Byla 2S-336-340/2019
Dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuotas asmuo K. G

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos I. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos (skolininkės) I. G. skundą dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuotas asmuo K. G., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėja I. G. pateikė skundą dėl antstolio V. M. veiksmų, kuriuo prašė panaikinti patvarkymą, kuriuo paskelbtos pirmosios buto (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ), varžytynės Nr. 160255. Nurodė, kad antstolio veiksmai skelbiant turto varžytynes yra neteisėti, nes antstolis nepateikė pareiškėjai patvarkymo apie nustatytą turto rinkos vertę; nepateikė turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės; nesudarė sąlygų pareiškėjai pateikti motyvuotų prieštaravimų į atliktą turto rinkos vertės nustatymą; apie pareiškėjos turto varžytynes pareiškėją informavo jau joms vykstant; nesudarė pareiškėjai galimybės pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti iki varžytynių.

52.

6Antstolis V. M. 2018-10-24patvarkymu atsisakė tenkinti skolininkės skundą. Nurodė, kad antstolis vykdomosios bylos šalis tinkamai ir teisėtai informavo apie ekspertizės metu nustatytą skolininkei priklausančio turto vertę, sudarė visas būtinas sąlygas ir suteikė įstatyme nustatytą laiką prieštaravimams dėl turto vertės pareikšti ir skolininkei pačiai susirasti turto pirkėją, varžytynes paskelbė įstatymo nustatytais terminais. Teigia, jog visi procesiniai dokumentai skolininkei buvo išsiųsti ir įteikti tinkamai. Antstolis prašė paskirti skolininkei I. G. baudą už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis, nesąžiningai teikiant žinomai nepagrįstą skundą dėl antstolio veiksmų.

73.

8Suinteresuotas asmuo K. G. atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

104.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-12-12 nutartimi pareiškėjos I. G. skundą dėl antstolio V. M. veiksmų atmetė; paskyrė pareiškėjai I. G. 50,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

125.

13Teismas iš vykdomosios bylos duomenų nustatė, kad skolininkė buvo tinkamai informuota apie antstolio atliekamus vykdymo veiksmus. Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavęs bylos medžiagą, padarė išvadą, kad skundžiami antstolio procesiniai veiksmai buvo atlikti nepažeidžiant CPK normų.

146.

15Teismas pažymėjo, jog antstolis vykdomosios bylos šalis tinkamai ir teisėtai informavo apie ekspertizės metu nustatytą skolininkei priklausančio turto vertę, sudarė visas būtinas sąlygas ir suteikė įstatyme nustatytą laiką prieštaravimams dėl turto vertės pareikšti ir skolininkei pačiai surasti turto pirkėją, varžytynes paskelbė įstatymo nustatytais terminais. Pareiškėja turėjo pakankamai laiko pasinaudoti jai išaiškintomis teisėmis, tačiau vykdomojoje byloje nėra jokių įrodymų, kad skolininkė kada nors būtų ėmusi kokių nors priemonių. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendė, kad šis skundas dėl antstolio veiksmų yra akivaizdžiai nepagrįstas ir vertintinas kaip pareiškėjos piktnaudžiavimas proceso teisėmis, todėl už tokius veiksmus CPK 95 straipsnio 2 dalies pagrindu teismas jai skyrė baudą.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

177.

18Atskiruoju skundu pareiškėja I. G. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-12 nutartį ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo; panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-12 nutartimi pareiškėjai I. G. skirtą 50,00 Eur baudą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

197.1.

20Apie tai, kad į pareiškėjos turtą – butą (unikalus Nr. ( - )), esantį adresu ( - ), yra nukreiptas priverstinis skolų išieškojimas ir turtas yra pardavinėjamas iš varžytynių, pareiškėja sužinojo iš elektroninės varžytynių sistemos www.evarzytynes.lt. Iš paties antstolio V. M. pareiškėja nėra gavusi jokios informacijos apie varžytynių skelbimą ir galimybę pasiūlyti turto pirkėją iki varžytynių. Pareiškėja neturėjo teisės pasinaudoti CPK įtvirtintomis teisėmis, nes antstolis jai nesiuntė jokių dokumentų, patvarkymų ir kitos informacijos.

217.2.

22Teismas nenurodė, kokiu būdu pareiškėja buvo informuota apie turo varžytynių skelbimą, taip pat nepasisakė, ar yra duomenų, jog pareiškėjai buvo sudarytos sąlygos pasiūlyti turto pirkėją.

237.3.

24Teismas pareiškėjai skyrė baudą vien už tai, kad pareiškėja apskundė antstolio veiksmus. Tokia teismo pozicija yra nesąžininga ir neteisėta.

258.

26Antstolis V. M. ir suinteresuotas asmuo K. G. atsiliepimų į pareiškėjos I. G. atskirąjį skundą nepateikė.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

289.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

3010.

31Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjos I. G. skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3211.

33Vykdomosios bylos Nr. 0240/18/00395 duomenimis nustatyta, kad antstolis V. M. vykdo notaro vykdomąjį įrašą dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą Nr. 3-2078, kurį 2018-02-15 išdavė Vilniaus m. 2-ojo notarų biuro notarė D. M. dėl hipoteka užtikrinto įsipareigojimo, t.y. 30170,62 Eur skolos ir 0,2 % delspinigių už kiekvieną prievolės įvykdymo praleidimo dieną nuo 2017-07-09 iki visos skolos grąžinimo dienos išieškojimo iš skolininkės I. G. išieškotojo – hipotekos kreditoriaus K. G. naudai (įkeistas turtas: butas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), nuosavybės teise priklausantis I. G.) (vykd. b. l. 9). Atliekant vykdymo veiksmus 2018-02-20 skolininkei buvo išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą, kuris skolininkei pasirašytinai įteiktas 2018-02-26 (vykd. b. l. 16, 19-20). Kadangi hipoteka užtikrinta prievolė raginime nustatytu terminu nebuvo įvykdyta, antstolis pradėjo priverstinius išieškojimo veiksmus. Vykdant išieškojimą, antstolis 2018-03-27 areštavo skolininkei I. G. priklausantį turtą – butą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )) (vykd. b. l. 23-24). Antstolio 2018-03-28 patvarkymu Dėl ekspertizės skyrimo buvo paskirta areštuoto turto ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti; ekspertizę pavesta atlikti ekspertui T. A. T., o šalims, tame tarpe ir pareiškėjai (skolininkei), buvo išaiškinta, jog vykdymo proceso šalys ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, CPK 598 straipsnyje nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą; taip pat skolininkė įpareigota per 3 darbo dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos nurodyti antstoliui V. M. kontaktus, kuriais turto vertintojas galėtų susisiekti dėl tikslaus turto apžiūros laiko suderinimo, bei per 5 darbo dienas sudaryti tinkamas ir realias sąlygas ekspertizę atliksiančiam turto vertintojui apžiūrėti vertinamą turtą bei pateikti vertinimui atlikti būtinus turto dokumentus (vykd. b. l. 25-26). Pažymėtina, jog iš vykdomojoje byloje esančio registruotos siuntos įteikimo pranešimo matyti, jog antstolio 2018-03-28 patvarkymas kartu su 2018-03-27 Turto arešto aktu pareiškėjai I. G. buvo įteiktas asmeniškai 2018-04-02 (vykd. b. l. 27). Aplinkybę, jog pareiškėja antstolio 2018-03-28 patvarkymą gavo patvirtina ir pačios pareiškėjos antstoliui siųstas 2018-04-03 elektroninis laiškas, kuriame ji nurodo, kad 2018-03-28 patvarkymą gavo, taip pat ji, vykdydama patvarkymą, pateikė antstoliui savo kontaktinius duomenis, t. y. elektroninio pašto adresą bei telefono numerį, bei pažymėjo, jog dėl paskirto eksperto jokių pretenzijų neturi (vykd. b. l. 29). Ekspertizę atlikęs turto vertintojas nustatė, jog įkeisto turto rinkos vertė – 118 000 Eur. Apie ekspertizės akte nustatytą turto rinkos vertę skolininkė buvo informuota antstolio 2018-07-02 Pranešimu dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės (vykd. b. l. 40). Šiame pranešime pareiškėjai buvo išaiškinta, jog pagal CPK 682 straipsnio 2 dalį, skolininkė (pareiškėja) turi teisę raštu pareikšti antstoliui motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, taip pat skolininkei išaiškinta, jog vadovaujantis CPK 704 straipsniu iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenism surasti areštuoto turto pirkėją. 2018-07-02 pranešimas šalims, tame tarpe ir skolininkei, buvo išsiųstas 2018-07-02 registruota pašto siunta (vykd. b. l. 40, 41, 42). Skolininkei šis pranešimas papildomai išsiųstas ir pačios skolininkės nurodytu jos elektroninio pašto adresu ( - ) (vykd. b. l. 23, 43). Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, pareiškėja 2018-07-02 elektroniniu laišku, siųstu antstoliui, patvirtino, jog informaciją apie jai priklausančio turto vertę gavo (vykd. b. l. 44). 2018-09-21 patvarkymu buvo paskelbtos pirmosios varžytynės, iš kurių buvo parduodamas butas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), nuosavybės teise priklausantis I. G. (vykd. b. l. 52). Iš vykdomojoje byloje esančio registruotos siuntos įteikimo pranešimo matyti, jog minėtas patvarkymas skolininkei I. G. asmeniškai įteiktas 2018-10-03 (vykd. b. l. 54). 2018-10-17 antstolio V. M. kontoroje buvo gautas pareiškėjos I. G. skundas dėl antstolio veiksmų. Antstolis V. M. 2018-10-24 patvarkymu Nr. S2-101254 pareiškėjos skundą atsisakė tenkinti ir CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka persiuntė skundą teismui; taip pat prašė teismo skirti skolininkei I. G. baudą už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis (b. l. 1-5). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-12-12 nutartimi pareiškėjos I. G. skundą dėl antstolio V. M. veiksmų atmetė; paskyrė pareiškėjai 50,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pareiškėja, nesutikdama su minėta 2018-12-12 nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

3412.

35Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad antstolis pareiškėjai nesiuntė jokių dokumentų, patvarkymų ir kitos informacijos, o apie tai, kad į jos turtą – butą (unikalus Nr. ( - )), esantį adresu ( - ), yra nukreiptas priverstinis skolų išieškojimas ir turtas yra pardavinėjamas iš varžytynių, pareiškėja sužinojo tik iš elektroninės varžytynių sistemos www.evarzytynes.lt, dėl ko pareiškėja neturėjo galimybės pasinaudoti CPK įtvirtintomis teisėmis, t. y. pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl turto vertės bei galimybės pačiai pareiškėjai surasti turto pirkėją. Su šiais atskirojo skundo argumentais sutikti nėra pagrindo.

3613.

37Pažymėtina, jog šios nutarties 11 punkte konstatuotos aplinkybės neginčijamai patvirtina, jog visi vykdymo proceso metu antstolio priimti dokumentai (2018-02-20 Raginimas įvykdyti sprendimą, 2018-03-27 Turto arešto aktas, 2018-03-28 Patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo, 2018-07-02 Pranešimas dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės, 2018-09-21 Patvarkymas dėl turto realizavimo iš pirmųjų varžytynių) skolininkei I. G. buvo įteikti tinkamai. Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, jog pareiškėjai buvo žinoma tiek apie ekspertizės areštuoto buto vertei nustatyti paskyrimą, tiek apie ekspertizės metu nustatytą turto vertę, tiek ir apie paskelbtas pirmąsias turto varžytynes. Be to, antstolio 2018-03-28 Patvarkyme dėl ekspertizės skyrimo skolininkei buvo išaiškinta teisė pareikšti ekspertui nušalinimą, o 2018-07-02 Pranešime dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės antstolis informavo vykdymo proceso šalis, kad su ekspertizės aktu galima susipažinti antstolio kontoroje, be to, skolininkei buvo išaiškinta teisė raštu pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados bei skolininkės teisė, numatyta CPK 704 straipsnyje – iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje pačiai arba pavedus kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Skolininkė jokių duomenų, paneigiančių šias byloje nustatytas aplinkybes, teismui nepateikė. Taigi, priešingai nei savo atskirajame skunde nurodo pareiškėja, ji turėjo galimybę pasinaudoti jai išaiškintomis teisėmis (teise reikšti nušalinimą ekspertui, pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl eksperto nustatytos turto vertės, taip pat teise iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje pačiai arba pavedus kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją), tačiau vykdomojoje byloje jokių duomenų, patvirtinančių, kad skolininkė būtų siekusi šiomis teisėmis pasinaudoti, nėra.

3814.

39Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog skundžiami antstolio procesiniai veiksmai buvo atlikti nepažeidžiant CPK normų. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino visas byloje nustatytas aplinkybes, tinkamai taikė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl apeliantės I. G. atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-12 nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

4015.

41Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

42Dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria pareiškėjai skirta bauda

4316.

44Apeliantė atskiruoju skundu taip pat skundžia pirmosios instancijos teismo 2018-12-12 nutarties dalį, kuria jai paskirta 50,00 Eur bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

4517.

46CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas teismo sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 straipsnis). CPK 334 straipsnio 1 dalyje numatyti atvejai, kai pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) CPK numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

4718.

48Pažymėtina, jog CPK 107 straipsnyje reglamentuojamas baudos panaikinimas ar sumažinimas. Minėto straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti. Teismas tokį pareiškimą nagrinėja rašytinio proceso tvarka. Remiantis CPK 107 straipsnio 2 dalimi, atskirasis skundas gali būti paduodamas tik asmens, kuriam bauda paskirta, ir tik dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą, paduotas CPK 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, atmetamas. Taigi, apeliantė pirmiausia turi kreiptis į pirmosios instancijos teismą su pareiškimu dėl paskirtos baudos panaikinimo ar sumažinimo ir tik teismui netenkinus šio apeliantės prašymo, apeliantė galėtų teikti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą atmetamas. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria pareiškėjai skirta bauda negalėjo būti skundžiama atskiruoju skundu. Dėl to apeliacinis procesas, pradėtas pagal apeliantės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-12 nutarties dalies dėl baudos skyrimo, nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

49Apeliacinės instancijos eismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

50Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

51Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos I. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutarties dalies, kuria jai paskirta 50,00 Eur bauda, nutraukti.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėja I. G. pateikė skundą dėl antstolio V. M. veiksmų, kuriuo... 5. 2.... 6. Antstolis V. M. 2018-10-24patvarkymu atsisakė tenkinti skolininkės skundą.... 7. 3.... 8. Suinteresuotas asmuo K. G. atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 4.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-12-12 nutartimi pareiškėjos I. G.... 12. 5.... 13. Teismas iš vykdomosios bylos duomenų nustatė, kad skolininkė buvo tinkamai... 14. 6.... 15. Teismas pažymėjo, jog antstolis vykdomosios bylos šalis tinkamai ir... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 7.... 18. Atskiruoju skundu pareiškėja I. G. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 19. 7.1.... 20. Apie tai, kad į pareiškėjos turtą – butą (unikalus Nr. ( - )), esantį... 21. 7.2.... 22. Teismas nenurodė, kokiu būdu pareiškėja buvo informuota apie turo... 23. 7.3.... 24. Teismas pareiškėjai skyrė baudą vien už tai, kad pareiškėja apskundė... 25. 8.... 26. Antstolis V. M. ir suinteresuotas asmuo K. G. atsiliepimų į pareiškėjos I.... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 28. 9.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 30. 10.... 31. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjos I. G.... 32. 11.... 33. Vykdomosios bylos Nr. 0240/18/00395 duomenimis nustatyta, kad antstolis V. M.... 34. 12.... 35. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad antstolis pareiškėjai... 36. 13.... 37. Pažymėtina, jog šios nutarties 11 punkte konstatuotos aplinkybės... 38. 14.... 39. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog skundžiami... 40. 15.... 41. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 42. Dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria pareiškėjai skirta bauda... 43. 16.... 44. Apeliantė atskiruoju skundu taip pat skundžia pirmosios instancijos teismo... 45. 17.... 46. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 47. 18.... 48. Pažymėtina, jog CPK 107 straipsnyje reglamentuojamas baudos panaikinimas ar... 49. Apeliacinės instancijos eismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 50. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti... 51. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos I. G. atskirąjį skundą...