Byla AS-143-652-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 4 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą atsakovams Utenos apskrities viršininko administracijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, valstybės įmonei Registrų centrui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims F. L. (F. L.), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl išvados, sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras (toliau – pareiškėjas) 2007 m. rugsėjo 21 d. pareiškimu, kurį 2007 m. spalio 2 d. patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Utenos apskrities viršininko administracijos 2001 m. rugpjūčio 3 d. išvadą Nr. 4379 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn; 2) panaikinti atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. 2.5-41-20054 ,,Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje piliečiui F. L.“; 3) panaikinti 2005 m. birželio 30 d. valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. 2.5-41-20054 pagrindu atliktą 0,7800 ha žemės sklypo ( - ) teisinę registraciją, registro Nr. ( - ), trečiojo suinteresuoto asmens F. L. (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo) vardu. Pareiškėjas taip pat prašė laikinai sustabdyti atsakovų Utenos apskrities viršininko administracijos 2001 m. rugpjūčio 3 d. išvados Nr. 4379 ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. 2.5-41-20054 galiojimą.

5Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamais administraciniais aktais trečiajam suinteresuotam asmeniui buvo atkurtos nuosavybės teisės į vandens telkinį – ( - ) ežerą, kuris priskirtas valstybinės reikšmės vidaus telkiniams ir piliečiams negrąžintinas. Nesustabdžius šių teisės aktų galiojimo, trečiasis suinteresuotas asmuo turėtų galimybę ežerą perleisti kitiems asmenims, ir jo grąžinimas valstybei taptų neįmanomas.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 4 d. nutarties dalimi pareiškėjo prašymą atmetė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 str.).

8Teismas nurodė, kad vadovaujantis ABTĮ 71 straipsniu būtina reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo sąlyga yra aplinkybės, jog yra reali grėsmė, kad netaikius šios priemonės teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas, konstatavimas. Teismas nustatė, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. 2.5-41-20054 pagrindu Nekilnojamojo turto registre jau

9yra įregistruotos nuosavybės teisės į ginčo žemę. Nors pareiškėjas nurodė, kad trečiasis suinteresuotas asmuo turi galimybę ežerą perleisti kitiems asmenims, tačiau nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių šio ketinimus perleisti nurodytą turtą. Teismas padarė išvadą, kad realios grėsmės, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas, nėra, todėl prašymas atmestinas.

10III.

11Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 4 d. nutarties dalį dėl atsisakymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir išspręsti klausimą iš esmės – laikinai sustabdyti ginčijamų administracinių aktų galiojimą.

12Pareiškėjas nurodo, kad akivaizdu, jog laikinai nesustabdžius ginčijamų aktų galiojimo iškyla reali grėsmė, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui nuosavybės teise priklausantis ( - ) ežeras gali būti perleistas tretiesiems asmenims, ir priėmus palankų teismo sprendimą, netgi panaikinus sandorį teismine tvarka, taikyti restituciją natūra ir grąžinti ežerą valstybės dispozicijon būtų galima tik įrodžius įgijėjo nesąžiningumą. Prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė yra proporcinga siekiamiems tikslams. Be to, trečiasis suinteresuotas asmuo šiuo metu disponuoja aštuoniais žemės sklypais ( - ). Nuo 2000 m. iki 2007 m. devynis nuosavybės teise priklausiusius žemės sklypus yra perleidęs kitiems asmenims.

13Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą neprieštarauja atskirojo skundo reikalavimui.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17ABTĮ 71 straipsnio, reglamentuojančio reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą,

181 dalyje nustatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

19Reikalavimo užtikrinimo priemonės, kurių gali imtis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą, išvardintos ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas.

20Pareiškėjas prašė taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. laikinai sustabdyti ginčijamų Utenos apskrities viršininko administracijos 2001 m. rugpjūčio 3 d. išvados Nr. 4379 ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. 2.5-41-20054, kuriais trečiajam suinteresuotam asmeniui buvo atkurtos nuosavybės teisės į vandens telkinį – ( - ) ežerą, galiojimą, nes trečiasis suinteresuotas asmuo gali ežerą perleisti kitiems asmenims, o jo grąžinimas valstybei taptų neįmanomas (b. l. 90 – 96, 3 – 9).

21Vertinant pareiškėjo prašymą kaip reikalavimą taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies

223 punkte reglamentuotą reikalavimo užtikrinimo priemonę (ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas), pažymėtina, kad minėta įstatymo nuostata numato galimybę sustabdyti tokio ginčijamo akto galiojimą, kuris nėra įvykdytas.

23Nagrinėjamuoju atveju pareiškėjas prašo laikinai sustabdyti ginčijamų aktų galiojimą, kurie yra įvykdyti. Utenos apskrities viršininko administracijos 2001 m. rugpjūčio 3 d. išvados Nr. 4379 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn (b. l. 49) pagrindu yra priimtas Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. 2.5-41-20054 ,,Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje piliečiui F. L.“ (b. l. 48), o šio sprendimo pagrindu 2005 m. birželio 30 d. trečiajam suinteresuotam asmeniui Nekilnojamojo turto registre įregistruota nuosavybės teisė (b. l. 87 – 88).

24Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė – ginčijamų teisės aktų, kurie yra įvykdyti, galiojimo laikinas sustabdymas, nesukels teisinių pasekmių ir negali būti taikoma.

25Taigi skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 4 d. nutarties dalis yra iš esmės pagrįsta, o jos panaikinti nėra pagrindo.

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą atmesti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 4 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras (toliau –... 5. Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamais administraciniais aktais trečiajam... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 4 d. nutarties dalimi... 8. Teismas nurodė, kad vadovaujantis ABTĮ 71 straipsniu būtina reikalavimo... 9. yra įregistruotos nuosavybės teisės į ginčo žemę. Nors pareiškėjas... 10. III.... 11. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. Pareiškėjas nurodo, kad akivaizdu, jog laikinai nesustabdžius ginčijamų... 13. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. ABTĮ 71 straipsnio, reglamentuojančio reikalavimo užtikrinimo priemonių... 18. 1 dalyje nustatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu... 19. Reikalavimo užtikrinimo priemonės, kurių gali imtis teismas, nagrinėdamas... 20. Pareiškėjas prašė taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą... 21. Vertinant pareiškėjo prašymą kaip reikalavimą taikyti ABTĮ 71 straipsnio... 22. 3 punkte reglamentuotą reikalavimo užtikrinimo priemonę (ginčijamo akto... 23. Nagrinėjamuoju atveju pareiškėjas prašo laikinai sustabdyti ginčijamų... 24. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad prašoma... 25. Taigi skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 4 d.... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 27. Pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 4 d. nutarties dalį... 29. Nutartis neskundžiama....