Byla 2A-1259-112/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Rimvida Zubernienė, kolegijos teisėjai Žydrūnas Bertašius, Aušra Maškevičienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Vilimeksas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilimeksas“, išvadą teikiančiai valstybės institucijai – Valstybinei metrologijos tarnybai dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 39572,52 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1187,18 Lt žyminio mokesčio. Nurodė, kad 2008 m. liepos 14 d. ieškovė ir atsakovė sudarė pirkimo - pardavimo sutartį Nr. SUT. 02-129/2008, kurioje nurodytas 72 mėnesių garantinis laikotarpis. Vadovaujantis minėta sutartimi, atsakovė pateikė ieškovei prekes - vandens apskaitos prietaisus. Ieškovė raštu pateikė atsakovei tris pretenzijas, nes buvo nustatyta, kad bendrai 567 vienetai apskaitos prietaisų yra brokuoti ar dar nepasibaigus garantiniam laikotarpiui neperėjo metrologinės patikros.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 28 d. sprendimu ieškinį visiškai tenkino, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilimeksas“ ieškovei akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ priteisė 39572,52 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 39572,52 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. birželio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1187,18 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo. Atmetė atsakovės atstovo advokato S. Zališausko prašymą iškelti baudžiamąją bylą dėl neteisėto vaizdo, garso įrašo darymo. Nurodė, kad iš ieškovės pateiktų pretenzijų atsakovei dėl „dangtelių aižėjimo“, 2011-09-05 ieškovės ir atsakovės sudarytos sutarties, kuria buvo spręstas tarpusavio ginčas „dėl dangtelių aižėjimo“, matyti, kad atsakovė ieškovei tiekia vandens apskaitos skaitiklius, kurie jų naudojimo pagal jų paskirtį metu tampa nekokybiški, nebeatitinka vandens apskaitos skaitiklių techninių rodiklių, nustatytų atviro konkurso sąlygose, konkrečiai imant, apsaugoti nuo išorinių jėgų poveikio (mechaninio užspaudimo, spaudžiant skaičiavimo mechanizmą ir nepaliekant aiškių poveikio požymių ir nepažeidžiant metrologinės patikros ir kt. ( t.1; b. l. 145, 146, 147). Nors ieškovės atstovai aiškino, kad „dangtelių aižėjimo“ problemos nebūtų, jeigu mechaniškai pažeisti vandens apskaitos skaitiklių dangteliai atitiktų metrologinius tyrimus ir būtų surašyti patikros protokolai, tačiau AB Klaipėdos metrologijos centras, atlikęs metrologinę patikrą, pateikė pažymas apie neatitiktį, kad tokie vandens apskaitos skaitikliai laikomi nekokybiškais. Teismas sutiko su tokia pozicija ir nurodė, kad tiekiamos prekės turi atitikti techninius rodiklius, nustatytus atviro konkurso sąlygose. Be to, teismas konstatavo, kad vandens apskaitos skaitiklių mechaniniai pažeidimai atsirado skaitiklių naudojimo metu. Teismas nesutiko su atsakovės pozicija, jog „dangtelių aižėjimo“ problema išspręsta 2011-09-05 ieškovės ir atsakovės sudaryta sutartimi, t. y. ginčas dėl „dangtelių aižėjimo“ išspręstas ir todėl ieškovė nepagrįstai kreipėsi į teismą. Nurodė, kad šalių susitarimai nesikreipti į teismą yra niekiniai ir nesukelia jokių teisminių padarinių. Šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo (CPK 5 str. 2 d. CK 6.157 str.). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje esančius įrodymus, konstatavo: 1) atsakovės vandens apskaitos skaitikliai, jų naudojimo pagal jų paskirtį metu tapo nekokybiški, nes nebeatitiko vandens apskaitos skaitiklių techninių rodiklių; 2) 2011-09-05 ieškovės ir atsakovės sudarytos sutarties 1.2. punkto normos, kuria „AB Klaipėdos vanduo“ atsisako pretenzijų dėl defekto „dangtelių aižėjimo“, dalis dėl atsisakymo kreiptis į teismą negalioja; 3) atsakovės vandens apskaitos skaitikliams tebegalioja 72 mėnesių garantija; 4) ieškovė pateikė įrodymus, pagrindžiančius skolos dydį, kurios iš esmės atsakovė neginčijo. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas ieškinį patenkino visiškai.

4Atsakovė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-03-28 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodė, kad teismas netinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes, neištyrė visų įrodymų ir kartu netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino remdamasis vien tuo, jog vandens apskaitos skaitiklių mechaniniai pažeidimai atsirado skaitiklių naudojimo metu. Tačiau atsakovė mano, kad ji negali būti laikoma atsakinga už skaitiklių mechaninius pažeidimus, kurie atsirado jų naudojimo metu, nes tai suponuoja išorinį poveikį vandens apskaitos prietaisui. Mano, kad tokie pažeidimai negali būti laikomi ir vandens apskaitos prietaiso broku. Taip pat teigia, kad ieškovė neįrodė, kad tokie pažeidimai būtų atsiradę dar iki vandens apskaitos prietaisų jam perdavimo momento ar kad jie atsirado dėl atsakovo kaltės. Teismas šių aplinkybių visiškai nevertino. Kadangi ieškovas neįrodė, kad atsakovė yra atsakinga dėl atsiradusių mechaninių išorinių vandens apskaitos prietaisų pažeidimo, todėl teismas neturėjo jokio faktinio ar teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovė privalo ieškovei atlyginti prietaisų kainos bei jų keitimo išlaidas.

5Teigia, jog pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai rėmėsi konkurso sąlygose numatytų Prekių techninių rodiklių 6 punktu. Pasak atsakovės, ši sąlyga kaip tik teigia, kad tais atvejais, kai tretieji asmenys - „išorinės jėgos“ - veikia vandens apskaitos prietaisą, turi likti „aiškūs poveikio požymiai, t. y. mechaniniai pažeidimai, nes tai liudytų, jog buvo norima manipuliuoti apskaitos prietaisų rodmenimis.

6Atsakovas teigia, jog teismas visiškai nepagrįstai nevertino atsakovės pateiktų įrodymų dėl metrologinės patikros, t. y. AB „Vilniaus metrologijos centras“ pažymos, taip pat įrodymus, patvirtinančius, kad tų pačių mechaninių pažeidimų ne tik Vilniaus, bet ir Kauno, Šiaulių metrologijos centrai nelaikė kliūtimi ieškovo išbrokuotiems skaitikliams atlikti metrologinę patikrą ir pripažinti juos atitinkančiais metrologinius reikalavimus. Teismas privalėjo išsiaiškinti visas su tokiu vertinimu susijusias aplinkybes, o ne vien remtis liudytojos parodymais.

7Atsakovė mano, kad matavimo priemonės išvaizda, t. y. mechaniniai pažeidimai, neturi ir negali paveikti apskaitos prietaisų metrologinių parametrų. Atkreipė dėmesį, jog liudytoja iš AB „Vilniaus metrologijos centras“ pažymėjo, jog vertinant matavimo priemonės išorę turi būti vertinama visumoje aplinkybių, bei kad kliūtimi metrologinei patikrai yra tik tie išoriniai defektai, kurie turi tiesioginį ryšį su matavimo priemonės metrologiniais parametrais.

8Atsakovė ginčija ir priteistos skolos dydį. Apeliantė nesutinka su teismo pozicija, kuris, priteisdamas skolą, 2008-07-14 šalių sudarytos sutarties nuostatas aiškino kaip materialinės teisės normas. Nurodė, kad teismas, priteisdamas visą naujų skaitiklių kainą, nors keletą metų buvo naudojami, pažeidė vieną esminių civilinės teisės kompensacinės prigimties principą. Be to, tai prieštarauja ir šalių sudarytai sutarčiai. Pasak apelianto, iš šalių pirkimo – pardavimo sutarties 5.3. bei 9.1. punktų yra akivaizdu, kad sutarties 5.3. punktas gali būti taikomas tik naujoms netinkamos kokybės prekėms, t. y. nustačius, kad naujos prekės yra pateiktos nekokybiškos, tuo tarpu pagal garantines sąlygas ieškovė atsakovei pretenzijas turėjo reikšti vadovaudamasi 9.1. punkto nuostatomis, kurios nurodo, kad garantiniu laikotarpiu prekė keičiama arba taisoma.

9Pasak atsakovės, teismas neteisingai įvertino šalių 2011-09-05 sudarytą taikos sutartį. Nurodė, kad šalys ja ne susitarė dėl teisės kreiptis į teismą atsisakymo, bet išsprendė ginčą ir susitarė dėl užkirtimo kelio kilti naujam teisminiam ginčui ateityje (CK 6.983 str. 1 d.) Mano, kad pakartotinis reikalavimas to, dėl ko kartą pagal taikos sutartį jau buvo susitarta ir ko šiuo atveju ieškovė, atsakovei įvykdžius priešpriešinį įsipareigojimą, atsisakė, yra nesuderinamas ne su nurodytomis CK 6.189 str.1 d. bei CK 6.983 str. – 6.986 str. nuostatomis, nei su bendraisiais teisės principais.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir nurodė, kad vykdant metrologinę patikrą vandens skaitikliams, jie turi atitikti visą kompleksą reikalavimų, numatytų bendrosios praktikos metodikose. Be to, ieškovė pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad jokio tyčinio vartotojų poveikio vandens prietaisams nebuvo. Pažymėjo, kad atsakovė atsisakė teismo pasiūlymo atlikti ekspertizę, o tai suponuoja atsakovės abejones savo prekės kokybe. Dėl apeliantės teiginio, kad teismas nepagrįstai nevertino Vilniaus metrologijos centro pažymos, nurodė, jog šis centras patikrinimus atliko jau po prietaisų praplovimo, be to, byloje buvo nustatyta, jog patikrinti ne visi skaitikliai. Pažymėjo, kad Vilniaus metrologijos centro darbuotoja liudytoja A. V. kelis kartus keitė savo poziciją, be to, nustatyta, kad skaitiklių vertinimo procese, nepavyksta išvengti subjektyvumo. Taip pat nurodė, kad ieškovė neturi jokio pagrindo suabejoti Klaipėdos metrologijos centro kompetencija ar sąžiningumu. Jei atsakovei kilo abejonių dėl to, tai galėjo kreiptis į kontroliuojančią instituciją – Valstybinę metrologinę tarnybą, kuri būtų įvertinusi minėto centro darbą. Nesutinka ir su apeliantės motyvu, jog matavimo priemonės išvaizda, kartu ir mechaniniai pažeidimai, negali turėti įtakos matavimo priemonės metrologiniams parametrams. Nurodė, kad teismas teisingai pažymėjo, jog vartotojai turi teisę, kad jų vandens apskaitą fiksuotų vandens skaitikliai, kurių korpusas, skalės apsauginis stiklas būtų be mechaninių pažeidimų ir išorinių defektų. Be to, pažymėjo, kad jeigu ieškovė vartotojams statytų suskeldėjusios plastmasės skaitiklius, būtų pažeidžiamos vartotojų teisės. Taip pat nesutinka su apeliantės teiginiu, jog teismas nepagrįstai priteisė naujų skaitiklių kainą. Nurodė, kad ginčo situacijoje ieškovė vadovaudamasi sutarties 5.3 punkto bei LR CK 6.334 str. 1 d. 4 d. nuostatomis prašė grąžinti už prekes sumokėtus pinigus, atsiimti prekes bei atlyginti dėl netinkamos prekės pateikimo ieškovės patirtas skaitiklių pakeitimo sąnaudas, kadangi skaitikliai po 2 metų naudojimo dėl broko tapo netinkami komercinei apskaitai, nors turėjo būti naudojami 6 metus.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

13Dėl skaitiklių kokybės ir atsakovės atsakomybės už netinkamą prekę.

14Apeliantė teigia, jog teismas, nustatydamas, kad skaitikliai nekokybiški, nepagrįstai rėmėsi tik viena aplinkybe, t. y. kad skaitikliai yra mechaniškai pažeisti. Kartu teismas nurodė, kad vandens apskaitos skaitiklių mechaniniai pažeidimai atsirado skaitiklių naudojimo metu. Teigia, jog ji negali būti laikoma atsakinga už skaitiklių mechaninius pažeidimus, kurie atsirado jų naudojimo metu, nes tai suponuoja išorinį poveikį į vandens apskaitos prietaisą. Kolegija, ištyrusi bylos medžiagą, nustatė, kad šalys 2008-07-14 sudarė buitinių šalto ir karšto vandens skaitiklio pirkimo–pardavimo sutartį. Tiekėja, t. y. atsakovė, šios sutarties 9.1. punkte numatė parduodamiems prietaisams garantinius įsipareigojimus – 72 mėnesių garantiją, skaičiuojant nuo prekių eksploatacijos pradžios. Garantija suteikiama tik tinkamai pagal jų paskirtį eksploatuojamoms prekėms. Be to, tiekėjas, keičiant prekę su defektais ar gedimais, įsipareigojo apmokėti šios prekės sumontavimo ir išmontavimo išlaidas pirkėjui, šiuo atveju ieškovei (t. 1, b. l. 9–11). Taigi iš sutarties matyti, kad vandens skaitikliai buvo įsigyti daugiabučių namų gyventojų komercinei apskaitai vykdyti. Byloje nėra pateikta jokių duomenų, patvirtinančių, jog skaitikliai buvo naudojami netinkamai ir mechaniniai pažeidimai atsirado būtent jų naudojimo metu. Priešingai, iš teismui pateiktų skaitiklių pavyzdžių, specialistų pateiktų išvadų, liudytojų parodymų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad pažeidimai atsirado skaitiklius naudojant tinkamai ir pagal paskirtį, tačiau dar galiojant garantiniam terminui jie tapo nekokybiški, t. y. jie nebuvo veikiami „išorinės jėgos“. Jeigu pardavėjas neįrodo, kad daikto trūkumai atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad jis pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės, privalo atsakyti už daikto trūkumus (LR CK 6.333 str. 3 d.).

15Reikalavimai perkamam daiktui buvo numatyti Atvirose konkurso sąlygose (t. 2, b. l. 146), todėl pirkėjai pagrįstai galėjo tikėtis, jog perkama prekė juos atitiks, t. y. bus kokybiška (CK 6.333 str. 6 d.). Kad ieškovės pirkti skaitikliai neatitiko šių reikalavimų, dar nesibaigus garantiniam terminui, t. y. neperėjus metrologinės patikros, patvirtina AB Klaipėdos metrologijos centro pažymos (t. 1, b. l. 33-42, 45-54). Pirmosios instancijos teismas, be to, pažymėjo, kad vandens skaitikliai, dėl kurių buvo keliamos pretenzijos atsakovei, neatitiko Bendrosios patikros metodikų 8.1 arba 8.3 punktų reikalavimų. Kad skaitikliai, neatitinkantys metodikų 8.1 punkte nustatytus reikalavimus, neatitinka ir teisės aktų reikalavimų ir todėl jie negali būti naudojami pagal paskirtį, patvirtino ir Valstybinės metrologijos tarnybos direktorius D. Zabulionis (t. 2, b. l. 175). Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje esančiais įrodymais, pagrįstai nustatė, jog skaitikliai tapo nekokybiški nesuėjus garantiniam laikotarpiui ir už tai turi atsakyti atsakovė.

16Dėl Atviro konkurso sąlygų techninės dalies 6 punkto.

17Atsakovė nurodė, jog šis prekių techninis rodiklis kaip tik teigia, kad tais atvejais, kai tretieji asmenys, „išorinės jėgos“, veikia vandens apskaitos prietaisą, turi likti „aiškūs poveikio požymiai“, t. y. mechaniniai pažeidimai, nes tai liudytų, jog buvo norima manipuliuoti apskaitos prietaisų rodmenimis. Kolegija nesutinka su šiuo apeliantės motyvu. AB „Klaipėdos vanduo“ atviro konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją“ 6 punkte yra aiškiai nurodyti reikalavimai ir savybės, kuriuos turi atitikti perkama prekė. Šiame punkte nėra pažymėta, kad tokios savybės turi atsirasti, jei prietaisai bus veikiami „išorinės jėgos“ (t.1, b. l. 146).

18Dėl prietaisų neatitikimo metrologiniams parametrams.

19Atsakovė teigia, jog teismas visiškai nepagrįstai nevertino AB „Vilniaus metrologijos centras“ ir kitų centrų pateiktų pažymų, kuriomis pripažinti skaitikliai tinkamais naudoti. Kolegija nesutinka su šiuo motyvu. Nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas sprendime pasisakė dėl dviejų metrologijos centrų skirtingų išvadų apie tų pačių vandens apskaitos skaitiklių skirtingo vertinimo dėl jų atitikties vandens apskaitos skaitiklių techniniams rodikliams. Pažymėtina ir tai, kad teismas šalims siūlė atlikti ekspertizę, tačiau šalys nesutiko. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad AB „Vilniaus metrologijos centras“ pateikė pažymas dėl ieškovės grąžintų atsakovei skaitiklių pripažinimo tinkamais naudoti (t. 2, b. l. 41-57). Šiose pažymose yra ir išimčių, t. y. nurodyti ir skaitikliai, kurie netinkami naudoti. AB „Šiaulių metrologijos centras“ taip pat atliko patikrinimą, tačiau tik dalies skaitiklių (t. 2, b. l. 191-196). Dėl šių priežasčių teigti, kad visi skaitikliai atitiko reikalavimus ir gali būti naudojami, nėra pagrindo. Be to, iš bylos medžiagos matyt, kad AB „Vilniaus metrologijos centras“ skaitiklių patikrinimą atliko juos išplovus ir sureguliavus (t. 1, b. l. 60-61), todėl akivaizdu, kad patikros rezultatas skiriasi nuo AB „Klaipėdos metrologijos centras“ rezultatų. Atsakovė pirkimo–pardavimo sutartyje numatė garantinį laikotarpį, per kurį prekė turi atitikti jai keliamus reikalavimus bei savybes. Šiuo atveju tikimasi, kad prekę bus galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį garantiniu laikotarpiu jos iš naujo nereguliavus ar neišplovus. Kadangi AB „Vilniaus metrologijos centras“ atliko patikrinimą jau išplautų ir sureguliuotų prietaisų, todėl šiomis pažymomis pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesirėmė. Be to, teismas, atsižvelgdamas į viešąjį interesą, rėmėsi ne tik AB „Klaipėdos metrologijos centras“ pažymomis, bet ir Bendrosiomis karšto ir šalto vandens skaitiklių patikros metodikų BPM 8871101-29:2002 ir BPM 8871101-57:2002 8.1 punkto 2 papunktyje nurodytu reikalavimu, kad „skaitiklių korpusas, skalės apsauginis stiklas turi būti be mechaninių pažeidimų ir išorinių defektų“ (t. 1; b. l. 187- 197; t. 2; b. l. 3- 34). Be to, atsakovė 2012-056-21 raštu Nr. 2-12-095 bei pasirašydama 2011-12-02 skaitiklių su defektais perdavimo–priėmimo aktą, patvirtino, jog yra pateiktų skaitiklių brokas (t. 2, b. l. 61, t. 1, b. l. 26-30).

20Atsakovė teigia, kad matavimo priemonės išvaizda, t. y. mechaniniai pažeidimai, neturi ir negali paveikti apskaitos prietaisų metrologinių parametrų, kad kliūtimi metrologinei patikrai yra tik tie išoriniai defektai, kurie turi tiesioginį ryšį su matavimo priemonės metrologiniais parametrais. Pažymėtina, kad BPM 8.1 punkte nėra nurodyta, jog skaitikliai pripažįstami netinkami naudoti tik tie, kurių išoriniai defektai gali turėti tiesioginį ryšį su matavimo priemonės metrologiniais parametrais. Šiame punkte nėra nurodyta jokių išimčių. Be to, Valstybės metrologijos tarnybos atstovas pripažino, kad stiklo įtrūkimas, pažeidimas gali turėti įtakos vandens apskaitos skaitiklių techniniams rodikliams (t. 3, b. l. 8). Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas, remdamasis liudytojų parodymais, byloje esančiais įrodymais bei tuo, kad klausimas yra susijęs su viešuoju interesu, pagrįstai nustatė, jog skaitikliai yra nekokybiški ir netinkamai naudoti.

21Dėl skolos dydžio.

22Apeliantė nesutinka su teismo pozicija, kuris, priteisdamas skolą, 2008-07-14 šalių sudarytos sutarties nuostatas aiškino kaip materialinės teisės normas. Nurodė, kad teismas, priteisdamas visą naujų skaitiklių kainą, nors keletą metų buvo naudojami, pažeidė vieną esminių civilinės teisės kompensacinės prigimties principą. Be to, tai prieštarauja ir šalių sudarytai sutarčiai – 5.3. ir 9.1 punktams. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė atsakovei 2012-05-10 pateikė raštą dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo, kuriuo siūlė atsakovei nekokybiškus skaitiklius, kurie neperėjo metrologinės patikros, pakeisti į naujus arba suremontuoti taip, kad pareitų metrologinę patikrą. Nurodė, kad šiuo atveju atsakovė turi sumokėti už skaitiklių keitimą (t. 1, b. l. 104-105). Atsakovė, atsakydama į minėtą raštą nurodė, jog dangtelio pakeitimas gali būti nepakankamas, kad skaitiklis pereitų metrologinę patikrą, todėl jiems būtinas remontas pagal BPM reikalavimus (t. 2 b. l. 61). Kaip minėta, šiuo raštu atsakovė pripažino, jog skaitikliai yra brokuoti. Ieškovė nesutiko su šiuo atsakovės pasiūlymu, teigdama, kad skaitikliams, kuriems nesibaigęs garantinis laikotarpis, prieš metrologinę patikrą neturi būti atliekamas remontas (t. 2, b. l. 64). Šalys 2008-07-14 pirkimo–pardavimo sutarties 5.3. punktu susitarė, kad netinkamos kokybės prekių pardavimas bus laikomas esminiu sutarties pažeidimu ir pirkėjas turi teisę pasirinktinai reikalauti iš tiekėjo pakeisti netinkamos kokybės prekes į tinkamas arba grąžinti sumokėtus pinigus ir nutraukti sutartį (5.3.2. punktas). Tokie pirkėjo, nusipirkusio netinkamos kokybės daiktą, specialūs teisių gynimo būdai numatyti ir CK 6.334 straipsnyje. Taigi atsakovės teiginys, kad sutarties 5.3. punktas gali būti taikomas tik esant naujoms brokuotoms prekėms, yra nepagrįstas jokiais įrodymais. Ieškovė pagrįstai iš atsakovės reikalauja grąžinti sumokėtus pinigus už nekokybišką prekę. Kadangi šalių sutartyje numatytas prekių garantinis laikotarpis suteikia teisę pirkėjui tikėtis, jog prekės bus tinkamos naudoti pagal jų įprastą ir specialiai nurodytą paskirtį arba išlaikys aptartas savybes ar charakteristikas visą garantinį laikotarpį, šiuo atveju 72 mėnesius, todėl ieškovės reikalavimas grąžinti visus sumokėtus pinigus bei reikalavimas padengti skaitiklių pakeitimo išlaidas yra pagrįstas (CK 6.334 str.1 d.4 p.).

23Dėl 2011-09-05 sutarties.

24Pasak atsakovės, pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino šalių 2011-09-05 sudarytą taikos sutartį, nes sutartimi šalys išsprendė ginčą, ir pakartotinis reikalavimas to, dėl ko buvo susitarta, nesuderinamas su civilinės teisės nuostatomis bei principais. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalys 2011-09-05 sutartimi išsprendė ginčą dėl ieškovės 2011-07-13, 2011-08-04 pareikštų pretenzijų (t. 1, b. l. 68). Ieškinį ieškovė pareiškė remdamasi 2011-11-23, 2011-12-08 ir 2012-01-26 pretenzijomis (t. 1, b. l. 3-5). Taigi ginčo šalys dėl šių pretenzijų 2011-09-05 susitarimu neišsprendė. Apeliantės teigimu šia sutartimi atšauktos pretenzijos savo turiniu yra tapačios ieškinyje nurodytoms pretenzijoms, todėl ginčas yra dėl to paties reikalavimo. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovė pareiškė ne tapatų reikalavimą, dėl kurio šalys jau buvo susitarusios. Nors ieškovė sutartyje nurodė, kad atsisako teikti pretenzijas dėl defekto „dangtelių aižėjimas“, tačiau iš ieškovės atstovo paaiškinimo teismo posėdžio metu bei iš kitų byloje esančių įrodymų dėl nekokybiškų skaitiklių pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad buvo susitarta dėl defekto „dangtelių aižėjimas“, kurie atitiks metrologijos reikalavimus. Be to, kolegija sutinka su pirmosios instancijos pozicija, kad 2011-09-05 sutarties 1.2. punkto norma dėl atsisakymo kreiptis į teismą negali galioti, nes tai prieštarauja procesinės teisės normoms (CPK 5 str.).

25Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 str.) ir jį naikinti arba keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 39572,52 Lt... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 28 d. sprendimu ieškinį... 4. Atsakovė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos... 5. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai rėmėsi... 6. Atsakovas teigia, jog teismas visiškai nepagrįstai nevertino atsakovės... 7. Atsakovė mano, kad matavimo priemonės išvaizda, t. y. mechaniniai... 8. Atsakovė ginčija ir priteistos skolos dydį. Apeliantė nesutinka su teismo... 9. Pasak atsakovės, teismas neteisingai įvertino šalių 2011-09-05 sudarytą... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo pirmosios instancijos... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 13. Dėl skaitiklių kokybės ir atsakovės atsakomybės už netinkamą prekę.... 14. Apeliantė teigia, jog teismas, nustatydamas, kad skaitikliai nekokybiški,... 15. Reikalavimai perkamam daiktui buvo numatyti Atvirose konkurso sąlygose (t. 2,... 16. Dėl Atviro konkurso sąlygų techninės dalies 6 punkto.... 17. Atsakovė nurodė, jog šis prekių techninis rodiklis kaip tik teigia, kad... 18. Dėl prietaisų neatitikimo metrologiniams parametrams.... 19. Atsakovė teigia, jog teismas visiškai nepagrįstai nevertino AB „Vilniaus... 20. Atsakovė teigia, kad matavimo priemonės išvaizda, t. y. mechaniniai... 21. Dėl skolos dydžio.... 22. Apeliantė nesutinka su teismo pozicija, kuris, priteisdamas skolą, 2008-07-14... 23. Dėl 2011-09-05 sutarties.... 24. Pasak atsakovės, pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino šalių... 25. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu,... 27. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 28 d. sprendimą palikti...