Byla 2-178-785/2012
Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos pakeitimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jolantai Bružienei,

2dalyvaujant ieškovui R. M., trečiojo asmens Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Vladui Narmontui,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovei S. M., trečiajam asmeniui Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos pakeitimo.

4Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

5ieškovas R. M. kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas pakeisti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, patvirtintos 2011 m. birželio 23 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu, punktus 1 ir 2 ir nustatyti nepilnamečių vaikų V. M., gim. ( - ) ir V. M., gim. ( - ) gyvenamąją vietą su juo; priteisti iš atsakovės S. M. išlaikymą nepilnamečiams vaikams V. M. ir V. M. periodinėmis išmokomis po 200,00 Lt kiekvienam vaikui nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki vaikų pilnametystės. Nurodė, kad 2011 m. birželio 23 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu nutraukus jo ir atsakovės S. M. santuoką ir patvirtinus teismui pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, su atsakove S. M. buvo nustatyta nepilnamečių V. M. ir V. M. gyvenamoji vieta ir priteistos piniginės lėšos jų išlaikymui. Nutraukus santuoką, atsakovė S. M., palikusi nepilnamečius vaikus jo motinos N. M. priežiūrai, kažkur išvyko ir vaikais nesirūpina, neskiria jiems jokio dėmesio, teikia labai mažą materialinę paramą. Pagal atsakovės prašymą N. M. paskirta nepilnamečių vaikų laikina globėja.

6Trečiojo asmens Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus teismui pateiktoje išvadoje nurodyta, kad 2011 m. birželio 13 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje atsakovė S. M. parašė prašymą laikino išvykimo iš Lietuvos į Vokietiją laikotarpiui nuo 2011 m. liepos 4 d. iki 2012 m. liepos 4 d., nustatyti jos vaikams: V. M. ir V. M. laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti N. M. laikinąja vaikų globėja (rūpintoja). Tai ir buvo padaryta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 22 d. įsakymais Nr. 1414 ir Nr. 1417. Pateikdama prašymą S. M. įsipareigojo kiekvieną kalendorinį mėnesį užtikrinti vaikų išlaikymą bei bendradarbiauti su vaikų laikinąja globėja. 2011 rugsėjo 8 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje gautas N. M. paaiškinimas, kuriame ji nurodė, kad S. M. nors ir įsipareigojo išlaikyti vaikus, bet to nedaro, o taip pat visiškai nesirūpina vaikais.Į vaiko teisių apsaugos skyrius išsiuntė S. M. adresu: ( - ), raginimą teikti vaikams išlaikymą, tačiau laiškas grįžo neįteiktas. Vaiko teisių apsaugos skyrių atvykusi globėja N. M. paaiškino, kad jos sūnus R. M. nuo 2010 m. rugsėjo mėn dirba Škotijoje, dirbs iki 2012 m. sausio mėn. pabaigos, po to grįš į Lietuvą ir augins vaikus Lietuvoje. N. M. nuo 2010 m. rugpjūčio prižiūri ir augina sūnaus vaikus: V. M. ir V. M.. Tėvas nuolat vaikų išlaikymui siunčia pinigus. Vaikų mama S. M. pinigus vaikų išlaikymui atsiuntė tris kartus: 2011 m. liepos mėn. - 400 Lt, rugpjūčio mėn. - 400 Lt., spalio mėn. - 200 Lt. Gruodžio m. pabaigoje atsiuntė vaikams siuntinėlį, kuriame buvo du sausainių pakeliai, du šokoladukai, pieštukai ir trintukai. S. M. skambino ir bendravo su vaikais 2011 m. gruodžio mėn. N. V. M. paaiškino, kad pas močiutę ( - ) gyvena nuo 2 klasės, kadangi tėtis ir mama išvažiavo į užsienį. Mergaitė mano, kad jos santykiai su tėčiu geresni, jis ja labiau rūpinasi negu mama, todėl ateityje norėtų gyventi su tėčiu. Nepilnametis V. M. paaiškino, kad dabar gyvena pas babą ( - ), anksčiau gyveno su mama bute, bet mama išvažiavo į užsienį. Berniukas nėra tvirtai apsisprendęs su kuo iš tėvų norėtų gyventi, gal labiau norėtų su tėčiu. Minėtoje išvadoje trečiojo asmens Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas, įvertinęs surinktą informaciją ir susidariusią situaciją, nurodė, kad nepilnamečių V. M. ir V. M. gyvenamosios vietos nustatymas su tėvu R. M. neprieštarautų nepilnamečių interesams, jeigu R. M. gyvens kartu su vaikais ir nuolatinai įgyvendins savo tėvų valdžią.

7Atsakovei S. M. procesiniai dokumentai ir teismo šaukimas įteikti viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant pranešimą apie nagrinėjamą civilinę bylą pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovei S. M., trečiajam asmeniui Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos pakeitimo bei apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką, tačiau per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį atsakovė nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.

8Teismo posėdžio metu ieškovas R. M. ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais. Patvirtino, kad šių metų balandžio mėnesį pasibaigus darbo sutarties galiojimui, jis grįš į Lietuva ir pats augins bei prižiūrės savo vaikus.

9Teismo posėdyje dalyvavęs trečiojo asmens Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas Vladas Narmontas, sutikdamas su teismui pateikta išvadoje nurodytomis aplinkybėmis, neprieštaravo, kad nepilnamečių V. M. ir V. M. gyvenamoji vieta būtų nustatyta su jų tėvu R. M..

10Ieškinys tenkintinas.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.53 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad <...> Iš esmės pasikeitus aplinkybėms, buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse yra nurodęs, kad šioje teisės normoje paminėtos esminės aplinkybės duoda pagrindą aiškinti, kad įstatyme iš esmės kalbama apie trunkamuosius teisinius santykius (nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą, jų išlaikymą, sutuoktinio išlaikymą ir kt.).

12Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011-06-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1653-169/2011 nutraukė pareiškėjų S. M. ir R. M. santuoką ir patvirtino jų sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje nurodyta, kad „Mūsų nepilnamečių vaikų: V. M., gim. ( - ) a.k. ( - ) ir V. M., gim. ( - ) a.k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma su Sutuoktine“ (sutarties 1 punktas); „Sutuoktinis įsipareigoja dukters V. M., gim. ( - ) išlaikymui mokėti 400 Lt dydžio periodines kasmėnesines išmokas, sūnaus V. M., gim. ( - ) - 400 Lt dydžio periodines kasmėnesines išmokas nuo šios sutarties patvirtinimo dienos iki vaikų pilnametystės. Sutuoktinė įsipareigoja šias lėšas skirti išimtinai nepilnamečių vaikų poreikiams tenkinti.“ (sutarties 2 punktas). 2011 m. liepos 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. A1-1414 ir A-1417, pagal atsakovės S. M. pateiktus prašymus (b.l. 13, 14) likusiems be tėvų globos nepilnamečiams V. M. ir V. M. nustatyta laikinoji globa ir laikina globėja paskirta N. M. (b.l. 15, 16).

13Atsižvelgus į tai, kad nutraukus santuoką atsakovė S. M., su kuria nustatyta nepilnamečių vaikų V. M. ir V. M. gyvenamoji vieta, išvyko į užsienį - Vokietiją, nepilnamečius vaikus palikusi ieškovo motinos N. M. priežiūrai; įsipareigojusi kiekvieną kalendorinį mėnesį užtikrinti vaikų išlaikymą ir bendradarbiauti su vaikų laikinąją globėja, šių įsipareigojimų nevykdo, o nepilnamečių vaikų tėvas R. M., uždarbiavęs užsienyje, nuo 2012 m. balandžio mėnesio pasibaigus darbo sutarčiai grįžta į Lietuvą, ketina čia ieškoti darbo ir pats auginti bei prižiūrėti savo vaikus; nepilnamečiams vaikams jau kurį laiką gyvenant su ieškovo mama N. M. ( - ) kur deklaruota ir jų tėvo gyvenamoji vieta; nepilnametei V. M. mokantis ( - ) (b.l. 11), o V. M. lankant ( - ) ikimokyklinio ugdymo grupę, spręstina jog nepilnamečių vaikų interesai bus tinkamai apsaugoti jų gyvenamąją vietą nustatant su tėvu – ieškovu R. M..

14Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (LR CK 3.192 straipsnis).

15Atsižvelgiant į tai, kad nepilnamečių V. M. ir V. M. gyvenamoji vieta nustatytina su ieškovu R. M., keistina ir Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011-06-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1653-169/2011 patvirtintos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 2 punkte nurodyta sąlyga dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo, priteisiant jį periodinėmis 200,00 Lt dydžio išmokomis iš atsakovės S. M. kiekvienam vaikui nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki vaikų pilnametystės. Priteistų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskiriant ieškovą R. M.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-268, 270, 538, 541 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.53 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Pakeisti 2011 m. birželio 23 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1653-169/2011 patvirtintos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 1 ir 2 punktus ir nustatyti nepilnamečių vaikų: V. M., gim. ( - ) a.k. ( - ) ir V. M., gim. ( - ) a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su ieškovu R. M., a.k. ( - )

19Priteisti iš atsakovės S. M., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams V. M. gim. ( - ) a.k. ( - ) ir V. M. gim. ( - ) a.k. ( - ) periodinėmis išmokomis po 200,00 Lt kiekvienam vaikui nuo ieškinio teismui padavimo dienos, tai yra 2011-12-12, iki vaikų pilnametystės.

20Priteistų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti ieškovą R. M., a.k. ( - )

21Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas... 2. dalyvaujant ieškovui R. M., trečiojo asmens Mažeikių rajono savivaldybės... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 5. ieškovas R. M. kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas pakeisti sutarties... 6. Trečiojo asmens Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių... 7. Atsakovei S. M. procesiniai dokumentai ir teismo šaukimas įteikti viešo... 8. Teismo posėdžio metu ieškovas R. M. ieškinį palaikė ir prašė jį... 9. Teismo posėdyje dalyvavęs trečiojo asmens Mažeikių rajono savivaldybės... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.53 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad... 12. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Mažeikių rajono apylinkės teismas... 13. Atsižvelgus į tai, kad nutraukus santuoką atsakovė S. M., su kuria... 14. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo... 15. Atsižvelgiant į tai, kad nepilnamečių V. M. ir V. M. gyvenamoji vieta... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-268, 270,... 17. ieškinį tenkinti.... 18. Pakeisti 2011 m. birželio 23 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu... 19. Priteisti iš atsakovės S. M., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams... 20. Priteistų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti ieškovą R. M., a.k. (... 21. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...