Byla 2S-1054-431/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laimos Gerasičkinienės, teisėjų Onos Gasiulytės ir Alvydo Poškaus,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas ieškinį atsakovui P. D. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo P. D. 16 940 Lt priklausančio atlyginimo ir 423,80 Lt palūkanų iki ieškinio pateikimo, viso 17 363,80 Lt, priteisti penkių procentų metines palūkanas, skaičiuotinas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo piniginėms lėšoms ir (ar) turtui bendrai 17 363,80 Lt sumai.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir areštavo P. D. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, šiam turtui nesant ar jo nepakankant – pareikšto reikalavimo ribose areštavo atsakovo pinigines lėšas. Atsakovas, nesutikdamas su teismo priimta nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo turto atžvilgiu, pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartį.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, susipažinęs su atsakovo P. D. atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutarties, kuria atsakovo turto atžvilgiu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, sutiko su atsakovo atskiruoju skundu ir 2011 m. sausio 10 d. nutartimi panaikino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių – arešto atsakovui P. D. nuosavybės teise priklausančiam turtui ir piniginėms lėšoms 17 363,80 Lt vertės – taikymo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas prašo šią teismo nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

111. Vien faktas, kad atsakovas turi nekilnojamojo turto ar piniginių lėšų niekaip neužtikrina ir negarantuoja, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju ieškovas galės realiai įvykdyti šį teismo sprendimą, t.y. atgauti priklausančią pinigų sumą. Atsakovas su ieškovu nebendradarbiauja, sutartinių prievolių nevykdo, nereaguoja į siunčiamas pretenzijas. Atsakovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, todėl tikėtina, kad gali slėpti turtą bei gaunamas pajamas, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas ir pasidaryti nebeįmanomas.

122. Atsakovas yra fizinis asmuo, todėl jam pareikšto reikalavimo suma (17 363,80 Lt) yra didelė. Teismų praktikoje didelė reikalavimo suma yra laikoma objektyviu kriterijumi, padidinančiu būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

133. Pirmosios instancijos teismas rizikos nebuvimą įvykdant ieškovui galimai palankų teismo sprendimą nustatė pagal tai, kad atsakovas turi piniginių lėšų ir nekilnojamojo turto už 140 000 Lt sumą. Apelianto nuomone tai nėra teisingas vertinimas, nes vien faktas, kad atsakovas skundo pateikimo dienai turėjo turto, niekaip negali patvirtinti būsimos atsakovo turtinės padėties.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas P. D. prašo ieškovo UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tik tais atvejais kai yra reali grėsmė patvirtinta konkrečiomis aplinkybėmis, kurias pagrindžia įrodymai, kad atsakovas slėps, švaistys ar kitaip bandys perleisti turtą kitiems asmenims ir tai apsunkins teismo sprendimo įvykdymą. Atsakovo turimo turto ir lėšų suma sudaro 257 626 Lt ir ieškovo ieškininius reikalavimus viršija 15 kartų.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 2 p.).

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas.

18Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 10 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

19Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumu, netinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias teisės normas, todėl yra pagrindas skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkinti.

20Pagal LR CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatymas teismui suteikia teisę spręsti, ar būtina imtis civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo, bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati atsakovo turtinė padėtis, kuri buvo iki ieškovo kreipimosi į teismą. Taigi laikinosios apsaugos priemonės yra atsakovui ar jo turtui teismo taikomos procesinės priemonės, kuriomis nesprendžiamas tarp šalių kilęs materialusis teisinis ginčas, o tik imamasi įstatymuose nustatytų priemonių, kad ateityje, šalių ginčą išsprendus, būtų neapsunkintas ir apskritai būtų įmanomas priimto sprendimo įgyvendinimas, t. y. įvykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010).

21Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas su atsakovu P. D. 2010-01-09 sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. OH180808 (b.l. 4-5), pagal kurią atsakovas įgaliojo ieškovą sutartyje nurodytomis sąlygomis ieškoti galimų pirkėjų atsakovui priklausančiam turtui – gyvenamajam namui, esančiam adresu (duomenys neskelbtini) Sutarties 6 p. numatyta, kad klientas (šiuo atveju atsakovas) įsipareigoja sumokėti nekilnojamojo turto bendrovei (ieškovui) komisinius, kurių dydis bus lygus 4 (keturiems) procentams plius PVM nuo pardavimo sumos. Komisiniai turi būti sumokami per 3 (tris) darbo dienas nuo notaro tvirtinamos turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo ir pilno atsiskaitymo už parduotą turtą. Iš į bylą pateiktos Preliminarios sutarties dėl turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo (b.l. 7-8) ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 10-15) matyti, kad atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas, nurodytas 2010-01-09 Paslaugų teikimo sutartyje Nr. OH180808, buvo perleistas tretiesiems asmenims 2010-07-30 Pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu. 2010-10-14 pretenzija dėl 2010-01-19 sutarties Nr. OH180808 vykdymo ieškovas kreipėsi į atsakovą su raginimu įvykdyti sutartinį įsipareigojimą. Atsakovui ieškovo reikalavimų neįvykdžius, šis kreipėsi į teismą.

22Taigi šie bylos duomenys patvirtina, kad ieškinys pareikštas dėl 17 363,80 Lt sumos priteisimo iš atsakovo P. D.. Tokia reikalavimo suma fiziniam asmeniui įprastai pagal teismų praktiką pripažįstama pakankamai didele ir tai sudaro pagrindą preziumuoti, jog ši aplinkybė gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

23Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad atsakovas nuosavybės teise valdo turtą, kurio vertė viršija 140 000 Lt, ir dėl to sprendė, jog atsižvelgiant į atsakovo turimą didelės vertės turtą nėra pagrindo manyti, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas.

24Atsakovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymus apie tai, jog jis turi 120 545,51 Lt sumą, kuri yra laikoma KU „Vilniaus taupomoji kasa“ kaip terminuotas indėlis. Kitų įrodymų, sudarančių pagrindą vertinti atsakovo turtinę padėtį, apeliacinės instancijos teismui nebuvo pateikta. Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės matyti, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso trys nekilnojamojo turto vienetai: negyvenamoji patalpa – garažas, esantis (duomenys neskelbtini), kurio vidutinė rinkos vertė 6461 Lt; žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), kurio vidutinė rinkos vertė 47 742 Lt; žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), kurio vidutinė rinkos vertė 82 878 Lt. Tai yra bendra atsakovo nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto ir piniginių lėšų suma sudaro žymiai didesnę sumą, t.y. 257 626,51 Lt.

25Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad vien turimų piniginių lėšų ir nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto vertė savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, jog ši aplinkybė eliminuoja būtinybę užtikrinti ieškovo pareikštą reikalavimą teisme. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas turėtų galimybę perleisti jam priklausantį turtą tretiesiems asmenims, o tai galėtų apsunkinti būsimo išieškojimo galimybę, jį nukreipiant į turtą ar pinigines lėšas. Todėl darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju grėsmė, jog teismo sprendimas, kuris gali būti palankus ieškovui, bus neįvykdytas arba jo įvykdymas pasunkės, egzistuoja.

26Atsižvelgdama į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo instituto paskirtį – užtikrinti materialiųjų teisių gynybą ir užtikrinti realų teismo sprendimo įvykdymą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog nėra būtinybės užtikrinti būsimo, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo, ir panaikino nutartį dėl arešto atsakovui P. D. nuosavybės teise priklausančiam turtui taikymo.

27Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su atsakovo atskiruoju skundu ir panaikindamas laikinąsias apsaugos priemones, neteisingai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, dėl to laikinųjų apsaugos priemonių klausimą išsprendė neteisingai, kas sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d., 338 str.) ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti ir areštuoti atsakovui P. D. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą pareikšto reikalavimo (17 363,80 Lt) ribose (CPK 337 str. 2 p.).

28Atsakovui taip pat išaiškinama, jog pagal CPK 146 straipsnio pirmąją dalį teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Teismas taip pat gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama (CPK 146 str. 2 d.). Be to, atsakovas gali nurodyti, kokį konkretų turtą areštuoti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apskritai nesukeltų arba sukeltų kuo mažesnius nuostolius. O taip pat atsakovas, manydamas, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jis gali patirti žalą, turi teisę prašyti teismo taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str.). Taigi atsakovas turi keletą procesinių galimybių išvengti arba maksimaliai sumažinti nuostolius, galinčius kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 144 str., 145 str. 1 d. 1 ir 2 p., 334-339 str.,

Nutarė

30Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas (duomenys neskelbtini) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti ir areštuoti atsakovui P. D. ( - ) nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą pareikšto reikalavimo (17 363,80 Lt) ribose, uždrausti disponuoti areštuotu turtu, palikti teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis.

31Pavesti antstoliui surasti ir aprašyti areštuojamą turtą teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas kreipėsi į teismą... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi ieškovo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, susipažinęs su atsakovo P. D.... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas prašo... 11. 1. Vien faktas, kad atsakovas turi nekilnojamojo turto ar piniginių lėšų... 12. 2. Atsakovas yra fizinis asmuo, todėl jam pareikšto reikalavimo suma (17... 13. 3. Pirmosios instancijos teismas rizikos nebuvimą įvykdant ieškovui galimai... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas P. D. prašo ieškovo UAB... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 19. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo ir atsiliepimo... 20. Pagal LR CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 21. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „Ober-Haus“... 22. Taigi šie bylos duomenys patvirtina, kad ieškinys pareikštas dėl 17 363,80... 23. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad atsakovas... 24. Atsakovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą apeliacinės instancijos... 25. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad vien turimų piniginių lėšų ir... 26. Atsižvelgdama į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo instituto paskirtį... 27. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 28. Atsakovui taip pat išaiškinama, jog pagal CPK 146 straipsnio pirmąją dalį... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 144 str., 145 str. 1 d. 1 ir 2 p.,... 30. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartį panaikinti ir... 31. Pavesti antstoliui surasti ir aprašyti areštuojamą turtą teismo sprendimams...