., gim. 2006-07-20, gyvenamąją vietą su atsakovu I.... 18. 4) priteisti iš B. P. dukters K. P. išlaikymui po 400 Lt kas mėnesį... 19. Ieškovė B. P. pateikė atsiliepimą į priešieškinį, prašydama jį... 20. Ieškovė B. P. pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 21. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010-07-15 nutartimi prašymą dėl... 22. 1) priteisti iš atsakovo I. P. nepilnametei dukrai K. P. laikiną išlaikymą,... 23. Atsakovas I. P. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 24. Ieškovė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydama jį atmesti,... 25. Atskirasis skundas atmestinas.... 26. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 27. Šiuo atveju ieškovė yra pareiškusi ieškinio reikalavimus priteisti iš... 28. Atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai (b.l.79-92) apeliacinės instancijos... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas laikino... 30. Atsakovo atskirojo skundo argumentai, kad, priteisus 500 Lt dydžio laikiną... 31. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju pritaikytos... 32. Atmetus atskirąjį skundą, atsakovas turi atlyginti valstybei 8,50 Lt... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 34. Palikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartį... 35. Priteisti iš atsakovo I. P. 8,50 Lt (aštuonis litus 50 ct) bylinėjimosi...